План роботи кабінету інформатики та ікт на 2010-2011 навчальний рікСкачати 262,89 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір262,89 Kb.

«Затверджую»

Директор СЗОШ №8

м.Хмельницького

___________ В.А.Вальчук«__»____________2010 р.
План роботи кабінету інформатики та ІКТ

на 2010—2011 навчальний рік
І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці

з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Сприяння затвердженню санітарного паспорта кабінету

До 01. 09.2010 року

Зав. кабінетом

Заступник директора з АГР
2

Проведення інструктажів з техніки безпеки для учнів та вчителів, які працюють у кабінеті інформатики

Згідно вимог

Зав. кабінетом3

Забезпечення умов для прове­дення уроків, курсів за вибо­ром та позаурочної роботи в кабінеті

Постійно

Зав. кабінетом

Батьківський комітет 9А класу
4

Забезпечення дотримання в ка­бінеті правил поведінки, чисто­ти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного та іншого обладнання, дотри­мання правил протипожежної безпеки

Постійно

Зав. кабінетом

Заступник директора з АГР
5

Періодичний перегляд інст­рукції з техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних робіт, подання їх на затвердження директору

2010___ рік (1 раз на 3 роки)

Зав. кабінетом6

Подання пропозицій щодо умов праці та навчання для внесення в угоду з охорони праці

До 20.12. 2010_ року

Зав. кабінетом

Голова профспілкового комітету
7

Отримати акт-дозвіл на експлуатацію кабінету

8

Вести журнал обліку інструктажів з ТБ

Весь період

Зав. кабінетом9

Забезпечення пожежної безпеки, систематичне заправлення вогнегасника, утримання його в доступному місці
Зав. кабінетом

Заступник директора з АГР
10

Періодично поповнювати, замінювати аптечний набір у кабінеті

1 раз в семестр

Зав. кабінетом
ІІ. Поповнення матеріальної бази кабінету

з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Ведення інвентарної книги, занесення до неї відповідних змін про нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей

Систе-матично

Зав. кабінетом


Проведення інвентаризації матеріальних цінностей кабінету

Листопад

Зав. кабінетом

Головний бухгалтер школиПровести закріплення за учнями робочих місць в кабінеті

До 7.09

Зав. Кабінетом


Поновити паспорт кабінету

Вересень

Зав. кабінетом2

Виявлення потреб та поповнення кабінету навчаль­ною літературою, засобами на­вчання, навчальним обладнанням

Згідно вимог

Зав. кабінетом3

Виготовлення та поновлення стендів

Вересень

Зав. кабінетом

Учні школи
4

Сприяння придбанню клавіатур, мишок, заправки та реставрації катриджів для принтера у кабінет

Жовтень

Зав. кабінетом

Благочиннийбатьківськийфонд школи
5

Сприяння придбанню жалюзі

Вересень

Зав. кабінетом

Благочиннийбатьківськийфонд класу
6

Сприяння придбанню килимків для мишок

Листопад

Зав. кабінетом7

Сприяння придбанню вазонів

Постійно

Зав. кабінетом

Учні класу
8

Оформлення куточка змінної експозиції «Критерії оцінювання навчальних досягнень» за темами

Жовтень

Зав. кабінетом9

Профілактичний та поточний ремонт, налагодження підключення комп'ютерів класу до локальної мережі школи та глобальної мережі Інтернет

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом10

Ремонт та налаштування ком­п'ютерів

Постійно

Зав. кабінетом11

Організація підписки для кабінету газети «Інформатика, журналу «Комп'ютер у школі та сім'ї», науково-методичного журналу «Інформатика в школі»

До 01.01.2010 року

Зав. кабінетом
При наявностікоштів

12

Придбати в кабінет кольоровий принтер, цифровий фотоапаратБлагочиннийбатьківськийфонд школи

При наявностікоштів

13

Придбати компакт-диски для кабінету

Періодично

Зав. кабінетом
III. Методична робота


з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Виготовлення завдань для практичних робіт у 9-11 класах з інформатики

Згідно з планом

Зав. кабінетом2

Виготовлення завдань для практичних та лабораторних робіт для профільного класу

Згідно з планом

Зав. кабінетом3

Розробка завдань для проведення робіт контрольного характеру

Згідно з планом

Зав. кабінетом4

Розробити навчальні презентації для уроків з курсу інформатики 9 класу

Згідно з планом

Зав. кабінетом5

Розробити навчальні презентації для уроків з курсу інформатики 10 класу

Згідно з планом

Зав. кабінетом6

Розробити навчальні презентації для уроків з курсу інформатики 11 класу

Згідно з планом

Зав. кабінетом7

Розробити навчальні презентації для уроків спецкурсу з інформатики «Основи створення комп’ютерних презентацій»

Згідно з планом

Зав. кабінетом8

Розробити навчальні презентації для уроків спецкурсу з інформатики «Основи комп’ютерної графіки»

Згідно з планом

Зав. Кабінетом9

Розробити навчальні презентації для уроків спецкурсу з інформатики «Основи веб-дизайну»

Згідно з планом

Зав. кабінетом10

Розробити навчальні презентації для уроків спецкурсу з інформатики «Основи Інтернету»

Згідно з планом

Зав. кабінетом11

Для забезпечення можливості дистанційного навчання учнів з інформатики створити навчальний сайт «Вивчаємо інформатику у 9-10 класах»

І семестр

Зав. Кабінетом12

Видавництво шкільної методичної друкованої продукції «Майстер-клас» «Мультимедійні технології на уроках»

Весь період

Зав. Кабінетом13

Продовжити роботу по створенню медіатеки кабінету

Весь період

Зав. Кабінетом14

На сторінках офіційного сайту школи, на персональному сайті-портфоліо табло зі представляти для загального користування навчальний матеріал у вигляді презентацій, методичних електронних посібників тощо

Весь період

Зав. Кабінетом15

Сприяння придбанню сучасних ЕЗН з різних предметів, пошук еквівалентних вільних програм

Протягом року

Зав. кабінетом16

Сприяння придбанню сучасних програм, які забезпечують повноцінне використання можливостей кабінету інформатики, пошук еквівалентних вільних програм

Протягом року

Зав. кабінетом17

Опрацювати критерії оцінювання учнів з тем, що вивчаються, відповідно їх оформити та представити у вітрині для ознайомлення

Згідно з планом

Напере-додніЗав. кабінетомІV. Навчальна робота


з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Залучення до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів —

членів МАН


До 1.11

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
2

Підготовка учнів до участі в І, II етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
3

Організація виставок учнівських розробок

Систе-матично

Зав. кабінетом

Учні 7-11 класів
4

Випуск стінної газети «Вивчаємо інформатику»

1 раз на квартал

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
5

Залучення учнів до оновлення

і поповнення створеногошкільного Web- сайту

Систе-матично

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
6

Організація позакласних заходів з інформатики

Систе-матично

Зав. кабінетом

Учні 9-11 класів
7

Залучення учнів до роботи у проектах по створенню навчальних презентацій, відео кліпів, анімацій, малюнків, блогів, сайтів. Систематизація створеної електронної продукції у медіатеці кабінету інформатики, методичному кабінеті школи, Інтернет - просторі

За планом

Зав. кабінетом

Учні 7-11 класів
8

Організація роботи по створенню портфоліо учнів профільного класу

ІІ семестр

Зав. кабінетом

Учні 10А класу
9

По завершенню роботи над проектами організовувати громадські слухання – презентації проектів

За планом

Зав. кабінетом

Учні 7-11 класів

V. Бібліотека кабінету


з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Поновлення бібліотеки кабінету

Вересень

Зав. Кабінетом2

Систематизація літератури, підручників, створення нових виставок для окремих предметів, спецкурсів.

Жовтень

Зав. Кабінетом3

Вивчати фонд бібліотеки школи, вчасно оновлювати бібліотеку класу, вилучати підручники застарою програмою, непридатні для використання

протягомроку

Зав. кабінетомVI. Робота з педагогічним колективом


з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

За потреби

Зав. кабінетом

Педколектив
2

Пропаганда впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес

школи

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив
3

Вивчення та ознайомлення вчителів школи з новинками передового педагогічного досвіду щодо використання комп'ютерних засобів навчання

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив
4

Надання допомоги вчителям школи в освоєнні навичок роботи на персональному комп'ютері на рівні користувача

Березень

Зав. кабінетом

Педколектив
5

Навчання вчителів школи навичок роботи в мережі Internet, створення електронних наочностей

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив
6

Залучення педколективу школи до поповнення інформацією шкільного Web-сайту, консультування проектів

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив
7

Проведення конкурсів на кращі електронні посібники і програмні засоби

навчально-виховного призначення

Щорічно

Зав. кабінетом

Педколектив

VII. Робота з батьками учнів


з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Хто залучається

Відмітка про виконання

1

Проведення консультацій з батьками щодо безпечної роботи учнів в Інтернеті

За планом школи

Зав. кабінетом

Педколектив
2

Проведення консультацій для батьків учнів школи щодо вимог до організації роботи учнів на комп'ютерах за межами школи (тривалість занять, гігієна зору, правильна посадка за комп'ютерним столом тощо)

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив
3

Пропаганда інформаційно-комунікаційних технологій

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив
4

Залучення батьків до громадських слухань – презентацій учнівських проектів

За планом школи

Зав. кабінетомБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка