Положення про психологічну службу системи освіти УкраїниСкачати 57,75 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір57,75 Kb.
ТипПоложення

«Організація та зміст роботи соціального педагога в освітніх закладах»

Нормативна база діяльності соціального педагога

 • Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ 02.07. 2009 № 616)
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 „Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України”
 • лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-128 від 05.03.2008 р. (Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

План роботи на рік


Функції по роботі з дітьми, педагогами та батьками, органами держадміністрації та громадськими організаціями

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Діагностичні

Прогностичні

Консультативні

Захисна

Профілактична

Соціально-перетворювальна

Організаційна

Діагностична

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів(вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи),шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об'єднань;
 • досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу вмікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків

До методів діагностики відносяться:

 • Аналіз соціального паспорту класу, навчального закладу.
 • Бесіди з класними керівниками, педагогічними працівниками, батьками з метою з’ясування наявності проблем у поведінці учнів.
 • Спостереження за поведінкою учнів під час перерви, навчальних заняття.
 • Анкетування й опитування щодо наявності в учнів шкідливих звичок, їхнього ставлення до здорового способу життя, визначення рівня правових знань, що дає змогу спланувати теми профілактичних заходів, які будуть актуальними для учнів.
 • Інтерв’ювання або бесіда з метою визначення чинників, які обумовили виникнення девіантної поведінки дитини у її мікросередовищі, через з’ясування характеру стосунків із батьками, однолітками, іншими людьми, ціннісні орієнтації, плани на майбутнє, ставлення до себе, деталізація фактів її біографії. Напрям бесіди може змінюється залежно від ситуації.
 • Ознайомлення із соціальним оточенням дитини, умовами її проживання. Збір інформації може відбуватися за допомогою бесіди з батьками дитини через запрошення їх до школи або виходом до місця проживання дитини.
 • Соціометрія. Проводиться для визначення статусу дитини в малих групах, її соціальної бажаності.
 • Психологічні методики для виявлення розвитку психічних процесів учнів (акцентуації характеру, рівня тривожності, стресостійкості, мотивації до навчання тощо) та рівня соціальної зрілості. Соціальний педагог психологічних методик не використовує!

Аналіз соціального паспорту класу, навчального закладу

 • Додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 N 864
 • Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, якіопинилися у складних життєвих обставинах«):
 • 01 - інвалідність батьків або дітей;
 • 02 - вимушена міграція;
 • 03 - наркотична або алкогольна залежність одного з членівсім'ї;
 • 04 - перебування одного з членів сім'ї у місцях позбавленняволі;
 • 05 - важковиховуваність дитини, девіантність;
 • 06 - насильство в сім'ї;
 • 07 - безпритульність;
 • 08 - сирітство;
 • 09 - складні стосунки в сім'ї, психологічний розлад;
 • 10 - відсутність житла або роботи;
 • 11 - бездоглядність;
 • 12 - виникнення ризику для здоров'я та життя (зокрема,проживання на екологічно забруднених територіях, в районіепідемії, антисанітарних умовах тощо);
 • 13 - Iнше (дописати)

Спостереження за поведінкою учнів під час перерви, навчальних заняття.

Протокол

спостереження за поведінкою учня

___ класу

Дата

Час

Назва предмету, ПІБ вчителя


Час

Дії вчителя

Поведінка дитини

Висновки:

Рекомендації:


Час

Дії вчителя

Поведінка дитини

Вчителька викликала Дмитра до дошки.

Вчитель особисто підійшла до Дмитра і сказала щоб він вийшов до дошки.Дмитро зробив вигляд що не почув звернення вчителя до себе і залишився сидіти на своєму місці.

Дмитро на звернення вчителя відповів лайкою та сказав що до дошки не піде.


Під час здійснення спостереження Н.Ю. Максимова пропонує звертати увагу в комплексі на зовнішній вигляд і особливості поведінки досліджуваного:

 • - зовнішній вигляд (загальний соматотип, фізичні особливості, наявність фізичних недоліків або диспропорцій, постава, міміка і жестикуляція, тримається скуто чи вільно, адекватно чи ні, охайність в одязі, зачісці, чистота тіла, рівень загальної рухливості тощо);
 • - особливості мовлення (інтенсивність і тембр голосу, темп мовлення, чіткість вимови, словниковий запас, наявність жаргону, брутальних виразів, уміння висловлювати думку, послідовність, логічність, чіткість, швидкість мовлення);
 • - соціальна поведінка (особливості встановлення контактів, рівень невимушеності при цьому, товариськість, наявність соціальних навичок, вихованість, специфіка поведінки за рівнем домінування, агресивності, підлеглості та довірливості тощо);
 • - настрій (ейфорія, безтурботність, врівноваженість, серйозність, відсутність гумору, поганий настрій, тривога тощо);
 • - ставлення до діяльності (рівень зацікавленості: від активного небажання або недовіри, байдужості до надмірної зацікавленості);
 • - особливості проявів пізнавальної та емоційно-вольової сфер (рівень уважності, швидкість вирішення поставлених завдань; особливості дій: намагання знайти загальний спосіб вирішення завдання або дії методом спроб і помилок; темп роботи: рівномірність, швидкість; сумлінність і охайність при виконанні завдань; реакція на невдачі: агресивна, звинувачення себе, відмова від діяльності, байдужість тощо).
 • Соціальний педагог досліджує ставлення учнів до соціально значущих питань, їхні поведінкові прояви, процес соціальної адаптації, міжособистісні стосунки.
 • Практичний психолог здійснює діагностику психічних процесів дитини, її особистісного розвитку, визначає рівень домагань.

Ознайомлення із соціальним оточенням дитини

 • Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 N 864 АКТ обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини
 • До запропонованого акту обстеження за потребою можна додавати пункти, які б деталізували відомості про умови проживання та виховання дитини.
 • Рекомендуємо обстеження проводити комісією, до складу якої входять представники закладу, в якому навчається та виховується дитина. Зазвичай до складу даної комісії обов’язково включають заступника директора з навчально-виховної роботи, соціального педагога, класного керівника дитини, громадського інспектора з охорони дитинства. Також за бажанням адміністрації навчального закладу або за відсутності вище перерахованих фахівців до складу комісії можуть входити голова та члени батьківського комітету школи, заступник директора з науково-методичної роботи.

Журнал відвідувань дітей в дома
Дата

ПІБ дитини

Адреса дитини,

телефон

Причина візиту

ПІБ педпрац., які здійснюють вихід

Час виходу

Приблизний час повернення
 • Інформація про виявлення дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, до районного (міського) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді навчальним закладом може передаватися в телефонному режимі або в друкованому вигляді. Проте, ми рекомендуємо надсилати інформацію в офіційному вигляд, що гарантує її надходження до адресата та своєчасне на неї реагування.
 • Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 N 864
 • ОБЛIКОВА КАРТКА
 • сім'ї дитини щодо якої здійснюється соціальний супровід

Ведучи робочу документацію, необхідно дотримуватися певних правил щодо здійснення записів:

 • описуючи проведену роботу з дитиною або родиною, варто зазначати їх конкретні досягнення щодо покращення поведінки чи ситуації;
 • після проведеної бесіди або консультації необхідно прописати рекомендації для подальших дій з дитиною та її родиною;
 • в документації треба фіксувати точні відомості, зайві подробиці не потрібні;
 • описувати треба те, що бачите і чуєте саме ви;
 • уникати при описі загальних слів, сленгу, осуду, чуток;
 • включати конкретні заходи та допомогу, надану дитині та її батькам, і результати досягнень.

Напрямки діагностики

 • Визначення рівня потреби у соціальному схваленні особистості та її соціальній бажаності. Шкала Д. Кроуна та Д. Марлоу, стандартизація якої здійснена Ю.Л. Ханіним.
 • Дослідити міжособистісні та міжгрупові відносини можна за допомогою методики Р. Жиля, діагностики міжособистісних взаємин (Т. Лірі), опитувальника суб’єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих (ССДСО) (О. Афанасьева).
 • Вивчити статус особистості в колективі допоможе метод соціометрії. Соціометрична техніка Дж. Морено, «Дробинка» В.Г. Щур, проба Де Греефе, «День народження», «Будиночки», «П’єдестал». Соціометричні методики підбираються з урахуванням вікових особливостей дітей.
 • Дослідження пізнавальних мотивів. Методика «Спрямованість на здобуття знань або на оцінку» Є.П. Ільїна та Н.О. Курдюкової. Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів – (ДДО) за Є. Клімовим. Карта інтересів. Тест «Структура інтересів і схильностей» (СІС).
 • Методика вивчення спрямованості особистості «Орієнтовна анкета» В. Смекала, М. Кучера. Методика «Самооцінка індивідуальних особливостей» (СІО) Л. Кабардової.
 • Вивчення мотивації навчання проводиться за анкетою рівня шкільної мотивації (адаптація Н. Лусканової), тесту «Виявлення домінуючого мотиву навчання», методики вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв), опитувальника «Автономність – залежність особистості у навчальній діяльності» (Г. Пригніна).
 • Визначити тип реагування в конфліктній ситуації дозволяє тест фрустрації С. Розенцвейга, методика типового реагування на конфліктні ситуації К. Томаса.
 • Виявити особливості поведінки та психологічні якості дітей можна використовуючи комплексну експрес-діагностику соціально-педагогічної занедбаності дітей розробленою Р. Овчаровою.
 • Рівень соціально-психологічної адаптації дитини визначається за опитувальником Роджерса-Даймонда.

Протокол анкети ставлення учнів до навчання в школі

Протокол діагностики учнів ___класу за методикою «___» Дата


ПІБ

абоТекст питання

або

Номер питання

Текст питання

або

Номер питання

Текст питання

або

Номер питання

Текст питання

або

Номер питання

так

ні

так

ні

Не знаю

іноді

часто

Важко відповісти

1

+

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

4

+

+

+
 • Висновки: (робиться загальний аналіз відповідей на питання класу. Можуть бути подані результати дослідження з урахуванням гендерних підходів).
 • Рекомендації: (надаватися можуть всім учасникам навчально-виховного процесу (педагогам, дітям, працівникам психологічної служби) або окремим його учасникам).

Прогностична функція

 • прогнозує на основі спостережень та досліджень посиленнянегативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає нарозвиток особистості учня чи групи; прогнозує результатинавчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторівстановлення особистості

Консультативна

 • надає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки;
 • надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;

Захисна

 • забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси в різноманітних інстанціях, державних установах (службі у справах дітей, міліції, суді тощо) та громадських організаціях.

Захисна функція

 • Відновлення документів дитини.
 • оформлення пенсії по втраті годувальника, аліментів.
 • Представлення прав дітей на засіданні ради профілактики школи.
 • Оформлення пакету супровідних документів на дітей-сиріт щодо виставлення їх на усиновлення.
 • Представлення законних інтересів дитини у суді.
 • Захист прав дітей на навчання (влаштування дітей на навчання).
 • Захист прав дітей на майно та житло.
 • Захист прав дітей на матеріальне забезпечення (оформлення особистого рахунку та ведення ощадної книжки).
 • Допомога в оформленні безкоштовного харчування.

Профілактична

 • переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;
 • сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі.

Напрямки профілактичної роботи

 • Профілактика девіантної поведінки: Антисоціальна поведінка (тематика занять, спрямованих на формування в учнів відповідальної поведінки, оволодіння прийомами саморегуляції і самоконтролю, ознайомлення з адміністративною та кримінальною відповідальністю, яку несуть підлітки за вчинення правопорушень).
 • Аморальна поведінка (проводити заняття, які сприятимуть засвоєнню ними етичних правил та норм, формування в них загальнолюдських цінностей та чеснот).
 • Формування навичок здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок (наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму) поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.
 • Формування гендерної рівності (16 днів проти гендерного насильства).
 • Профілактика насильства в учнівському середовищі.
 • Формування засад відповідального батьківства.
 • Профорієнтаційна робота

Соціально-перетворювальна

 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальнихпотреб учнівської молоді;
 • здійснює соціально-педагогічний супровіднавчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронажсоціально-незахищених категорій дітей;
 • сприяє соціальному іпрофесійному визначенню особистості, дбає про професійнесамовизначення та соціальну адаптацію молоді.

Соціальна корекція спрямовується на виправлення особистісних характеристик людини, які заважають її ефективній соціалізації.

Соціально-перетворювальні програми:

 • інформаційно-просвітницька програма Міністерства освіти і науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (для учнів 5-11 класів);
 • соціальний проект «Fair Play – Чесна Гра»;
 • профілактична програма «Вибір 8», та «Вибір 5»;
 • інформаційно-освітня протиалкогольна програма для підлітків та їх батьків «Відверта розмова».

Організаційна

координує діяльність й взаємодію усіх суб'єктів соціальноговиховання;

сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків;

формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковомусередовищі, а також серед дітей і дорослих.

Індивідуальний тижневий план роботи соціального педагога


 

Дата

Діагностична робота

Прогностична робота

Консультаційна робота

Профілактична робота (проведення семінарів, масових заходів; участь у даних заходах)

Організаційна робота

Захисна робота

Соціально-перетворю вальна робота

понеділок

 

Проведення анкетування «Класний керівник очима учнів» 5 Б,В

 

  

 

Індив. консульт. для учня 9-Є кл., Пилипка А.

Год. спілк., 10-А, «Яким я бачу своє майбутне»

Підготовка до проведення анкетування «Класний керівник очима учнів»

 


Допомога в оформленні документів Петронко Л. на безкоштовне харчування дитини в школі

Проведення заняття №5 за програмою «Мій вибір-життєвий успіх»

(П.І.Б.)

вівторок

 

Проведення аналізу процесу адаптації учнів до навчання в середній школі серед учнів 5-х класів.

 


 

Груп. консульт. учнів 6-Д.

Год. спілк. в 7-Г «Спілкуємось і діємо!» (Програма МОНУ «Рівний-рівному»)

Робота з новою методичною літературою.

Підготовка до години спілкування «Інструментарій вдалого переговірника»Захист інтересів учня 8-Г кл. Ольхова Г. під час засідання опікунської ради

Проведення заняття №2 з учнями 7-8 класів, що мають труднощі у спілкуванні з однолітками.

середа

 

Діагностика схильності учнів 6-х класів до порушення соціально прийнятих норм і правил поведінки.

 


 

Індив. консульт. матері учня 2-А кл. Мирошко Д.

Проведення семінару для кл. керівників та вчителів-предметників 5-х кл. «Особливості соціальної адоптації дітей до нових умов навчання».

Оформлення звітної документації.

Оформлення вікна соціальної реклами.Відвідання родини Карпенко А., учня 5-В кл. з метою обстеження житлово-побутових умов

Організація свята для малозабезпечених родин «Родинне коло».

четвер

 

Проведення методики «Соціометрія» в 8-А кл.

 

  

 

Індивід. консульт. кл. керівника 11-В Панко Т.Т.

Виступ на загально шкільних батьківських зборах на тему «Вплив сімейного виховання на особистість дитини»

Підготовка до проведення год. спілкування.

Відвідання методичного кабінету.Зустріч з представниками ГО «Милосердя» з метою надання матеріальної допомоги учениці 3-Б кл. Поленич Н.

Проведення роботи з дітьми сиротами 1-4 кл., щодо формування навичок самообслуговування.

п’ятниця

 

Проведення анкетування серед дітей, які знаходяться на індивідуаль ному навчанні «Ви і ваші друзі».

Створення моделі оптимального мікроклімату для успішної соціалізації учнів 5-х класів

Гр. конс. батьків учнів 11-х класів за результатами методики ДДО.

Год. спілк. в 2-В «Я і мій клас!»

Оформлення індивідуальних карток на учнів які знаходяться на внутрішкіль ному обліку.

Відвідання учениці 10-Д кл. Атрошко В. вдома з метою з’ясування причини її відсутності в школі під час занять

проведення засідання Школи для батьків.

ЖУРНАЛ * щоденного обліку роботи


Дата

Час роботи

Функції по роботі з учасниками навчально-виховного процесу

Короткий зміст роботи

З ким

проводилась

К-сть

осіб

 

09.00-09.40

Захисна

Співпраця з завідувачкою їдальні щодо оформлення документації на безкоштовне харчування

 

 

 

09.40-10.10

Організаційно-методична

Підготовка клопотання до служби у справах дітей на Одарич Надію (ученицю 10-В кл.)

 

 

 

10.10-11.00

Інд. консультація

Бесіда з Клименко Т.П. (батько учня 5-Б кл. Клименко К.)

Клименко Т.П.

1

 

11.00-12.00

Організаційно-методична

Підготовка до години спілкування «Інструментарій «досвідченого переговірника»

 

 

 

12.00-12.45

Профілактична

Проведення години спілкування «Інструментарій «досвідченого переговірника»

Учні 10-Б

27

 

13.10-13.40

Організаційно-методична

Підготовка до виступу на методичному об’єднанні класних керівників на тему «Законодавче забезпечення прав дітей-сиріт»

 

 

 

13.40-15.40

Захисна

Відвідання Марусенко О.Б. (матір учениці 8-Г кл. Марусенко Д.)

Марусенко О.Б.

1

 

15.40-16.00

Організаційно-методична

Підготовка до проведення анкетування «Насилля в родині»

 

 

 

16.00-16.30

Діагностика

Проведення анкетування «Насилля в родині»

Учні 7-А

29

 

16.30-17.20

Організаційно-методична

Оформлення робочої документації

 

 

Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів
п/п

Дата

проведення

Хто звернувся

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації

1

14.09.2009р.

Семешко Тетяна Павлівна (мати учениці 5-Г кл. Семешко Надії)

Оформлення документів на безкоштовне харчування доньки у школі

Проведено роз’яснювальну роботу щодо документів, які необхідно подати для отримання безкоштовного харчування

2

15.09.2009р.

Лисюк Лариса Сергіївна (класний керівник 11-В кл.)

Пропуски занять учнем 11-В класу, Дудко Андрієм

Дудко Андрій протягом чотирьох днів без поважних причин пропускає заняття в школі. Зв’язатися по телефону з батьками учня не вдається, ніхто не бере слухавку. Андрій виховується в родині, яка відноситься до категорії – «неблагонадійна».

Рекомендації:

- разом з класним керівником Лисенюк Л.С. відвідати родину Дудко А. за місцем проживання з метою з’ясування причини пропусків Андрієм навчання в школі.

Звітність фахівця носить статистичний та описово-аналітичний (змістовний) характер. Статистична звітність дозволяє оцінити роботу соціального педагога, виходячи з її структурного та загального (цифрового) обсягу. За допомогою статистичного звіту можна виявити, які функції роботи домінують у працівника, а які нівелюються; з’ясувати, кому з учасників навчально-виховного процесу приділяється більша увага, простежити, як фахівець розподіляє свій робочий час. Статистичний звіт соціальний педагог подає два рази на рік (за результатами І півріччя і за навчальний рік) до районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи, методиста РМК (ММК) за встановленою формою. Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи соціального педагога. Звіт затверджується директором навчального закладу.

Описово-аналітичний звіт про діяльність спеціаліста подається за результатами роботи протягом навчального року, раз на рік. Змістовна звітність передбачає підведення підсумків діяльності соціального педагога за функціями роботи та результатами реалізації соціально-педагогічних програм і проектів усіх видів планування, визначення основних досягнень та проблем у роботі спеціаліста.

Звіт може містити наступні пункти: Загальні дані про заклад освіти: повна назва закладу; підпорядкування; юридична адреса; кількість учнів (студентів), які навчаються в установі; основні напрямки професійної діяльності спеціаліста. Аналіз діяльності соціального педагога за поточний навчальний рік. Мета, завдання, пріоритетні напрямки та види діяльності. Науково-методична проблема діяльності спеціаліста. Тематика звернень до фахівця: з боку батьків, педагогів, учнів (студентів). Соціально-педагогічні дослідження, якщо проводилися (тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів). Виконання міжнародних, національних, державних, регіональних програм. Проблеми, недоліки своєї професійної діяльності, шляхи їх вирішення.

Чернігівський обласний центр практичної психології і соціальної роботи Головна сторінка Про Центр Нормативно-правова база Документація працівника ПС Для соціальних педагогів Діагностичний інструментарій Методичні матеріали Матеріали семінарів/вебінарів Програми/тренінги Досвіди

Методичні рекомендаціїТретиннікова Л.А. Нормативно-правове забезпечення соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу/ Л.А.Третиннікова. – Чернігів, 2009. – 40 с. Організація роботи з дітьми з девіантною поведінкою в закладах освіти через проведення корекційної роботи / Упоряд. Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 86с. Третиннікова Л.А. Забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти інтернатного типу / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 50 с. Третиннікова Л.А. Організація роботи з дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, у навчальних закладах / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 25 с. Третиннікова Л.А. Організаційно-методичні засади просвітницької роботи соціального педагога з педагогічним колективом / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 36 с. Третиннікова Л.А. Організаційно-методичні засади соціально-педагогічного супроводу дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи / Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 36 с.

Публікації Третиннікова, Л. Комплект робочої документації соціального педагога ЗНЗ / Л. Третиннікова. - С.3-8.   Третиннікова Л. Діти, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Організація роботи в навчальних закладах // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7 (91). – С.41-57. Третиннікова Л.А. Організаційні засади діяльності працівників психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою // Соціальний педагог. – 2014. – №7. -с.4-9. Третиннікова Л.А. Профілактична робота з дітьми з девіантною поведінкою. Програма тренінгу // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.17-26. Третиннікова Л. Клуб здорового способу життя. Для дітей, сім’ї яких потрапили у складні життєві обставини // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.32-35. Третиннікова Л. Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування. Захист майнових та житлових прав // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.36-40. Третиннікова Л. Діти зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Діяльність соціального педагога у навчальному закладі // Соціальний педагог. – 2015. – №1. – С.37-40.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія
2015 -> Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програма
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють
2015 -> Покарання за корупцію міжнародні стандарти
2015 -> Тема право на життя у практиці європейського суду з прав людини


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал