Підсумки осінньо-зимового семестру 2014/2015 н р. Та завдання щодо вдосконалення процесів викладання та навчання студентів, підвищення рівня об’єктивності оцінювання знань. Результати анонімного анкетування студентівСкачати 31,22 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір31,22 Kb.

ПІДСУМКИ ОСІННЬО-ЗИМОВОГО СЕМЕСТРУ 2014/2015 н. р. ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ.

Завершення осінньо-зимового семестру 2014/2015 н.р. (вітчизняні студенти)

Завершення осінньо-зимового семестру 2012/2013 - 2014/2015 н.р.р. (вітчизняні студенти)

Результати осінньо-зимового семестру 2012/2013 - 2014/2015 н.р.р. (вітчизняні студенти)

 • Політика НМУ імені О.О. Богомольця в галузі якості
 • Політика НМУ імені О.О. Богомольця в галузі якості:
  • НМУ імені О.О.Богомольця має на меті інтеграцію у світовий освітній та науковий простір.
  • Політика Університету спрямована на:
  • внесок у збереження здоров’я населення та розвиток медицини,
  • задоволення потреб суспільства і країни через постійне покращення якості вищої медичної освіти і лікувально-консультативної допомоги,
  • виконання пріоритетних наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій в цій галузі.
  • Політика НМУ формується на підставі ефективного зворотнього зв’язку з основними споживачами, постачальниками та зацікавленими сторонами.

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ:

 • РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ:
 • І. Медична та біологічна фізика
 • Опитані студенти 3 курсу (N= 392):
 • медичного факультету №2,
 • медичного факультету №3,
 • стоматологічного факультету
 • (навчалися на кафедрі у 2012/2013 н. р.).
 • З бази даних 1 курсу 2014/2015 н.р. були відібрані також анкети студентів (N= 392) з відповідних факультетів. Таким чином ми порівнюємо ситуацію на кафедрі у 2012/2013 навчальному році (відповіді студентів 3 курсу) та ситуацію у 2014/2015 навчальному році (відповіді студентів 1 курсу).

Таблиця 1.1. Задоволеність якістю підготовки з курсу фізики

 • «Чи задоволені ви якістю своєї підготовки цієї дисципліни?»
 • Курс
 • 1
 • 3
 • Так
 • 180
 • 46,2%
 • 116
 • 29,7%
 • Ні
 • 88
 • 22,6%
 • 186
 • 47,6%
 • Важко відповісти
 • 122
 • 31,3%
 • 89
 • 22,8%
 • Всього
 • 390
 • 100,0%
 • 391
 • 100,0%
 • Наявний статистично значущий зв’язок між задоволеністю якістю своєї підготовки з медичної та біологічної фізики та курсом, на якому навчаються респонденти (р< 0,001).

Таблиця 1.2. Зацікавленість у вивченні медичної та біологічної фізики до початку занять (по курсах)

 • «Чи були ви зацікавлені у вивченні цієї дисципліни до початку занять?»
 • Курс
 • 1
 • 3
 • Був зацікавлений
 • 181
 • 46,2%
 • 146
 • 37,2%
 • Був незацікавлений
 • 109
 • 27,8%
 • 135
 • 34,4%
 • Важко відповісти
 • 102
 • 26,0%
 • 111
 • 28,3%
 • Всього
 • 392
 • 100,0%
 • 392
 • 100,0%
 • Статистично значущий зв’язок між оцінкою зацікавленості у вивченні медичної та біологічної фізики та курсом відсутній (р > 0,001)

Таблиця 1.3. Задоволеність якістю проведення практичних занять з медичної та біологічної фізики

 • «Наскільки Ви задоволені якістю прове-дених практичних занять з дисципліни?»
 • Курс
 • 1
 • 3
 • Повністю задоволений
 • 84
 • 21,6%
 • 47
 • 12,0%
 • Скоріше задоволений
 • 168
 • 43,3%
 • 118
 • 30,1%
 • Важко сказати задоволений чи ні
 • 71
 • 18,3%
 • 99
 • 25,3%
 • Скоріше не задоволений
 • 57
 • 14,7%
 • 89
 • 22,7%
 • Повністю не задоволений
 • 8
 • 2,1%
 • 39
 • 9,9%
 • Всього
 • 388
 • 100,0%
 • 392
 • 100,0%

Таблиця 1.5 Випадки вимагання винагороди за відпрацювання пропущених занять

 • «Чи стикалися Ви впродовж вивчення дисципліни з випадками вимагання викладачем винагороди за відпрацювання пропущених занять?»
 • Навчальний рік
 • 2014/
 • 2015
 • 2012/
 • 2013
 • Так
 • 3
 • 6,7%
 • 19
 • 26,8%
 • Ні
 • 42
 • 93,3%
 • 52
 • 73,2%
 • Всього
 • 45
 • 100,0%
 • 71
 • 100,0%

Таблиця 1.6 Випадки вимагання винагороди за ПМК

 • Чи стикалися Ви впродовж вивчення дисципліни з випадками вимагання викладачем винагороди за складання ПМК?
 • Навчальний рік
 • 2014/
 • 2015
 • 2012/
 • 2013
 • Так
 • 8
 • 2,1%
 • 144
 • 36,8%
 • Ні
 • 382
 • 97,9%
 • 247
 • 63,2%
 • Всього
 • 390
 • 100,0%
 • 391
 • 100,0%
 • Наявний статистично значущий зв’язок між ознаками (р< 0,001).
 • Зв’язок слабкий (r = 0,439).
 • РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ (2-3 курс):

За січень-лютий 2015 р. проанкетовано:

 • За січень-лютий 2015 р. проанкетовано:
 • Студентів 2-5 курсів (в т. ч. заочного відділення).
 • З навчальних дисциплін:
 • - загальна хірургія (з опер. хір. та топ. ан.);
 • - мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • - пропедевтика внутрішніх хвороб; - пропедевтика педіатрії;
 • - основи біоетики та біобезпеки; - гігієна та екологія;
 • - патоморфологія; - патофізіологія;
 • - радіологія; - сестринська практика;
 • - фармакологія; - клінічна фармакологія;
 • - токсикологічна хімія;
 • - менеджмент та маркетинг у фармації.
 • Всього – 6 171 анкета.
 • Наказ № 93 від 13.02.2015 р.
 • Наказ № 93 від 13.02.2015 р.
  • За затвердженим графіком навчального процесу на 2014/2015 н.р. для ліквідації академічної заборгованості студентів відводились такі дні:
  • - з 20 по 26 червня 2015 р. (1 тиждень);
  • - з 27 по 31 серпня 2015 р (5 днів, з них 3 - робочі).
  • З метою створення максимально сприятливих умов для ліквідації академічної заборгованості студентами після завершення весняно-літнього семестру, враховуючи звернення деканів факультетів, студентського профкому та Студентського парламенту щодо збільшення кількості днів відпрацювань, пропонується ряд заходів.
  • 1. Внесено зміни до графіка навчального процесу на 2014/2015 н.р. для студентів 1-3 курсів медичних факультетів, 1-5 курсів медико-психологічного факультету, 1-4 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів:
  • передбачено дні для ліквідації академічної заборгованості з навчальних дисциплін, в т.ч. з виробничої практики - з 20 червня по 3 липня 2015 р. (2 тижні);
  • - з 12 по 31 серпня 2015 р. (2,5 тижні).
  • Для 3 курсу медичних та медико-психологічного факультетів –
  • - з 24 червня по 3 липня 2015 р.
  • 2. Внесено зміни до графіка навчального процесу на 2014/2015 н.р. для студентів 4 та 5 курсів медичних факультетів, яким подовжено тривалість весняно-літнього семестру через проходження виробничої практики до 17 липня 2015 р.:
  • передбачено дні для ліквідації академічної заборгованості з навчальних дисциплін, в т.ч. з виробничої практики - по 17 липня 2015 р.; з 12 по 31 серпня 2015 р. (2,5 тижні).
  • 3. Проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику НМВ, деканам факультетів доручено довести до відома студентів інформацію про те, що:
  • - студенти, які одержали під час сесії одержали більше двох незадовільних оцінок з дисциплін семестрового контролю, відраховуються з ВНЗ; таким студентам не надається право ліквідовувати академічну заборгованість після завершення семестру;
  • - студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок з дисциплін семестрового контролю, дозволяється ліквідовувати академічну заборгованість до початку наступного семестру, а повторне складання ПМК, іспитів та заліків допускається не більше 2 разів з кожної дисципліни (один раз викладачу, другий – комісії).
  • 4. Завідувачі кафедр:
  • 4.1. Організують щоденні відпрацювання пропущених навчальних занять з 18 травня по 19 червня 2015 р. та у термін з 20 червня (з 24 – для 3 курсу медичних та медико-психологічного ф-тів) по 3 липня 2015 р. (17 липня 2015 р.) і з 12 по 31 серпня 2015 р. за затвердженим графіком з внесенням відповідних змін до графіка відпусток співробітників кафедри згідно законодавству.
  • 4.2. Забезпечують організацію комісійного перескладання ПМК та заліків з навчальних дисциплін відповідно до нормативно-правових вимог.
  • 4.3. Інформацію про розклад відпрацювань занять та перескладань ПМК та заліків розміщують на стендах кафедр, сайті НМУ, інших ресурсах, доводять до відома працівників деканатів, студентів.
  • 4.4. Забезпечують організацію комісійного перескладання ПМК та заліків після 19 червня 2015 р. у лекційних аудиторіях в 2 зміни: перша зміна – о 10-00, друга зміна – о 13-00.
  • 5. Деканам факультетів доручено:
  • 5.1. Провести до 18 травня 2015 р. виробничі збори зі студентами щодо інформування їх про зміст наказу.
  • 5.2. Розмістити розклад перескладань на інформаційних стендах деканатів.
  • 5.3. Забезпечити організацію та проведення перескладань ПМК, заліків за участю представників деканатів.
  • 5.4. Під час допуску студентів до перескладань дотримуватись нормативних вимог.
  • 5.5. Проводити індивідуальну роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість, контролювати хід її ліквідації.
  • 5.6. Щомісяця до 18 травня 2015 р. та щотижня з 18 травня 2015 р. надавати інформацію про динаміку ліквідації академічної заборгованості проректору з науково-педагогічної роботи.
  • 5. 7. До 26 червня 2015 р. підготувати проекти наказів про переведення студентів 1-3 курсів медичних факультетів, 1-5 курсів медико-психологічного факультету, 1-4 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів на наступний навчальний рік.
  • 5.8. До 24 липня 2015 р. підготувати проекти наказів про переведення студентів 4 та 5 курсів медичних факультетів на наступний навчальний рік.
  • 5.9. Надіслати до 24 липня 2015 р. інформаційні листи батькам студентів-академічних боржників.
 • Наказ № 105 від 16.02.2015 р.
 • Наказ № 105 від 16.02.2015 р.
 • “Про забезпечення виконання навчальних програм з дисциплін весняно-літнього семестру 2014/2015 н.р. в НМУ імені О.О. Богомольця”
  • Відповідно до графіку офіційних свят випадають з навчального процесу 5 понеділків: 9 березня, 13 квітня, 4 та 11 травня, 1 червня 2015 р.
  • З метою створення сприятливих умов для виконання в повному обсязі навчальних програм та тематичних планів з дисциплін 1-3 курсів медичних, медико-психологічного факультетів, 1-5 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів, пропонується затвердити такі робочі дні замість вищезазначених:
  • 14.04 (вівторок) за 13.04;
  • 6.05 (середа) за 4.05;
  • 14.05 (четвер) за 11.05;
  • 5.06 (п’ятниця) за 1.06.
 • ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
  • Інформацію “Про результати осінньо-зимового семестру 2014/2015 н.р. та завдання щодо вдосконалення процесів викладання та навчання студентів, підвищення рівня об’єктивності оцінювання знань. Результати анонімного анкетування студентів” взяти до відома.
  • 2. Забезпечити постійний контроль за плануванням та здійсненням заходів з підвищення якості навчального процесу та оптимізації роботи підрозділів Університету з академічними боржниками.
  • Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НМВ,
  • декани факультетів.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 3. Широко інформувати студентів з питань особливостей організації навчального процесу у весняно-літньому семестрі 2014/2015 н.р. (виробничі збори, накази, інформація сайту НМУ).
  • Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НМВ,
  • декани факультетів.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 4. Підвищити рівень інформованості студентів, науково-педагогічних працівників кафедр, співробітників деканатів про відсутність можливості відпрацювань академічних боргів з завершених дисциплін після 1 вересня 2015 р.
  • Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НМВ,
  • декани факультетів, завідувачі кафедр, Парламент студентів та
  • студентський профком.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 5. Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових вимог щодо організації навчального процесу, оформлення обліково-звітної документації та своєчасності її надання іншим підрозділам (перевірка діяльності кафедр, деканатів).
  • Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НМВ,
  • декани факультетів, завідувачі кафедр, студентський профком та
  • Парламент студентів.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 6. Продовжувати здійснювати систему заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції.
  • Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи,
  • антикорупційний комітет НМУ.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 7. Координувати роботу кафедр Університету щодо уніфікації вимог до регламенту відпрацювань пропущених занять та регламенту складання та перескладання ПМК.
  • Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НМВ,
  • завідувачі кафедр.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 8. Продовжити розгляд питань ліквідації академічної заборгованості студентів та координуванні зусиль кафедр, деканатів, студентського самоврядування на засіданнях ректорату, Вчених рад факультетів, Вченої ради НМУ.
  • Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з
  • науково-педагогічної роботи, декани факультетів.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
  • 9. Удосконалювати комплексну систему контролю якості освіти, забезпечувати її моніторинг та розвиток, в т.ч. з використанням анонімного опитування основних споживачів процесів та зацікавлених сторін.
  • Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з
  • науково-педагогічної роботи, начальник НМВ, керівник сектору
  • моніторингу якості освіти, декани, завідувачі кафедр.
  • Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка