Перспективне та поточнеСкачати 20,67 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір20,67 Kb.
 • Етапи проведення атестації педагогічних працівників
 • Атестація вчителя чи не найвідповідальніша складова професійного зростання кожного педагога.
 • Перспективне планування атестації педагогічних працівників
 • Планування атестації вчителів поділяється на перспективне та поточне.
 • Перспективний план курсової перепідготовки та атестації - обов’язковий документ, відповідно до якого дотримується черговість атестації вчителів.
 • Перспективне планування складається терміном на п'ять років і здійснюється з метою виявлення педагогічних працівників, які підлягають атестації, їх відповідної підготовки до атестації.
 • Воно потребує щорічного коригування з метою уникнення закінчення дії рішення попередньої атестації.
 • Комплекс заходів по організації і проведенню атестації
 • Комплекс заходів із підготовки і проведення атестації - система атестаційної роботи, яка визначає хід організації і проведення атестації, а також забезпечує якісний процес вивчення професійних якостей вчителя та впровадження перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи.
 • розробляється на початок навчального року;
 • сприяє комфортному супроводу атестації;
 • допомагає уникнути суперечливих та конфліктних ситуацій;
 • Включає такі три основні складові:
 • І. Організаційні заходи:
 • ознайомити педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з Положенням про атестацію педагогічних працівників;
 • ознайомити педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з вимогами до кваліфікаційних категорій та звань;
 • ознайомити педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з наказом «Про атестацію педпрацівників»;
 • ознайомити педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з графіком чергової атестації педпрацівників;
 • ознайомити педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з наданням необхідних атестаційних матеріалів учителям відповідних категорій. Портфоліо вчителя;
 • ознайомити педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з вимогами до оформлення методичних рекомендацій;
 • ІІ. Організація роботи в ЗНЗ з атестації педпрацівників:
 • створити атестаційну комісію наказом по загальноосвітньому навчальному за кладу;
 • оформити в методкабінеті куточок або стенд «Атестація — майстерність і зрілість»;
 • запропонувати зразки заяв про проходження чергової (позачергової) атестації із зазначенням кваліфікаційної категорії, на яку претендує вчитель, або відмову про проходження чергової атестації;
 • скласти план співбесід з учителями, які атестуються;
 • скласти графік відкритих уроків учителів, які атестуються;
 • скласти графік відкритих позакласних заходів учителів, які атестуються;
 • ІІІ. Форми проведення заходів з атестації педпрацівників:
 • Декада педагогічної майстерності «Вплив атестації на вдосконалення сучасного уроку»
 • 1. Урок творчий звіт «Педагогічна ідея — це крила, на яких злітає педагогічна творчість».
 • 2. Педагогічні розсипи «Дидактико-методичні й технологічні знахідки вчителів».
 • 3. Методичний аукціон «Організація процесу пізнання через творчість учнів».
 • 4. Педагогічні відкриття «Атестація — творча сходинка до Евересту».
 • 5. Педагогічна рада «Атестація — стимул розвитку творчості, важлива умова росту професійної майстерності педагогів»
 • Декада педагогічної майстерності «Атестація — шлях до створення справжньої атмосфери творчості»
 • 1. Фестиваль особистісно зорієнтованих уроків «Творимо, моделюємо, впроваджуємо...».
 • 2. Презентація створених навчально-методичних комплексів у кабінетах «Педагогічна мозаїка».
 • 3. Конкурс «Організація навчальних занять на основі особистісно-зорієнтованого підходу».
 • 4. Творчий портрет вчителя, який атестується, «Грані майстерності».
 • 5. Педагогічна рада «Атестація — надійний стимул розвитку нового
 • педагогічного мислення вчителів»
 • ІІІ. Форми проведення заходів з атестації педпрацівників:
 • Декада педагогічної майстерності «Розвиток інтелекту, творчих здібностей учнів»
 • 1. Педагогічні розсипи «Дидактико-методичні й технологічні знахідки вчителів».
 • 2. Фестиваль особистісно зорієнтованих уроків «Творимо, моделюємо, впроваджуємо...».
 • 3. Методичний аукціон «Організація процесу пізнання через творчість учнів».
 • 4. Творчий портрет учителя, який атестується, «Грані майстерності».
 • 5. Педагогічна рада «Атестація — стимул розвитку творчості, важлива умова росту професійної майстерності педагогів»
 • Декада педагогічної майстерності «Атестація і самореалізація педагога»
 • 1. Панорама творчих уроків «Сучасний урок — потреба чи необхідність».
 • 2. Виставка методичної майстерності.
 • 3. Ділова гра «Педагогічні інновації: сутність і практична самореалізація».
 • 4. Педагогічна рада «Особистісне зростання кожного вчителя: мета та результат атестації»
 • ІІІ. Форми проведення заходів з атестації педпрацівників:
 • Декада педагогічної майстерності «Вплив атестації на забезпечення творчої лабораторії педагога»
 • 1. Уроки-покази вчителів.
 • 2. Виставка «Творча лабораторія уроку».
 • 3. Панорама педагогічних ідей: «Адаптація методики до навчальних можливостей учнів».
 • 4. Педагогічна рада «Вплив атестації на самовдосконалення, саморозвиток особистості»
 • Декада «Атестація — майстерність і зрілість!»
 • 1. Творчі звіти вчителів, які атестуються, (творчі портрети, презентації власних наробок).
 • 2. Засідання розширеної методичної Ради «Педагогічні інновації: сутність і практична самореалізація».
 • 3. Виставка «Я атестуюсь!».
 • 4. Панорама творчих уроків «Сучасний урок — це...»
 • План роботи атестаційної комісії приймається на першому засіданні комісії та затверджується головою атестаційної комісії.
 • У ньому повинні бути передбачені конкретні заходи, спрямовані на якісне, компетентне організаційне та методичне забезпечення атестаційного процесу.
 • Він повинен бути чітким і обов’язковим для виконання членами атестаційної комісії
 • Орієнтовна структура включає такі пункти:
 • І. Організаційно-методичне забезпечення проведення атестації педагогічних кадрів.
 • Прийняти від педагогічних працівників:
  • заяви про бажання позачергово пройти атестацію;
  • посвідчення про підвищення кваліфікації.
 • Розглянути подані документи, розробити і затвердити графік проведення атестації.
 • Ознайомити членів атестаційної комісії з методикою вивчення стану викладання предметів за критеріями оцінки навчально-виховної роботи вчителя. Забезпечити теоретичну та психологічну готовність членів комісії до проведення атестації
 • Вивчити кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлено кваліфікаційні категорії.
 • Вивчення рівня професіоналізму, ініціативи, творчості, володіння ефективними формами й методами, організації навчально-виховного процесу, забезпечення результативності праці вчителями, що атестуються.
 • Складання атестаційних листів за встановленим зразком.
 • Провести засідання атестаційної комісії щодо розподілу обов'язків між членами атестаційної комісії.
 • Провести педраду «Про підсумки атестації 201 201_ н. р.».
 • Провести засідання методради щодо роботи педагогічного колективу по наданню методичної допомоги вчителям, що отримали рекомендації.
 • Оформлення протоколів засідання атестаційної комісії за підписом голови та секретаря атестаційної комісії.
 • Порушити клопотання перед атестаційною комісією при районному органі державного управління освітою про встановлення педпрацівниками кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання та відповідного морального й матеріального заохочення.
 • Скласти список літератури на допомогу вчителям, що отримали рекомендації в ході атестації.
 • ІІ. Зміст внутрішнього контролю ефективності науково-методичної роботи
 • Виявлення рівня результативності методичної роботи з молодими вчителями, процесу їх адаптації в ЗНЗ.
 • Аналіз результатів курсової підготовки, навчання педагогів міста на постійно діючих курсах, семінарах у міській, обласній системах підвищення кваліфікації.
 • Відвідування уроків учителів, які атестуються.
 • Вивчення стану запровадження в практичну роботу вчителів науково-методичної проблеми.
 • Вивчення системи роботи вчителів з навчання, виховання, розвитку особистості учнів.
 • Розгляд стану вивчення, узагальнення, поширення досвіду вчителів.
 • Вивчення стану науково-методичної, інформаційної бази, необхідної для підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів.
 • До роботи в атестаційній комісії залучаються найкомпетентніші, висококваліфіковані вчителі школи.
 • Після затвердження складу на першому засіданні атестаційна комісія складає план роботи на час своїх повноважень і з цього моменту розпочинається її діяльність на період атестації.
 • У зв’язку з цим діяльність атестаційної комісії доцільно розподілити на такі періоди:
 • 1. Підготовчий період — інформаційно-методична підготовка педагогічних працівників школи.
 • 2. Самоатестація та оцінювання професійної діяльності педпрацівників учасниками навчально-виховного процесу.
 • 3. Підсумковий — фіксація результатів роботи вчителя, встановлення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання, узагальнення педагогічного досвіду, пропозиції щодо атестації вчителів у наступному році.
 • Своєчасне, правильне, грамотне оформлення атестаційної документації є одним із показників успішного атестаційного процесу.
 • До атестаційної документації належать:
 • план організації та здійснення атестації,
 • заяви вчителів,
 • накази про організацію атестації та затвердження рішень атестаційної комісії,
 • протоколи засідань атестаційної комісії,
 • клопотання, подання,
 • атестаційні листи вчителів,
 • аналітичні, звітні, моніторингові матеріали за підсумками атестації.
 • Ведення та зразки документації з атестації педагогічних працівників у школі


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка