Підвищення якості знань учнів в умовах сучасного уроку інформатикиСкачати 17,82 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір17,82 Kb.

Підвищення якості знань учнів в умовах сучасного уроку інформатики

Така дісталась нам робота, Є в ній і радість і турбота, Є вічний пошук, безсонні ночі, - Та гріють душу дитячі очі.

ПРИЧИНИ недостатньої ефективності уроків:

 • низька кадрова спроможність формальне проведення і низька ефективність методичних заходів;
 • невисока мотивація педагогів до творчої, продуктивної діяльності та самоосвіти

Мета роботи групи вчителів-спеціалістів:

 • вдосконалення навчально-виховної роботи
 • формування стійкої мотивації
 • до постійного самовдосконалення
 • набуття професійних компетентностей
 • обмін досвідом
 • вироблення спільного напрямку роботи вчителів району

Очікувані результати:

 • Підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
 • Модернізація застарілої та малоефективної моделі методичної роботи в ЗНЗ району
 • У 2015/2016 н.р. група брала участь:
 • У роботі методичних студій, педагогічних майстерень, клубів з метою практичної реалізації визначеної методичної теми, підвищення рівня професійної компетентності з окремихпитань педагогічної діяльності.
 • У вивченні та впровадження інноваційних педагогічних технологій, ефективного педагогічного досвіду в навчально-виховний процес із подальшим обміном ефективним досвідом з колегами.
 • У обговоренні методичних рекомендацій щодо проведення уроків за новими навчальними програмами, позакласних заходів за актуальною тематикою.
 • У розробці дидактичних матеріалів, у тому числі електронних, для диференціації, індивідуалізації й інтенсифікації навчального процесу, організації самостійної навчальної діяльності учнів, візуалізації навчальної інформації, оцінки результатів навчання тощо.
 • у роботі дискусійного клубу із метою розвитку креативності, ініціативи та творчості педагогів, обговорення актуальних педагогічних проблем.
 • У самоосвітній діяльності педагога.
 • ХХІ століття - час історичних підсумків.
 • Вчителі навчають завтрашні покоління дорослих.
 • Отже, якісне навчання - „це навчання, орієнтоване на завтра”.
 • Широко використовуються нестандартні уроки, які найбільш повно враховують вікові особливості, інтересі, нахили, здібності кожного учня. В ньому поєдналися елементи традиційних уроків - сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення - але у незвичайних формах. Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними. Широке використання нетрадиційних методик, які застосовують на уроках, спонукає учнів до самостійної праці, до творчого мислення, пошуку.

Основні процеси у навчанні

 • Впровадження компетентісного підходу до навчання;
 • З’явилось покоління нових альтернативних підручників;
 • Підвищена увага до особистісно орієнтованого навчання;
 • Інтерес до інтерактивних технологій навчання;
 • Впровадження інформаційних комп’ютерних технологій навчання;
 • Прикладна спрямованість навчання.
 • уроки фантазії і мислення;
 • урок-інтелектуальна розвага;
 • урок-екскурсія;
 • урок-гра;
 • урок-конкурс;
 • урок-подорож;
 • урок-інтерв'ю;
 • урок-вікторина;
 • урок-семінар;
 • урок„круглий стіл”;
 • урок-дискусія;
 • практичні завдання;
 • зв’язок з життям;
 • ППЗ як засіб формування
 • інформаційної культури;
 • міні-проекти;
 • інтеграція;
 • міжпредметні зв’язки;
 • компетентнісні задачі;
 • майстер-класи
 • Членами групи встановлено, що для нестандартних уроків характерні:
 • колективні способи роботи;
 • активізація пізнавальної діяльності;
 • партнерський стиль взаємовідносин;
 • цікавість до навчального матеріалу; т
 • ворча складова;
 • нестандартні підходи до оцінювання;
 • сприяють готовності дитини до життя, що включає такі якості: уміння приймати рішення та робити вибір; завжди працювати якісно; проявляти ініціативу; вміти працювати з іншими людьми.

ПРИНЦИПИ НА ЯКИХ МАЄ ҐРУНТУВАТИСЯ СУЧАСНИЙ УРОК З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

 • Особистісний підхід– це формування культури життєдіяльності особистості.
 • Діяльнісний підхід означає опанування навчального матеріалу, розвиток відповідних умінь та навичок учнів через їх безпосередню діяльність.
 • Полісуб’єктивний (діалогічний) підхід наголошує на тому, що особистість здобуває все людське тільки через спілкування з іншими людьми.
 • Культурологічний принципозначає врахування об’єктивних зв’язків людини з культурою, як системою цінностей, тому що людина містить в собі частину цієї культури.
 • Етнопедагогічний принцип робить акцентування на тому, що навчально-виховний процес тісно пов’язано з педагогічним процесом який відбувається у родині.
 • Антропологічний принцип передбачає системне використання даних всіх наук про людину та врахування їх при здійсненні педагогічного процесу.

НА УРОК ВПЛИВАЮТЬ:

 • ЗМІНИ В СУСПІЛЬСТВІ
 • ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ШКОЛІ НА ПІДГОТОВКУ ГРОМАДЯН, ЗДАТНИХ ЗАДОВОЛЬНИТИ АКТУАЛЬНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА
 • ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ТА ПРОГРАМИ
 • СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ З ЇХ ЦІЛЯМИ, ПРИНЦИПАМИ, ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ

НА СТРУКТУРУ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УРОКУ ВПЛИВАЄ ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ :

 • СТИЛЬ СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ
 • РІВЕНЬ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
 • ВОЛОДІННЯ МЕТОДИЧНИМИ ПРИЙОМАМИ
 • УМІННЯ ВРАХОВУВАТИ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЖНОГО УЧНЯ

ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ НА УРОЦІ:

 • зацікавлююча
 • організуюча
 • контролююча
 • коригуюча
 • спрямовуюча та інші

СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ І УСПІШНОСТІ УРОКУ:

 • ГЛИБОКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ ВЧИТЕЛЯ З ПРЕДМЕТУ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ
 • РЕТЕЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА УРОКУ
 • ТВОРЧИЙ ПІДХІД ПЕДАГОГА, ЙОГО КОМУНІКАТИВНІСТЬ

Засвоєння інформації

 • Читаючи очима – 10 % інформації;
 • Слухаючі -10 %;
 • Розглядаючи – 30 %;
 • Слухаючи і розглядаючи – 50 %;
 • Обговорюючи – 70 %;
 • Особистий досвід – 80 %;
 • Спільна діяльність – 90 %;
 • Навчаючи інших – 95 %.

Позаурочна робота

 • 10.01.17

1.При навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення дітей. 2. Інтерес і радість мають бути основними переживаннями школяра в процесі навчання.

3. Змінювати та чергувати методи і прийоми навчання. 4. Включення учнів у колективну діяльність. 5. Гра є потужним стимулом інтересу до навколишнього життя.  

6. Незвичайна форма подання матеріалу. 7. Могутній стимул у навчанні «Вийшло! ». 8. Треба відзначати досягнення дитини.

  9. Не карати за невдачу. 10. Використовувати мотиви зовнішньої мотивації 11. Ставити оцінку учневі не за окрему відповідь. 12. Займатися розвитком якостей. 13. Інтегрувати знання. 14. Позитивний емоційний настрій. 15. Розвивати в учнів віру в себе. 16. З'ясувати, що є причиною низької мотивації учнів. 17. Для школярів важлива сама особистість учителя.

Якими якостями повинен володіти вчитель, щоб його відносини з учнями сприяли появі і прояву інтересу до предмету, бажання його вчити?

Як показує практика, ними, перш за все, є: - ерудиція вчителя, вміння пред'являти до учнів необхідні вимоги і послідовно ускладнювати пізнавальні завдання. Такі вчителі забезпечують в класі інтелектуальний настрій, залучають учнів до радості пізнання; - захопленість предметом і любов до роботи, вміння спонукати учнів до пошуку різних рішень пізнавальних завдань; - доброзичливе ставлення до учнів, що створює атмосферу повної довіри, співчутливості. Все це спонукає до того, що можна спокійно подумати, знайти причину помилки, порадіти своєму успіху і успіху товариша і т.д.; - педагогічний оптимізм - віра в учня, у його пізнавальні сили, вміння вчасно побачити і підтримати слабкі, ледь помітні паростки пізнавального інтересу і тим самим спонукати бажання пізнавати, вчитися.

Шлях до успіху

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка