Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка  Скачати 40,83 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір40,83 Kb.
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 • 1 9 9 9
 • Полтавський національний педагогічний університет є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України. Його створено
 • 1 липня 1914 року, коли за імператорським указом у Полтаві засновано учительський інститут. 1919 року інститут реорганізовано в педагогічний, 1921 – в інститут народної освіти, 1930 році – в інститут соціального виховання, а 1933 – знову в педагогічний інститут, якому 28 грудня 1946 року присвоєно ім’я В. Г. Короленка. Постановою Кабінету Міністрів України № 448 від 9 грудня 1999 року на базі Полтавського державного педагогічного інституту створено Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 25 листопада 2009 року указом Президента України Полтавському державному педагогічному університету надано статус національного.
 • 1914 –2014

Загальна характеристика університету

 • - 7 факультетів
 • - 37 кафедр
 • - 431 штатний викладач
 • - 4 навчальні корпуси
 • - 4 гуртожитки
 • - ботанічний сад
 • - виробничо-навчальні майстерні
 • - санаторій-профілакторій
 • - наукова бібліотека
 • - спорткомплекс

Науково-педагогічні кадри

Динаміка захисту дисертацій

 • Показники
 • Роки
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Докторські дисертації
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • Кандидатські дисертації
 • 30
 • 23
 • 13
 • 23
 • Усього
 • 32
 • 26
 • 17
 • 30

У 2013 році викладачами та аспірантами вишу захищено 7 докторських дисертацій:

 • Радько Петро Григорович
 • Киридон Петро Васильович
 • Кушнірова Тетяна Віталіївна
 • Семеновська Лариса Аполлінаріївна Цебрій Ірина Василівна
 • Пахомова Наталія Георгіївна
 • Харченко Олександр Вікторович

23 кандидатських дисертації

 • Лахно Віта Іванівна
 • Федій Олександр Анатолійович
 • Замура Олена Юріївна
 • Кравченко Андрій Іванович
 • Нагорний Віталій Віталійович
 • Кравченко Дмитро Миколайович
 • Лук’яненко
 • Олександр Вікторович
 • Шутько
 • Тетяна Петрівна
 • Руденко Ігор Михайлович
 • Черчата Лідія Михайлівна
 • Блоха Ярослав Євгенійович
 • Копилець Євгеній Вікторович
 • Мелащенко Марина Петрівна
 • Кирильчук Оксана Борисівна
 • Тесленко Марина Миколаївна
 • Григоренко
 • Олександра Василівна
 • Мельничук
 • Майя Михайлівна
 • Кірічек Ірина Юріївна
 • Тітова Тетяна Євгенівна
 • Скорик Богдана Сергіївна
 • Кудряшов Гліб Олексійович

Спеціалізована вчена рада

 • 21 листопада 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України в університеті створено спеціалізовану вчену раду К.044.053.01 із захисту дисертацій за спеціальностями:
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Очолює раду член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Алла Микитівна Бойко.
 • До її складу входять 12 докторів педагогічних наук, які працюють в університеті, та троє залучених висококваліфікованих науковців із вишів м. Харкова й м. Полтави.

Результати фундаментальних досліджень

 • «Забезпечення єдності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації освіти України»
 • керівникдоктор педагогічних наук, професор А.М. Бойко
 • Виконання науково-дослідної теми було спрямоване на обґрунтування інновацій як універсального засобу й умови оптимізації навчально-виховного процесу у вищій і загальноосвітній школі. Проведене дослідження характеризується інноваційним, міждисциплінарним характером і не має науково обґрунтованих аналогів у вітчизняному педагогічному досвіді.
 • Результати дослідження знайшли відображення в навчальному посібнику «Від теорії – до практики: критеріальні ознаки, відбір і поетапний процес упровадження педагогічних інновацій / А. М. Бойко: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 268 с.», який упроваджено в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів І-ІV рівні акредитації.

«Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технології в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки»

 • «Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технології в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки»
 • керівник – доктор педагогічних наук, професор
 • В. П. Титаренко
 • Розроблена трьохетапна технологія формування естетичної культури особистості, яка характеризується універсальним, узагальненим (в тому числі й педагогічним) проявом її естетичної активності.
 • Створено систему формування естетичної культури майбутніх учителів технологій, побудованої на основі інтеграції професійно-орієнтованих дисциплін з іншими (гуманітарними, природничими) та спрямованої на формування у студентів уміння створювати естетичні цінності та готовності здійснювати естетичний вплив. Здійснено апробацію цієї системи в освітніх закладах України, зокрема в Полтавському національному педагогічному університеті. Підготовлено навчальний посібник «Методика вивчення декоративно-прикладної творчості».

«Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України»

 • «Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України»
 • керівник – доктор педагогічних наук, професор
 • М. В. Гриньова
 • Виконання науково-дослідної теми спрямоване на розробку організаційно-педагогічних умов, що мають забезпечити ефективну реалізацію виховного потенціалу системи студентського самоврядування. Дане дослідження має інноваційний міждисциплінарний характер та не має науково обґрунтованих аналогів у вітчизняному педагогічному досвіді.
 • Результати досліджень використано для вдосконалення лекційних курсів з нормативних навчальних дисциплін «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика управління навчальним закладом», «Управління навчально-виховним процесом», лідерських тренінгів.

«Созологічна характеристика біорізноманітності структурних елементів регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я»

 • «Созологічна характеристика біорізноманітності структурних елементів регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я»
 • керівник – кандидат біологічних наук, доцент Н.О. Смоляр
 • Розроблено основні принципи розбудови регіональної екологічної мережі. Екологічну мережу схарактеризовано як цілісну систему. Структурним елементами екологічної мережі визначено території та об’єкти природно-заповідного фонду (існуючі та перспективні). Розбудову регіональної екологічної мережі визначено дієвою й результативною в контексті відновлення та підтримання екологічної рівноваги регіону та збереження біорізноманітності на видовому, ценотичному, ландшафтному, екосистемному рівнях.

Проведення созологічних досліджень на природно-заповідних територіях Полтавщини

 • Ботанічний заказник “Кут”
 • Великобагачанського р-ну
 • Ландшафтний заказник
 • “Весело-Мирське” Гадяцького р-ну

Наукові та методичні консультації спеціалістам і працівникам Держуправління екології та охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області

Результати прикладних досліджень

 • «Навчальне і науково-методичне забезпечення курсу світової літератури в загальноосвітніх закладах України»
 • керівник – доктор філологічних наук, професор О.М. Ніколенко
 • На підставі затвердження нової Концепції літературної освіти України (2011), нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011), а також нової навчальної програми «Світова література» для 5-9 класів загальноосвітніх закладів розпочато розроблення принципово нового навчального забезпечення предмета «Світова література».
 • Зміст навчально-методичного комплекту («Срібна книжка», «Золота книжка», «Книжка для вчителя», мультимедійний посібник (диск), робочий зошит, зошит для контрольного оцінювання).
 • Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 51944 від 29.10.2013, № 51945 від 29.10.2013, № 51941 від 29.10.2013, № 51940 від 29.10.2013, № 51941 від 29.10.2013, № 51938 від 29.10.2013, № 51939 від 29.10.2013
 • Мультимедійний посібник – електронна книжка нового тисячоліття

Гортаємо сторінки мультимедійного посібника…

Гортаємо сторінки мультимедійного посібника…

Отримано патенти на корисні моделі

 • Спосіб використання надземної маси ехінацеї пурпурової. Патент № 80540. Винахідники: Шершова С.В., Поспєлов С.В., Буйдін В.В. Дата набуття чинності: 10.06.2013.
 • Спосіб організації дистанційного експерименту з фізики. Патент № 101981. Винахідники: Дима Я.Ю., Саєнко О.В., Лапека І.В. Дата набуття чинності: 27.05.2013.
 • Кутер для приготування м’ясного фаршу. Патент № 77850. Винахідники: Прасолов Є.Я., Гриценко Л.О. Лозовський А.П., Прасолов Є.Я., Матюха В.В., Палаш А.А., Галич О.А., Слинько В.Г., Костоглод К.Д., Гриценко Л.О., Лапенко В.Т., Лозовський О.С. Дата набуття чинності: 25.02.2013.
 • Спосіб вилучення вуглеводневої сировини із нафтогазоконденсатних пластів. Патент № 79373. Винахідники: Куль А.Й., Синюк Б.Б., Зезекало І.Г., Коваленко В.І. Дата набуття чинності: 25.04.2013.
 • Спосіб контролю і корекції психофізіологічного стану спортсмена. Патент № 83406. Винахідники: Іванов В.І., Саєнко О.В., Степаненко С.В. Дата набуття чинності: 10.09.2013.

Отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 • 1. Твір “Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49713. Автори: Хоменко П.В., Мокляк В.М. Дата реєстрації: 18.06.2013.
 • 2. Твір наукового характеру “Світова література. Робочий зошит. 5 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51938. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко Р.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.
 • 3. Твір наукового характеру “Світова література. Зошит для контрольного оцінювання. 5 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51939. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко Р.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.
 • 4. Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу “Золота книжка” (художні твори мовами оригіналів). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51940. Автори: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Дата реєстрації: 29.10.2013.

5. Книжка для вчителя “Уроки світової літератури в 5 класі”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51941. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. Дата реєстрації: 29.10.2013.

 • 5. Книжка для вчителя “Уроки світової літератури в 5 класі”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51941. Автори: Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Орлова О.В. Дата реєстрації: 29.10.2013.
 • 6. Рукопис книги “Світова література. Хрестоматія. 10 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51943. Автори: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Люлька В.М., Ларіонова С.Г., Зубенко О.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.
 • 7. Рукопис книги “Світова література. Хрестоматія. 11 клас”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51944. Автори: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Люлька В.М., Ларіонова С.Г., Зубенко О.А. Дата реєстрації: 29.10.2013.
 • 8. Рукопис книги “Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу “Срібна книжка” (художні твори в українських перекладах)”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51945. Автори: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М. Дата реєстрації: 29.10.2013.
 • 9. Літературний письмовий твір “Літературно-мистецька Полтавщина: довідник”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47983. Автор: Степаненко М.І. Дата реєстрації: 25.02.2013.

Публікації

 • Монографії  20 (12 відповідно вимог МОН)
 • Підручники  3 (з грифом МОН)
 • Навчальні посібники  171;
 • з грифом МОН України – 17
 • Статті у фахових виданнях  512;
 • у наукометричних базах  66
 • Об'єкти у базі Skopus – 39, цитуваня – 59,
 • індекс Гірша – 3

Публікації з імпакт-фактором

 • Усього – 66
 • Російська Федерація – 37
 • Україна – 15
 • Федеративна Республіка Німеччини – 5
 • Угорщина – 3
 • Чехія – 2
 • Казахстан – 1
 • Польща – 1
 • Австрія – 1
 • Великобританія – 1

Фахові видання ліцензовані

 • «Педагогічні науки»
 • «Витоки педагогічної майстерності»
 • «Історична пам’ять»
 • «Рідний край»
 • «Філологічні науки»
 • «Філософські обрії»
 • ліцензуються
 • «Етика і естетика педагогічної дії»
 • «Психологія і особистість»

Міжнародні досягнення студентів

 • СПОРТ
 • Шеметило Едуард
 • ХХVІІ Всесвітня літня Універсіада (Росія, Казань) - І місце (С4 1000 м), ІІ місце (С4 500 м)
 • Дерев'янко В'ячеслав
 • 2 бронзові медалі з боротьби дзюдо у Кубку Європи серед молоді у м. Києві та чемпіонаті Світу серед молоді у м. Люблені (Словенія).
 • МИСТЕЦТВО
 • Супрунова Людмила
 • ІІ міжнародний фестиваль, конкурс
 • фольклорного та сучасного мистецтва
 • «На озері Гарда» (Італія), І місце

Педагогіка

 • Гаврилюк Надія
 • Слов'янський міжнародний студентський конкурс науково-дослідницьких робіт «Педагогический поиск», присвячений 125-річчю від дня народження А.С. Макаренка (Росія, Бєлгород), І місце
 • Матюх Жанна
 • Слов'янський міжнародний студентський конкурс науково-дослідницьких робіт «Педагогический поиск», присвячений 125-річчю від дня народження А.С. Макаренка (Росія, Бєлгород), ІІІ місце

Криницька Олена

 • Криницька Олена
 • Конкурс есе «А.С.Макаренко и воспитание сегодня», присвячений 125-річчю від дня народження А.С.Макаренка (Росія, Нижній Новгород), І місце
 • Мастюх Катерина
 • Конкурс есе «А.С.Макаренко и воспитание сегодня», присвячений 125-річчю від дня народження А.С.Макаренка (Росія, Нижній Новгород), ІІ місце

Наукова діяльність молодих учених

 • Роки
 • Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі
 • Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури
 • 2010
 • 134
 • 50
 • 2011
 • 142
 • 90
 • 2012
 • 210
 • 76,5
 • 2013
 • 106
 • 47,5

Іменну стипендію

 • Іменну стипендію
 • Верховної Ради України
 • для найталановитіших
 • молодих учених отримала
 • Яланська Світлана Павлівна –
 • доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної вікової та практичної психології

Наукові зв’язки із зарубіжними навчальними закладами й установами

 • Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти «Глазовський державний педагогічний інститут імені
 • В. Г. Короленка», Удмуртська Республіка РФ;
 • Краківська Академія імені Фрича Моджевського, Польща;
 • Вища Школа Педагогічна в м. Лодзь (Польща);
 • Оренбурзький державний педагогічний університет, Росія;
 • Воронезький державний педагогічний університет, Росія;
 • Гжельский державний художньо-промисловий інститут, Росія;
 • Центр освіти імені А.С. Макаренка, м. Москва, Росія;
 • Корпус Миру США в Україні;
 • Удмуртський інститут історії, мови і літератури Уральського відділення РАН, Удмуртська Республіка РФ;
 • ФДБОЗ ВПО «Удмуртський державний університет», Удмуртська Республіка РФ.
 • Діючих 40 угод

Результати міжнародної співпраці

 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі», присвячена 160-річчю від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка. У ході якої було налагоджено співпрацю з Співорганізаторами конференції стали: Спілка уральських народів України; Удмуртський науково-дослідний інститут Російської Федерації та Державний заклад Удмуртської Республіки РФ «Дом дружбы народов».

Гумбольдтівський колег

 • 17-18 травня 2013 року
 • Міжнародна наукова конференція «Хімія і життя», присвячена 150-тій річниці з дня народження Володимира Івановича Вернадського.
 • Проведений європейський
 • науковий колег під егідою
 • Посольства ФРН в Україні.

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 • «Актуальні проблеми вивчення світової літератури в середніх і вищих навчальних закладах», реєстраційний № 0111U000700 – керівник доктор філологічних наук, професор О.М. Ніколенко.
 • Захист докторської дисертації Кушнірової Т.В. «Типологія та еволюція романних форм у російські літературі першої третини ХХ століття» зі спеціальності 10.01.02 «Російська література». Захист кандидатських дисертацій: Коваленко К.Г. «Формування на рації в повістях А.П. Чехова (типологія і поетика)» зі спеціальності 10.01.02 «Російська література»; Мелащенко М.П. «Проблема імпресіонізму у творчості Б. Пастернака» зі спеціальності 10.01.02 «Російська література».

«Культурно-історична детермінація людського потенціалу в процесі формування громадянського суспільства в Україні», реєстраційний № 0111U000701 – керівник доктор філософських наук, професор П.А. Кравченко.

 • «Культурно-історична детермінація людського потенціалу в процесі формування громадянського суспільства в Україні», реєстраційний № 0111U000701 – керівник доктор філософських наук, професор П.А. Кравченко.
 • Захистили кандидатські дисертації: Блоха Я.Є. «Аксіологічні аспекти творчої спадщини В.Г. Короленка (історико-філософський контекст)» зі спеціальності 09.00.05 «Історія філософії»; Руденко І.М. «Інновації як концепт соціально-філософського дискурсу» зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».

«Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми модернізації вищої освіти Полтавщини», реєстраційний

 • «Методолого-теоретичні основи та організаційно-методичні механізми модернізації вищої освіти Полтавщини», реєстраційний
 • № 0111U000702 – керівник доктор педагогічних наук, професор
 • Л.М. Кравченко.
 • Захистили кандидатські дисертації: Кравченко Д.М. «Розвиток професійної підготовки вчителя історії у педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.)» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; Скорик Б.С. «Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (кінець XVII-XVIII століття)» зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

«Речення як багаторівнева мовна одиниця», реєстраційний

 • «Речення як багаторівнева мовна одиниця», реєстраційний
 • № 0111U000703 – керівник доктор філологічних наук, професор 
 • М.І. Степаненко.
 • Захистили кандидатські дисертації: Кірічек І.Ю. «Синтагматика відносних прикметників сучасної української мови» зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова»; Петрик О.М. «Функціонально-семантична парадигма іменників опредметненої дії сучасної української мови» зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова».

«Шляхи підвищення начально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі», реєстраційний № 0111U000704 – керівник доктор педагогічних наук, професор Н.І. Шиян.

 • «Шляхи підвищення начально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі», реєстраційний № 0111U000704 – керівник доктор педагогічних наук, професор Н.І. Шиян.
 • Захищено кандидатську дисертацію Тесленко М.М «Формування пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін» зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання».

Дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка