План діяльності уряду на період 2009-2012 роківСкачати 130,48 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.01.2017
Розмір130,48 Kb.
  1   2   3
 • ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ
 • НА ПЕРІОД 2009-2012 РОКІВ
 • ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ
 • ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
 • ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ УРЯДУ
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
 • Зміст
 • Принципи діяльності Уряду
 • Впровадження принципів проектної системи роботи з призначенням чіткої персоніфікованої відповідальності за реалізацію проекту а також досягнення запланованих показників ефективності роботи;
 • Відповідальність
 • Ринковість
 • Професійність
 • Незаангажованість
 • Відкритість
 • Робота Уряду спрямована на розвиток ринкової інфраструктури та стимулювання здорової конкуренції , з мінімальним втручанням у режимі “ручного управління”;
 • Формування влади з високопрофесійних кадрів на конкурентних засадах; Дотримування професійної етики; заохочення молодих спеціалістів;
 • Унеможливлення сумісництва держслужби та бізнес-діяльності для урядовців;
 • Відсутність преференції для окремих бізнес-груп;
 • Періодична звітність за результатами роботи Уряду;
 • Публічне обговорення основних ініціатив;
 • Оприлюднення планів реалізації ключових проектів та здійснення оперативної звітності по прогресу у їх реалізації.
 • Цілі діяльності Уряду
 • Перетворити Україну у розвинуту демократичну європейську державу з динамічною економікою і високим рівнем захисту прав людини
  • Динамічно зростаюча, диверсифікована, конкурентна економіка
  • Прозоре і ефективне державне управління; політична система, яка забезпечує представництво інтересів громадян;
  • Високо-розвинуті та доступні кожному системи освіти, охорони здоров’я та соціальної підтримки
  • Гарантовані рівні можливості та правова захищеність для кожного громадянина
  • Рівноправний учасник міжнародних економічних та політичних процесів
 • Основна мета плану
 • Якою ми хочемо бачити Україну
 • ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КМУ
 • ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
 • ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ УРЯДУ
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
 • Зміст
 • Результат досягається радикальною зміною підходів до управління країною, що включає визначення найбільш ефективних кроків, встановлення конкретних цілей та відповідальності за їх досягнення
 • Кардинальне зменшення адміністративного впливу на економічну діяльність. Впровадження кожного дозволу має бути доведено и обґрунтовано.
 • Модернізація структури економіки. Визначення та підтримка з боку держави “точок росту”, які дозволять забезпечити швидке якісне зростання економіки
 • Ставка на розвиток малого та середнього бізнесу.
 • Впровадження відкритої приватизації на конкурсній основі
 • Забезпечення ефективності управління державними активами
 • Сприяння гармонічної урбанізації
 • Розвиток українського села та аграрної індустрії
 • Розвиток інфраструктури
 • Забезпечення проведення Євро-2012
 • Лібералізація галузі енергетики, включаючи реструктуризацію НАК “Нафтогаз України”
 • Підвищення мобільності українських громадян в межах країни
 • Формулювання консолідуючої національної ідеї України як політичної нації
 • Будівництво доступного житла
 • Розвиток української науки та високотехнологічного виробництва
 • СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ
 • ПІДВИЩЕННЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
 • ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 • ПІДНЕСЕННЯ МІЖНАРОДНОГО АВТОРИТЕТУ УКРАЇНИ
 • ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
 • РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ
 • РОЗВИНУТА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
 • ЄДНАННЯ УКРАЇНИ
 • Система пріоритетів діяльності Уряду
 • ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
 • І. Сприяння економічному зростанню
 • Покращення інвестиційного клімату;
 • Створення правових гарантій свободі підприємництва
 • Дерегулювання та розвиток підприємницької діяльності;
 • Підвищення конкурентоспроможності економіки;
 • Розвиток інфраструктури та сприяння урбанізації;
 • Підвищення ефективності управління державними активами;
 • Детінізація бізнесу;
 • Державна підтримка експорту на зовнішньому ринку;
 • Здійснення відповідальної фіскальної та грошової політики;
 • Розвиток сільськогосподарського виробництва на ринкових засадах;
 • ІІ. Зменшення енергетичної залежності України
 • Лібералізація енергоринку;
 • Ефективне використання енергоресурсів;
 • Диверсифікація енергозабезпечення;
 • ІІІ. Піднесення міжнародного авторитету України
 • Участь України в провідних світових організаціях;
 • Розвиток стратегічного партнерства з ЄС, Росією та США;
 • Захист прав громадян України закордоном;
 • Сприяння міжнародній мобільності українців;
 • Успішне проведення ЄВРО-2012
 • IV. Підвищення відповідальності держави
 • Проведення адміністративної реформи;
 • Ефективна регіональна політика та реформа місцевого самоврядування;
 • Гарантія справедливого правосуддя;
 • Забезпечення правопорядку;
 • Реформування збройних сил;
 • Відкрита і відповідальна перед громадянами влада;
 • Викорінення корупції;
 • Сприяння розвитку громадянського суспільства;
 • V. Досягнення європейських стандартів життя
 • Подолання бідності;
 • Підвищення загального рівня здоров’я населення;
 • Доступність житла;
 • Підтримка молоді;
 • Покращення екології;
 • VI. Розвиток інтелектуального та культурного потенціалу нації
 • Модернізація системи освіти;
 • Розвиток української науки;
 • Збереження історичної спадщини та її популяризація;
 • Сприяння розвитку національних культур народностей України;
 • VII. Єднання країни
 • Формулювання консолідуючої національної ідеї та її популяризація;
 • Розвиток інфраструктури, що об'єднує регіони країни збільшення її доступності для широких верств населення;
 • Сприяння внутрішній міграції;
 • Сприяння порозумінню між релігійними конфесіями;
 • Ініціативи з реалізації кожного пріоритету діяльності Уряду
 • ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ
 • ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
 • ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ УРЯДУ
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
 • Зміст
 • Основні цільові показники
 • Сприяння економічному зростанню
 • Напрямки
 • Основні цільові показники:
 • Середньорічне зростання ВВП на рівні від 6% до 8% у період з 2010 до 2012 років;
 • Доведення інфляції до не більш як 8% річних до 2012 року;
 • Обмеження максимального розміру дефіциту бюджету на рівні 2% до ВВП;
 • Зниження до 2012 року матеріалоємності продукції промисловості на 30%;
 • (Скорочення до 2012 року кількості державних підприємств до рівня, що становить не більш як 10% до ВВП;) Доведення до 2012 року частки малих та середніх підприємств у ВВП щонайменше до 40%;
 • Зменшення енергетичної залежності України
 • Піднесення міжнародного авторитету України
 • Розвиток інтелектуального та культурного потенціалу нації
 • Досягнення європейських стандартів життя
 • Єднання України
 • Скорочення до 2012 року об’єму споживання газу до 50 млрд. куб. метрів на рік;
 • Зниження рівня енергетичної залежності України (частка імпорту) до 30% у 2012 році;
 • Забезпечення рівноправної участі України в усіх провідних міжнародних організаціях, вступ до OЕCР до 2015 року;
 • По мірі наближення ЄВРО-2012 збільшення туристичного потоку з України та в Україну до 30 млн. осіб на рік;
 • Забезпечення реалізації програм Східного партнерства з Євросоюзом;
 • Підвищення до 2012 року рівня пенсій, фінансових субсидій, стипендій в Україні не менш як до 75 % аналогічних соціальних виплат у країнах - нових членах Європейського Союзу;
 • Зниження до 2012 року рівня смертності серед новонароджених до 0,5% та підвищення середньої очікуваної тривалості життя до 75 років;
 • Доведення до 2015 року середнього метражу житла на душу населення до 30 кв. метрів та забезпечення надання соціального житла малозабезпеченим верствам населення;
 • Підвищення рівня лісистості території України до 20-25% у 2025 році;
 • Забезпечення до 2015 року населення міст якісною питною водою.
 • Забезпечення рівня зайнятості населення за стандартами МОП до 95%;
 • Підвищення продуктивності праці в промисловості до середнього для ЄС рівня
 • Забезпечення до 2015 року зростання видатків на освіту та науку до 15% до ВВП;
 • Доведення до 2011 року розміру заробітної плати працівників закладів середньої освіти до мінімального рівня 2500 грн.;
 • Доведення до 2011 року розміру заробітної плати працівників вищої школи і науки до середнього рівня 5000 грн.;
 • Забезпечення до 2011 шкіл комп’ютерами з розрахунку 1 одиниця на 15 учнів;
 • Зменшення регіональних соціальних та економічних диспропорцій, налагодження інформаційних та культурних комунікацій між регіонами України;
 • Скорочення часу наземного транспортного пересування по напрямкам Центр – Захід, Центр-Схід та Центр-Крим до 6 годин
 • ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ
 • ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ
 • ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ УРЯДУ
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
 • Зміст
 • Сприяння економічному зростанню
 • Цільові показники:
 • Середньорічне зростання ВВП на рівні від 6% до 8% у період до 2012 року;
 • Доведення інфляції до не більш як 8% річних до 2012 року;
 • Обмеження максимального розміру дефіциту бюджету на рівні 2% до ВВП;
 • Зниження до 2012 року матеріалоємності продукції промисловості на 30%;
 • Збільшення до 2012 року кількості підприємств, які впроваджують інновації до 50%, зростання обсягу високотехнологічної продукції до 30 % ВВП;
 • Доведення до 2012 року частки малих та середніх підприємств у ВВП щонайменше до 40%;
 • Сприяння економічному зростанню
 • ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
 • Ініціативи
 • 1
 • Гарантування прав власності, відмова від реприватизаційних процесів;
 • Прийняття ряду законів та нормативних актів з питань регламентації роботи та організації бізнесу, що відповідає кращій світовій практиці;
 • Створення надійної та прозорої системи реєстрації права власності та його обтяжень щодо землі та іншої нерухомості, цінних паперів та транспортних засобів;
 • Оптимізація податкової системи - підготовка та впровадження уніфікованих податкових норм, з наступним запровадженням мораторію на внесення змін до податкового законодавства строком до 5 років, що поширюється на дії, пов'язані з посиленням податкового тиску, зміну його структури та скасування пільг (дозволяються тільки зміни, спрямовані на пом’якшення умов оподаткування);
 • Створення нормативної бази для вдосконалення механізму сек'юритизації активів (трансформація неліквідних активів банку в ліквідні цінні папери);
 • Підвищення рівня прозорості діяльності акціонерних товариств;
 • Упорядкування операцій на ринку землі, зокрема впровадження прозорого механізму купівлі-продажу;
 • Відновлення практики внутрішніх державних запозичень;
 • Заходи
 • СТВОРЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ СВОБОДІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 • 2
 • Законодавче забезпечення гарантій свободи підприємництва, вільного вибору видів діяльності, свободи договору, свободи конкуренції, свободи ціноутворення, свободи розпорядження отриманим прибутком, свободи від незаконного і необґрунтованого втручання в діяльність підприємця;
 • Запровадження дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за дискримінацію підприємців і дезорганізацію їх нормальної діяльності;
 • Запровадження на законодавчому рівні принципів, відповідно до яких виконання державою функцій регулювання підприємництва не може мати своїм наслідком фактичну ліквідацію підприємницької свободи і мотивації, рівень оподаткування підприємців не повинен унеможливлювати відтворення і розвиток підприємництва;
 • Сприяння економічному зростанню
 • ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬ-КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Ініціативи
 • 3
 • Дерегулювання підприємницької діяльності
 • Перегляд чинних нормативно-правових актів по кожному виду підприємницької діяльності з метою:
  • скорочення до необхідного мінімуму кількості ліцензій та інших дозвільних документів;
  • оптимізації процесу розгляду документів державними органами для скорочення часу та спрощення процедури прийняття рішень, зокрема спрощення митних правил і процедур, спрямоване на здешевлення та прозорість митного оформлення товарів;
  • установлення дієвого контролю за дотриманням спрощених процедур з залученням бізнес асоціацій та об’єднань;
 • Зменшення адміністративного втручання в економічну діяльність суб’єктів підприємництва, наприклад кількості перевірок контролюючими органами;
 • Створення в регіонах центрів “єдине вікно” з комплексного надання державних адміністративних послуг при започаткуванні підприємницької діяльності;
 • Широке впровадження електронного документообігу з можливістю відстеження процесу розгляду надання дозволів, зокрема впровадження та стимулювання подання податкових звітів в електронній формі;
 • Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу
 • Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що регламентує діяльність малого та середнього бізнесу, її адаптація до принципів та норм ЄС;
 • Упровадження механізму залучення інвестицій в малий бізнес:
 • Запровадження податкових стимулів до інвестицій у самозайнятість: вилучення з бази оподаткування індивідуальних витрат на розвиток особистого підсобного господарства в сільській місцевості, придбання капітальних товарів для ведення індивідуального підприємництва;
 • Заходи
 • Сприяння економічному зростанню
 • ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
 • Ініціативи
 • 4
 • Визначення конкурентоспроможних галузей економіки України та розроблення комплексу заходів щодо їх розвитку. Залучення до аналізу галузевої конкурентоспроможності провідних міжнародних консалтингових компаній. Розроблення та виконання урядової програми підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки;
 • Сприяння модернізації у перспективних галузях;
 • Розвиток ринку аутсорсингу послуг, зокрема створення сприятливих умов для розширення експорту послуг у сфері медичних і науково-технічних досліджень, інформаційних технологій, та бізнес-процесів;
 • Проведення комплексної програми розвитку традиційних для України високотехнологічних кластерів: ракетно-космічного, літакобудівного, енергомашинобудівного, атомного, суднобудівного, та військово-промислового комплексу;
  • формування переліку пріоритетних проектів по галузях та призначення професійного менеджменту по кожному проекту;
  • реорганізація галузевих компаній з урахуванням вимог пріоритетних проектів;
  • залучення іноземних стратегічних партнерів для реалізації масштабних пріоритетних проектів;
  • пріоритетне державне фінансування проектів;
  • корпоратизація компаній та приватизація їх неконтрольних пакетів шляхом ІРО (розміщення акцій на публічних світових ринках);
  • розвиток наукової бази та кадрового потенціалу у перелічених галузях.
 • Стимулювання інноваційної діяльності:
  • створення умов та розроблення механізму комерціалізації новітніх технологій;
  • активізація обміну науковцями в рамках спільних проектів та сприяння участі українських науковців у міжнародних наукових форумах та дискусіях;
  • розроблення програми державної підтримки інноваційних проектів вітчизняного бізнесу, збільшення обсягів фінансування фундаментальних наукових досліджень;
  • експериментальне створення технопарків на базі двох-трьох провідних університетів;
 • Заходи
 • Сприяння економічному зростанню
 • РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА СПРИЯННЯ УРБАНІЗАЦІЇ
 • Ініціативи
 • 5
 • Інвестування розвитку інфраструктури семи-восьми ключових міст (включно міст, в яких заплановано проведення ЄВРО-2012): транспортні комунікації, вода, житло, газ, швидка медична допомога тощо (застосування механізму державно-приватного партнерства);
 • Приведення транспортної політики України у відповідність з вимогами Білої книги ЄС в галузі транспорту. Створення пан-європейських транспортних коридорів, зокрема TRAСECA. Розвиток співробітництва у сфері супутникової навігації;
 • Реконструкція аеропортів (включаючи конверсію військових аеропортів), підвищення їх пропускної спроможності; будівництво з‘єднуючих магістралей з аеропорту до центру міста; проведення конкурсу на будівництво великого транзитного аеропорту;
 • Реконструкція залізниці та вокзалів: допуск приватних операторів до пасажирських та товарних перевезень; створення маршрутів швидкісних поїздів; реконструкція вокзальних комплексів та іншої залізничної інфраструктури із застосуванням схем державно-приватного партнерства (повернення інвестицій за рахунок комерційного використання інфраструктури);
 • Розроблення програми максимального використання потенціалу р. Дунай як одного з основних судноплавних шляхів у регіоні;
 • Активізація співпраці з Європейським інвестиційним банком у фінансуванні інфраструктурних проектів;
 • Максимальне сприяння розвиткові телекомунікаційної галузі шляхом її лібералізації, збільшення кількості доступних частот та ліцензій тощо;
 • Створення сучасної технологічної бази національної інформаційної галузі з метою забезпечення швидкого розповсюдження конкурентоспроможної інформації, надання широких комунікаційних можливостей для усіх верств населення;
 • Заходи
 • Сприяння економічному зростанню
 • Ініціативи
 • Заходи
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 • Приватизація
 • Проведення в повному обсязі інвентаризації та створення єдиного реєстру державного майна;
 • Максимальне скорочення списку компаній, що не підлягають приватизації. Створення системи чітких критеріїв, що визначають необхідність збереження підприємства у державній власності; проведення приватизації усіх підприємств, що не відповідають цим критеріям, через відкритий конкурс. Приватизація компаній зв'язку (Укртелеком), електроенергетики (ТЕЦ, обленерго); транспортної та комунальної інфраструктури (порти);
 • Розроблення передпродажних заходів з підвищення вартості підприємств, що приватизуються;
 • Розроблення та виконання програми ефективного продажу міноритарних державних пакетів акцій в підприємствах;
 • Підвищення ефективності управління об'єктами державної власності
 • Удосконалення системи розподілу функцій з управління об'єктами державної власності; концентрація функцій управління державним майном в єдиному державному органі, наприклад у реформованому Фонді державного майна;
 • Впровадження середньо- та довгострокового планування на державних підприємствах;
 • Запровадження практики проведення незалежного аудиту на державних підприємствах;
 • Корпоратизація державних підприємств та залучення незалежних директорів до спостережних рад;
 • Проведення прозорих конкурсів на керуючи посади у державних підприємствах. Створення системи матеріальної винагороди керівництва державних підприємств за ефективне управління державним майном;
 • Передача на конкурсних засадах державних компаній в управління приватним спеціалізованим керуючим компаніям за умови виконання цільових показників роботи та конфіденційності;
 • Сприяння економічному зростанню
 • Ініціативи
 • Заходи
 • ДЕТІНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ
 • Розроблення та проведення системних заходів з легалізації виплат заробітної плати, зокрема законодавче запровадження єдиного соціального податку замість діючих платежів до соціальних фондів;
 • Проведення економічної амністії та створення системи декларування майна, доходів та видатків державними службовцями та громадянами. Економічна амністія буде застосована до економічних порушень некримінального характеру;
 • Спрощення системи оподаткування, усунення розбіжностей та недоліків у відповідних законодавчих актах. Упорядкування системи стягнення ПДВ та зменшення протягом двох років ставки податку на додану вартість до 12 % з метою ліквідації криміналізованої ситуації навколо процесу відшкодування ПДВ та його сплати при експорті товарів;
 • ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
 • Моніторинг, запобігання та активна боротьба з недобросовісною конкуренцією проти національних виробників як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку;
 • Активне освоєння нових ринків, де Україна має конкурентні переваги, зокрема Близького Сходу та Азії; розвиток мережі торгових представництв та організація постійно діючих торгових виставок;
 • Посилення підтримки закордонними торговими представництвами вітчизняних експортерів;
 • ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ
 • Обмеження максимального розміру дефіциту бюджету на рівні 2% від ВВП;
 • Перехід до прив'язки курсу гривні до кошика валют (євро та долар) з 2011 року, до повної лібералізації курсу гривні в 2015 році;
 • Сприяння посиленню незалежності НБУ;
 • Впровадження жорсткої дисципліни у публічних комунікаціях державних органів з питань фіскальної та грошової політики;
 • Сприяння економічному зростанню
 • РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА РИНКОВИХ ЗАСАДАХ
 • Ініціативи
 • Проведення реформи сільського господарства, спрямованої на розвиток фермерства як основної форми господарювання:
  • визначення чіткого механізму проведення операцій із землею сільськогосподарського призначення, зокрема купівлі-продажу, оренди, застави;
  • забезпечення доступу до середньострокового фінансування;
  • сприяння розвитку центральної та системи регіональних бірж, активне впровадження механізму ф’ючерсних продаж;
  • поширення практики страхування врожаю;
  • зняття обмежень на імпорт сільськогосподарської техніки; підвищення ефективності державних лізингових компаній, вдосконалення нормативної бази, що регулює лізингові операції;
  • звільнення сільгоспвиробника від сплати податку на прибуток протягом двох років;
 • Запровадження диференційованого податку на землю залежно від характеру використання землі – власники земельних ділянок, що не використовуються за призначенням, повинні платити такий податок у підвищеному розмірі;
 • Законодавче гарантування виплати адресних цільових дотацій з розрахунку на одиницю виробленої продукції всім виробникам сільськогосподарської продукції;
 • Сприяння розвитку різних форм виробничої, заготівельної та збутової кооперації, мережі приймальних пунктів на селі шляхом надання фінансової та інформаційно-консультаційної підтримки;
 • Розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування шляхом повної приватизації галузі та залучення стратегічних інвесторів;
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка