Питома вага спадкової патології серед населення світу Питома вага спадкових порушень обміну речовин серед спадкової патологіїСкачати 41,97 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір41,97 Kb.
 • Cпадкові аномалії обміну речовин
 • Cпадкові хвороби обміну білків. Особливості клініки, діагностики та лікування у дитячому віці.

Питома вага спадкової патології серед населення світу

Питома вага спадкових порушень обміну речовин серед спадкової патології

Актуальність проблеми спадкових аномалій обміну речовин

 • Значне розповсюдження патології
 • Велика різноманітність спадкових ферментопатій
 • Багато спадкових ферментопатій закінчуються летально або важкою розумовою та фізичною відсталістю

Питома вага спадкової патології в дитячій смертності

Актуальність проблеми

 • Захворювання здатні проявлятися у різні періоди життя дитини
 • Діагностика патології викликає значні труднощі
 • Великі загальні економічні витрати на утримання дітей-інвалідів

Немає більш актуальної проблеми в медичній і соціальній сфері, ніж попередження, виявлення і лікування спадкової патології у дітей

Класифікація захворювань людини за Г.Харрісом

 • Спадкові ( хромосомні, генні)
 • Зумовлені впливом шкідливих чинників зовнішнього середовища
 • Зумовлені спадковою схильністю і дією провокуючих факторів зовнішнього середовища

Схема патогенезу спадкового порушення обміну речовин (1)

 • Ген А
 • Ген В
 • Ген С
 • Фермент А
 • Фермент В
 • Фермент С
 • Речовина А
 • Речовина В
 • Речовина С
 • Речовина D

Схема патогенезу спадкового порушення обміну речовин (2)

 • Ген А
 • Ген В
 • Ген С
 • Фермент А
 • Фермент В
 • Фермент С відсутній
 • Речовина А
 • Речовина В
 • Речовина С
 • Речовина X
 • Речовина Y
 • РечовинаZ
 • Речовина D

Аномалії обміну амінокислот

 • 1. Спадкові порушення обміну АК, які супроводжуються підвищенням їх концентрації в крові та в сечі
 • 2. Спадкові порушення обміну АК, які супроводжуються підвищенням їх виділення із сечею без зміни рівня в крові
 • 3. Спадкові порушення системи транспорту АК
 • 4. Вторинні гіпераміноацидурії

Клінічні ознаки порушення обміну АК у новонародженої дитини

 • Поява уже через кілька годин після народження сонливості, утруднення при годуванні, судом, та блювоти
 • Наявність вираженого блювотного синдрому після виключення хірургічної патології
 • Наявність в анамнезі близькородинних шлюбів або випадків смерті дітей в неонатальному періоді
 • Виявлення при об’єктивному обстеженні неспецифічних даних, які свідчать про ураження центральної нервової системи, гепатомегалію або незвичайний запах

Зміни запаху тіла та екскрементів дитини при хворобах обміну АК

Клінічні ознаки уродженого порушення обміну речовин і АК в постнатальному періоді

 • Непояснене нічим відставання розумового і рухового розвитку, судоми в анамнезі
 • Незвичайний запах, зокрема під час гострого захворювання
 • Інтермітуючі епізоди незрозумілої блювоти, ацидозу
 • Гепатомегалія
 • Ниркові камені

Принципи діагностики спадкових порушень обміну АК

 • Генетичні дані
 • Строки маніфестації (рання і пізня)
 • Клінічні характеристики
 • Дані лабораторних досліджень (збільшення вмісту АК в крові і сечі, збільшення сечової екскреції продуктів порушеного обміну АК, збільшення рівня аміака в крові)

Принципи лікування хворих з спадковими порушеннями АК обміну

 • Обмеження поступлення білка і відповідної амінокислоти з харчовими продуктами
 • Додаткове введення незамінних амінокислот
 • Призначення препаратів, які активують альтернативні шляхи метаболізму
 • Призначення препаратів, які посилюють зв’язування та виведення накопичених продуктів метаболізму
 • Призначення кофакторів ензимних реакцій
 • Протисудомна терапія та ноотропні засоби
 • Інтенсивна терапія в гострому періоді з використанням гемофільтрації і перітонеального діалізу

Органічні ацидемії

 • Стани, обумовлені спадковою недостатністю ферментів, що здійснюють різні етапи перетворення похідних АК
 • Стани, обумовлені порушенням біоенергетичних процесів (циклу Кребса) в мітохондріях клітин
 • Захворювання, викликані порушенням транспорту або мітохондріального окислення жирних кислот
 • Пероксисомні захворювання

Основні клінічні і біохімічні ознаки органічних ацидемій різної природи

Основні клінічні і біохімічні ознаки органічних ацидемій різної природи (2)

Основні клінічні і біохімічні ознаки органічних ацидемій різної природи (3)

Схема обстеження дітей, хворих на органічні ацидемії

 • Вивчення генеологічного анамнезу
 • Оцінка фізичного розвитку
 • Дослідження стану внутрішніх органів
 • Оцінка неврологічного статусу
 • Офтальмологічне обстеження

Фенілкетонурія - група захворювань, що виникає внаслідок дефекту метаболізму амінокислоти фенілаланіну (ФА) і супроводжується затримкою психомоторного розвитку та певними специфічними проявами

Схема патогенезу фенілкетонурії (1)

 • ФА
 • Тирозин
 • Меланін
 • Адреналін
 • Феніл-гідроксилаза

Схема патогенезу фенілкетонурії (2)

 • ФА
 • Накопичення
 • фенілаланіну
 • феніл-піровиноградної кислоти
 • феніл-оцтової кислоти
 • феніл-молочної кислоти
 • Феніл-гідроксилаза

Схема 1.

Клінічні ознаки ФКУ

 • Поява перших видимих ознак на 4-6 місяці
 • Характерний зовнішній вигляд хворих: бліда шкіра, світле волосся та очі
 • Неврологічні розлади: підвищення сухожильних рефлексів, гіпертонус м’язів, симптом Грефе, гідроцефалія або мікроцефалія
 • Диспепсичний синдром: часті блювання, діарея
 • Шкірний синдром: бліда шкіра, екзематозні прояви, підвищена пітливість
 • Специфічний запах сечі та поту - мишачий, затхлий, пліснявий
 • Зміни у психічній сфері : пасивність, уповільнення реакцій, мовні порушення, агресивна поведінка
 • Фенілкетонурія у дитини 1-го року.
 • (значна затримка психомоторного розвитку)

Первинна діагностика ФКУ- масовий скринінг новонароджених дітейё

 • Обстеження всіх новонароджених на 4-5 день життя у пологовому закладі до виписки при наявності розпочатого білкового харчування дитини
 • Недоношених та хворих в неонатальному періоді дітей на 7 добу життя

Підтверджуюча (вторинна) діагностика ФКУ

 • Метод тонкошарової та рідинної хроматографії
 • Молекулярно-генетичні методи діагностики генного дефекту
 • Визначення наявності ФА та продуктів спотвореного обміну в крові та сечі ( проба Феллінга, індикаторні паперові тести)
 • Напівкількісні мікробіологічні тести ( тест Гатрі, метод ауксотрофних штамів E.Coli K-12)
 • Рівень фенілаланіну в крові (mmol/l)
 • Рівень тирозину в крові (mmol/l)
 • Інші амінокислоти
 • Рівень птеринів в сечі
 • Рівень дегідроптерінредуктази (ДГПР) в крові
 • Фенілкетонурія (ФКУ)
 • >1200
 • <250
 • норма
 • норма
 • Норма
 • ФКУ середньої важкості
 • 600-1200
 • <250
 • норма
 • норма
 • норма
 • Таблиця 1.
 • Причини підвищення фенілаланіну
 • “ Варто завжди пам’ятати, що ми
 • не можемо керувати подіями, а повинні
 • пристосовуватися до них”
 • Епіктет

Дитячі суміші, що застосовують при ФКУ

Целіакія ( глютенова ентеропатія, ідіопатична стеаторея, нетропічна спру)

 • Хронічне полісиндромне захворювання, що характеризується неспецифічними ушкодженнями слизової оболонки тонкої кишки глютеном і проявляється порушеннями абсорбції на ушкоджених ділянках кишківника

Целіакія

 • Успадковується аутосомно-домінантно з неповною пенетрантністю
 • Біля 80 % хворих є носіями гену HLA-B8 (серед здорових - 22 %)
 • Частота виникнення 1: 3000-1:5000

Клінічні критерії целіакії

 • Розвиток в другому півріччі життя
 • Наявність об’ємних, з неприємним запахом, світлих випорожнень більше 2 разів на добу
 • Збільшення обводу живота, болі в животі
 • Блювота щоденна або періодична
 • Відставання в масі тіла і зрості
 • Осалгії, підвищена ламкість кісток
 • Дратівливість, агресивність, неспокійний сон
 • Наявність жирних кислот, мил в копрограмі
 • Дисбактеріоз кишківника
 • Мікрознімок здорової
 • слизової оболонки
 • тонкої кишки
 • хворого на
 • целіакію

Лабораторні ознаки целіакії

 • Анемія
 • Зниження рівня сироваткового заліза та фолатів
 • Зниження вмісту вітаміну В12 в сироватці крові
 • Гіпоальбумінемія і гіпогамаглобулінемія
 • Стеаторея
 • Плеската крива при проведенні проби на толерантність до глюкози
 • Рентгенконтрасне дослідження тонкого кишківника - дифузне розширення кишківника, нерівність складок слизової оболонки
 • Рентгенографія кістяка - ознаки остеопорозу

Дитячі суміші, що застосовують при целіакії

 • Cпадкові хвороби обміну вуглеводів та жирів. Особливості клініки, діагностики та лікування у дитячому віці.
 • Група спадкових захворювань обміну вуглеводів включає різні нозологічні форми захворювань, зумовлені патологією метаболізму моноцукрів (глюкози, фруктози, галактози), дицукрів (лактози, мальтози, сахарози) і поліцукрів (глікоген, крохмаль)

Галактоземія

 • Це захворювання, пов’язане з неспроможністю використання організмом галактози і проявляється тяжким ураженням печінки, нервової системи, очей та інших органів.

Схема патогенезу галактоземії (1)

 • галактоза
 • глюкоза
 • Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза

Схема патогенезу галактоземії (2)

 • галактоза
 • Накопичення
 • галактозо-1-фосфату в
 • еритроцитах, м’язах,
 • серці, кришталику і корі
 • головного мозку
 • -1-фосфат-уридилтрансфераза
 • Галактозо
 • Клінічні
 • прояви

Схема патогенезу галактоземії (3)

 • галактоза
 • Накопичення
 • галактозо-1-фосфату
 • -1-фосфат-уридилтрансфераза
 • Галактозо
 • Компенсаторне
 • збільшення
 • активності
 • удфгп
 • Другорядний метаболізм
 • галактози
 • Інактивація
 • реабсорбції
 • АК в
 • ниркових
 • канальцях
 • АК
 • Вторинна
 • аміноацидурія
 • тестостерон

Діагностичні критерії галактоземії

 • Велика маса при народженні
 • Диспепсичні прови відразу після народження
 • Швидкий розвиток гіпотрофії
 • Жовтяниця з підвищенням некон’югованого білірубіну
 • Гепатомегалія з подальшим розвитком цирозу печінки, портальної гіпертензії
 • Гіпоглікемія в анамнезі
 • Відставання в психомоторному розвитку
 • Геморагічний діатез
 • Формування катаракти на третьому тижні життя

Пентада галактоземії

 • Жовтяниця за рахунок прямого білірубіну в періоді новонародженості
 • Часта блювота без розладів випорожнень
 • Різка ступінь виснаження - гіпотрофія
 • Катаракта
 • Відставання в психомоторному розвитку

Діагностика галактоземії

 • Вивчення генеологічного анамнезу
 • Оцінка анамнестичних даних
 • Виявлення клінічних діагностичних критеріїв
 • Визначення глікемії за допомогою різних методів
 • Виявлення галактозурії
 • Зниження активності галактозо-1-фосфатуридилтрансферази
 • Зміни функціональних печінкових проб
 • Оцінка неврологічного статусу
 • Офтальмологічне обстеження

Визначення приросту глікемії на навантаження галактозою різними способами у діагностиці галактоземії

 • Глюкозооксидазний метод визначає відображає вміст істинно глюкози в крові
 • Ортотолуїдиновий метод відображає вміст глюкози разом з галактозою

Лікування галактоземії

 • Виключення молока (галактози) до 3 років
 • Призначення безлактозних сумішей (Енфаміл Соя, Нутраміген, Симілак-ізоміл, Нутрисоя, Просоял)
 • Пригодовування вводять на місяць раніше, ніж звичайно з поступовою заміною суміші
 • Медикаментозна терапія: Препарати, які покращують обмін галактози
 • 1. Урацил-4-карбонова ( оротова) кислота
 • 2. Похідні тестостерону
 • Препарати, стимулюючі ЦНС
 • Судинні середники
 • Гепатопротектори
 • Антиоксиданти
 • Вітамінотерапія

Алактазія (гіполактазія)

 • Первинна - генетично детермінована (аутосомно-рецесивна) або обумовлена мутацією гена, який відповідає за синтез фермента лактази
 • Вторинна як наслідок ураження слизової оболонки тонкої кишки

Роль лактози в організмі дитини

 • Задовільняє 40 % енергетичних потреб організму
 • Сприяє засвоєнню кальцію та заліза
 • Сприяє становленню здорової флори кишківника
 • Сповільнює ріст патогенної мікрофлори кишківника
 • Наявність галактози (наслідок розщеплення лактози) сприяє вдосконаленню ЦНС

Діагностичні критерії алактазії

 • Початок проявів з народження з розвитком зневоднення та токсикозу
 • Стійкий диспепсичний синдром (блювання після годування грудним молоком та пронос), що не піддіається лікуванню звичайними засобами
 • Характер випорожнень - малооб’ємні, часті, з кислим запахом
 • Прогресуюча гіпотрофія
 • Відсутність приросту глікемії на навантаження лактозою
 • Позитивний водневий тест

Пероральне навантаження лактозою

 • Введення перорально лактози з розрахунку 1 г/кг маси тіла дитини
 • Вимірювання вмісту глюкози в крові через 30 і 60 хвилин після навантаження

Лікування алактазії

 • Призначення безлактозних або низьколактозних енпітів (Симілак-ізоміл, Енфаміл Соя, Нутраміген, Нутрисоя, Просоял)
 • Введення кислих сумішей
 • Симптоматичне лікування (ферменти, вітаміни, бактерійні препарати, озокеритотерапія)

Глікогенози (GLYCOGENOSIS)

 • Група захворювань, які передаються аутосомно-рецесивним шляхом і зумовлені ензимним дефектом, що веде до порушення синтезу та розщеплення глікогену з його накопиченням у внутрішніх органах

І тип глікогенозу (хвороба Гірке, гепаторенальний тип)

Схема патогенезу глікогенозу (хвороби Гірке)

 • глікоген
 • глюкоза
 • Глюкозо-6-фосфатаза
 • Глюкозо-6-фосфат

Схема патогенезу І типу глікогенозу ( хвороби Гірке)

 • глікоген
 • Накопичення
 • глікогену в
 • печінці, нирках
 • -6-фосфатаза
 • Глюкозо
 • Вторинне порушення
 • ліпідного обміну
 • Відкладання
 • жиру в ПЖК
 • Зростання
 • ліпідемії
 • Збільшення печінки
 • та нирок
 • Гіпоглікемія

Діагностичні критерії хвороби Гірке

 • Клінічні ознаки гіпоглікемії (млявість, адинамія, блювота, судомний синдром)
 • Збільшення розмірів живота
 • Гепато-, спленомегалія, збільшення розмірів нирок
 • Характерний зовнішній вигляд дитини: кругле «лялькове» обличчя, маленький ріст, короткі руки і шия, значно збільшений в розмірах живіт, помірне відкладання жиру в ділянці обличчя і тулуба, м’язова сила знижена
 • Анорексія

Діагностичні критерії хвороби Гірке

 • Поява гіпоглікемії при недовготривалому голодуванні, натще, тому хворі повинні постійно приймати їжу
 • Гіперліпемія, гіперлактацидемія
 • Проба з адреналіном чи глюкагоном від’ємна по глікемії
 • Часта гіперкетонемія натще з клінічними проявами кетозу, ацетонурія
 • Порушення функціональних проб печінки
 • Великий вміст глікогену в біоптатах печінки та в клітинах периферичної крові, відсутність, або зниження глюкозо-6-фосфотази

ІІ тип глікогенозу (хвороба Помпе, генералізований глікогеноз, глікогенна кардіомегалія)

Дагностичні критерії хвороби Помпе

 • Поява клініки в ранньому грудному віці
 • Кулеподібна кардіомегалія
 • Серцева недостатність за правошлуночковим типом
 • Часті пневмонії на фоні ателектазів
 • Характерний зовнішній вигляд дитини: кругле, пастозне обличчя, збільшений язик, м’язова гіпотонія, затримка фізичного розвитку
 • ІІІ тип глікогенозу (глікогеноз печінки і м’язів, хвороба Форбса)
 • зумовлений відсутністю фермента аміно-1,6-глюкозидази або оліго-1,1-глюкотрансферази, що призводить до накопичення глікогену у печінці, м’язах скелета і серця

Спадкові хвороби обміну ліпідів

 • Гіперліпопротеїдемії
 • Ліподистрофії
 • Ліпідози

Гіперліпопротеїдемії

 • Характеризуються порушенням життєвонеобхідних хімічно різноманітних структур (гліцериди, холестерол і його екстери)

Ліподистрофія прогресуюча сегментарна (хвороба Барракера-Сімондса)

 • Проявляється у шкільному віці
 • атрофія жирової тканини на обмежених ділянках обличчя, верхній половині тулуба
 • дебільність
 • кістозні зміни кісток
 • отосклероз

Ліпідози (lipidosis)

 • Група захворювань, в основі яких лежить дефект визначення фермента, що призводить до накопичення підвищеної кількості ліпідних субстанцій в клітинах і тканинах ЦНС і внутрішніх органів
 • тип успадкування аутосомно-рецесивний

Хвороба Гоше - характеризується відкладанням у печінці, селезінці, кістках цереброзиду, який містить глюкозу (в N - міститься галактоза)

 • Форми:
 • Інфантильна
 • Ювенільна
 • Хронічна вісцеральна

Діагностичні критерії інфантильної форми

 • З перших місяців життя відставання в психомоторному та фізичному розвитках
 • Спленогепатомегалія
 • Дисфагія, стридор
 • Опістотонус, конвульсії
 • Пошкодження кісткового мозку (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія)
 • Геморагічний синдром

Діагностичні критерії ювенільної форми

 • Початок переважно на другому році життя
 • Відставання у розумовому розвитку
 • Гепатоспленомегалія
 • Анемія, лейкопенія
 • Гіперрефлексія
 • Хореатетоз
 • Конвульсії

Діагностичні критерії хронічної вісцеральної форми

 • Проявляється в підлітків або в дорослому віці
 • Без ураження ЦНС і затримки розумового розвитку
 • Гепатоспленомегалія
 • Анемія, лейкопенія
 • Клітини Гоше, які знаходять в червоній пульпі селезінки, лімфатичних вузлах, кістковому мозку, синусоїдах печінки

Спадкові порушення обміну сполучної тканини

 • Група різних за походженням нозологічних форм, які об’єднують первинне або вторинне втягнення в патогенез захворювання сполучної тканини і зумовлені порушенням ферментних систем, які контролюють синтез структурних білків

Синдром Марфана

 • Тип успадкування аутосомно-домінантний
 • Зустрічається з частотою 1:50 000
 • Включає два типи: астенічний (дитячий) та неастенічний

Скринінг-тест на предмет діагностики Синдрому Марфана

 • Довжина середнього пальця кисті руки знаходиться в межах 10 см і більше
 • Розмах рук перевищує довжину тіла на 5 см і більше
 • Два брати. Ліворуч нормальний хлопчик віком 10 років. Праворуч - 8-річний хлопчик з синдромом Марфана (симптоми: підвивих кришталика (він в окулярах), високий зріст, відсутність підшкірної жирової клітковини, сколіоз, деформація грудної клітки)

Діагностичні критерії синдрому Марфана

 • Порушення м’язово-скелетної системи: арахнодактилія, високий зріст, довгі кінцівки, викривлення хребта, деформація передньої грудної клітки, ненормальна рухливість суглобів, м’язова гіпотонія
 • Шкірний синдром: атрофічні стрії, пахові кили
 • Патологія очей: міопія, вивих або підвивих кришталиків обох очей
 • Серцево-судинний синдром: розширення аорти, пролабування мітрального клапану, порушення проведення збудження
 • Бронхолегеневий синдром: емфізема, пневмоторакс
 • Долоні і ступні в нормі (ліворуч) і при синдромі Марфана (праворуч)
 • Діагностичні критерії арахнодактилії при синдромі Марфана
 • Ніколо Паганіні
 • (1784-1840)

Дякую

 • Дякую
 • за
 • увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка