Підготувала: студентка 2 курсу групи Фуб-2-14 0 дСкачати 11,83 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір11,83 Kb.

Підготувала:

студентка 2 курсу

групи Фуб-2-14-4.0 д

Чорнобай А.В.


Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

Київ, 2016 р.

ТОЧНІСТЬ


ЛОГІЧНІСТЬ

ВИРАЗНІСТЬ

БАГАТСТВО

ЧИСТОТА


ДОРЕЧНІСТЬ

ДОСТАТНІСТЬ

ЯСНІСТЬ

Комунікативні

ознаки

мовлення

ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

1) знання предмета мовлення;

2) знання мови, її системи, можливостей, володіння стилістичними ресурсами;

3) уміння узгодити знання предмета зі знанням мовної системи в конкретному акті комунікації;

4) правильне слововживання, вміння вибрати найбільш точний мовний варіант, зокрема потрібне слово із синонімічного ряду;

5) чітке розмежування значень багатозначного слова. Точне слововживання передбачає також розмежування паронімії, тобто слів із близьким звучанням, але різним значенням, а також слів-омонімів, у тому числі міжмовних.ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Логічним називається мовлення, що забезпечує смислові зв’язки між словами і реченнями в тексті.

Сполучаючись, слова повинні утворювати смислову єдність. Правильний порядок слів і речень, тобто послідовне розташування «даного» і «нового» в тексті.

Логічно правильна побудова тексту (вживання службових, вставних слів як засобів зв’язку речень у тексті).

Логічне мовлення формується на основі:

1) навичок логічного мислення (вправного їх застосування), спрямованого як на нагромадження знань (логіки пізнання), так і на передачу цих знань співрозмовникові;

2) знання мовних засобів (і навіть позамовних – міміки, жестів), якими можна оформити думку; 3) володіння технікою смислової зв’язності, тобто логікою викладу, за якої не виникає суперечностей у межах цілого тексту.

ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Виразність мови забезпечують:

1) самостійність мислення мовця;

2)небайдужість, інтерес автора до написаного і сказаного, а також до адресата висловлювання;

3) добре знання мови та її виражальних засобів;

4)знання особливостей функціональних стилів;

5) систематичне тренування мовних навичок, вироблення мовного чуття;

6) наявність у мові виражальних засобів (логічний наголос, паузи, дикцію, інтонаційну виразність та технічні чинники виразності: дихання, темп, міміку, жести)ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ

1) багатство словникового запасу кожної людини; 2) уміння використовувати у своєму мовленні різні мовні засоби;

3) уміння інтонувати мовлення; 4) постійне удосконалення і збагачення власного мовлення.

Про багатство мовлення судять насамперед по його лексичному складу. Середній запас слів у добре освіченої людини становить 6–9 тисяч, тлумачний словник української мови містить понад 130 тисяч слів, а в народній скарбниці – 200 тисяч слів.

Лексичне і фразеологічне багатство мовлення формується словниками української мови, творами художньої, наукової, суспільно-політичної літератури, усної народної творчості.

ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ

Нормативний аспект. Культура мови передбачає насамперед правильність мови, тобто дотримання норм літературної мови, які сприймаються його носіями (що говорять і пишуть) як «ідеалу», зразка.

Комунікативний аспект. Культура мови виробляє навички відбору і вживання мовних засобів у процесі спілкування, допомагає сформувати свідоме ставлення до їх використання у мовленнєвій практики у відповідності з комунікативними завданнями. 

Етичний аспект. Знання і застосування правил мовної поведінки в конкретних ситуаціях.

ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Дотримання доречності мови припускає, перш за все, знання стилістичної системи мови, закономірностей уживання мовних засобів у тому чи іншому функціональному стилі, що дозволяє знайти найбільш доцільний спосіб вираження думки, передачі інформації. ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ДОСТАТНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Достатність (стислість, лаконічність) передбачає логічне завершення думки, не перенасиченість синонімічною лексикою, мовними засобами. Загалом максимальна за обсягом інформація виражається мінімальною кількістю мовних засобів. Стислість (раціональний вибір мовних засобів для вираження головної думки, тези). Ця ознака формує уміння говорити по суті.ОЗНАКА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

ЯСНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Ясність, тобто доступність мовлення для розуміння тих, хто слухає (“Хто ясно мислить, той ясно викладає”). Вона забезпечує адекватне розуміння сказаного, не вимагаючи від співрозмовника особливих зусиль при сприйнятті. Ясності мовлення сприяють чітка дикція, логічне і фонетичне наголошування, правильне інтонування, розмірений та уповільнений темп, спокійний і ввічливий тон.ДЯКУЄМО

ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка