Питання з української мови. Молодша ліга. Скільки звуків в українській мові?Скачати 110,23 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір110,23 Kb.
Питання з української мови.

Молодша ліга.

1. Скільки звуків в українській мові?

а) 6

б) 32

в) 33

г) 38

2. Скільки приголосних звуків в українській мові?

а) 6

б) 32

в) 33

г) 38

3. Скільки букв в українському алфавіті?

а) 6

б) 32

в) 33

г) 38

4. Як називається розділ мовознавства, в якому вивчаються звукова система мови та звукові зміни?

а) фонетика

б) графіка

в) орфографія

г) орфоепія

5. Яке призначення букв?

а) чути і вимовляти

б) бачити і писати

в) вимовляти і писати

г) чути і бачити

6. Для чого призначені звуки?

а) чути і вимовляти

б) бачити і писати

в) вимовляти і писати

г) чути і бачити

7. Скільки звуків позначає буквосполучення дж?

а) один

б) два

в) не позначає звука

8. Яка 10-а буква алфавіту?

а) з

б) и

в) ж

г) і

9. Яка буква не позначає звука?

а) дж

б) ю

в) щ

г) ь

10. Як називається вимова одного зі складів з більшою силою?

а) склад

б) наголос

в) перенос

г) орфограма

11. Скільки звуків у слові щастя?

а) 6

б) 5

в) 7

г) 4

12. Скільки складів має слово вдень?

а) 2

б) 1

в) 3

г) 5

13. Як називається процес творення нових слів?

а) морфема

б) лексикологія

в) основоскладання

г) словотворення

14. Як по іншому називаються головні члени речення?

а) фонема

б) лексема

в) морфема

г) граматична основа

15. Як називається член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків?

а) підмет

б) додаток

в) означення

г) обставина

16. На яке питання відповідає підмет?

а) як? де? куди? звідки?

б) що робити? що зробити?

в) хто? що?

г) на питання непрямих відмінків

17. Як підкреслюється означення?

а) одна лінія

б) дві лінії

в) хвиляста лінія

г) пунктир

18. Як називається розмова двох або кількох осіб?

а) монолог

б) діалог

в) полілог

г) репліка

19. Як називається висловлювання однієї особи?

а) монолог

б) діалог

в) полілог

г) репліка

20. Як називаються слова, однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням?

а) синоніми

б) антоніми

в) омоніми

г) пароніми

21. Як називаються слова протилежні за лексичним значенням?

а) синоніми

б) антоніми

в) омоніми

г) пароніми

22. Як називаються слова, близькі за значенням, але різні за написанням?

а) синоніми

б) антоніми

в) омоніми

г) пароніми

23. Антонім до слова радість.

а) сміх

б) сум

в) сльози

г) радісний

24. Назва тексту - це

а) заголовок

б) зачин

в) репліка

г) епіграф

25. Що містить в собі закінчену думку?

а) склад

б) слово

в) словосполучення

г) речення

26. Що таке аудіювання?

а) сприйняття свого мовлення

б) сприйняття чужого мовлення

в) розмова двох осіб

г) репліка

27. Скільки в українській мові самостійних частин мови?

а) 10

б) 9

в) 8

г) 6

28. Назвіть службові частини мови.

а) прийменник, сполучник, частка

б) прийменник, сполучник, вигук

в) прийменник, прикметник, прислівник

г) прийменник, частка, вигук

29. Скільки відмін у іменника?

а) 7

б) 2

в) 6

г) 4

30. Скільки відмінків іменника?

а) 7

б) 2

в) 6

г) 4

31. За чим змінюються іменники?

а) родами, числами, відмінками

б) родами, особами, відмінками

в) родами, особами, числами

г) лише за відмінками

32. Що означає дієслово?

а) назву предмета

б) дію предмета

в) ознаку предмета

г) вказує на предмет, ознаку предмета, дію, але не називає їх

33. Скільки існує форм дієслова?

а) 3

б) 2

в) 6

г) 4

34. На які питання відповідають прикметники?

а) на питання непрямих відмінків

б) який? яка? яке? які?

в) хто? що?

г) скільки?

35. Правильно написано слово у рядку

а) свйято

б) св'ято

в) сьвято

г) свято

36. Визначити, у якому рядку всі слова пишуться без м'якого знака.

а) л...он, лял...ці, мал..ва.

б) прос...ба, міл...ярд, т...охкати.

в) повіс...тю, різ...кий, смієш...ся.

г) л..ох, парасол...ка, син...ого.

37. Визначити, у якому рядку апостроф уживається в усіх словах.

а) пір.на, дзв..якати, інтерв..ю.

б) р..юкзак, жаб..ячий, б..язь.

в) дерев..яний, цв..ях, в..якати.

г) пред..явник, м..ясо, зав..язь.
38. Визначити рядок, у якому міститься продовження речення:

Чуже мовлення, передане не дослівно, без збереження форми та інтонації, а тільки зі збереженням змісту, називається... .

а) непрямою мовою.

б) діалогом.

в) цитатою.

г) прямою мовою.

39. Визначити, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

а) Працювати, улітку, зірочка.

б) Рим, зима, розмова.

в) Річка, наскрізь, недруг.

г) Ліфт, стіл, підліток.

40. Визначити, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ.

а) ..уральня, ..уцулка, ..руздь.

б) ..удина, ..рошва, ..ребінь.

в) ..аздування, ..анок, ..елготати.

г) ..рунтовий, ..раната, ..рунт.

41. Визначити, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом.

а) Канат, Канада, канон, маргарин.

б) Марганець, монтажний, міцність, мотель.

в) Обряд, окорок, округлість, омеблювати.

г) Підсліджувати, поголубити, погарчати, погода.

42. Визначити, у якому рядку в усіх словах я, ю, є, ї позначають два звуки.

а) Моє, бюро, їжа.

б) Яблуко, поїсти, балюстрада.

в) їжак, пір'я, юність.

г) Праця, кювет, єдність.

43. Визначити рядок, у якому всі слова іншомовного походження.

а) Дюйм, мультфільм, правнук.

б) Камін, об'єкти, ведмідь.

в) Вакуум, сайт, декор.

г) Ізолятор, кеглі, хліб.

44. Визначити рядок, у якому всі іменники є назвами істот.

а) Ялина, птах, зустріч.

б) Рука, зошит, поле.

в) Комиш, вікно, дядько.

г) Мати, учитель, брат.

45. Визначити рядок, у якому всі власні назви беруться в лапки.

а) Медаль За бойові заслуги, байка Цуцик, Клуб моряків.

б) Журнал Пізнайко, Біблія, орден Незалежності.

в) Цукерки Пташине молоко, літак Руслан, Коран.

г) Машина Вольво, вірш Пісні, банк Аваль.

46. Визначити рядок, у якому всі слова є числівниками.

а) Подвоїти, десять, трильйон, по-перше.

б) Третій, кільканадцять, дев'ятка, мільйон.

в) Вісім, дев'ятсот, п'ятий, шістнадцятеро.

г) Декілька, восьмий, сім, восьмисотрічний.

47. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі давального відмінка.

а) Мені, він, якийсь, щось.

б) Вона, тобі, моїй, нічого.

в) їй, якомусь, ніякому, йому.

г) Нашому, твій, я, будь-хто.

48. Визначити рядок, у якому всі займенники в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному.

а) Я, скільки, жодний, чий.

б) Хто, що, ти, він.

в) Уся, декілька, мій, котрийсь.

г) Самий, абиякий, той, чиє.

49. Визначити рядок, у якому всі числівники пишуться без знака м'якшення.

а) П'ят..десят, шіст..сот, девят..надцяти.

б) Сім..сот, тридцят.., декіл..ка.

в) Читир..ма, віс..мома, п'ят..десяти.

г) Девят..омстам, міл..ярд, тр..ом.

50. Визначити рядок, у якому допущено помилки в закінченнях прикметників.

а) Природний, попутного, прийдешнім.

б) Буднім, ключовим, яблуневий.

в) Повнолицому, придорожніго, тутешний.

г) Миттєвого, заможним, самотнього.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка