Положення про атестацію педагогічних працівниківСкачати 34,69 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір34,69 Kb.
ТипПоложення

Про проведення атестації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів Артемівської міської ради у 2015-2016 н.р.

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних   працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930 Зміни  до    Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки України 20.12.2011 № 1473 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р.  за № 14/20327


Н А К А З   МОН

          08.08.2013                                    № 1135                                     Зареєстровано в Міністерстві                                      юстиції України                                      16 серпня 2013 р.                                      за №1417/23949

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

2. Міністерству   освіти  і  науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних,   Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій   до  1  вересня 2017року  

забезпечити   організацію   та   проведення   

атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності

цим наказом.

  3. Цей наказ набрав чинності з 30 вересня 2013 року3.4. У   процесі   вивчення   професійної   діяльності   керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує:
 •     виконання програми розвитку навчального закладу та результати  інноваційної діяльності;
 •     стан організації  навчальної  та виховної роботи,  додержання вимог державних освітніх стандартів;
 •     результати державної атестації навчального закладу;
 •     результати перевірок,   проведених    Державною    інспекцією навчальних  закладів,  місцевими  органами  управління  освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
 •     додержання вимог  щодо  забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;
 •     підсумки моніторингу  роботи  з  педагогічним  колективом  та іншими працівниками навчального закладу;
 •     ефективність взаємодії   з   громадськими   організаціями  та органами шкільного самоврядування;
 •     додержання педагогічної етики, моралі;
 •     звіти керівника  про  свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) колективу навчального закладу;
 •     аналіз розгляду звернень громадян.

3.14. За   результатами   атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів,  а також  осіб, які  претендують  на  зайняття посади  керівників  загальноосвітніх  та  позашкільних   навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:     - керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;     - керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді  за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;     - керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;     - рекомендувати для призначення на посаду керівника;     - рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.


І. Загальні положення

1.2.   Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою.

1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

1.7.  Умовою чергової атестації є обов’язкове проходження, не рідше одного разу на 5 років, курсового підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів

         Ця вимога не розповсюджується на     педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

І. Загальні положення

1.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та в разі зниження ним рівня професійної діяльності.

               Позачергова атестація може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої категорії.

1. Високі індивідуальні досягнення:

      а) учні – переможці і призери ІІІ, ІV рівня олімпіад, ІІ і ІІІ етапу МАН, міських та обласних творчих конкурсів, турнірів;

      б) переможці міських та призери обласних (Всеукраїнських) професійних конкурсів;

      в) результати випускників на ЗНО (200 балів).

2. Співробітництво з ВНЗ, облІППО

      а) проведення авторських курсів в облІППО;

      б) керівництво обласними ШППД, лабораторіями, творчими об’єднаннями протягом 2-3 років;

      в) високі досягнення в дослідно-експериментальній роботі (наявність подяки  в наказі     ГУОН, МОН; виступи за результатами інноваційної діяльності на обласних і Всеукраїнських семінарах,     круглих столах тощо).

3. Систематичні публікації в обласних та Всеукраїнських педагогічних виданнях.

4. Наявність серії методичних авторських матеріалів, затверджених науково-методичною радою донецького інституту післядипломної педагогічної освіти.

ІІ. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

2.1.   Атестаційні комісії І, ІІ, ІІІ рівнів створюються до 20.09 щороку

2.2.  Атестаційні комісії І рівня створюються у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТО, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров’я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.

2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі:

- голови,

- заступника голови,

- секретаря,

- членів атестаційної комісії.

Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.

Склад


атестаційної комісії

Голова

Заступник голови

Секретар

Члени атестаційної комісії

Керівник закладу

Заступник керівника

Педпрацівник

- ……………


- ……………

- ……………


- ……………

- ……………


2.6. ... атестаційні комісії всіх рівнів створюються на 1 рік до формування нового складу атестаційної комісії.

2.7. ... До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій об'єднань громадян (за згодою).

2.9.   Члени атестаційної комісії атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе

2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш ніж 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями  І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою або атестаційними комісіями ІІ рівня.

Керівники «базових» закладів є головами атестаційних комісій,  їх заступниками – керівники тих закладів, з яких атестуються педпрацівники. За необхідності (значна кількість працівників, які атестуються при закладі, але не є членами даного педагогічного колективу) до складу  

атестаційної комісії можуть входити заступники та інші педагогічні працівники із закладів – «гостей».

ІІІ. Організація та строки проведення атестації  3.1.  До 10.10 подаються:
  • списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації;
  • заяви на позачергову атестацію;
  • подання адміністрації або педагогічної ради на позачергову атестацію  та на звання.

  • 3.2.  До 20.10 затверджуються:
  • списки педагогічних працівників, які атестуються;
  • графік роботи атестаційної комісії

  • 3.3.  До 15.03 вивчається педагогічна діяльність осіб, які атестуються

   3.4.  До 01.03 – подання до атестаційної комісії:
  • детальної характеристики педагогічних працівників, які атестуються

  • 3.5.  Терміни проведення атестаційних комісій:
  •    І рівня – до 01.04;
  •    ІІ рівня  - до 10.04;
  •    ІІІ рівня – до 25.04

До 14.10.2015 подати до відділу освіти:
  • списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації;
  • подання адміністрації або педагогічної ради про позачергову атестацію педпрацівників, які атестуються через комісію ІІ рівня та про атестацію на звання;
  • наказ про атестацію;
  • графік роботи атестаційної комісії.

  • До 01.12.2015 подати до ММК:
  • матеріали претендентів на звання «Учитель - методист», Старший учитель,«Вихователь – методист» з обліком проведенної методичної роботи;
  • матеріали педагогічних працівників, які атестуються комісією ІІ рівня.

  • До 15.03.2016 вивчається педагогічна діяльність осіб, які атестуються

   До 01.03.2016  – подати  до атестаційної комісії:
  • характеристики педагогічних працівників, які атестуються через комісію ІІ рівня;

3.6.  Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується.

3.7. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу (органу управління освітою) та скріплена печаткою.

3.9.   За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:
 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію;
 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії;
 • присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання;
 • порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії;
 • порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;
 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

3.8. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів.

Рішення атестаційної комісії приймаються шляхом таємного голосування більшістю присутніх на засіданні її членів.

У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення на користь працівника, який атестується.

3.10. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу ж після її засідання під підпис.

        Другий примірник не пізніше трьох днів після атестації

 3.11. Педагогічний працівник визначається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:


  • має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в галузі освіти;
  • виконує посадові обов’язки в повному обсязі;
  • пройшов підвищення кваліфікації з усіх предметів, які викладає.

3.12. Атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією

 3.13.  Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення ВНЗ, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді

 3.17. У разі поновлення на роботі педагогічного працівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання.

    Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніше як через два роки  3.16. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

3.20. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації (інваріантна складова).

IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі - повна вища освіта), зокрема:       Перелік усіх спеціальностей учителів та викладачів, які атестуються на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційних категорій.

4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно

4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії:

- "спеціаліст ІІ категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше 2-х років;

- "спеціаліст І категорії" - не менше 5-ти  років;

- "спеціаліст вищої категорії" - не менше 8-ми  років.

4.10. Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують безперервно працювати в навчальних закладах не за фахом, атестуються як такі, що мають відповідну освіту

VI. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження

6.1. Наказ видається протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії. У триденний строк доводиться до відома атестованого працівника

6.2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

6.4. Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

6.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії I рівня подається до атестаційної комісії II рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій I та II рівнів може бути подана до атестаційної комісії III рівня.

Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал