Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 27. 08. 2010р. №778Скачати 36,31 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір36,31 Kb.

Сучасні підходи до підготовки та проведення педагогічної ради в закладах освіти

 • Плівачук К.В.
 • доцент, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України
 • Педагогічна рада- колективний орган, що покликаний керувати всім навчально-виховним і господарським життям школи. Він є постійно діючим колегіальним органом управління навчальним закладом.
 • (Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 27.08.2010р. №778)

Педагогічна рада : - розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; - обгрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ про моральне, матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, переведення учнів до наступного класу; - організовує роботу пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвиток іхньої ініціативності, впровадженням в практику досягнень науки і передового досвіду; - розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

 • Функцій сучасної педагогічної ради:
 • соціально-педагогічна
 • методологічна
 • виховна
 • інформаційна
 • управлінська

Управлінська функція поділяється на такі підфункції:

 • Законодавчі: передбачають колегіальні рішення, що приймаються відкритим голосуванням і обов’язкові до виконання кожним працівником;
 • Узагальнено-діагностичні: проведення дослідно-експерементаної роботи, соціальних,психологічних і методичних обстежень;
 • Планово-прогностичні: обговорення місії школи, перспектив розвитку, планування діяльності колективу, вибір навчальних планів і програм;
 • Експертно-контрольні: звіти, висновки, про діяльність педагогічних працівників, про виконання педпрацівниками та учнями статуту школи, єдиних вимог до учнів, про роботу з батьками;
 • Корекційні: внесення змін та доповнень у плани роботи ЗНЗ у зв’язку зі зміною державної політики, соціальної обстановки, соціального замовлення.

Методична функція:

 • Інформаційний напрям: повідомлення про стан навчально-виховного процесу та шляхи вдосконалення, про інноваційні процеси;
 • Узагальнено-аналітичний напрям: аналіз стану навчально-виховного процесу,рівня викладання, якості знань та вихованості учнів;
 • Розвивальний напрям: розвиток педагогічної майстерності,оволодіння інтерактивними формами, методами і прийомами навчання, використання досвіду педагогів-новаторів.

Виховна функція спрямована на формування індивідуальності кожного педагога

 • Колективно-формувальна: передбачає обговорення питань, прийняття та виконання рішень усіма членами педагогічного колективу, виховання внутрішньої дисципліни педагогів, організованості, відповідальності;
 • Мотиваційно-цільова: вироблення системи загальних поглядів на розвиток навчання і виховання, вироблення єдиних вимог щодо дій колег;
 • Організаційно-виховна.

Соціально-педагогічна функція

 • Комунікації: зв’язок педколективу з батьками, учнями, педколективами інших шкіл;
 • Координації та інтеграції зусиль усіх учасників педагогічної взаємодії: школи, сім’ї, громадських організацій, спонсорів;
 • Захисті дитячих і вчительських колективів, дотриманні правових норм щодо учасників педагогічних взаємин(здорових умов праці та навчання, харчування, соцзабезпечення, прийому і звільнення).

Вимоги до планування роботи педагогічних рад

 • 1.Актуальність.
 • 2.Науковість.
 • 3.Перспективність.
 • 4.Концептуальність.
 • 5.Системність.

Види педагогічної ради:

 • Тактична.
 • Стратегічна.
 • Стартова
 • Поточна.
 • Підсумкова.

Тактична педагогічна рада

 • -визначає і вирішує поточні завдання школи, аналізує її діяльність, розглядає актуальні питання шкільного життя, аналізує якість знань, стан викладання окремих предметів, моральне виховання,рівень культури, знайомить із досягненнями психолого-педагогічної науки.

Стратегічна педагогічна рада

 • Проводить для вироблення лінії поводження колективу, системи загальних поглядів на діяльність школи. Результат роботи-перспективна програма дій, що розрахована на кілька років.

Стартова педагогічна рада

 • Покликана самостійно виробити власні позиції колективу, орієнтири й напрямки, визначити призначення школи, дати старт серії навчально-виховних заходів, виконанню програми розвитку.

Поточна педагогічна рада

 • Педрада дає аналіз стану виховного процесу, рівня викладання на якому-небудь відрізку навчального року.

Підсумкова педагогічна рада

 • Ставить мету виявити й позначити поточні й перспективні проблеми;
 • Вчасно виявити й ретельно проаналізувати проблеми, щоб просунутися вперед і доcягти успіху.

Алгоритм підготовки педагогічної ради:

 • 1.Планування тематики засідань педагогічної ради на рік.
 • 2.Видача наказу про підготовку до педагогічної ради, яким затверджується склад творчої групи, конкретизуються завдання, строки їх проведення, відповідальні.
 • 3. Засідання творчої групи з питання підготовки до педради.

4. Формування груп з підготовки окремих питань роботи педагогічної ради.

 • 4. Формування груп з підготовки окремих питань роботи педагогічної ради.
 • 5.Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.
 • 6.Складання списку рекомендованої літератури.
 • 7.Визначення об’єктів вивчення.
 • 8.Оформлення стенду “ Готуємося до педагогічної ради ”

9.Збір, обробка,аналіз та узагальнення необхідної інформації про об’єкти вивчення.

 • 9.Збір, обробка,аналіз та узагальнення необхідної інформації про об’єкти вивчення.
 • 10.Визначення питань, винесених на педраду.
 • 11.Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді.
 • 12.Підготовка методичної виставки ілюстративного матеріалу.
 • 13.Розробка проекту рішення.

Завдання педагогічної ради:

 • Демократизувати систему управління школою.
 • Удосконалювати й аналізувати результати діяльності педагогічного колективу за певними напрямами.
 • Виокремлювати невирішені проблеми та затверджувати програму дій для їхньої реалізації.
 • Брати участь у розробках загального підходу до створення й реалізації програми розвитку школи, взаємодії всіх структур школи.

Головне в роботі педагогічної ради – надання методичної допомоги вчителям, вихователям, класним керівникам.

 • Головне в роботі педагогічної ради – надання методичної допомоги вчителям, вихователям, класним керівникам.
 • Керує діяльністю педагогічної ради – директор школи, але велику організаційну роботу з підготовки до контролю за виконанням рішень веде заступник директора з навчально-виховної роботи.

Напрями діяльності педагогічної ради:

 • 1. Організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи школи; розгляд підсумків роботи школи за певний період; випуск і переведення учнів; аналіз педагогічного процесу в школі.
 • 2. Науково-педагогічний:науково-педагогічна проблема школи й шляхи її реалізації, обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду.

Дотримання процедур під час проведення педагогічної ради:

 • - починати засідання у визначений час;
 • - повідомити про кількість присутніх та відсутніх членів ради, причини відсутності;
 • - представити не членів педради, запрошених на засідання;
 • - затвердити порядок денний,оголосити регламент роботи відкритим голосуванням;
 • - надавати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим;
 • - слідкувати за реакцією членів ради,їхньою увагою, дисципліною;
 • - під час засідання вставити ділову репліку, направити на обговорення теми педради, якщо хтось відійшов від неї у своєму виступі;
 • - не допускати неконкретних зауважень, не обривати критичні виступи, сприяти плюралізму думок членів ради;
 • - підвести підсумки після обговорення доповіді, накреслити конкретні шляхи поліпшення справ в школі;

- зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, уточнень,затвердити його відкритим голосуванням;

 • - зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, уточнень,затвердити його відкритим голосуванням;
 • - надати можливість членам педагогічної ради школи зробити зауваження,оголошення, дати довідки.

Порядок денний

 • Порядок денний – це письмовий документ, який заздалегідь роздають учасникам педради. Він містить тему, мету педради, пункти, які розглядатимуть, відведений на них час, дату та місце педради, прізвища доповідачів.
 • Порядок денний є надійним орієнтиром, його необхідно чітко дотримувати і виконувати.

Педагогічна рада на тему: “Розвиток креативних здібностей учнів”

 • Мета: визначити основні показники креативності особистості; зробити діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань щодо виховання креативної особистості; ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями розвитку творчого потенціалу учнів; розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу.
 • Актуальність теми. Творчість передбачає нове бачення дійсності, подолання штампів і стереотипів, готовність до відмови від звичних схем і способів роботи, стандартів поведінки та мислення. Тому потрібно створити такі педагогічні системи, які необхідні для розкриття й розвитку креативності кожного школяра.

Завдання:

 • - розробити теоретичні засади функціонування креативної освіти;
 • - здійснити відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу;
 • - створити банк інформації даних щодо обдарованих учнів школи;
 • - розробити рекомендації, спрямовані на самоосвіту , створити можливості для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників

Оформлення:

 • Роздавальний матеріал щодо теми педради;
 • методична виставка “ Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.
 • Обладнання: мультимедійний проектор, презентації до виступів.
 • Форма проведення: круглий стіл з елементами тренінгу.
 • Дотримання принципів педради:
 • Актуальність поставленої проблеми, науково-пізнавальний підхід до неї;
 • Цікавий, корисний для всіх добір матеріалів, виклад передового досвіду.
 • Стислість, діловитість, керованість ситуацією, розумні ріщення і наступна перевірка їх.

Проведення засідання

 • Психологи радять: оптимальна тривалість педради без перерви - не більше години . Якщо педагогічна рада триватиме більше, слід передбачити 10-хвилинну перерву.
 • Педрада повинна відбуватися в атмосфері щирості й відвертості, взаємоповаги, принциповості: головна мета - шукати і знаходити позитивні рішення

Проведення засідання

 • Ефективну педагогічну раду нині неможливо організовувати без необхідних допоміжних засобів.
 • Рекомендуємо якомога ширше використовувати наочну ілюстрацію свого виступу: у вигляді слайдів, мультимедійних презентацій. Будь-яку візуальну інформацію легше засвоїти, аніж словесну . Вона викликає більше зацікавлення, сприяє концентрації уваги учасників педради.

.

 • .
 • основна частина
 • Проект рішення
 • Хід педагогічної ради
 • вступ

План проведення педагогічної ради

 • 1.Креативність – важлива умова розвитку інноваційної та успішної особистості.
 • (Доповідач)
 • 2.Діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань з виховання креативної особистості. (виступ практичного психолога)

 • 3. Роль сім’ї у формуванні креативності дітей
 • (виступ учителя початкових класів)
 • 4. Розвиток творчого потенціалу вчителів.
 • Тренінгові вправи для вчителів
 • 5. Заключне слово голови педагогічної ради. Проект рішення педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради

 • Рішення педагогічної ради з науково-педагогічних питань фіксують у протоколі засідань і доводять до відома всіх членів колективу.
 • Ухвалене на педагогічній раді рішення містить пункт з моніторингу щодо виконання: рішення педагогічної ради і відмітка про виконання , форма звітності.
 • Результати контролю обговорюють у робочому порядку й заслуховують на наступних засіданнях.

Проект рішення педагогічної ради «Створення умов для розвитку креативної особистості»

 • 1.Розробити методичні збірки з питань розвитку креативних здібностей учнів за напрямами.
 • Строк виконання: січень 2015 р.Виконавці:керівники предметних методичних комісій.
 • 2. Провести практичний семінар на тему: ”Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі”.
 • Строк виконання: березень 2015 . Виконавці: заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог.

3. Провести тематичні класні батьківські збори “Роль сім’ї в процесі формування креативних здібностей дітей”.

 • 3. Провести тематичні класні батьківські збори “Роль сім’ї в процесі формування креативних здібностей дітей”.
 • Строки виконання: березень 2015 р.
 • Виконавці: класні керівники.
 • 4.Провести фестиваль методичних ідей учителів, які атестуються з проблеми “Методи активізації творчої діяльності учнів”.
 • Строки виконання: квітень 2015 р.
 • Виконавці: вчителі , які атестуються, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники предметних методичних комісій.
 • Проект рішення педагогічної ради

Проект рішення педагогічної ради «Створення умов для розвитку креативної особистості»

 • 5.Провести діагностику творчого потенціалу особистості учнів школи. Створити банк даних обдарованих дітей.
 • Строки виконання: лютий 2015 р.
 • Виконавці: класні керівники , практичний психолог
 • 6.Рекомендувати вчителям використовувати під час навчального процесу різні творчі вправи, технології розвитку креативності мислення учнів, створення умов для творчої особистості. Виконавці: педагоги школи.

Примірна тематика засідань педагогічних рад

 • 1.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.
 • 2.Комп’ютерне тестування-інноваційний метод контролю знань, навчальних досягнень учнів.
 • 3.Розвиток інтелектуальної складової особистості учня.
 • 4.Успіх як життєвий пріоритет особистості.

Примірна тематика засідань педагогічних рад

 • 5. Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування.
 • 6.Пошуково-дослідницька робота як складова розвитку творчо обдарованої особистості.
 • 7.Організація самопідготовки в школі повного дня - різноманітність, доцільність та ефективність педагогічних технологій
 • 8.Психолого-педагогічний супровід формування в учнів мотивації до навчання.

Примірна тематика засідань педагогічних рад

 • 9.Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності.
 • 10.Інноваційні технології упровадження ефективного педагогічного досвіду.
 • 11. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання(засідання педагогічної ради у формі диспуту).

Примірна тематика засідань педагогічних рад

 • 12.Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи.
 • 13.Про адаптацію учнів 5-го класу до навчання в основній школі.
 • 14.Робота педагогічного колективу з формування навичок усного і писемного мовлення як важливої основи розумового виховання та загальної культури особистості.

Примірна тематика засідань педагогічних рад

 • 15.Підвищення ролі домашніх завдань в учнів інтересу до навчання.
 • 16. Реалізація психолого-педагогічних вимог до перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • 17.Упровадження нових технологій навчання.
 • 18. Про роботу методичних об’єднань і творчих груп з впровадження передового педагогічного досвіду.

Примірна тематика засідань педагогічних рад

 • 19. Аналіз роботи школи за навчальний рік та завдання педколективу на новий навчальний рік.
 • 20. Затвердження річного плану роботи школи.
 • 21. Про підготовку вчителів до нового навчального року.
 • 22. Система внутрішкільного контролю.
 • 23.Роль педколективу в розвитку учнівського самоврядування.
 • 24.Про роботу педколективу з виховання свідомої дисципліни в учнів.
 • 25. Підвищення рівня позакласної роботи як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань.

Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання

 • Мета: з’ясувати основні позиції ставлення вчителів школи до визначення поняття обдарованість, творча особистість; з’ясувати наявні проблеми обдарованих дітей та шляхи психолого - педагогічної співпраці з даного питання.
 • Форма проведення: диспут.
 • Форма роботи :групова.

План підготовки до засідання

 • 1. Класним керівникам 1-11-х класів підготувати анкети для інформаційного банку даних творчо обдарованих дітей
 • 2. Розробити анкети для учнів та провести анкетування.
 • 3. Підготувати питання дискусійного характеру до засідання педради.
 • 4. Розробити рекомендації , поради для вчителів і батьків з питань заохочення та підтримки творчо обдарованих учнів.
 • 5. Підготувати проект рішення педагогічної ради.

План засідання педради

 • 1. Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи (“Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання”).
 • 2.Робота в творчих групах (учителі об’єднуються в три групи).
 • Дослідження:
 • І група вивчає інтелектуальну обдарованість дитини;
 • ІІ група досліджує феномен творчої особистості;
 • ІІІ група досліджує проблеми обдарованої дитини.

Визначення ознак та розробка рекомендацій:

 • І група-творчо обдарованого учня;
 • ІІ група –порад для вчителів і батьків з питань заохочення та підтримки здібних учнів;
 • ІІІ група- нестандартний вчитель: який він?
 • 3. Тест “Нестандартний учитель”.
 • 4.Дискусія:
 • 1.Що таке інтелектуальна обдарованість?
 • 2. За якими ознаками можна рано визначити творчу обдарованість?
 • 3.Розкрийте розвиток творчих здібностей в умовах загальноосвітньої школи.

Дискусія

 • 4.Охарактеризуйте проблему “дорослого дитинства” та адаптації в суспільство.
 • 5.Дайте характеристику методів і прийомів розвитку творчої обдарованості в нашій школі!
 • 6. Обгрунтуйте, яка повинна бути підтримка і збереження таланту, обдарованості.
 • 7.З’ясуйте наявні проблеми обдарованих дітей у нашій школі.

Дякую за увагу!!!

 • Дякую за увагу!!!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка