Початкова школа як чинник становлення основ ключових компетентностей особистості, базових життєвих компетентностей Виступ підготувала вчитель початкових класів Бабенко С. О. Завдання навчально-виховного процесу в школі І ступеняСкачати 11,62 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір11,62 Kb.

Початкова школа як чинник становлення основ ключових компетентностей особистості, базових життєвих компетентностей

Виступ підготувала

вчитель початкових класів

Бабенко С.О.

Завдання навчально-виховного процесу в школі І ступеня

  • включення дитини до шкільного життя, її інтеграція до соціального та культурного простору школи;
  • розвиток особистості учня, його здібностей, становлення необхідних для навчальної діяльності рис характеру;
  • оволодіння учнем системою елементарних знань, які необхідні для подальшого навчання.

глибоке і постійне вивчення внутрішнього стану дитини не лише через діагностування за допомогою тестів, але й через зворотній зв'язок та спілкування

формування компетентностей відбувається з урахуванням її складових та відповідно до періоду синзетивності, фізіологічно

виправданого

педагогічні дії повинні забезпечувати послідовне і ступеневе сходження дитини до необхідного життєвого досвіду

спостерігаються різні рівні сформованості компетентностей: від вкрай обмеженого до високого рівня оволодіння необхідним життєвим досвідом

Характерні ознаки життєвої компетентності особистості

Трансформатив-ний характер

Послідовний та ступеневий характер

Залежність від внутрішніх та зовнішніх чинників впливу

Можливості вікової видозміниРізнорівневий та індивідуальний характер

Фізичний розвиток (динамічний процес збільшення довжини і маси тіла, розвиток органів і систем організму і біологічного дозрівання дитини в певному періоді дитинства)

Когнітивний розвиток (розвиток усіх видів розумових процесів, таких як сприйняття, пам'ять, формування понять, уяви і логіки)

Мовленнєвий розвиток (оволодіння дитиною засобами як усної, так і писемної мови, що характеризують розвиток її навичок комунікації, вербального мислення і літературної творчості)

Психічний розвиток (накопичення кількісних та якісних прогресивних змін психіки, що зумовлюють формування особистості)

Соціальний розвиток (здатність дитини до засвоєння норм і правил, прийнятих у тій або іншій соціальній організованості, і до побудови своєї поведінки на їх основі)

Сенсорно-моторний розвиток (чуттєве сприйняття явища, що вивчається)

Інтелектуальний розвиток (структура інтелекту включає такі психічні процеси як сприймання і запам'ятовування, мислення і мовлення)

Складові розвитку молодшого школяра, які впливають на формування їх життєвої компетентності

Організація ефективного навчально-виховного процесу, результатом якого є формування: базово-предметних знань, які відображають зміст навчальних предметів і спрямовані на створення цілісної картини світу у свідомості учнів; методологічних знань, до яких відносимо світоглядні ідеї, визначення понять, законів, теорій.

  • Організація ефективного навчально-виховного процесу, результатом якого є формування: базово-предметних знань, які відображають зміст навчальних предметів і спрямовані на створення цілісної картини світу у свідомості учнів; методологічних знань, до яких відносимо світоглядні ідеї, визначення понять, законів, теорій.

педагогічні умови ефективного формування основ ключових та базових життєвих компетентностей школярів

Найважливіше завдання вчителя школи полягає у тому, щоб у процесі навчання сформувати активну позицію усіх учнів, тобто забезпечити їх інтелектуальну, емоційну і практичну готовність до освоєння світоглядних проблем, їх розв‘язання; перевести їх із об’єкта педагогічного впливу в активний суб’єкт діяльності.

  • Найважливіше завдання вчителя школи полягає у тому, щоб у процесі навчання сформувати активну позицію усіх учнів, тобто забезпечити їх інтелектуальну, емоційну і практичну готовність до освоєння світоглядних проблем, їх розв‘язання; перевести їх із об’єкта педагогічного впливу в активний суб’єкт діяльності.

педагогічні умови ефективного формування основ ключових та базових життєвих компетентностей школярів

Пріоритетне місце у навчально-виховній роботі має особистісно орієнтовний підхід; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учня та його самореалізації у різних видах навчальної діяльності; задоволення потреб та інтересів.

  • Пріоритетне місце у навчально-виховній роботі має особистісно орієнтовний підхід; створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учня та його самореалізації у різних видах навчальної діяльності; задоволення потреб та інтересів.

педагогічні умови ефективного формування основ ключових та базових життєвих компетентностей школярів

Взаємодія школи, родини, позашкільних закладів і соціокультурного середовища реалізується за такими напрямами: вироблення єдиного підходу до сутності навчання, ролі і значення відкритого соціального середовища, взаємодія і співробітництво у вихованні; вивчення особистості школяра, особливостей його розвитку, індивідуальних можливостей і здібностей.

  • Взаємодія школи, родини, позашкільних закладів і соціокультурного середовища реалізується за такими напрямами: вироблення єдиного підходу до сутності навчання, ролі і значення відкритого соціального середовища, взаємодія і співробітництво у вихованні; вивчення особистості школяра, особливостей його розвитку, індивідуальних можливостей і здібностей.

педагогічні умови ефективного формування основ ключових та базових життєвих компетентностей школярів


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка