План роботи державної податкової служби у Запорізькій області на перше півріччя 2013 рокуСторінка1/6
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0,97 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови ДПС України

________________А.П. Ігнатов

28 грудня 2012 року


План роботи

державної податкової служби у Запорізькій області на перше півріччя 2013 року


з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Примітка

Розділ 1. Організація роботи органів ДПС щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджету

1.1.

Визначення та доведення до підпорядкованих ДПІ організаційних заходів щодо забезпечення виконання встановлених завдань з надходження платежів до бюджетів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиПротягом І півріччя
1.2.

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо виконання доведених завдань, встановлених, відповідними наказами ДПС України та ДПС в області

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб,

управління податкового контролю,

РУ Департаменту САТ ДПС України,

відділ погашення податкового боргу,

управління податкової міліціїПротягом І півріччя
1.3.

Визначення прогнозних показників збору до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків, зборів та інших платежів підпорядкованих ДПІ, надання відповідних пропозицій ДПС України та керівництву ДПС в області

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩомісячно
1.4.

Забезпечення рівномірного збору платежів до загального фонду Державного бюджету

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩомісячно
1.5.

Здійснення аналізу щодо:

надходження платежів до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів, підпорядкованих ДПІ, за видами економічної діяльності по галузям економіки та визначальними платниками податків;

впливу діючих законодавчих та нормативних актів на стан надходження до бюджету податків, зборів та інших платежів;

результатів відпрацювання підприємств, віднесених до категорії ризикових;

основних показників діяльності визначальних платників податків.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ДПС в області на засідання Колегії ДПС України, апаратні наради тощоУправління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩомісячно
1.6.

Проведення аналізу втрат бюджету внаслідок наданих податкових пільг та надання відповідних аналітичних матеріалів до ДПС України

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩоквартально
1.7.

Аналіз стану організації роботи підпорядкованих ДПІ щодо:


1.7.1.

проведення прогнозно-аналітичної роботи;

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиПротягом І півріччя
1.7.2.

виконання доведених завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів та інших завдань, встановлених відповідними наказами ДПС України та ДПС в області;

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб,

управління податкового контролю,

управління податкової міліції,РУ Департаменту САТ ДПС України

Протягом І півріччя
1.7.3.

податкової віддачі з ПДВ платників податків з метою виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
1.7.4.

коефіцієнту ефективності адміністрування ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччяЗа результатами проведеної роботи підготовка інформації керівництву ДПС в області з відповідними пропозиціями


1.8.

Наповнення інформаційно-аналітичної системи «Табель податкової служби»

Структурні підрозділи

Протягом І півріччя
1.9.

Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом І півріччя
1.10.

Затвердження в установленому порядку переліку платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС в області

Організаційно-розпорядчий відділ

За необхідністю
1.11.

Надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим структурним підрозділам ДПІ області щодо забезпечення виконання встановлених завдань за відповідними напрямами роботи

Структурні підрозділи

Протягом І півріччя
1.12.

Підготовка та надсилання до підпорядкованих ДПІ оглядових листів, телеграм тощо щодо оцінки роботи підпорядкованих структурних підрозділів ДПІ області по відповідних напрямах роботи

Структурні підрозділи

Протягом І півріччя
Розділ 2. Організація роботи органів ДПС з адміністрування податків, зборів та інших платежів, що сплачуються юридичними особами, зокрема з:
2.1. податку на прибуток

2.1.1.

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток


Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально
2.1.2.

Здійснення аналізу:

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально
2.1.2.1.

податкової звітності визначальних платників податків з метою виявлення резервів сплати ними податку на прибуток та забезпечення його надходжень на рівні, не нижчому рівня минулого року та в обсягах адекватних отриманим доходам;


2.1.2.2.

динаміки та структури податку на прибуток з метою моніторингу податкового боргу;


2.1.2.3.

виплачених доходів нерезидентам із джерелом походження з України та надання відповідної інформації до управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом для посилення котрою щодо недопущення відтоку українського капіталу за кордон;


2.1.2.4.

наявних сум переплат з податку на прибуток з метою своєчасної координації роботи підвідомчих ДПІ щодо зменшення таких сум, особливо при наявності податкового боргу по інших податкам і зборам.

За результатами роботи підготовка керівництву ДПС в області інформації з відповідними пропозиціями


2.1.3.

Забезпечення адекватності темпів росту нарахувань податкових зобов’язань з податку на прибуток темпам зростання економіки та надходження нарахованих сум податку на прибуток у повному обсязі в терміни, встановлені чинним законодавством

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.1.4.

Впровадження організаційних заходів із забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до бюджету підприємствами, які використовують схеми ухилення від оподаткування, мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.1.5.

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо забезпечення постійного контролю за дотриманням податкового законодавства суб'єктами господарювання – платниками податку на прибуток, які декларують доходи на рівні витрат, від’ємне значення об’єкту оподаткування, рівень податкової віддачі менше 1 відсотка, звітують про відсутність господарської діяльності, декларують звільнений від оподаткування прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.1.6.

Забезпечення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках


Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально
2.1.7.

Збільшення надходження податку на прибуток за рахунок забезпечення відповідності задекларованих податкових зобов’язань показникам економічного розвитку регіону

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.1.8.

Моніторинг надходжень до Державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету, у розрізі підпорядкованих ДПІ та суб‘єктів господарювання

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя2.2. податку на додану вартість

2.2.1.

Контроль за правильністю нарахувань та своєчасністю сплати у повному обсязі самостійно задекларованих сум ПДВ згідно наданих декларацій

Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.2.

Проведення аналізу сплати платниками податків податку на додану вартість та вжиття заходів щодо підвищення надходження ПДВ від визначальних платників податків, які суттєво знижують його сплату порівняно з середньомісячними нарахуваннями.

За результатами проведеної роботи підготовка інформації керівництву ДПС в області з відповідними пропозиціямиУправління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.3.

Контроль за правомірністю формування платниками податків податкового кредиту з ПДВ, руйнування схемного податкового кредиту по платниках групи ризику

Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.4.

Контроль за платниками (віднесених до категорії ризикових) та, які:

при наявності значних обсягів оподатковуваних операцій декларують податковий кредит на рівні податкових зобов’язань;

при зростанні обсягів оподатковуваних операцій допускають зменшення податкових зобов’язань з ПДВ до нарахування;

не досягають середньогалузевого рівня податкового навантаження;

нараховані суми ПДВ погашають залишком від’ємного значення який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ);

необґрунтовано формують податковий кредит у значних розмірахУправління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.5.

Вжиття заходів щодо посилення контролю за суб’єктами господарювання, які формують податковий кредит за рахунок податкових накладних, виписаних з терміном понад 365 календарних днів

Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.6.

Здійснення моніторингу:

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.6.1.

своєчасності анулювання реєстрації платників ПДВ;


2.2.6.2.

результатів застосування пільгового оподаткування платниками, в тому числі тих, що здійснюють діяльність у сфері сільського та лісового господарства, рибальства


2.2.7.

Контроль та моніторинг результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту, даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних контрагентів, реєстру податкових накладних з даними Єдиного реєстру податкових накладних

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.8.

Організація роботи підпорядкованих ДПІ:


2.2.8.1.

по скороченню сум податкового боргу по податку на додану вартість, виникнення якого відбулося через несплату поточних нарахувань;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.2.8.2.

з питань оперативного відпрацювання контрагентів суб’єктів господарювання, які не сплачують податкові зобов‘язання у повному обсязі

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління податкової міліціїПротягом І півріччя
2.2.9.

Контроль за нарахуванням ПДВ за наданими деклараціями суб’єктами господарювання - фізичними особами в частині адекватності сплати податків

Управління оподаткування фізичних осіб

Щомісячно
2.3. акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

2.3.1.

Організація роботи підпорядкованих ДПІ щодо забезпечення контролю за:2.3.1.1.

правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно
2.3.1.2.

цільовим використанням отриманої без сплати акцизного податку підакцизної сировини (товарів)

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.3.2.

Аналіз динаміки і структури податкового боргу, переплат із акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та організація роботи по їх скороченню

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя2.4. інших платежів з юридичних осіб

2.4.1.

Організація роботи підпорядкованих структурних підрозділів ДПІ області щодо:


2.4.1.1.

забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, ресурсних, рентних, місцевих платежів до бюджетів усіх рівнів;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка