«погоджено» Заступник директора з нвр «затверджено»Скачати 172,06 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір172,06 Kb.
найменування загальноосвітнього навчального закладу


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ДИРЕКТОР

______________________________________

(підпис)

« _____ » __________________ 20 ___ р.

(ПІБ)


______________________________________

(підпис)

« _____ » ___________________ 20 ___ р.

(ПІБ)Календарно­тематичне планування
з української мови

у _________ класі

на 20 ______ / 20 ______ н. р.
___________________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри)


________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № _____________ від « ______ » _____________ 20 ____ р.

Голова МО ________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2016., з урахуванням змін у навчальній програмі

УКРАЇНСЬКА МОВА 8 клас

(70 год, 2 год. на тиждень) 1

(4 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Розвиток мовлення – 16 год


І СЕМЕСТР
уроку

Зміст навчального матеріалу

К-ть

годин

Дата

Примітки

1

Вступ. Мова—найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

12

Розвиток мовлення № 1. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення, засоби міжфразового зв’язку в тексті

1


Повторення та узагальнення вивченого (3 год)
3

Лексикологія

14

Фразеологія

15

Основні правила правопису (за вибором учителя)

1


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення (4 год)
6, 7

Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

28

Розвиток мовлення № 2. Усний вибірковий переказ тексту з елементами опису пам'яток історії та культури

19

Речення прості й складні (повторення)

110

Розвиток мовлення № 3. Конспект прочитаного науково-навчального тексту

111

Речення двоскладні й односкладні

1


Просте двоскладне речення (8 год),

додано 3 год на розсуд учителя = 11 год
12

Головні члени речення - підмет і присудок. Способи вираження підмета

113

Розвиток мовлення № 4. Письмовий докладний переказ розповідного тексту

з елементами опису пам'яток історіїй культури в публіцистичному стилі

114, 15

Способи вираження присудка. Простий і складений присудок (дієслівний та іменний)

216

Тире між підметом і присудком

117

Розвиток мовлення № 5. Тематичні виписки з науково-навчального тексту. Усний твір-опис пам'ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі

118

Розвиток мовлення № 6. Усний твір-опис пам'ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень

119

Узгодження головних членів речення

120

Другорядні члени речення. Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос

121, 22

Означення. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

223

Додаток

124

Обставина. Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот. Ви­ділення порівняльних зворотів комами

125

Розвиток мовлення № 7.

Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'ятки історії й культури в публіцистичному стилі.126

Тематична контрольна робота № 1 (тестування). Просте двоскладне речення

1


Просте односкладне речення (7 год),

додано 1 год на розсуд учителя = 8 год
27

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

128

Розвиток мовлення № 8.

Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі129

Неозначено-особові речення

130

Узагальнено-особові речення

131

Безособові речення

132

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні)

133

Розвиток мовлення № 9. Контрольний твір-опис пам'ятки історії й культури в публіцистичному стилі на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

134

Односкладне речення як частина складного речення. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

Незакінчені речення, стилістичні функції їх135

Тематична контрольна робота №2 (тестування). Просте односкладне речення

136

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки

1
ІІ СЕМЕСТР


Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами (7 год)
37, 38

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком. Поширені й непоширені однорідні члени речення. Кома між однорідними членами речення

239

Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Речення з кількома рядами однорідних членів

140

Розвиток мовлення № 10. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

141, 43

Однорідні й неоднорідні означення

244,45

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

246

Розвиток мовлення № 11. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

1


Речення зі звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями) (5 год)
47, 48

Звертання непоширені й поширені. Розділові зна­ки при звертанні. Риторичне звертання

249

Розвиток мовлення № 12. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

150

Вставні слова (словосполучення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах

151

Розвиток мовлення № 13. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

152

Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях

153

Тематична контрольна робота №3. (тестування). Речення, ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями)

1


Речення з відокремленими членами (13 год)
54, 55

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.

Відокремлені означення256

Розвиток мовлення № 14. Усний стислий переказ тексту в публіцистичному стилі на основі прослуханих телепередач

157,58

Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках

259

Розвиток мовлення № 15. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

160-63

Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

364, 65

Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках

266

Розвиток мовлення № 16. Контрольний письмовий переказ тексту, що містить опис місцевості (опис пам’ятки історії та культури)

167,

68

Уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах речення

269

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

170

Тематична контрольна робота № 4. (тестування). Відокремлені члени речення

1


Повторення в кінці року (4 год)
71-74

Відомості про словосполучення й просте речення

4
ДОВІДКА

Фронтальні види контрольних робіт

Джерело:

http://mon.gov.ua/content/Освіта/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf

Форми контролю


5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:

переказ


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

твір111

1

1

1

1

Правопис:

диктант**1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*11111

Читання мовчки*

11111

1 Послідовність уроків з розвитку мовлення узгоджено з підручником Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2016


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка