Підмет, способи його вираженняСкачати 10,99 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір10,99 Kb.

Тема уроку:

ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ


ПІДМЕТ

Означає предмет, опредмечену дію чи ознаку, абстрактне поняття, істоту тощо

Відповідає на питання хто? що?

Пов’язується з присудком

Дати повне визначення підмету користуючись схемою

Виражається іменником, займенником, числівником, а також сполученням двох і більше слів

ПІДМЕТ

Означає предмет, опредмечену дію чи ознаку, абстрактне поняття, істоту тощо

Простий


Складений

Дати повне визначення підмету користуючись схемою

Виражається словосполученням, утвореним із двох або кількох повнозначних слів

Виражається одним словом

Простий підмет

Іменником: Хай оживає істина стара : людина починається з добра(Л. Забашта)

Займенником: Хто принижує оточуючих, той ніколи не буде великимй сам (Й.-Г. Зейме)

Числівником: На березі сиділо четверо

Субстантивованим прикметником, числівником, займенником, дієприкметником:Розумні вчаться для того, щоб знати. Усі повинні мати загальну культуру, інтелект, порядність.

Інфінітивом: Сміятися над розумними людьми- це привілей дурнів.

Власною назвою: Справжнім центром формування культури спілкування в Україні стала Києво-Могилянська академія.

Складений підмет

Складні географічні та астрономічні власні назви: Зійшло Сузір’я Пса

Назви установ І посад: Верховна Рада України працює сесійно

Назви художніх творів,пароплавів, пам'яток та Ін.: «Лісова пісня» роками не сходить зі сцени

Сполучення числівника з Іменником: І три тополі стали на сторожі

Складений підмет може бути виражений і цілим реченням:

«Б'ють пороги»- кантата Миколи Лисенка.І Якщо виражений іменником підмет поширюють займенники

весь або сам, він становить із ними один член речення :

ось нарешті вся сім'я зібралась


Виконання

системи вправ

Творче завдання

Запишіть, добираючи з довідки й вставляючи замість крапок пропущені підмети. Поясніть, як їх добирати.

У Спасівці жив славний козацький … Судаків. Серед тихої ночі залунав церковний … на тривогу. (А. Чайковський) Там випасалися … (І. Ле) Якось … довго радилися, ходили чо-гось поза табором, дивилися на верхівки дерев. (Ю. Збанацький) Одного разу … задала нам письмову роботу. … не раз стрибав у мріях. (А. Дімаров) … розповіді про старовину завжди цікаво. (Із журналу) Надвечір … була виконана. (Із журналу)

Довідка: слухати, рід, Галина Іванівна, табуни коней, уся робота, дзвін, я, дід і онук.

Дослідження - аналіз

Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи. Визначте прості та складені підмети.

1. Сидить на високій могилі кобзар старесенький (Я.Гчян). 2 . Сидять два лірники. Поскрипують роками вичорнені ліри (М. Стельмах). 3. Зграя крижнів крізь туман прозорий пролітала колесом живим (М. Рильський 4. Кабінет Міністрів розробляє, програми розвитку держави (3 підручника) 5. Ми з тобою ішли в Кореїз (В. Сосюра) . 6. Радують нас поетичні назви на Сумщині: Біла Береза, Вишневий Яр, Зелена Діброва, Погожа Криниця (Д. Білоус)

З'ясуйте, якими частинами мови виражені прості підмети.

Творче конструювання

t

Складіть і запишіть речення з такими підметами:

1. книжка, читати, усі ми

2. учений, троє учнів, Південний Буг

Проаналізуй!

Випишіть граматичні основи. Доведіть, що виділені слова не є підметами

На пасіці гули у вуликах бджоли глухим густим гуком, неначе вони були закопані десь під землею. У вічках подекуди ліниво лазило кілька бджіл. Дві-три бджоли ліниво сновигали понад хрестом, та й ті незабаром ніби падали у вічка. У пасіці пахло медом, пахло молодою травою та польовими квітами. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина, сплелася з бадилиною, березкою та з широким листом огірків та побігла до одного вулика довгою зеленою стежкою. Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осередочки… Косе проміння промкнулося під яблунями та важкими дубами й ніби запалило зелену траву, вулики, зелене листя на грушах… (за І. Нечуєм-Левицьким)

За виписаними граматичними основами усно перекажіть прочитане

Питання для самоконтролю

1. На які два різновиди поділяється підмет ?

2. Який підмет називається простим ?

3. Який підмет називається складеним ?

4. Чим може виражатися простий підмет ?

5. Чим може виражатися складений підмет ?

Схема характеристики підмета

 • Виділити у двоскладному реченні підмет. (Підкреслити його)
 • З’ясувати, на яке питання він відповідає.
 • Дослідити, що означає підмет.
 • - предмет

  - опредмечену дію чи ознаку

  - істоту

  - абстрактне поняття

  4. Визначити спосіб вираження підмета

Домашнє завдання

 • Вміти дати визначення підмету.
 • 2. Змоделювати 3 речення на одну тематику з різними видами підмета .

  Виконала

  Миткаленна Юлія СергіївнаБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка