План роботи методичного об'єднання вчителів предметників 5-9 класів Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №2 на 2015 2016 н р. Керівник: Головко О. О. «спеціаліст ІІ категорії»Скачати 40,34 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір40,34 Kb.

План роботи методичного об'єднання вчителів - предметників 5-9 класів Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №2 на 2015 – 2016 н.р.


Керівник:

Головко О. О.

«спеціаліст ІІ категорії»

«Затверджую»

Директор школи-інтернату №2

Майстренко С. В.

Вступ

Проблема, над якою працювало методичне об’єднання вчителів-предметників протягом 2014-2015 навчального року «Підвищення мотивації учнів при вивченні навчальних дисциплін, шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках та в позакласний час з використанням педагогічних технологій.»

Методичне об'єднання спрямовувало свою роботу на зростання професійної компетентності вчителів, постійне прагнення до вдосконалення та саморозвитку; володіння інформаційними технологіями; готовність жити за моральними нормами. Функції методичного об'єднання впродовж навчального року були орієнтовані на інноваційну, експериментальну діяльність, що створювало умови для підвищення науково-теоретичного, методичного, психолого - педагогічного рівня; оволодіння організаторськими, комунікативними вміннями, професійними компетентностями.

Для виконання поставлених завдань та реалізації методичної проблеми 4 рази на рік проводились засідання, на яких вивчався теоретичний матеріал відповідної тематики Розглядалися питання удосконалення методів проведення уроків, впровадження різних форм навчання, однією з яких є нестандартні уроки, як одну із форм активізації діяльності учнів, розвитку в них здібностей і нахилів, самостійності у діях і мисленні.

Відбувалась планомірна робота між засіданнями: це проведення контрольних робіт, виготовлення дидактичного матеріалу, взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, випуск газет, проведення предметних тижнів тощо.

Протягом звітного періоду робота методоб'єднання була спрямована на самоосвіту вчителя, самоорганізацію, самоконтроль, пізнання вчителем себе,учнів, колег; вміння змоделювати активну діяльність учнів на уроці, урізноманітнити позакласну роботу, організувати предметні тижні та творчі звіти вчителів, проведення моніторингових досліджень.З метою вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям, здійснювалося відвідування та взаємовідвідування уроків.

Учителями були проведені відкриті уроки. Уроки вчителів відрізнялися наповнюваністю різноманітним дидактичним матеріалом, унаочненням, високим рівнем педагогічної майстерності. Кожним вчителем оформлені папки з методичними розробками уроків, позакласних заходів, роздаткового дидактичного матеріалу та випущено методичний бюлетень.

Розділ І


Проблема,над якою працює школа-інтернат:

«Спрямування навчально-виховного та лікувально-оздоровчого процесу на всебічний розвиток учнів шляхом активного використання інноваційних технологій в умовах санаторної школи-інтернату».

«Підвищення мотивації учнів при вивченні навчальних дисциплін, шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках та в позакласний час з використанням педагогічних технологій.»

Проблема, над якою працює методичне об'єднання

Розділ ІІ

Завдання методичного об'єднання

вчителів – предметників на 2015-2016 н. р.

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок.

2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

3. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

5. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

6. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.

7. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідного краю, повагу до культури і традицій свого народу.

8. Проводити і відвідувати відкриті уроки і виховні заходи.

 • Брати участь у міських конкурсах

 • 10. Продовжувати роботу над формуванням в учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення учнівських зошитів.

  11. Надавати методичну допомогу вчителям, які її потребують.Розділ ІІІ

Дані про вчителів, що входять до складу МО:

Майстренко Світлана Віталіївна

Директор , вчитель образотворчого мистецтва та

трудового навчання

Кредо: «Не кажи не вмію, а кажи – навчуся!»

Проблемне питання: Самовираження і

самоствердження особистості за допомогою

декоративно-прикладного мистецтва.

Шляхи реалізації проблеми:

 • відкритий урок;
 • предметний тиждень;
 • ведення власного блогу;
 • розробка інструкційних карток на аплікацію;
 • організація виставки учнів;
 • ведення предметної газети.

Освіта: вища

Стаж роботи: 18 років

Категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Пирогова Ніна Анатоліївна

Заступник директора з НР, вчитель зарубіжної літературиКредо: «Почути! Зрозуміти! Встановити діалог!»

Проблемне питання: Створення ситуації успіху на уроці.

Шляхи реалізації проблеми:
 • використання ІКТ;
 • роздатковий матеріал;
 • використання проблемно-пошукових дискусій;
 • «мозкова атака» ;
 • предметний тиждень.

 • Освіта: вища

  Стаж роботи: 10 років

  Категорія: «спеціаліст ІІ категорії»

Головко Олена Олександрівна

Керівник МО, вчитель української мови та літературиКредо: «Тільки той спосіб навчання вірний,

яким задоволені учні»Проблемне питання: Ігрові технології на уроках української мови і літератури

Шляхи реалізації проблеми:
 • виготовлення дидактичного матеріалу;
 • проведення інтелектуальних ігор;
 • предметний тиждень;
 • відкритий урок;

 • - застосування ігрових елементів на уроках.

Освіта: вища

Стаж роботи: 13 років

Категорія: «спеціаліст ІІ категорії»

Бражко Марія Федорівна

Вчитель математики і фізикиКредо: «Навчаючи навчатись!»

Проблемне питання: Ігрові технології – один із способів

активізації пізнавальної діяльності учнів, розвиток стійкого

інтересу до вивчення фізики і математики

Шляхи реалізації проблеми:

 • предметний тиждень;
 • проведення підсумкових уроків у формі дидактичних

 • інтерактивних ігор;
 • залучення учнів до конкурсу «Колосок»;
 • використання історичних матеріалів з розвитку фізики

 • та математики;

  - розробка дидактичного матеріалу і тестів з фізики.Освіта: вища

Стаж роботи: 36 років

Категорія: «спеціаліст І категорії»

Грабовська Тетяна Володимирівна

Вчитель математики та основ здоров'яКредо: «Учень – це не посудина, яку треба наповнити.

Учень – факел, який треба запалити»Проблемне питання: Удосконалення навчально-виховного

процесу шляхом застосування нових технологій.Шляхи реалізації проблеми:
 • індивідуальний підхід до кожного учня;
 • використання новітніх технологій для формування

 • світогляду та компетентності, яких потребує сучасне

  життя;

 • формування в учнів як соціально-предметних так і

 • загально-пізнавльних, процесуальних прийомів діяльності;
 • опрацювання методичної літератури;
 • проведення предметного тижня та відкритого уроку.

Освіта: вища

Стаж роботи: 27 років

Категорія: «спеціаліст І категорії»

Попова Лариса Михайлівна

Вчитель хімії та біологіїКредо: «Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірила його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції»

В. СухомлинськийПроблемне питання: Формування компетентностей

саморозвитку і самоосвіти на уроках біології та хімії.Шляхи реалізації проблеми:
 • інформаційна компетентність – вміння одержувати,

 • осмислювати й використовувати інформацію з різних

  джерел;

 • самостійна робота учнів спрямована на оволодіння

 • навчальним матеріалом або його застосування без

  участі вчителя;


 • розв'язання творчих задач.

Освіта: вища

Стаж роботи: 26 років

Категорія: «Спеціаліст

І категорії»Притуляк Інна Валентинівна

Вчитель музики та етикиКредо: «Кожна дитина - особистість»

Проблемне питання: Розвиток творчих здібностей на

уроках музики.Шляхи реалізації проблеми:
 • творчі завдання на уроках;
 • диференційовані завдання;
 • участь учнів в загальношкільних заходах.

Освіта: вища

Стаж роботи: 12 років

Категорія: «спеціаліст ІІ категорії»

Пілявський Роман Миколайович

Вчитель історії та географіїКредо: «Досягти своєї мети!»

Проблемне питання: Виховання історичних знань в учнів

Шляхи реалізації проблеми:
 • створення ситуації успіху при роботі з дітьми на уроках

 • історії та географії;
 • використання додаткових джерел з історії.

Освіта: вища

Стаж роботи: 2 роки

Категорія: «спеціаліст»

Майстренко Валерій Миколайович

Вчитель фізичної культури та трудового навчанняКредо: «Здоровий спосіб життя!!!»

Проблемне питання: Створення необхідних умов для

розвитку розумових здібностей, формування високої

пізнавальної культури, враховуючи інтереси вихованців.

Шляхи реалізації проблеми:


Освіта: вища

Стаж роботи: 20 років

Категорія: «спеціаліст І категорії»

Комарова Любов Леонідівна

Вчитель англійської мови та зарубіжної літературиКредо: «Хороший вчитель - надихає»

Проблемне питання: Використання пісенного матеріалу

при вивченні граматики на уроках англійської мови.Шляхи реалізації проблеми:
 • підбір пісень до тем;
 • виготовлення роздаткового та ілюстративного
 • матеріалу

Освіта: вища

Стаж роботи: 0

Категорія: «спеціаліст»

Дешевенко Олександра Володимирівна

Вчитель інформатикиКредо: "Вчитель - не той хто вчить, а той у якого вчаться"

Проблемне питання: Безпечне користування

інтернетомШляхи реалізації проблеми:

- картки;

- таблиці;

- схеми із завданнями на уроки інформатики

для учнів 2,3,5,6,7 класів

Освіта: вища

Стаж роботи: 0

Категорія: «спеціаліст»

Заходи по підвищенню навчальних

досягнень учнів

1. Обговорення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, стандартів освіти і методичних рекомендацій МОНСерпень 2015р. Пирогова Н.А., заступник директора з навчальної роботи

 2. Обговорення і коригування  календарних планів під час засідання МОВересень2015р., січень 2016р. вчителі-предметники

3. Забезпечення учнів 5-9 класів диференційованими дидактичними матеріаламиВпродовж року вчителі-предметники

4. Проведення підсумкових семестрових контрольних робіт з основ наукГрудень-травень Пирогова Н.А., заступник директора з навчальної роботи

 5.Участь учнів 5-9 класів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах Впродовж року вчителі-предметники

6.  Рекомендувати вчителям постійний (щоразу) контроль за веденням учнями робочих зошитів, зошитів для практичних робітВпродовж року вчителі-предметники

7.  Кожному вчителю мати „пакет" завдань до кожної тематичної атестації з предметів. При цьому практикувати такі види роботи як захист проектів, написання есе, проведення брейн-рингів, колективних видів діяльності, аукціонів знань.Впродовж року вчителі-предметники

8.  Проведення консультацій і додаткових занять з учнями, які потребують адресної допомоги.Впродовж року вчителі-предметники 

9.  Організація взаємовідвідування уроків з метою вивчення досвіду колег, знаходження оптимальних методик навчання із використанням інтерактивних технологійВпродовж року вчителі-предметники

Розділ ІV

Розділ V

Проведення предметних тижнів

 

Тиждень фізики «Фізика навколо нас»;

 

Тиждень правознавства;

 

Декада технічно-естетичного напрямку;

 

 

Тиждень біології та хімії;

 

Тиждень математики;

 

Тиждень української мови і літератури;

 

Тиждень англійської мови і зарубіжної літератури

 

02.11.-06.11. 2015р.

16.11. – 20.11.

2015р.

01.12.-10.12. 2015р.

 

25.01.- 29.01.

2016р.

08.02 – 12.02.

2016р.

14.03.-18.03. 2016р.

11.04-15.04.

2016р.

 

Учитель фізики

 

Учитель правознавства

Учителі трудового навчання, музики, народознавства

Учитель біології та хімії

Учитель математики

Учитель укр мови і л-ри

Учителі англійської мови і зар.літ.

Розділ VІ

Удосконалення навчально-матеріальної базиВид роботи

виконавець

1

Розробка інструкційних карток для в'язання гачком

Виготовлення схем послідовності малювання для учнів 6 класу, розробка інструкційних карток на аплікацію;МайстренкоС.В.

2.

Розробка різнорівневих тематичних карток з математики для 5,6,7,8,9 класів

Грабовська Т.В.

3.

Виготовлення дидактичного матеріалу з фізики на тему “Взаємодія тіл. Сила”

Бражко М.Ф.

4.

Підбір малюнків для творів-описів; картки, схеми, таблиці з теми: “Частини мови” для 5,6,7 класів; картки, таблиці для учнів 8 класу за темою: “Однорідні члени речення”,складання тестів для 7 класу.

Головко О.О.

5.

Підбірка пісенного матеріалу з тем

Комарова Л. Л.

6.

Картки, таблиці, схеми із завданнями на уроки інформатики для учнів2,3,5,6,7 класів

Дешевенко О.В.

7.

Виготовлення карток, таблиць з правознавства з теми: «Правопорушення та неповнолітні»

Пілявський Р.М.

8.

Роздатковий матеріал із біології для 7 класу за новою програмою

Попова Л.М.

9.

Картки для розгляду ситуацій на уроках етики у 5,6 класах

Притуляк І.В.

10

Технологічні картки для виготовлення виробів із дроту для учнів 6 класу

МайстренкоВ.М

11.

Виготовлення дидактичного матеріалу, підбір демонстраційних матеріалів

Пирогова Н.А.

з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

І засідання

Форма роботи: консультативний пункт

1. Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання на 2015/2016 н. р

2. Розподіл доручень між членами м/о

3. Особливості вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2015/2016 н.р. Опрацювання листа МОН України від 26.06.2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

4. Організація роботи за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (третій рік роботи):

 про організацію навчально-виховного процесу в 5-7-х класах;

 особливості реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в нових програмах і підручниках для учнів 7-х класів;

 оцінювання навчальних досягнень учнів 7-х класів.

5. Аналіз навчально-методичного забезпечення (навчальний план, програми, підручники).

6. Опрацювання додатку до наказу МОН України від 16.06.2015 р. №641 «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

7. Про ведення вчителями шкільної документації.Вере

сень


Члени МО

Розділ VII

План засідань методичного об'єднання

 


8. Обговорення та затвердження календарних планів на І семестр.

9. Про участь м/о в міських та шкільних методичних заходах.Завдання членам методоб´єднання

1. Опрацювати інструктивно-методичні листи, рекомендації, програми, підручники. Проаналізувати зміст та державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. Продумати шляхи залучення учнів до науково-дослідницької роботи.

 •  

ІІ засідання

Форма роботи: за круглим столом


 • Круглий стіл «Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності учнів». Створення рекомендацій.
 • Інноваційні технології – шлях до формування творчих здібностей та пізнавальної активності учнів на уроках
 • Відкриті уроки:

 • Використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови
 • Підготовка до проведення Дня української писемності.
 • Провести контрольні роботи за І семестр
 • Експрес-огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

 • Завдання членам методоб’єднання

  Підготуватись до обміну думками з проблеми формування громадянської компетентності учнів на уроках 

листопад


 

 

  

 

  

 

  

 

   

Керівник МО

Комарова Л. Л.

Головко О.О.

Вчителі-предметники 
 •  

ІІІ засідання

Форма роботи: методичні посиденьки


 • Роль вчителя у формуванні громадянської компетентності учнів
 • Обмін думками з проблем формування громадянської компетентності учнів на уроках. Вироблення рекомендацій.
 • Відкриті уроки:
 • Обговорення та аналіз фронтальної перевірки ведення учнівських зошитів.
 • Звіт педагогів про індивідуальну роботу з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень.
 • Панорама ідей щодо підвищення мотивації учнів при вивченні навчальних дисциплін
 • Обговорення та затвердження календарних планів на ІІ семестр.

 • Завдання членам методоб’єднання

  Підготувати будь-який вид навчальної презентації. 

січень


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Члени МО  

 
 •  

ІV засідання Форма роботи: обмін досвідом
 • Аукціон ідей «Урок, якого чекають учні». 
 • Педагогічно-інноваційні технології – шлях до розвитку компетентної особистості
 • Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси».
 • Використання «родзинок» на уроках. Обмін досвідом.
 • Доповідь на тему: «Ідеальний урок – який він!?»

 • Завдання членам методоб’єднання:

  Підготуватись до проведення предметних тижнів.

  Підготувати звіти.


 

березень


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 •  

V засідання Форма роботи: методичний марафон
 • Мовна та мовленнєві складові комунікативної компетентності (доповідь).
 • .Методичний вернісаж: «Тестові технології оцінювання рівня освітньої компетентності учнів на уроках історії.
 • Відкриті уроки:
 • Затвердження підсумкових контрольних робіт з предметів
 • Аналіз роботи м/о з обдарованими учнями. Результативність участі в конкурсах.
 • Звіти вчителів про підсумки роботи над індивідуальною науково-методичною темою;
 • Підведення підсумків роботи м/о за 2015/2016 н. р. Звіт голови м/о.
 • Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи м/о на 2016/2017 н. р.

 

травень


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка