План наради 10. 12. 2013Скачати 41,43 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір41,43 Kb.

План наради 10.12.2013
 • Про вивчення стану психологічної підтримки впровадження профільного навчання в ХГ №43, ХЗОШ №97, 167. (Тараненко Н.М.)
 • Про психологічну підготовку до навчання у школі. (Власенко Т.В.)
 • Про сприяння психологічному здоровю дітей, батьків та педагогічного колективу. (Леснікова О.Ю.)
 • Про попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі. (Власенко Т.В.)
 • Виконавська дисципліна практичних психологів та соціальних педагогів за листопад 2013. (Тараненко Н.М.)
 • Планування на грудень 2013-січень 2014. Підготовка проекту плану роботи ЦПП та СР на 2014 рік. (Леснікова О.Ю.)

ВІТАЄМО! Листопад

 • 05.11.1976 ЗОШ №28 Кривоніс Наталя Василівна
 • 07.11.1963 ЗОШ №64 Яровинська Олена Миколаївна
 • 24.11.1985 ЗОШ №124 Дороніна Тетяна Євгенівна
 • 26.11.1989 ЗОШ №8 Шоруп Анна Володимирівна
 • 26.11.1987 ДНЗ №367 Кравчук Світлана Володимирівна
 • 27.11.1958 ЗОШ № 97 Гречкіна Людмила Борисівна
 • 28.11.1982 ДНЗ №70 Толдіна Юлія Володимирівна
 • 29.11.1991 ХЗОШ №143 Добровольський Юрій Валентинович
 • Грудень

 • 01.12.1986 ДНЗ №317 Кураксіна Галина Григорівна

Про вивчення стану психологічної підтримки впровадження профільного навчання в ХГ №43, ХЗОШ №97, 167

Тараненко Н.М., завідувач ЦПП та СР

Рівень забезпеченості нормативно-правових аспектів діяльності психологічної служби

 • Нормативна та розпорядча документація, яка регламентує діяльність психологічних служб ХГ №43 та ХЗОШ №97, 167, в наявності, систематизована: створена тека, яка має номенклатурний номер, відповідно до переліку нормативно-правових документів. Документи розміщені в хронологічній послідовності.

Рівень розвитку психологічної служби


П.І.Б.

ЗНЗ №, посада

кваліфікація

Стаж роботи на посаді

Навантаження

Кочетова О.М.

ХГ №43, практичний психолог

І категорія

7 років

1

Дмитренко Н.М.

ХГ №43, соціальний педагог

ІІ категорія

7 років

1

Гречкіна Л.Б.

ХЗОШ №97, практичний психолог

Вища категорія

9 років

0,75

Жабровець М.В.

ХЗОШ №97, соціальний педагог

спеціаліст

2 роки

0,75

Тягло О.С.

ХЗОШ №167, практичний психолог

спеціаліст

2 роки

1

Соляник Ю.М.

ХЗОШ №167, соціальний педагог

спеціаліст

1,5 роки

1

Кабінети практичних психологів та соціальних психологів

 • Практичні психологи ХГ №43 та ХЗОШ №97, 167 частково забезпечені (одне приміщення);
 • Соціальні педагоги:
 • ХГ №43 працює разом з практичним психологом;
 • ХЗОШ №167 та ХЗОШ №97 – робоче місце знаходиться в одному приміщенні з іншим працівником, який не є фахівцем соціально-психологічної служби.

Недоліки:

 • Робоче місце соціальних педагогів знаходиться в одному приміщенні з іншими працівниками, які не є фахівцями соціально-психологічної служби у ХЗОШ №97 та 167.

Рівень організації ведення ділової документації, планування роботи

Недоліки:

 • Не розміщений у доступному для відвідувачів місці графік роботи соціального педагога, відсутня табличка на дверях кабінету «Соціальний педагог» в ХЗОШ №97.
 • Не ознайомлені з результатами діагностування у 2012/2013 навчальному році батьки в ХЗОШ №167.
 • Відсутні записи про консультації, проведені соціальним педагогом з питань профорієнтації за 2012/2013 навчальний рік у ХГ №43.

Рівень інформаційного забезпечення діяльності психологічної служби

Недоліки:

 • Відсутня література психологічного спрямування у бібліотеці ХЗОШ №97;
 • Відсутня виставка літератури з профорієнтаційної роботи у бібліотеках ХЗОШ №97 та 167.
 • Не систематизований психологічний інструментарій у ХЗОШ №167.

Рівень здійснення діагностичної та корекційної роботи з учнями

Недоліки:

 • Не використовує програми для проведення соціально-перетворювальної роботи соціальний педагог ХЗОШ №97.

Рівень здійснення допомоги в організації виховної роботи

Недоліки:

 • Не відстежується результативність проведення корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи діагностично у ХЗОШ №97 та 167.

Рівень оптимізації навчально-виховного процесу

Недоліки:

 • Не визначається ступінь відповідності «профілю особистості» професійним вимогам, а саме, відсутні узагальнені протоколи діагностичного дослідження практичного психолога та соціального педагога з визначення профілю навчання в 9 класах за 2012/2013 навчальний рік в ХЗОШ №167.

Рівень організації висвітлення передового досвіду роботи

Недоліки:

Рекомендації:

 • Вважати рівень психологічної підтримки впровадження профільного навчання у ХГ №43 високим, у ХЗОШ №97 та ХЗОШ №167 достатнім.
 • Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності при визначені профілю навчання враховувати результати психологічних досліджень учнів та опитування батьків.
 • Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, робота яких вивчалась:
 • 3.1. Скласти заходи щодо усунення недоліків, зазначених у довідці, і надати їх до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

  До 31.01.2014

  3.2. Надати до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради інформацію про виконання заходів щодо усунення недоліків, зазначених у довідці.

  До 01.09.2014

Психологічна підготовка до навчання у школі

Власенко Т.В.,

методист ЦПП та СР

Психологічна готовність першокласників до навчання в школі у 2013-2014 навчальному році

Рекомендації

 • Провести дослідження з визначення рівня психологічної готовності до навчання учнів 1х класів
 • До 25.09.2014

 • За результатами дослідження скласти аналітичні довідки та розробити конкретні рекомендації учителям навчальних закладів та батькам щодо розвитку психічних функцій та якостей першокласників.
 • До 01.10.2014

 • Сформувати групи розвитку з числа першокласників, які потребують психолого-педагогічної допомоги
 • До 15.10.2014

 • Провести корекційно-розвивальну роботу за затвердженими програмами з учнями, які мають показник психологічної готовності “нижче норми”
 • Листопад-грудень 2014

 • Провести повторне діагностування учнів 1 класів, які були залучені до корекції
 • Після проведеної корекційно-розвивальної роботи

Про сприяння психологічному здоров`ю дітей, батьків та педагогічного колективу.

Леснікова О.Ю.,

методист з психологічної служби управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради

Рекомендації працівникам психологічної служби:

 • Організовувати роботу в межах посадових обов’язків, відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують діяльність працівників психологічної служби
 • Здійснювати психологічний супровід діяльності ШСЗ відповідно до основних напрямів: діагностичного, аналітико-прогностичного, корекційно-розвивального, просвітницько-профілактичного, консультаційного, організаційно-методичного.
 • У межах своєї компетентності здійснювати просвітницько-профілактичну роботу щодо попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми, попередження суїцидальної поведінки.
 • Впроваджувати програмно-цільовий проект «Шкільна медіація. Конфлікти в освіті».

Рекомендації працівникам психологічної служби:

 • Реалізовувати у навчальних закладах освіти програми, рекомендовані МОН України, УНМЦППСР, ЦППіСР КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
 • Підтримувати мережеву взаємодію між всіма учасниками навчально-виховного процесу в умовах реалізації «Шкіл сприяння здоров’ю»
 • Постійно підвищувати професійну компетентність, брати участь у науково-методичних заходах, які організовуються установами, які здійснюють методичний супровід працівників психологічної служби

Рекомендації:

 • Організовуючи діяльність за напрямом “Сприяння психологічному здоров`ю дітей, батьків та педагогічного колективу” чітко дотримуватись вимог нормативно-правових документів (Етичний кодекс психолога)
 • Постійно

 • Приймати активну участь у роботі закладу, як Школи сприяння здоров'ю (вчасно надавати матеріали, складати моніторинги)
 • Вересень-травень

 • Провести просвітницько - профілактичну роботу з педагогічними працівниками, вихователями, батьками та дітьми щодо попередження випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми, попередження суїцидальної поведінки
 • До 30.05.2014

 • Проводити роботу з впровадження превентивної освіти в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
 • Згідно річних планів

Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі

Власенко Т.В.,

методист ЦПП та СР

Нормативно-правове підґрунтя

 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616);
 • наказ МОНУ від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження Національної кампанії «Стоп – насильству!» на період до 2011-2015 роки;
 • наказ МОНМСУ від 19.07.2012 №827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»,
 • наказ МОНМСУ від 21.02.2013 № 176 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними»

Організаційно-методичні вказівки щодо діяльності психологічної служби

 • Своєчасне виявлення учнів, які схильні до суїциду:
 • Звертати увагу на дітей, у яких проявляється соціально-психологічна дезадаптація (неврози, зрив цінностно-орієнтаційної та комунікативної діяльності при загальному зниженні інтенсивності та пластичності адаптаційного процесу), акцентуація характеру, рівень депресії, міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти, занижена самооцінка або висока потреба в самореалізації, висока тривожність, тенденція до самообвинувачення, новоприбулі, тощо.
 • У роботі використовувати наступні заходи: спостереження (з залученням класних керівників), анкетування, опитування батьків новоприбулих, тестування, тощо.
 • Мати окремий перелік виявлених дітей (конфіденційний).

Організаційно-методичні вказівки щодо діяльності психологічної служби

 • Вести роботу з попередження проявів насильства в сім’ї.
  • Ознайомити батьків з нормативно-правовими актами у сфері захисту прав дітей.
  • Своєчасно інформувати батьків та педагогів про психологічні новоутворення вікового етапу розвитку дитини.
 • Поширювати в учбовому закладі програми направлені на створення в школі позитивного психологічного клімату, які включають тренінги для всіх учнів по вирішенню проблем, конфліктів та життєвого ствердження.
 • Брати участь у Тижнях та Місячниках правових знань, які проводяться в навчальних закладах з метою активізації правової освіти серед неповнолітніх.

Організаційно-методичні вказівки щодо діяльності психологічної служби

 • Постійно проводити пропаганду психологічної служби та соціальної допомоги. Забезпечити наочність:
  • Телефонів довіри;
  • створення психологічних куточків, тощо.
 • Чітко додержуватися затвердженого графіка консультативної роботи.
 • Постійно займатися самоосвітою з питання суїцидальної поведінки. Мати список літератури з цього питання, який є в наявності психологічної служби.
 • Піклуватися про особистісне психологічне самопочуття.

Рекомендації

 • Здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів, які знаходяться в кризових ситуаціях
 • Вересень-травень

 • Виступити на батьківських зборах з метою:
 • Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері захисту прав дітей.
 • Вересень 2014

 • Своєчасно інформувати про психологічні новоутворення вікового етапу розвитку дитини.
 • Згідно річного плану

 • Виступити на педраді (раді профілактики) з метою ознайомлення з основними ознаками суїцидальної поведінки
 • До 30.12.2014

 • Створити та координувати у навчальних закладах шкільних служби порозуміння
 • До 31.12.2013

 • Взяти участь в роботі «Телефону довіри»
 • Згідно графіка, затвердженого НМПЦ

Про виконавську дисципліну листопад 2013


Тараненко Н.М., завідувач ЦПП та СР

Аналітичний звіт про профілактичну роботу щодо запобігання девіантної та протиправної поведінки учнів навчального закладу та перевірка документації психологічної служби

 • Своєчасно, якісно, грамотно, з використанням рекомендацій, наданих ЦПП та СР, надані звіти спеціалістами ЗНЗ № 43, 58, 64, 122, 139, 123, Б-Г;
 • Зауваження за результатами перевірки аналітичних звітів та документації:
 • орфографічні помилки;
 • не зазначені нові накази та листи МОНУ, які регламентують роботу психологічної служби в даному напрямку;
 • керівні документи систематизовані з порушенням ієрархічного та хронологічного порядку;

Аналітичний звіт про профілактичну роботу щодо запобігання девіантної та протиправної поведінки учнів навчального закладу та перевірка документації психологічної служби

 • Своєчасно, якісно, грамотно, з використанням рекомендацій, наданих ЦПП та СР, надані звіти спеціалістами ЗНЗ № 43, 58, 64, 122, 139, 123, Б-Г;
 • Зауваження за результатами перевірки аналітичних звітів та документації:
 • орфографічні помилки;
 • не зазначені нові накази та листи МОНУ, які регламентують роботу психологічної служби в даному напрямку;
 • керівні документи систематизовані з порушенням ієрархічного та хронологічного порядку;

Аналітичний звіт про профілактичну роботу щодо запобігання девіантної та протиправної поведінки учнів навчального закладу та перевірка документації психологічної служби

 • велика кількість формальних фраз з літературних джерел, які конкретно не відображають проведену роботу (ЗНЗ №30);
 • звітували лише про діагностику та просвіту учнів, які перебувають на первинному обліку школи (ЗНЗ № 84/25, 42, 111, 143);
 • не всі учні 1х, 5х класів залучені до діагностики з виявлення дезадаптованих учнів (ЗНЗ №138- другий рік поспіль);
 • порушують вимоги ЦПП та СР до друку аналітичних звітів (ЗНЗ №3, 23, 124, 128, 123, 138, 142)

Аналітичний звіт про профілактичну роботу щодо запобігання девіантної та протиправної поведінки учнів навчального закладу та перевірка документації психологічної служби

 • в узагальнюючих протоколах психолого-педагогічної діагностики відсутні дати або дати минулих років(ЗНЗ №19, 56, 97, 111, 124, 128, 142, 167);
 • журнали “групи ризику” ведуться з порушенням вимог інструкції по веденню ділової документації (ЗНЗ №8, 124, 103, 138, 140, 177);
 • Для написання аналітичного звіту не зверталися за допомогою до наставників (ЗНЗ №19, 30, 123).

Аналітичний звіт про організацію розвитку інтелектуальної сфери майбутніх першокласників у дошкільному навчальному закладі , перевірка протоколів та рекомендацій для вихователів

 • в узагальнюючих протоколах психолого-педагогічної діагностики відсутні дати або дати минулих років(практично всі психологи ДНЗ);
 • Порушена структура звіту(ДНЗ №12, 70, 85, 198, 336);
 • Відсутній моніторинг (ДНЗ №55, 115);
 • Відсутній якісний аналіз таблиць (ДНЗ №12, 39, 70, 80, 124).
 • Дякуємо за розробку конкретних рекомендацій на кожну дитину для вихователів ДНЗ

Порушення виконавської дисципліни

 • Не надані плани на місяць або надані з запізненням: ДНЗ №№58, 125,148
 • Не надані плани стажера та наставника з виправленнями ДНЗ №№270 та 366;
 • Скласти та надати плани наставника та стажера ДНЗ №№125 та 174, 28 та 199.
 • Не оновлена інформація на сторінці психологічної служби навчального закладу: ЗНЗ №3 (графік роботи за 2012/2013), №30, №98 (інформація про СП застаріла), №140 (відсутня інформація про СП), №144 (графіки роботи за 2012/2013), ДНЗ №125 (не вилучено дані про попередніх працівників),

Порушення виконавської дисципліни

 • Не взяли участь в:
 • семінарі 05.11.2013 ПП та СП ЗНЗ №3, 177, СП ЗНЗ №138;
 • нараді 05.11.2013 ПП та СП ЗНЗ №177, СП ЗНЗ №111; ДНЗ №168, 270 (з поважної причини)
 • семінарі школи молодого спеціаліста психологічної служби 26.11.2013 ПП ЗНЗ №123 та 19.11.2013 ДНЗ №270 (з поважної причини);

Рекомендації

 • Працівникам психологічної служби:
 • 1.1. Дотримуватись строків та вимог щодо надання документації в ЦПП та СР

  Протягом навчального року

  2.2. Обов'язково брати участь у заходах, які організовує ЦПП та СР

  За річним планом

  2. Спеціалістам психологічної служби ЗНЗ №3, 30, 98, 140, 144, ДНЗ №125 оновити інформацію на сторінці психологічної служби навчального закладу

  До 31.12.2013

Планування на грудень-січень 2013/2014

Леснікова О.Ю.,

методист ЦПП та СР


11.12.2013 оцінювання ефективності діяльності психологічної служби, анкетування учнів та педагогічного колективу, перегляд корекційної-розвивального заняття ПП СЮТ;

12.12.2013 о 16.00 та 16.12.2013 о 12.00 – індивідуальна консультація для практичного психолога ХСШ №42 щодо підготовки семінару практичних психологів ЗНЗ та соціальних педагогів за темою «Особливості організації навчальної діяльності працівників психологічної служби»;

12.12.2013 оцінювання ефективності діяльності психологічної служби, анкетування учнів та педагогічного колективу, перегляд корекційної-розвивального заняття ПП ДНЗ №174;

13.12.2013 оцінювання ефективності діяльності психологічної служби, анкетування учнів та педагогічного колективу, перегляд корекційної-розвивального заняття ПП ДНЗ №317, ПП та СП ХЗОШ №122;

17.12.2013 нарада з питань проведення олімпіади з педагогіки та психології;
 • 17.12.2013 об 11.00 в ХЗОШ №122 групова консультація для соціальних педагогів, які працюють на посаді перший рік, з питань організації роботи з дітьми девіантної поведінки;
 • 17.12.2013 оцінювання ефективності діяльності психологічної служби, анкетування батьків та педагогічного колективу ДНЗ №182;
 • 18.12.2013 в ХГ №144 захист робіт МАН з психології, педагогіки та соціології;
 • 19.12.2013 оцінювання ефективності діяльності психологічної служби, анкетування учнів, батьків та педагогічного колективу, перегляд корекційної-розвивального заняття СП ЗНЗ №144, ДНЗ №440;
 • 20.12.2013 оцінювання ефективності діяльності психологічної служби, анкетування батьків та педагогічного колективу, перегляд корекційної-розвивального заняття ДНЗ №70;
 • 21.12.2013 в ХЗОШ №97 районний етап олімпіади з педагогіки та психології;
 • 24.12.2013 в ХЗОШ №42 семінар практичних психологів ЗНЗ та соціальних педагогів за темою «Особливості організації навчальної діяльності працівників психологічної служби»;

24.12.2013 в РУО (каб. 34) о 10.00 та 17.01.2014 зустріч творчої групи щодо підготовки до засідання методичного об'єднання практичних психологів ДНЗ за темою: «Психологічний супровід дітей з особливими потребами»

 • 24.12.2013 в РУО (каб. 34) о 10.00 та 17.01.2014 зустріч творчої групи щодо підготовки до засідання методичного об'єднання практичних психологів ДНЗ за темою: «Психологічний супровід дітей з особливими потребами»
 • 25-27.12.2013 прийом статистичних звітів за перший семестр 2013/2014 (згідно графіка) та перевірка ведення журналів (щоденного обліку, консультацій, спостереження, корекційно-розвивальної роботи) та відміток про виконання у річному плані закладів;
 • 10.01.2014 в ДНЗ №317 о 14.30 – відбудеться групова консультація практичних психологів –стажерів ДНЗ за темами: психодіагностика педагогів, які атестуються, психологічний аналіз заняття;
 • 14.01.2014 о 10.00 робоча зустріч творчої групи соціальних педагогів під керівництвом Гостєвої Т.Г.;
 • 14.01.2014 - індивідуальна консультація практичного психолога ДНЗ №174 щодо підготовки до семінару практичних психологів ДНЗ;
 • 21.01.2014 нарада працівників психологічної служби

Рекомендації:

1.Практичним психологам та соціальним педагогам:

1.1. Дотримуватись строків здачі документів до ЦПП та СР

За встановленими термінами

1.2. Брати активну участь в методичних заходах, які організує та проводить ЦПП та СР

Згідно річного плану

2. Практичним психологам та соціальним педагогам, які працюють перший рік, пройти консультацію з наставниками, щодо підготовки статистичної звітності, оформлення виконання річного плану

До 23.12.2013

3. Наставникам призначити дату консультації для стажерів та перевірити правильність заповнення статистичної звітності

До 23.12.2013

Дякуємо за увагу!

Центр практичної психології та соціальної роботи управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської радиБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка