Підготовка вчителівСкачати 35,94 Kb.
Дата конвертації05.12.2016
Розмір35,94 Kb.

Підготовка вчителів

 • до виявлення і розвитку
 • творчих здібностей учнів
 • У душі кожної дитини є невидимі струни. Якщо ви торкнетеся їх умілими руками, вони гарно зазвучать.
 • В.О.Сухомлинський
 • Мета створення групи :
 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, методів та форм, які допомагатимуть вчителям виявляти та розвивати творчі здібності учнів;
 • науково-методичне, психологічне і організаційне забезпечення умов вивчення, використання та вдосконалення нових технологій навчання;
 • шляхом використання інноваційних технологій розвивати творчі здібності учнів з урахуванням їх інтересів, мотивів, системи цінностей;
 • залучати учнів до систематичної творчої, пошукової, експериментальної роботи, виховувати активну, компетентну, креативну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати 
 • нестандартні проблеми.
 • Предмет дослідження :
 • методи та форми різних інноваційних технологій, які допомагатимуть вчителям виявляти та розвивати творчі здібності учнів.
 • Гіпотеза:
 • застосування різних інноваційних технологій, методів і прийомів навчання сприяє, розвитку творчих особистісних якостей учнів із урахуванням їхніх інтересів, мотивів, системи цінностей.
 • Методи дослідження:
 • науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури;
 • аналіз досвіду роботи керівника та
 • членів творчої групи;
 • бесіди, анкетування, тестування, аналіз діяльності, педагогічне спостереження.
 • вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і науково-методичну літературу з даної проблеми;
 • системний аналіз існуючого досвіду;
 • визначити сутність творчих здібностей;
 • вивчити особливості розвитку творчих здібностей учнів;
 • обґрунтувати педагогічні умови для формування творчих здібностей у процесі навчання;
 • Завдання:
 • дослідити, які сучасні педагогічні технології сприяють ефективному розвитку творчих здібностей учнів;
 • формування професійної компетентності педагогів для роботи із творчо обдарованими дітьми;
 • досягнення високого рівня компетентності із зазначеної проблеми.
 • Модель творчої особистості учня.
 • Особливості діяльності вчителя з творчого розвитку учнів.
 • Розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій.
 • Інноваційні технології як засіб формування та розвитку творчих здібностей учнів.
 • Теми засідань:
 • Структура творчої особистості.
 • Творчі якості особистості учня.
 • Класифікація творчих особистостей.
 • Запитання:
 • Структура творчої навчальної діяльності учнів.
 • Види творчої діяльності вчителя.
 • Створення атмосфери співтворчості і співробітництва.
 • До кожного засідання керівником групи
 • готувався інформаційний буклет та
 • пам’ятка «У скарбничку творчого вчителя»
 • Мазур Оксана Леонідівна - вчитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28
 • Педагогічне кредо: «Найскладніший політ-це політ над собою» (А. де Сент-Екзюпері)
 • Проблемна тема:
 • «Формування компетентностей продуктивної творчої діяльності
 • учнів на уроках світової літератури»
 • Для формування компетентностей продуктивної творчої діяльності учнів на уроках світової літератури Мазур О.Л. застосовує технології критичного мислення, проблемного навчання, інтерактивні, проектні технології.
 • Особливу увагу вчитель приділяє творчим завданням із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій: створенню рекламних плакатів (постерів), титульних сторінок
 • до книг, буклетів.
 • В старших класах (9-11) учитель практикує створення навчальних фільмів, під час
 • вивчення біографії письменника використовує авторська форма уроку- уроку-портрета.
 • Усе разом це підвищує навчальну мотивацію, а, отже, викликає інтерес учнів до предмета, допомагає реалізувати їх творчий потенціал.
 • Марковська
 • Наталія Володимирівна
 • вчитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист
 • НВК № 12
 • Педагогічне кредо:
 • «Людина перестає мислити, коли перестає читати, а вчитель перестає бути вчителем, якщо не пізнає нічого нового»
 • «Виховання вдумливого читача на уроках світової літератури шляхом впровадження сучасних підходів до створення середовища для самореалі-зації та всебічного розвитку особистості»
 • Наталія Володимирівна намагається віднайти, відкрити для себе найбільш ефективні прийоми, що допоможуть учням активізувати творчі здібності.
 • Проблемна тема:
 • Проблемну тему реалізує через використання прийомів проблемного навчання, інтерактивної технології, мультимедійних засобів навчання, ігрових технологій; педагогіки співробітництва.
 • На даному етапі своєї роботи Марковська Н.В. намагається освоїти такий вид діяльності як плейкаст та буктрейлер. На уроках у 11 класі при вивченні поезії «Срібного століття», учні створили ряд буктрейлерів до творів О.Блока, А.Ахматової, Б.Пастернака та ін. На уроках у 8 класі при вивченні рубаї Омара Хайяма Наталія Володимирівна запропонувала учням (як варіант домашнього завдання) презентувати рубаї поета у вигляді плейкасту.
 • Прокопенко
 • Тетяна Анатоліївна –
 • вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії кваліфікаційної категорії
 • ЗОШ № 13
 • Педагогічне кредо:
 • «Щоб дати іскру світла учням, учитель повинен увібрати в себе сонце»
 • Проблемна тема:
 • «Формування полікультурних компетентностей учнів на
 • уроках світової літератури»
 • Прокопенко Т.А. на уроках світової літератури формує в учнів полікультурні компетентності, використовуючи інтерактивні методи навчання: технології кооперативного навчання, технології колективно-групового навчання («мікрофон», «незакінчені речення», «навчаючи - учусь», «мозковий штурм», «дерево рішень»),
 • технології ситуативного моделювання («розігрування ситуації за ролями», «імітаційні ігри»), технології опрацювання дискусійних питань («метод ПРЕС», «займи позицію», «дискусія»); особистісно орієнтовані технології (різнорівневі, індивідуальні завдання), нові інформаційні технології (створення мультимедійних презентацій) .
 • Дмітрієва
 • Олена Володимирівна –
 • вчитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист НВК № 14
 • Педагогічне кредо:
 • «Кожна людина наділена великою кількістю творчих сил, тільки в багатьох вони дрімають. Розбудити їх - високе завдання вчителя»
 • Проблемна тема:
 • «Пошуково-дослідницький метод як засіб підвищення інтересу до предмету та рівня знань на уроках світової літератури»
 • Дмітрієва О.В. більше уваги приділяє саме розвитку творчих здібностей учнів. Вона дає змогу дітям творити: міні-вистави, постановки, декламування.
 • Такий підхід до роботи спонукав створити при школі дитячий театр «Дебют», в якому беруть участь учні 5-11 класів.
 • На думку вчителя, «родзинкою» на її уроках є зв’язок літературного твору, що вивчається, з його відображенням у світовому кінематографі. Поєднання різних видів мистецтва: музики, живопису, архітектури, скульптури, народної творчості і літератури - відкриває перед учнями нові можливості поповнення знань, удосконалення особистості як носія високих духовних цінностей.
 • Деркач
 • Алла Миколаївна –
 • вчитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ЗОШ № 23
 • Педагогічне кредо:
 • «Життя вимагає від нас безперервної діяльності та не терпить нерішучості і застою» (Р.Декарт)
 • Проблемна тема:
 • «Формування критичного мислення
 • засобами літератури»
 • Формуючи критичне мислення особистості, стимулює школярів до здобуття нових знань, навчає дітей знаходити у класичних творах «рецепти» життєвого успіху, активізації уяви, мислення, творчої діяльності.
 • У своїй роботі Деркач А.М. використовує інноваційні форми роботи та технології. Серед них методи проблемного навчання, інтерактивні форми технології критичного мислення.
 • Улюбленими прийомами вчителя є гронування, «інформаційний пакет», кола Вена, «мозкова атака», «психологічний портрет», «порушена послідовність», інтерактивна вправа «діаманта». Ще одним видом творчої роботи, який використовує Алла Миколаївна, є складання «асоціативних килимків».
 • Страхонюк Лариса Іванівна
 • вчитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії НВК № 2 «Школа-Ліцей»
 • Педагогічне кредо:
 • «Зроби працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості»
 • Проблемна тема:
 • «Розвиток читацьких інтересів на уроках світової літератури»
 • Страхонюк Лариса Іванівна найбільше звертає увагу на самостійну роботу учнів. Тому прагне, щоб кожен урок був чітко продуманий, завершений емоційно і змістовно, насичений пізнавальними завданнями, елементами самостійної творчості.
 • Для стимулювання творчого пошуку, розвитку творчих здібностей учнів вчитель також проводить нестандартні уроки. Саме вони містять творчі ситуації, які спонукають до співтворчості на уроці. Кожен учень має право на свою точку зору, на своє бачення тих чи інших подій, фактів, явищ.
 • Для підтримання атмосфери зацікавленості та допитливості Лариса Іванівна застосовує на уроках ще такі методичні прийоми:
 • «знайди фразу-ключ»;
 • «впіймай деталь»;
 • «склади власний тест за матеріалами з біографії письменника».
 • Рачек Тетяна Миколаївна
 • учитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії НВК № 12
 • Педагогічне кредо:
 • «У кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити»(Сократ)
 • «Розвиток творчих здібностей та
 • пізнавальної активності на уроках
 • світової літератури»
 • Проблемну тему Рачек Т.М. реалізує через виконання завдань:
 • формувати допитливого, творчого читача;
 • розвивати усне та письмове мовлення дітей;
 • організувати самостійну та дослідницьку роботу школярів;
 • формувати навички аналізу художнього твору;
 • Проблемна тема:
 • У вчителя є свої улюблені прийоми:
 • Гра «Тафтографія»
 • Проект-звернення до героя.
 • Мультимедійні технології.
 • Колективі проекти.
 • Редзель Тетяна Федорівна
 • учитель світової літератури Рівненської гімназії «Гармонія», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
 • Педагогічне кредо:
 • «Учитель – не той, хто вчить, а той, у кого вчаться»
 • «Організація дослідницької діяльності на уроках світової літератури»
 • Серед умов організації дослідницької діяльності варто відзначити створення так званого «духу дослідження» у навчанні. Для цього Редзель Т.Ф. використовує різні прийоми, зокрема, інтригуючий початок уроку, полемічний характер викладу матеріалу, порушення проблемних запитань тощо.
 • Проблемна тема:
 • А ще Тетяна Федорівна застосовує на практиці метод евристичної бесіди та елементи диспуту, які спонукають школярів до формування власних оцінок художнього твору.
 • Завдяки заняттям у творчій групі Тетяна Федорівна познайомилася з новим прийомом - створенням буктрейлерів.
 • Тетяна Федорівна намагається постійно бути у творчому пошуку, а тому й учнів захоплює різними видами пошуково-дослідницької діяльності: створення проектів, асоціативних малюнків, імпровізації, інсценізованого читання, ситуативно-рольової гри.
 • Олійник
 • Валентин Володимирович - вчитель світової літератури, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії Рівненської класичної гімназії «Престиж»
 • Педагогічне кредо:
 • «Людина міряється не з ніг до голови, а від голови до неба»
 • Проблемна тема:
 • «Шляхи формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової літератури в акмеологічному просторі гімназії»
 • Свою проблемну тему Олійник В.В. реалізує, використовуючи випереджувальні завдання, проблемні запитання , дослідницько-пошукові завдання.
 • Найбільш вдало реалізує вчитель свої та учнівські акторські здібності, навички виразного читання під час інсценізацій уривків з літературних творів, на засіданнях театрального гуртка.
 • На уроках Валентина Володимировича зростає і майстерність художників-декораторів, які засобами мови ілюструють той чи інший твір. Вихованці Олійника В.В. – переможці міських театральних студій та конкурсів.
 • Проведена протягом двох років робота творчої групи потребувала значних зусиль і плідної співпраці керівника групи та творчих вчителів міста. Після першого року роботи педагоги вже змогли відчути певні результати і досягнення: четверо членів творчої групи стали учасниками ювілейного міського фестивалю уроків «Пошук» (березень 2013 р.)
 • Результативність:
 • Учасники:
 • Марковська Н.В. - НВК № 12. Урок у 7 класі «Ми – юні детективи»  за оповіданнями Конан Дойла «Спілка рудих», «Пістрява стрічка», «Голубий карбункул»; 
 • Рачек Т.М. -  НВК № 12. Урок у 6 класі «Що може статися з  людьми в майбутньому» за новелою Рея Бредбері «Усмішка»; 
 • Олійник В.В. - РКГ «Престиж». Урок у 5 класі «Душевна теплота Герди проти крижаного серця Снігової Королеви»;
 • Дмитрієва О.В. - НВК № 14. Урок в 11 класі «Проблема моральної відповідальності вченого за наслідки наукових досліджень в інтелектуальній драмі Б.Брехта «Життя Галілея». 
 • Мазур О.Л. взяла участь у Всеукраїнських конкурсах «Мультимедійна  презентація  на  уроці  аналізу  та 
 • інтерпретації  художнього  твору», «Сценарій позакласного заходу» та отримала сертифікати, пройшла дистанційні тренінги від Київського тренінгового центру «Педагог» «Фанфіки у шкільній практиці викладання літератури», «Організація методичної роботи з учителями світової літератури»
 • Деркач А.М., вчитель ЗОШ№23 стала лауреатом І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Світова література».
 • Олійник В.В., вчитель РКГ «Престиж»,
 • у 2013-2014 н.р. став переможцем І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Світова література».
 • Робота у творчій групі спонукала педагогів активніше залучати своїх вихованців до написання науково-дослідницьких робіт в системі МАН (Редзель Т.Ф., вчитель РГ «Гармонія», Деркач А.М., вчитель ЗОШ № 23, Дмітрієва О.В., вчитель НВК № 14),
 • до участі в олімпіаді з російської мови і літератури (Марковська Н.В., Рачек Т.М., вчителі НВК № 12, Прокопенко Т.А., вчитель ЗОШ № 13), у конкурсі театральних студій (вчитель РКГ «Престиж» Олійник В.В.).
 • Особливих успіхів досягли вихованці Мазур О.Л.:
 • дві учениці 6 класу (Власюк Валерія та Мельничук Катерина) стали призерами (III місце) Всеукраїнського творчого конкурсу для учнів 5-7 класів «Відгук на прочитану влітку книжку»;
 • учениця 9 класу Косюк Ксенія перемогла (II місце) у Всеукраїнському конкурсі для учнів 8-11кл. «Кращий літературний переклад поетичного твору свытової літератури»
 • Отже, заняття у творчій групі:
 • сформували у вчителів науково-адекватні та сучасні уявлення про природу, методи виявлення і шляхи розвитку обдарованості;
 • сприяли підвищенню фахової майстерності в цілому і творчості вчителів міста;
 • забезпечили узагальнення та поширення досвіду роботи педагогів з обдарованими учнями;
 • допомогли кожному члену групи зрозуміти, що педагогічний супровід обдарованої дитини до успіху – вимога часу, його потрібно здійснювати кваліфіковано, самовіддано, а головне – враховувати індивідуальні особливості дитини та її оточення.
 • Методична розробка
 • з досвіду роботи міської
 • творчої групи виборола
 • IIмісце місце у міському
 • конкурсі «Ярмарок
 • педагогічних ідей»
 • у лютому 2014року.
 • Автори:
 • Мазур О.Л. -керівник групи.
 • Крівцова Т.В. -методист
 • Центру роботи з обдарованими учнями.
 • «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...»
 • В.Сухомлинський
 • Презентацію підготувала
 • Мазур О.Л.- керівник міської творчої групи вчителів світової літератури, вчитель світової літератури ЗОШ №28


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка