План роботи Державної податкової інспекції у Біляївському районі гу міндоходів в Одеській області на 2014 рікСкачати 453,66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.04.2017
Розмір453,66 Kb.
  1   2   3
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Біляївської районної Начальник ГУ Міндоходів

державної адміністрації в Одеській області

_______________ О.В.Іваницький _________________ О.В. Чернобай


«_____» грудня 2013оку «_____» грудня 2013 року

План роботи

Державної податкової інспекції у Біляївському районі

ГУ Міндоходів в Одеській області

на 2014 рік
з/п

Зміст заходу


Відповідальні виконавці


Термін виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів

1.1

Визначення прогнозних показників збору платежів до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків, зборів, єдиного соціального внеску та інших платежів, платників податків.

За результатами проведеної роботи надання відповідних пропозицій керівництву ДПІКоординаційно – моніторинговий відділ

Щомісячно

1.2

Розробка та доведення до структурних підрозділів індикативних показників надходження платежів до Державного та місцевих бюджетів та сплати Єдиного соціального внеску

Координаційно – моніторинговий відділ

Щомісячно

1.3

Впровадження організаційних заходів, спрямованих на забезпечення виконання завдань із збору платежів до бюджетів усіх рівнів

Координаційно – моніторинговий відділ

Протягом року

1.4

Організація роботи щодо виконання доведених індикативів із забезпечення збору платежів до бюджетів усіх рівнів та інших завдань, встановлених відповідними наказами Міндоходів та ГУ Міндоходів в Одеській області

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій, управління доходів і зборів з фізичних осіб,

відділ податкового аудиту, відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, відділ обслуговування платників податківПротягом року

1.5

Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків

Відділ ІТ та обліку платників

Протягом року

1.6

Аналіз стану:

забезпечення надходження платежів до бюджетів у розрізі податків, зборів та інших платежів, платників податків, за видами економічної діяльності тощо;

організації роботи щодо проведення прогнозно-аналітичної роботи


Координаційно – моніторинговий відділ

Щомісячно

1.7

Аналіз зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування та підготовка відповідних аналітичних матеріалів ГУ Міндоходів в Одеській області

Координаційно – моніторинговий відділ

Щоквартально
Розділ 2. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів


2.1

Організація роботи щодо здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати платниками податку на прибуток


Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій, відділ податкового аудиту

Протягом року

2.2

Забезпечення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.3

Аналіз:

ефективності вжитих заходів щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток;

рівня адекватності нарахувань з податку на прибуток суб’єктів господарювання з метою розподілу їх за ступенями ризику;

основних показників фінансово-господарської діяльності платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення причин збитковості тощоУправління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4

Організація роботи щодо виконання доведених індикативних показників надходжень до бюджету податку на додану вартість та інших завдань, встановлених відповідними наказами ГУ Міндоходів в Одеській області , ДПІ

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.5

Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість

Відділ ІТ та обліку платників, управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.6

Аналіз стану організації роботи щодо виконання доведених завдань із забезпечення збору до бюджету податку на додану вартість з урахуванням резервів та інших завдань, встановлених відповідними наказами Міндоходів та ГУ Міндоходів в Одеській області

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.7

Організація роботи щодо здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати платниками ресурсних, рентних та неподаткових платежів, плати за землю та місцевих податків і зборів

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій, відділ податкового аудиту

Протягом року

2.8

Відпрацювання питання щодо призупинення дії або анулювання спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачам, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.9

Проведення моніторингу укладених договорів оренди на землю та рішень органів місцевого самоврядування про виділення землі на умовах оренди відповідно до вимог земельного та податкового законодавства

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Щоквартально

2.10

Організація роботи щодо:

забезпечення дотримання балансу між сумами ПДВ, заявленими до бюджетного відшкодування, та доведеного ресурсу на відшкодування ПДВ;

упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ, недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ;

забезпечення автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України;

проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ


Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.11

Аналіз:

заявлених до відшкодування сум ПДВ, фактично відшкодованих, а також упереджених сум ПДВ;

причин невідповідності платників податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ;

результатів відпрацювання сум розбіжностей податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ;

причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, які впливають на обсяги сум ПДВ, заявлених до відшкодування;

ймовірних схем залучення до ланцюгів постачання платником, що декларує бюджетне відшкодування ПДВ, ризикових контрагентів (за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів);

факторів, які впливають на динаміку автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ;

сум ПДВ, задекларованих платниками податків, які відповідають критеріям для отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, та обсягів заявлених ними до відшкодування сум ПДВ.

За результатами роботи підготовка керівництву ДПІ інформації з відповідними пропозиціями


Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.12

Моніторинг заявлених до бюджетного відшкодування та відшкодованих сум ПДВ та, у разі зростання заявлених платниками податків до відшкодування з бюджету сум ПДВ, виявлення причин їх зростання

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом рокуРозділ 3. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами, у т.ч. самозайнятими особами , а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


3.1

Організація роботи щодо:

забезпечення повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку на підприємницьку діяльність фізичних осіб;

забезпечення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запобігання зростанню податкового боргу та контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків;

забезпечення надходжень збору за першу реєстрацію транспортних засобів, плати за землю з фізичних осіб, державного мита, запобігання зростанню податкового боргуУправління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.2

Контроль за:

застосуванням штрафних санкцій до платників податків за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів;

за здійсненням аналітичної перевірки умов правомірності використання платниками пільг


Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Щомісячно

3.3

Аналіз стану організації роботи щодо адміністрування податку на додану вартість з фізичних осіб – підприємців, а також єдиного податку з фізичних осіб – підприємців

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Щомісячно

3.4

Здійснення заходів щодо:

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

формування окремого реєстру осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, які через релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків та обліковуються за прізвищем, ім.’ям, по-батькові, серією та номером паспорта


Відділ ІТ та обліку платників

Протягом року

3.5

Залучення до оподаткування фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб – підприємців, які здійснюють експортні операції

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.6

Відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.7

Організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ платниками податків – фізичними особами

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.8

Організація та супроводження документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, які:

використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції;

допустили різке зростання податкового кредиту з ПДВ;

мають значні розбіжності у показниках податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВУправління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.9

Контроль за діяльністю фізичних осіб – підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.10

Контроль за сплатою юридичними та фізичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.11

Аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, з метою вжиття відповідних заходів

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.12

Аналіз:

результатів відпрацювання сум розбіжностей податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ;

проблемних питань стосовно відшкодування з бюджету сум ПДВ;

стану проведення перевірок контрагентів платників ПДВ, які заявляють до відшкодування з бюджету суми ПДВУправління доходів і зборів з фізичних осіб
3.13

Аналіз діяльності фізичних осіб – підприємців:

з метою розподілу їх за ступенями ризику та включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок;

що перебувають на загальній системі оподаткування, мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб


Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.14

Організація роботи щодо забезпечення правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати платниками Єдиного соціального внеску


Управління доходів і зборів з фізичних осіб,

відділ податкового аудитуПротягом року

3.15

Забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати Єдиного соціального внеску

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.16

Аналіз:

ефективності вжитих заходів щодо сплати платниками Єдиного соціального внеску;основних показників фінансово-господарської діяльності платників податків, стану нарахування і сплати ними Єдиного соціального внеску

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

Розділ 4 .Організація проведення контрольно-перевірочної роботи, у тому числі з питань єдиного соціального внеску


4.1

Формування та затвердження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання


Відділ податкового аудиту, управління доходів і зборів з фізичних осіб

Щоквартально

4.2

Супроводження планів-графіків проведення документальних планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, у разі необхідності внесення змін та доповнень


Відділ податкового аудиту, управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

4.3

Опрацювання матеріалів фактичних перевірок, отриманих від ГУ Міндоходів в Одеській області

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.4

Організація та супроводження документальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, постановами слідчих органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством та інших правоохоронних органів

Відділ податкового аудиту, управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року
Організація роботи щодо проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.5

Організація та супроводження документальних перевірок суб’єктів господарювання, які працюють на ринку алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.6

Супроводження перевірок фінансово-господарської діяльності банківських, небанківських фінансових установ та представництв нерезидентів

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.7

Організація роботи з питань застосування спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” до суб‘єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.8

Організація роботи щодо відпрацювання в ході проведення перевірок трансфертного ціноутворення

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.9

Організація роботи щодо відпрацювання суб’єктів господарювання - юридичних осіб, які здійснюють операції з цінними паперам

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.10

Забезпечення виконання Порядку ведення електронного депозитарію актів перевірок фізичних осіб

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

4.11

Організація проведення камеральних перевірок юридичних осіб

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.12

Організація проведення документальних перевірок та звірок суб’єктів господарювання, які віднесені до категорії ризикових

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.13

Організація роботи щодо відпрацювання суб’єктів господарювання юридичних осіб, які задіяні у формуванні схемного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань

Відділ податкового аудиту

Протягом року
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка