Положення про тимчасовий порядок проведення земельних аукціонів у м. Херсоні ВступСкачати 240,11 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір240,11 Kb.
Затверджено

рішенням міської ради

від 23.11.2007 № 650
ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасовий порядок проведення земельних аукціонів у м. Херсоні


Вступ

Положення про порядок проведення земельних аукціонів у м. Херсоні (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Земельного, Господарського, Бюджетного кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оцінку землі", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.02 №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" та від 16.05.02 №648 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги", наказу Держкомзему України від 16.03.99 №25 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення”, інших нормативно-правових актів із питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.Загальні положення
1.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:

Земельні торги - продаж на конкурентних засадах суб’єктам підприємницької діяльності (далі - фізичним та юридичним особам) вільних від будівель і споруд земельних ділянок.

Земельний аукціон - форма конкурентного продажу земельних ділянок, відповідно до якого права власності на земельну ділянку набуває той учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну за земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

Виконавець - юридична особа, яка згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів, на підставі договору з організатором торгів.

Ліцитатор - ведучий аукціону, який знає порядок і володіє технікою проведення торгів.

Лот – об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, якому надається свій номер і оголошується ліцитатором під час проведення аукціон.

Об’єкт - вільна від забудови земельна ділянка ,що виставляється для продажу на аукціоні під забудову.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними стосовно неї правами, що виставляється для продажу на аукціоні. Земельна ділянка, призначена для

2

продажу на земельних аукціонах, не повинна мати будь-яких правових обмежень і має бути вільною від прав третіх осіб на цю земельну ділянку. Організатор земельних торгів - Херсонська міська рада в особі виконавчого комітету Херсонської міської ради. Проведення аукціону здійснює юридична особа, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів, на підставі договору з організатором торгів.Заявник - фізична чи юридична особа, яка у встановлений цим Положенням термін подала заяву про участь в аукціоні .

Уповноважена особа заявника - особа, яка діє в інтересах заявника на підставі належним чином оформленого доручення.

Учасник аукціону - заявник, який оплатив реєстраційний та гарантійний внески та уклав з юридичною особою, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів, договір про умови участі в земельному аукціоні і зареєструвався перед початком проведення торгів.

Стартова ціна земельної ділянки - ціна, яка формується, виходячи з експертної оцінки земельної ділянки, затвердженої Херсонською міською радою, і не може бути меншою від експертної оцінки .

Ціна продажу земельної ділянки - фактична ціна її реалізації на аукціоні, за якою можливий перехід права власності на земельну ділянку .

Реєстраційний внесок - внесок, що сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону, розмір котрого встановлюється юридичною особою, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів і не може перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Гарантійний внесок - завдаток, що сплачує заявник, розмір якого встановлюється організатором аукціону і складає 10 відсотків від стартової ціни земельної ділянки .

1.2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних аукціонів із продажу земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам .

1.2.1. Об'єктами земельних аукціонів відповідно до цього Положення є всі вільні від забудови земельні ділянки, які призначені для продажу фізичним та юридичним особам під забудову для здійснення господарської діяльності згідно з переліком земельних ділянок,який попередньо затверджується Херсонською міською радою.

1.2.2. Право власності всіх земельних ділянок в м.Херсоні, вільних від капітальної забудови та не наданих у користування або у власність, та по яких не проведені інвестиційні конкурси, набувається на конкурентних засадах шляхом продажу земельних ділянок на земельних торгах (аукціоні), за винятком таких випадків:

- надання земельних ділянок для будівництва об'єктів за участю коштів місцевого та державного бюджетів, а також для будівництва соціально
3
значимих об’єктів – закладів освіти, охорони здоров’я, спорту, соціальної допомоги тощо;

- надання в користування земельних ділянок у випадках реконструкції квартир у багатоповерхових жилих будинках з прибудовою додаткових приміщень та/або облаштуванням (добудовою) окремого входу;

- продажу присадибних земельних ділянок під існуючими домоволодіннями понад установлену законодавством норму приватизації, за умови, якщо право на них підтверджується рішеннями попередніх років та даними Бюро технічної інвентаризації;

- надання земельних ділянок, площею до 30 кв.м у короткострокову оренду (до 5 років) для розміщення малих архітектурних форм, інших тимчасових споруд (за умови надходження не більше однієї заяви);

- надання земельних ділянок у короткострокову оренду (до двох років) для будь-яких потреб, але без розташування на них будь-яких капітальних чи тимчасових споруд (під будівельний майданчик, який необхідний за будівельними нормами, тощо).

- надання в оренду земельних ділянок з метою розширення існуючих землекористувань за рахунок земель міської ради, площею до 100 кв.м, або під розширення виробничих потужностей промислових підприємств – до 1000 кв.м;

- надання в оренду або у власність земельних ділянок під прибудинкові території існуючих багатоквартирних жилих будинків у межах розмірів, передбачених державними будівельними нормами;

- надання в оренду земельних ділянок в окремих випадках за рішенням міської ради для забезпечення нормального функціонування об’єктів міської інженерної інфраструктури, для будівництва стратегічно важливих об’єктів, що забезпечують життєдіяльність міста;- придбання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- відчуження земельних ділянок, які належать фізичним особам на правах приватної власності та юридичним особам, шляхом проведення аукціону за рішенням суду.

1.2.3. Дія цього Положення не поширюється на:

- проведення земельних аукціонів у разі приватизації об'єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками; -

- земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб;

- отримання громадянами земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, дачного і гаражного будівництва, садівництва і городництва.

1.3. Організатором земельних торгів, за цим Положенням, виступає Херсонська міська рада в особі виконавчого комітету Херсонської міської ради, який

4

на етапі підготовки земельних ділянок до продажу через аукціон, має право доручити виконання підготовчих робіт уповноваженим особам. Правовою підставою для проведення підготовчих робіт є договір, що укладається між організатором торгів та уповноваженою юридичною особою.Компенсація вартості підготовчих робіт, передбачених договором, провадиться за рахунок коштів виконавця торгів, отриманих від проведення земельних аукціонів (або за рахунок коштів, передбачених бюджетом), згідно з актом виконаних робіт, не пізніше 3 робочих днів з моменту його підписання .

1.4. Покупцями земельних ділянок на земельному аукціоні можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

1.5. З метою оперативного вирішення питань, які виникають під час підготовки аукціонів, Херсонська міська рада утворює аукціонну комісію, до складу якої входять: заступник міського голови, голова постійної комісії міської ради з питань містобудування та регулювання земельних відносин, начальник управління з питань регулювання земельних відносин, начальник управління містобудування та архітектури, начальник фінансового управління, начальник юридичного відділу міської ради, представники депутатського корпусу.

1.6. Аукціонна комісія здійснює контроль за проведенням земельних аукціонів і має право:

- здійснювати нагляд за порядком подання та прийняття поданих учасниками аукціону документів;

- знімати з аукціону ділянку в разі виявлення порушень установленого цим Положенням порядку її підготовки та його проведення;

- припиняти аукціон у випадку порушення юридичною особою, яка проводить аукціон, укладеного договору про проведення аукціону;

- ставити питання перед Херсонською міською радою про визнання у встановленому порядку недійсними результатів аукціону за тим лотом, при продажу якого виявлені порушення;

- приймати рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, з урахуванням висновку юридичної особи, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів.

1.7.Рішення про продаж земельних ділянок приймає Херсонська міська рада.

1.8. Організація земельних аукціонів включає:

- підготовчі роботи з проведення земельних аукціонів;

- проведення земельних аукціонів;

- оформлення протоколів аукціону;

- укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та контроль за розрахунками за придбані земельні ділянки.
5

2. Підготовка до проведення земельних аукціонів

2.1. Робота з підготовки земельних аукціонів передбачає:

- формування переліку земельних ділянок, які виносяться на аукціон та його затвердження міською радою;

- підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведення земельних аукціонів;

- виготовлення технічних паспортів земельних ділянок ;

- публікацію інформаційного повідомлення про проведення земельного аукціону;

- прийняття заяв про участь в аукціоні;

- укладання договорів про умови участі в аукціоні суб'єктів господарської діяльності;

- експертну оцінку для визначення стартової ціни.

2.2. Формування переліку земельних ділянок здійснює управління містобудування та архітектури та управління з питань регулювання земельних відносин міської ради.

2.3. Внесені до переліку земельні ділянки можуть бути виставлені на земельні аукціони лише після того, як будуть визначені межі таких ділянок у натурі (на місцевості) та закріплені межовими знаками, а також виготовлені технічні паспорти земельних ділянок.

2.4. Зміст, порядок підготовки і затвердження технічного паспорта земельної ділянки визначається Положенням про технічний паспорт земельної ділянки, що виставляється на земельні торги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.02 № 648 та наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 10 липня 2002року №114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2002року № 615/6903.

2.5. На підставі рішення Херсонської міської ради про затвердження технічних паспортів, експертних оцінок та стартових цін земельних ділянок, юридична особа, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів, не пізніше як за 30 днів до їх проведення публікує в засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону.

2.6. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельний аукціон повинна включати відомості:

- розмір земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- стартову ціну;

- місце та час проведення аукціону ;

- назву, адресу установи, прізвище, посаду та номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки.

2.7. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту опублікування в

6

офіційному виданні Херсонської міської ради офіційної інформації про виставлення на земельні аукціони земельних ділянок, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про виставлення на земельні аукціони земельних ділянок.2.8. З моменту опублікування повідомлення юридична особа, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів, надає можливість особам, котрі бажають взяти участь в аукціоні, придбати за ціною, що встановлюється організатором, інформаційний пакет учасника аукціону та надає безкоштовні консультації з питань проведення земельного аукціону.

2.9. Інформаційний пакет має включати:

- місцезнаходження, площу земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- ситуаційний план, схему розміщення земельної ділянки (масштаб 1:500);

- умови використання земельної ділянки;

- стартову ціну об'єкта аукціону;

- копії висновків спеціально уповноважених органів;

- згоду попереднього землекористувача (за необхідності);

- копію цього Положення;

- інші інформаційні та обґрунтовуючі матеріали і документи (за необхідності);

- номер рахунку, відкритий для обслуговування аукціону.

2.10.Виконавець зобов'язаний забезпечити рівні умови участі всіх заявників в аукціоні та дотримання конфіденційності щодо інформації, яка міститься в заяві.

2.11. Для участі в аукціоні заявник чи уповноважена особа заповнює заяву українською мовою, без будь-яких виправлень.

2.12. Заява подається у 2-х примірниках, згідно з формою, що встановлюється виконавцем.

2.13. Заява засвідчується підписом заявника чи уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

2.14. Виконавець присвоює їй спеціальний номер, який містить інформацію про дату подання заяви, номер аукціону, на який вона подається, а також порядковий номер заяви.

2.15. У заяві фізичної особи вказується:

- прізвище, ім'я та по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу заявника, адреса заявника, номер свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та ідентифікаційний код;

- назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку має намір придбати заявник;

- згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, визначені інформаційним пакетом учасника аукціону, з якими повинен ознайомитися

7

заявник;- інформація про уповноважену особу заявника у випадку, якщо заяву подає уповноважена особа.

2.16. Уповноважена особа подає із заявою паспорт або документ, що його замінює, а також копію платіжного документа про сплату гарантійного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону юридичною особою, уповноваженою на проведення земельних торгів.

2.17. У заяві юридичної особи вказується:

- повна назва, місцезнаходження та реквізити заявника;

- назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку має намір придбати заявник;

- згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, що визначені інформаційним пакетом учасника аукціону, з яким повинен ознайомитися заявник та з умовами цього Положення.

Разом із заявою юридична особа подає такі документи:

- нотаріально завірені копії установчих документів;

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності (нотаріально завірена копія);

- копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням;

- копія платіжного документа про оплату гарантійного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону.

2.18. Всі дії, пов'язані із заповненням заяви про участь в аукціоні, виконуються безпосередньо заявником або його уповноваженою особою.

2.19. Всі дії щодо подання заяви про участь в аукціоні виконує заявник або його уповноважена особа.

2.20. Виконавець при прийомі заяви, перевіряє:

- правильність її оформлення;

- документи, подані заявником або його уповноваженою особою, на відповідність їх відомостям, указаним у заяві.

2.21. Якщо під час перевірки поданих документів не виявлено помилок та порушень, то виконавець, має право на проведення земельних торгів:

- у присутності заявника (його уповноваженої особи) реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. До книги реєстрації заяв заноситься порядковий номер заяви, дата, реквізити заявника або уповноваженої особи;

- засвідчує заяву підписом та відповідним штампом юридичної особи, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів;


8

- залишає в себе оформлену заяву і всі документи, представлені заявником.2.22. При подачі заяви сплачується реєстраційний збір.

2.23. Особи, які подали заяву, сплачують вартість інформаційного пакета учасника аукціону. Учасник аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті об'єкти, на які подані заяви та за котрі сплачено реєстраційний та гарантійний внески і оплачено вартість інформаційного пакета учасника аукціону.

2.24. Заява не приймається та повертається заявнику разом із поданими документами для переоформлення у випадках:

- виявлення помилок, які впливають на зміст заяви;

- відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Положенням;

- подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень.

2.25. Прийом заяв для участі в аукціоні завершується за три робочих дні до проведення аукціону.

2.26. Фізичні та юридичні особи, котрі зареєстровані як учасники аукціону, укладають з юридичною особою, що, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів , договір про умови участі в аукціоні з продажу земельної ділянки.

2.27. Зареєстрована заява та укладений і належним чином оформлений договір є підставами для участі в аукціоні.
3. Порядок та умови проведення земельного аукціону
3.1. Земельний аукціон проводиться лише за наявності не менше двох учасників на кожний лот. За наявності лише одного покупця або відсутності покупців взагалі, земельні торги визнаються такими, що не відбулися.

3.2. Для участі в земельному аукціоні учасники одержують номер, під котрим особа бере участь в аукціоні, а також квитки учасників аукціону, в яких містяться :

- реквізити учасника торгів;

- адреси земельних ділянок, які пропонуються для продажу на аукціон;

3.3.Аукціон проводить ліцитатор, котрий діє на основі договору з юридичною особою, яка, згідно з чинним законодавством, має право на проведення земельних торгів;

3.4. У день проведення аукціону здійснюється реєстрація явки учасників аукціону. Кожен учасник зобов'язаний пред'явити паспорт, квиток учасника аукціону, який повинен обов'язково бути повернутий після закінчення торгів для повернення суми гарантійного внеску.

9

Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.3.5. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціонів та штрафних санкцій до учасників, що застосовуються в разі їх порушення, а також з оголошення стартової ціни лота з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга) і, якщо хоча б один із покупців сповіщає одним із можливих способів про готовність придбати лот, ліцитатор збільшує стартову ціну або ціну, запропоновану учасником аукціону, на розмір кроку торгів, із подальшим послідовним збільшенням ціни.

3.6. По кожному винесеному на аукціон лоту ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та стартову ціну лота.

3.7. Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни учасники не виявили бажання придбати лот, ліцитатор знімає об'єкт з торгів. Учасникам, що не підтвердили готовність придбання, внаслідок чого земельна ділянка була знята з аукціону, сума гарантійного внеску не повертається.

3.8. У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати ціну лише на крок, визначений організатором аукціону, але не менше 10 відсотків від стартової ціни лота.

3.9. Кожен з покупців має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни об'єкта, яка мусить бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

3.10. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього покупця і запропоновану ним ціну. Далі ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій покупцем ціні, збільшеній на крок торгів.

3.11. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду покупця збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього покупця і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.

3.12. Якщо покупець підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім покупцем, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього покупця, вважаючи піднесення таблички покупцем, що запропонував меншу ціну, як згоду прийняти ціну, яку


10

назвав ліцитатор або попередній покупець. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

3.13. Мовчання покупця, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода покупця на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер покупця, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну у відповідності з кроком аукціону.

3.14. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька покупців піднімають свої таблички з номерами (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів покупців до тих пір, поки будь-який із покупців не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який із покупців підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

3.15. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати покупцям оголосити свої ціни і після першого оголошення одним із покупців своєї пропозиції, назвати номер покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок торгів.

3.16. Торги за лотом закінчуються, коли ліцитатор після триразового, з інтервалом в одну хвилину, оголошення чергової ціни не пропонує вищу ціну і одночасно з ударом молотка (гонга) проголошує слово: "Продано". Переможцем торгів визнається покупець, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім і котрий запропонував найвищу ціну за лот.

3.17. Після закінчення торгів за лотом, ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону (в трьох примірниках). До протоколу заноситься назва лота, початкова ціна, пропозиції учасників аукціону та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Протокол підписується: ліцитатором, учасником переможцем аукціону, виконавцем у день проведення аукціону та передається на затвердження організатору в особі міського голови. Протокол скріплюється печатками організатора аукціону та виконавця.

3.18. Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні за цим лотом. Сума гарантійного внеску йому не повертається, об’єкт вважається непроданим. За рішенням організатора торгів, торги за цим об'єктом можуть бути поновлені в день проведення аукціону. Сума гарантійного внеску залишається на рахунку організатора аукціону.


11

3.19. Не пізніше п'яти робочих днів після підписання протоколу, організатор і учасник - переможець земельного аукціону укладають договір купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчується нотаріально.

3.20. Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, крім осіб, на яких накладено штраф у розмірі гарантійного внеску, та осіб, котрі не виявили бажання придбати об'єкти аукціону при оголошенні стартової ціни. Переможцю аукціону сума гарантійного внеску повертається після сплати ним вартості придбаної земельної ділянки.

3.21.Суми гарантійних внесків учасникам аукціону повертаються на їх власний поточний рахунок, указаний у заяві, або виплачуються фізичній особі банківською установою.

3.22. Кошти, сплачені заявником як реєстраційний внесок та за інформаційний пакет, поверненню не підлягають.

3.23. Витяг із протоколу аукціону та договір купівлі-продажу є підставою для внесення переможцем аукціону коштів на розрахунковий рахунок Херсонської міської ради за придбану земельну ділянку протягом тридцяти календарних днів. Оплата провадиться в гривнях.

Сума платежу, зазначена в протоколі земельного аукціону, є остаточною і перегляду не підлягає. Вартість придбаної земельної ділянки оплачується покупцем у порядку, передбаченому договором купівлі-продажу земельної ділянки, протягом 30 днів після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. У випадку несплати покупцем коштів за придбану земельну ділянку протягом 30 днів після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, результати аукціону за конкретним лотом анулюються, витяг із протоколу визнається таким, що втратив чинність, а сума гарантійного внеску не повертається особі, яка була переможцем аукціону.

3.24. За рішенням організатора торгів, безкоштовно, під час аукціону за певним лотом, у приміщенні можуть бути присутні учасники аукціону, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також запрошені організатором особи, які не є учасниками аукціону.

На аукціоні можуть бути присутні й інші особи, котрі придбали вхідні квитки і не беруть участі у торгах по виставлених лотах.

Вартість вхідного квитка визначається виконавцем. Результати аукціону опубліковуються організатором торгів у засобах масової інформації.

3.25. Після закінчення торгів за кожним лотом, ліцитатор має право оголосити перерву до 15 хвилин.

12
3.26. Всі дискусії та суперечки з ведення аукціону ліцитатор розв'язує безпосередньо в процесі аукціонних торгів.

3.27. Під час проведення аукціону (від моменту його початку і до завершення за кожним окремим лотом) не допускається:

- ведення розмов між учасниками аукціону та запрошеними особами;

- втручання будь-яким способом у торги осіб, які не заявлені в торгах за конкретним лотом;

- переміщення по залу без дозволу ліцитатора;

- ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу аукціону;

- неповернення квитка учасником аукціону;

- здійснення інших дій, що порушують порядок аукціону.

3.28. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

- усно попередити учасника аукціону чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;

- вимагати від учасника аукціону чи запрошеної особи покинути приміщення торгів за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;

- не допустити проведення аукціону за конкретним лотом за порушення, не сумісні з подальшим веденням торгів за лотом;

- накласти на учасника аукціону штраф у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше розміру гарантійного внеску за конкретним лотом, за втрату квитка учасника торгів до закінчення терміну реєстрації, за неодноразове порушення порядку;

- накласти на учасника торгів штраф у розмірі гарантійного внеску за конкретним лотом, за відсутності згоди придбати об'єкт аукціону при оголошенні стартової ціни, відмову підписати протокол аукціону, відмову сплатити кошти згідно з протоколом, неповернення квитка учасника.

Санкції можуть застосовуватися окремо або в сукупності.

3.29. Організатор торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше 10 днів до їх проведення, з обов’язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

3.30. Земельні аукціони можуть бути визнані такими, що не відбулися, у разі:

- відсутності учасників або ж наявності лише одного зареєстрованого учасника аукціону;

- якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки за лотом;


13

- несплати в установлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.


4. Укладання договорів купівлі - продажу та контроль за розрахунками за придбані на аукціоні земельні ділянки
4.1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню.

4.2. Всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки, несе покупець.

4.3. Договір купівлі-продажу та документ про повну сплату вартості земельної ділянки є підставою для виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку. У разі невиконання умов оплати згідно із договором купівлі-продажу земельної ділянки, фінансове управління надає аукціонній комісії довідку про можливість визнання аукціону таким, що не відбувся.

4.4. Покупець протягом двох місяців з моменту повного розрахунку за придбану земельну ділянку зобов’язаний за власний рахунок замовити виготовлення державного акта на право власності на землю та отримати його на руки. В цьому випадку сума сплаченого гарантійного внеску переможцю не повертається.

4.5.Право власності на земельну ділянку виникає у покупця після одержання державного акта на право приватної власності на землю та його державної реєстрації.

4.6.У випадку, коли переможцем аукціону стає іноземна держава, іноземна юридична особа або підприємство з іноземними інвестиціями, необхідною підставою укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки є також наявність згоди Кабінету Міністрів України на продаж відповідної земельної ділянки.

4.7. Порядок проведення розрахунків за придбану на аукціоні земельну ділянку визначається договором купівлі-продажу земельної ділянки.

4.8. Контроль за розрахунками за придбану на аукціоні земельну ділянку здійснює фінансове управління міської ради.


5. Порядок розподілу та використання коштів від проведення земельних аукціонів та продажу земельних ділянок
5.1. Кошти, які надходять на рахунок організатора аукціону:

- від реалізації інформаційних пакетів учасників аукціону,

14
- реєстраційні внески,

- кошти за вхідні квитки на аукціон,

- кошти за штрафні санкції,

не повертаються учасникам аукціонів, а використовуються на покриття затрат із підготовки та проведення аукціонів, на підготовку наступних аукціонів.5.2. Кошти, які надходять від продажу земельних ділянок на аукціонах, розподіляються у порядку, визначеному законодавством України.
Перехідні положення
6. Це Положення не розповсюджується на правовідносини з проведення аукціону, які виникли до затвердження нової редакції Положення міською радою.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка