Положення про внутрішній моніторинг і проведення його експертизи. Упровадження в управлінську діяльність положення про внутрішній моніторинг і здійснення на його підставі збору, аналізу, поширення і збереження інформаціДата конвертації25.12.2016
Розмір40,5 Kb.
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • відповідальні
 • 1.Реорганізувати внутрішній моніторинг
 • 1.1. Підготовка проекту положення про внутрішній моніторинг і проведення його експертизи.
 • 1.2. Упровадження в управлінську діяльність положення про внутрішній моніторинг і здійснення на його підставі збору, аналізу, поширення і збереження інформації.
 • 1.3. Розробка інструкційно-методичних матеріалів для забезпечення єдиного інформаційного простору в школі.
 • 1.4. Забезпечення всіх учасників моніторингу необхідним інструментарієм.
 • 1.5. Проведення ділової гри “Шкільний моніторинг” з метою оволодіння методикою моніторингових процедур.
 • Вересень 2007 року
 • Жовтень 2007 року
 • І півріччя
 • І півріччя
 • Березень 2008 року
 • С.А. Гриб
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Мета: забезпечити своєчасний збір, обробку й аналіз інформації як необхідні умови прийняття ефективних науково обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на реалізацію інноваційних задач розвитку школи.
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 2.Удосконалення
 • системи проведення
 • моніторингу
 • якості
 • навчальних досягнень
 • 2.1. Систематизація методичних матеріалів для проведення моніторингу якості освіти.
 • 2.2. Проведення в системі моніторингу якості освіти контролю їхніх навчальних досягнень:
 • вхідного з української мови в 4 – 11 класах;
 • вхідного з математики в 4 – 11 класах;
 • вхідного з історії в 6, 9, 11 класах;
 • підсумкового з української мови в 4 – 11 класах;
 • підсумкового з математики в 4 – 11 класах;
 • підсумкового з історії в 6, 9, 11 класах.
 • 2.3. Здійснення з метою вивчення якості реалізації варіативної складової навчального плану:
 • вхідного діагностування у 10 класах з інформатики;
 • вхідного діагностування у 10 класах за курсом “Ділове українське мовлення” в 10 – 11 класах;
 • вхідного діагностування в 10 – 11 класах з курсу математики;“
 • підсумкового діагностування в 10 – 11 класах з курсу математики.
 • Вересень 2007 року
 • Вересень 2007 року
 • Травень 2008 року
 • Жовтень 2007 року
 • Квітень 2008 року
 • Н.І. Супрун
 • Т.С. Пидорич
 • Н.І. Супрун
 • С.А. Гриб
 • Т.С. Пидорич
 • Н.І. Супрун
 • С.А. Гриб
 • Н.І. Супрун
 • Т.С. Пидорич
 • Н.І. Супрун
 • Н.І. Супрун
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 2.Удоскона-лення
 • системи проведення
 • моніторингу
 • якості
 • навчальних досягнень
 • підсумкового діагностування у 10 класах з інформатики;
 • підсумкового діагностування у 10 класах за курсом “Ділове українське мовлення” в 10 – 11 класах.
 • 2.4. Проведення діагностики рівня навчальних досягнень у всіх класах з усіх предметів:
 • стартової;
 • підсумкової.
 • 2.5. Визначення успішності опанування учнями навчальних предметів.
 • 2.6. Проведення корекційно-аналітичних заходів щодо результатів вхідного, семестрового, поточного та підсумкового діагностування рівня навчальних досягнень.
 • 2.7. Визначення динаміки в розвитку кожного учня 5-х та 7а класів відповідно до результатів досліджень.
 • 2.8. Впровадження в навчальний процес самооцінки і взаємоконтролю навчальних досягнень.
 • 2.9. Розробка системи обліку особистих досягнень учнів.
 • 2.10. Прогнозування рівня навчальних досягнень учнями разом з учителем.
 • 2.11. Вивчення якості надання базової природничо-математичної освіти у 7-х класах.
 • Квітень
 • 2008 року
 • Квітень
 • 2008 року
 • Вересень IV тиждень
 • Травень
 • ІІІ – Іv тижд.
 • травень
 • IV тиждень
 • Протягом року
 • Грудень, травень
 • І півріччя
 • Січень
 • І тиждень
 • Жовтень
 • ІІ тиждень
 • Березень
 • ІІ тиждень
 • Н.І. Супрун
 • Т.С. Пидорич
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Н.І. Супрун,
 • М.В. Бондар
 • Н.І. Супрун,
 • М.В. Бондар
 • Н.І. Супрун
 • Н.І. Супрун,
 • М.В. Бондар
 • Н.І. Супрун,
 • М.В. Бондар
 • Н.І. Супрун,
 • М.В. Бондар
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 3. Модернізування моніторингу професійної майстерності педагогічних кадрів.
 • 3.1. Оцінювання педагогічної підготовленості вчителів за допомогою експертної оцінки результатів зрізів.
 • 3.2. Визначення динаміки професійного рівня вчителів, що потребують постійної методичної допомоги.
 • 3.3. Аналіз дій вчителів при проведенні корекційно-аналітичних заходів щодо результатів вхідного, поточного, семестрового і підсумкового діагностування рівня навчальних досягнень.
 • 3.4. Вивчення педагогічної діяльності вчителів, що атестуються.
 • 3.5. Визначення відповідності диференціації й індивідуалізації навчання молодших школярів даним психолого-педагогічної діагностики.
 • 3.6. Виявлення реального рівня кваліфікації вчителів, їхньої підготовленості до розв’язання інноваційних задач.
 • 3.7. Оволодіння вчителем всіма видами самоаналізу:
 • ретроспективний самоаналіз;
 • самоаналіз у процесі навчання.
 • Протягои року
 • Вересень
 • І тиждень
 • Травень 2008 року
 • ІV тиждень
 • Протягом року
 • Грудень
 • 2007 року
 • Березень
 • 2008 року
 • Протягом року
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Члени АК
 • М.В. Бондар
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 4.Забезпечення проведення моніторингу ефективності управлінських рішень
 • 4.1. Проведення педагогічного аудиту.
 • 4.2. Вивчення ефективності функціонування освітньої системи школи. Її профілі.
 • 4.3. Вивчення взаємозв’язку з вузами по питанню організації дослідницької роботи учнів.
 • 4.4. Вивчення ефективності управлінських рішень щодо розв’язання питань:
 • шкільної адаптації першокласників;
 • адаптації учнів до навчання в школі ІІ ступеня;
 • адаптація учнів до навчання в школі ІІІ ступеня;
 • підбиття підсумків моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр, за рік.
 • Листопад
 • 2007 року
 • Грудень
 • І тиждень
 • 2007 року
 • Грудень 2007 року
 • Вересень
 • Вересень
 • Вересень
 • Січень,
 • травень
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 5.1. Проведення діагностичних процедур для:
 • вивчення особливостей і характеру адаптації дітей 1-х класів і анкетування батьків першокласників;
 • вивчення рівня і специфіки шкільної тривожності учнів 5-х класів у період адаптації до середньої школи;
 • вивчення мотивації навчання учнів 5-х класів;
 • вивчення інтелектуального розвитку й особливостей мотиваційної сфери учнів 10-х класів;
 • виявлення рівня адаптації учнів 10-х класів до старшої школи;
 • вивчення пізнавальних інтересів учнів 2-х класів;
 • виявлення обдарованих учнів у молодшій ланці;
 • вивчення психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі;
 • вивчення особистих особливостей унів 9-х класів ;
 • вивчення професійної спрямованості і провідних інтересів учнів 9-10 класів.
 • Вересень
 • ІV тиждень
 • Вересень
 • ІІІ тиждень
 • Жовтень
 • 207 року
 • Жовтень
 • 200 7року
 • Жовтень
 • І тиждень
 • Листопад
 • Грудень
 • 2007 року
 • Лютий
 • 2008 року
 • Березень
 • 2008 року
 • Квітень
 • 2008 року
 • Костенко І.В.
 • психолог
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 5. Актуалізація
 • психологічного моніторингу для вирішення основних завдань школи
 • 5.2. Проведення повторної діагностики з :
 • вивчення динаміки інтелектуального розвитку учнів 5-х класів;
 • вивчення динаміки інтелектуального розвитку учнів 10-х класів.
 • 5.3. Обробка та інтерпретація результатів:
 • анкетування учнів 5-х класів;
 • анкетування батьків першокласників;
 • психологічного моніторингу в 10-х класах;
 • психологічного моніторингу в 5-х класах;
 • діагностичного обстеження учнів 2-х класів;
 • діагностики особистісних особливостей учнів 9-х класів;
 • профорієнтаційної діагностики учнів 9-х класів;
 • професійної спрямованості учнів 10-х класів;
 • діагностики рівня інтелектуального розвитку й особливостей мотиваційної сфери учнів 5, 10-х класів.
 • 5.4. Проведення корекційних заходів за результатами діагностики::
 • психологічна корекція розумового розвитку учнів 5-х класів;
 • психологічна корекція уваги учнів 2-х класів;
 • Травень
 • І тиждень
 • Травень
 • ІІІ тиждень
 • Вересень
 • Вересень
 • Жовтень
 • Жовтень
 • Листопад
 • Березень
 • 2008 року
 • Квітень
 • Квітень
 • Червень
 • Грудень-травень
 • Листопад-грудень
 • І..В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 5. Актуалізація
 • психологічного моніторингу для вирішення основних завдань школи
 • психологічна розвиваюча робота з першокласниками, що відчувають труднощі на етапі первинної адаптації;
 • розвиток соціальної компетентності в учнів 5-х класів з високим рівнем тривожності;
 • проведення тренінгів з формування мотивів самоосвітньої діяльності у старшокласників.
 • 5.5. Надання індивідуальних консультацій:
 • для учасників навчально-виховного процесу;
 • для педагогів і батьків з питань адаптації учнів;
 • учням 9-х, 11-х класів (консультації профорієнтаційного характеру);
 • для батьків майбутніх першокласників.
 • 5.6. Здійснення психологічного коментування класними керівниками і вчителями:
 • результатів моніторингу в 5-х класах;
 • результатів моніторингу в 10-х класах;
 • результатів вивчення психологічних процесів учнів 2-х класів;
 • результатів вивчення психологічних особливостей учнів 9-х класів;
 • результатів вивчення професійної спрямованості і провідних інтересів в учнів 10-х класів.
 • Листопад-лютий
 • Листопад-березень
 • березень-травень
 • Протягом року
 • Вересень-жовтень
 • Квітень-червень
 • Травень-червень
 • Жовтень
 • Жовтень
 • Листопад
 • Березень
 • Квітень
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • І.В. Костенко,-психолог
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 6. Оптимізувати моніторинг оздоровчої функції школи
 • 6.1. Проведення вивчення соматичного здоров’я учнів школи.
 • 6.2. Визначення рівня фізичного розвитку учнів.
 • 6.3. Визначення рівня сформованості еколого-валеологічної культури учнів.
 • 6.4. Вивчення впливу шкільного середовища на стан учнів.
 • Протягом року
 • Протягом року
 • Протягом року
 • Протягом року
 • Я.І. Іванова
 • Я.І. Іванова
 • С.В. Клюй
 • М.В. Бондар,
 • С.В. Клюй
 • Моніторинг якості освіти і контроль
 • реалізації основних задач освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • Контроль
 • освітньої діяльності
 • Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
 • на 2007 - 2008 навчальний рік
 • Мета: удосконалити систему зворотного зв’язку, уніфікувати контроль освітнього процесу, підвищити наукову обґрунтованість та ефективність управлінських рішень.
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 1. Здійснення контролю виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,
 • “Про мови”
 • 1.1. Визначення раціональності постанови цілей і задач освіти учнів.
 • 1.2. Оцінювання рівня демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу.
 • 1.3. Оцінювання національної спрямованості навчання і виховання.
 • 1.4. Оцінювання доцільності й раціональності модернізації навчання і виховання.
 • Вересень
 • Протягом року
 • Протягом року
 • Травень
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Адміністрація
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 2. Здійснення контролю забезпечення безпеки життєдіяльності і дотримання санітарно-гігієнічних норм
 • 2.1. Контроль організації харчування учнів.
 • Вересень
 • ІІ тиждень
 • С.А. Гриб
 • 2.2. Контроль виконання режиму дня і санітарних вимог.
 • 1 раз в місяць
 • Адміністрація
 • 2.3. Вивчення організації медичного обслуговування учнів школи.
 • Лютий
 • ІІІ тиждень
 • Адміністрація
 • 2.4. Вивчення забезпечення безпеки навчально-виховного процесу.
 • 1 раз
 • в семестр
 • Н.І. Супрун,
 • Т.В. Омельченко
 • 2.5. Контроль температурного режиму і режиму провітрювання.
 • постійно
 • Н.І. Супрун,
 • Т.В. Омельченко
 • 2.6. Перевірка знань з ТБ учителів та технічного персоналу школи.
 • Квітень
 • 2008 року
 • Адміністрація
 • 3.1. Забезпечення оптимального поєднання в навчально-виховному процесі теорії і практики виховання.
 • Жовтень
 • ІІ тиждень
 • 3.2. Вивчення використання державної символіки у виховній роботі з учнями.
 • Лютий
 • ІІІ тиждень
 • Н.І. Супрун,
 • О.О. Савченко
 • 3.3. Формування нових і продовження старих традицій школи.
 • Протягом року
 • О.О. Савченко,
 • О.Г. Захарченко
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 3. Здійснення контролю функціонування виховної системи
 • 3.4. Вивчення реалізації індивідуального підходу у формуванні особистості учнів при проведенні позаурочної діяльності.
 • Постійно
 • С.А. Гриб
 • Протягом року
 • О.О. Савченко
 • 3.6. Вивчення стану виховання в учнів естетичних смаків, етики поведінки, свідомої дисципліни.
 • Протягом року
 • О.О. Савченко
 • 3.7. Аналіз умов для самореалізації особистості, у тому числі і її творчого потенціалу.
 • Протягом року
 • О.О. Савченко
 • 4. Здійснення контролю ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами
 • 4.1. Вивчення рівня професійної допомоги молодим вчителям у їх професійному становленні.
 • Постійно
 • Т.С. Пидорич
 • 4.2. Вивчення особистості, професійної підготовки, творчого потенціалу нових учителів.
 • Постійно
 • Т.С. Пидорич
 • 4.3. Вивчення своєчасності й ефективності курсової перепідготовки вчителів.
 • Постійно
 • Т.С. Пидорич
 • 4.4. Визначення ефективності діяльності методичних об’єднань.
 • Постійно
 • Т.С. Пидорич
 • 4.5. Вивчення стану й ефективності науково-методичної роботи з кадрами.
 • Квітень
 • 2008 року
 • Т.С. Пидорич
 • Завдання
 • Зміст діяльності
 • Термін
 • виконання
 • Відповідальні
 • 4. Здійснення контролю ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами
 • 4.6. Координація зайнятості вчителів в період канікул.
 • Постійно під час канікул
 • 4.7. Самоконтроль вчителя за виконанням програм.
 • Грудень
 • ІV тиждень
 • Н.І. Супрун,
 • М.В. Бондар
 • 4.8. Самооцінка і самоконтроль за результатами моніторингових досліджень.
 • Січень,
 • травень
 • Адміністрація
 • 4.9. Самооцінка адекватності методик навчання результатам моніторингових досліджень.
 • Січень,
 • травень
 • Адміністрація
 • 4.10. Самооцінка і експертна оцінка результатів самоосвітньої і науково-методичної роботи педагогічного колективу.
 • Травень
 • Адміністрація


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка