Положення про Державне агентство лісових ресурсів України Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України Закон України «Про управління об'єктами державної власності»Скачати 39,07 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір39,07 Kb.

Актуальні питання утворення державної лісогосподарської корпорації

Сторожук В.Ф.


Круглий стіл 15 жовтня 2015 року,

Представництво Світового Банку

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЛІСАГЕНСТВА

 • Лісовий кодекс України
 • Положення про Державне агентство лісових ресурсів України
 • Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України
 • Закон України «Про управління об'єктами державної власності»
 • Положення про державну лісову охорону»

ПЕРЕДУМОВИ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ


Нормативно-правовий акт або проект

Питання реформи управління

лісовим господарством

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 442

Статус та місце державного органу виконавчої влади з питань лісового господарства в системі центральних органів виконавчої влади

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про бюджетну децентралізацію)» від 8 серпня 2014 р. № 4435а

Механізм фінансування державних функцій з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів в лісовому фонді

Проект Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку» від 22 грудня 2014 р. № 1567

Корпоратизація державних лісогосподарських підприємств

ПОРІВНЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СХЕМ УТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ (ДЛК)

 • Організаційна схема утворення
 • Орієнтовний порядок утворення
 • Мета і предмет діяльності
 • Керівні органи
 • Управління діяльністю
 • Підготовчі заходи з утворення
 • Заходи з юридичного оформлення утворення

ОРІЄНТОВНИЙ ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ДЛК


ДЛК утворюється на базі державних підприємств за рішенням КМУ. Ініціатором утворення ДЛК виступає Держлісагентство.

Держлісагентство:

1. Подає КМУ звернення, до якого додаються:

1) обґрунтування доцільності утворення корпорації;

2) стратегічний план розвитку корпорації;

3) перелік державних підприємств, на базі яких пропонується утворити корпорацію;

4) проект статуту корпорації.

2. Звертається до АКУ для отримання дозволу на узгоджені дії.

3. Готує проект рішення про погодження утворення корпорації та подає його на розгляд КМУ.

4. Здійснює заходи щодо юридичного забезпечення утворення корпорації.


МЕТА УТВОРЕННЯ ДЛК


Поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів учасників з метою координації їх діяльності для розв'язання спільних економічних та соціальних завдань, забезпечення розвитку лісогосподарської галузі, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

Корпорація

Концерн

Договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛК

 • Реалізація стратегії розвитку та планів діяльності корпорації.
 • Створення та впровадження ефективної системи корпоративного управління
 • Участь у підготовці нормативно-правових актів з лісового господарства.
 • Участь у підготовці та реалізації державних та регіональних програм розвитку лісового господарства.
 • Концентрація фінансових ресурсів для реалізації спільних проектів.
 • Забезпечення взаємодії учасників корпорації під час реалізації спільних проектів, проведення загальнодержавних та регіональних заходів з лісового господарства, охорони та захисту лісів.
 • Здійснення заходів щодо розвитку внутрішнього ринку продукції і послуг лісового господарства, забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї на іншою продукцією лісового господарства, координація продажу продукції учасників корпорації, організація та здійснення аукціонів, торгів деревиною та виробами з неї.
 • Проведення маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку лісопродукції та освоєння нових ринків збуту продукції корпорації.
 • Експорт товарів, робіт, послуг.
 • Координація та організація діяльності учасників корпорації.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ДЛК


Види діяльності

Держлісагентство (поточний стан)

Держкорпорація

(проектний стан)

Організація та проведення аукціонів, торгів деревиною

ОУЛМГ,

держлісгоспиКорпорація, держлісгоспи

Експорт деревини та виробів з неї

Укрлісконсалтинг, держлісгоспи

Держлісгоспи, корпорація

Здійснення заходів державних програм розвитку лісового господарства (лісорозведення тощо)

Держлісагентство, ОУЛМГ,

держлісгоспиДержлісагентство, корпорація, держлісгоспи

Інвестиційні проекти

(придбання техніки та обладнання тощо)Держлісгоспи

Корпорація, держлісгоспи

Інші корпоративні заходи

(облік деревини тощо)Укрлісконсалтинг, держлісгоспи

Корпорація, держлісгоспи

КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ ДЛК

ПЛАНОВО-ЗВІТНА ТА НОРМАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛК


Елемент діяльності (повноваження)

Секретаріат правління

Рада директорів

Генеральний директор

Наглядова рада

Стратегія розвитку корпорації

Участь в розробці

Погодження

Визначення

Річні/середньострокові плани корпорації

Розробка

Погодження

Річний звіт про діяльність корпорації та хід реалізації спільних проектів

Затвердження

Заслуховує

Річні/середньострокові плани учасників

Затвердження

Положення, регламенти, внутрішні нормативи

Підготовка

Затвердження

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛК


Елемент діяльності (повноваження)

Секретаріат правління

Рада директорів

Генеральний директор

Наглядова рада

Спільні проекти (кошториси, плани реалізації)

Підготовка

Затвердження

Розмір відрахувань (фонд спільних проектів)

Затвердження

Політика ціноутворення в рамках спільних проектів

Контроль

Бюджет корпорації

Затвердження

Кошторис на утримання корпорації

Погодження

Затвердження

Порядок формування фондів корпорації

Встановлення

Інвестиційна політика корпорації

Визначення

Річний звіт корпорації

про використання коштів фондівЗатвердження

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛК


Елемент діяльності (повноваження)

Секретаріат правління

Рада директорів

Генеральний директор

Наглядова рада

Контракти з директорами державних підприємств

Укладає

Створення філій та відокремлених підрозділів

Пропозиції

Погодження

Рішення

Призначення керівників філій

Погодження

Рішення

Реорганізація/ припинення діяльності підприємств

Пропозиції

Погодження

Організаційна структура корпорації

Пропозиції

Погодження

Затверджує

Об’єднання учасників з іншими суб'єктами

Погодження

Додаткові перевірки корпорації або учасників

Погодження

звернень


Рішення

Аудитор корпорації

Вибір

ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ З УТВОРЕННЯ ДЛК

 • Підготовка звернення до КМУ про утворення ДЛК:
  • Обґрунтування доцільності утворення корпорації
  • Підготовка переліку державних підприємств-учасників корпорації:
   • Збір відомостей щодо кожного підприємства
   • Дослідження економічного стану підприємств
  • Підготовка стратегічного плану розвитку корпорації
  • Підготовка проекту статуту корпорації
 • Нормативно-організаційна діяльність:
  • Підготовка змін до Положення про Держлісагентство (щодо розширення сфери управління та регулювання діяльності державних господарських об’єднань)
  • Підготовка нового Положення про державну лісову охорону (регламентація функцій державного контролю)
 • Підготовка звернення до АКУ для отримання дозволу на узгоджені дії


 • Дослідження економічних засад діяльності ДЛК:
  • Визначення механізму обчислення розміру відрахувань до фонду фінансування спільних проектів корпорації

ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ УТВОРЕННЯ ДЛК

 • Погодження АКУ статуту корпорації
 • Затвердження КМУ статуту корпорації
 • Затвердження Держлісагентством стратегічного плану розвитку корпорації
 • Призначення КМУ генерального директора корпорації
 • Реєстрація корпорації (юридичної особи) в установленому порядку
 • Проведення засідання Ради директорів та прийняття рішень про утворення філій/ відокремлених підрозділів корпорації та призначення їх керівників
 • Внесення відомостей про філії та відокремлені підрозділи корпорації до ЄДРПОУ
 • Здійснення Держлісагентством передачі корпорації функцій з управління об’єктами державної власності


Дякую за увагу!

Сучасна схема бюджетного фінансування державних підприємств системи ДЕРЖЛІСагентства

схема фінансування державних підприємств У СКЛАДІ державної лісогосподарської корпорації

ПОРІВНЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СХЕМ УТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ

ПОРІВНЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СХЕМ УТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЄДНАННЯ

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ


Координація та організація діяльності учасників корпорації, пов'язаної з:

- охороною та захистом лісів;

- проведенням лісовпорядкування;

- впровадженням заходів, спрямованих на розвиток технології лісогосподарського виробництва, відновлення та модернізацію основних виробничих фондів, матеріально-технічного оснащення учасників;

- виконанням науково-дослідних, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх технологій у лісовому господарстві;

- розвитком галузевої та міжгалузевої кооперації у лісовому господарстві;

- створенням та впровадженням єдиної системи організації документообігу та збереження архівної документації;

- захистом державної таємниці та службової інформації;

- виконанням робіт із забезпечення мобілізаційної готовності учасників, розробленням і погодженням з відповідними органами виконавчої влади заходів із захисту службової інформації;

- створенням та впровадженням програмних засобів та інформаційних систем;

- експортом товарів і послуг власного виробництва;

- експортом товарів і послуг не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до корпорації;

- радіаційним контролем лісової продукції, дозиметричним контролем робочих місць;

- провадженням інших видів діяльності, не заборонених законодавством.


ЗМІНА ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ


Положення про Державне агентство лісових ресурсів України

від 8 жовтня 2014 р.

Пропозиції до проекту

Положення про Державне агентство лісових ресурсів України

11. Голова Держлісагентства:

18) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держлісагентства;4. Держлісагентство відповідно до покладених на нього завдань:

14) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Держлісагентства, затверджує їх положення (статути);

15) ініціює перед Кабінетом Міністрів України питання створення, реорганізації та припинення діяльності державних господарських об’єднань, розробляє проекти їх статутів, здійснює контроль за діяльністю створених державних господарських об’єднань;

16) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держлісагентства, передає функції з управління об’єктами державної власності створеним державним господарським об’єднанням;


ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ТА ПІДГОТОВКУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА – УЧАСНИКИ КОРПОРАЦІЇ
Порядок утворення державної холдингової компанії (чинний, 2012)

Порядок утворення державних холдингових компаній

у процесі корпоратизації та приватизації

(втратив чинність, 2006)

Перелік із зазначенням таких відомостей щодо кожного підприємства:

- повне найменування, його місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

- результати фінансово-господарської діяльності за три попередні звітні роки;

- звіт про оцінку майна підприємства з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.

Перелік повинен мати таку інформацію про кожне підприємство:

- код підприємства згідно з ЄДРПОУ;

- повне найменування, місцезнаходження та телефон підприємства;

- організаційно-правова форма підприємства;

- орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство;

- розмір статутного фонду підприємства;

- фактичний або орієнтовний план розміщення акцій підприємства;

- середньосписковий склад працюючих на підприємстві;

- перелік основних видів продукції (робіт, послуг), які виробляє підприємство;

- балансова вартість основних фондів у балансовому звіті за останній квартал;

- прибуток (збиток) за останній звітний квартал згідно з фінансовою звітністю;

- чи є обмеження щодо приватизації підприємства відповідно до законодавства;

- чи є дане підприємство монополістом.РШЗ-АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА


Результат

Шляхи

Засоби

Примітка

Підвищення конкурентоздатності державного лісового господарства

Створення єдиної господарської структури відповідальної за макроекономічні показники лісового господарства

Утворення державного господарського об’єднання

Утворення лісогосподарської корпорації

Утворення державної керуючої холдингової компанії

Утворення акціонерного товариства

Відокремлення функцій державного контролю від ведення лісового господарства

Зміна повноважень державної лісової охорони

Ухвалення нового Положення про лісову охорону

AHP-вибір оптимальної організаційної форми державної господарської структури

SWOT-АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ


СИЛА (S)

СЛАБКІСТЬ (W)

МОЖЛИВОСТІ (O)

ЗАГРОЗИ (T)

Централізація господарського управління підприємствами Держлісагентства

Повна господарська самостійність та самоокупність (шляхом перерозподілу доходів між підприємствами корпорації)

Необхідність проведення організаційних змін в системі Держлісагентства

Недосконалість нормативної бази (щодо регіональних аспектів діяльності корпорації)

Забезпечення розподілу функцій контролю та господарського управління в Держлісагентстві

Залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проектів корпорацією

Поява потужного державного оператора торгівлі, експорту та імпорту деревини

Встановлення монопольних цін на деревину

Корупційні ризики

АНР-ПОРІВНЯННЯ SWOT-АНАЛІЗУ НАСЛІДКІВ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ


Координація та організація діяльності учасників корпорації, пов'язаної з:

- охороною та захистом лісів;

- проведенням лісовпорядкування;

- впровадженням заходів, спрямованих на розвиток технології лісогосподарського виробництва, відновлення та модернізацію основних виробничих фондів, матеріально-технічного оснащення учасників;

- виконанням науково-дослідних, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх технологій у лісовому господарстві;

- розвитком галузевої та міжгалузевої кооперації у лісовому господарстві;

- створенням та впровадженням єдиної системи організації документообігу та збереження архівної документації;

- захистом державної таємниці та службової інформації;

- виконанням робіт із забезпечення мобілізаційної готовності учасників, розробленням і погодженням з відповідними органами виконавчої влади заходів із захисту службової інформації;

- створенням та впровадженням програмних засобів та інформаційних систем;

- експортом товарів і послуг власного виробництва;

- експортом товарів і послуг не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до корпорації;- радіаційним контролем лісової продукції, дозиметричним контролем робочих місць;

- провадженням інших видів діяльності, не заборонених законодавством.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка