Попередження І врегулювання конфлікту інтересів в україні еволюція визначенняСкачати 16,89 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір16,89 Kb.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В УКРАЇНІ

Еволюція визначення

 • Загальні правила поведінки державного службовця, 2000 р.
 • Галузеві акти (процесуальні кодекси, акти щодо приватизації, державних закупівель)

Еволюція визначення

Загальні правила поведінки державного службовця, 2000 р.

Пункт 21

Державний службовець повинен на вимогу заявляти про наявність чи відсутність у нього конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли державний службовець має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об'єктивне виконання службових обов'язків.

Еволюція визначення

Кримінально-процесуальний кодекс, 1960 р.

Стаття 60. Відвід слідчого і особи, яка провадить дізнання

Слідчий і особа, яка провадить дізнання, підлягають відводу:

1) коли вони є потерпілими, свідками, цивільними позивачами, цивільними відповідачами або родичами кого-небудь з них, а також родичами обвинуваченого;

2) коли вони брали участь у справі як експерти, спеціалісти, перекладачі, захисники або представники інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

3) коли вони або їх родичі заінтересовані в результатах справи;

4) при наявності інших обставин, які викликають сумнів у їх об'єктивності.

При наявності зазначених підстав слідчий і особа, яка провадить дізнання, повинні заявити самовідвід, не чекаючи заяви про відвід. За цими підставами відвід слідчому і особі, яка провадить дізнання, може бути заявлений обвинуваченим, потерпілим і його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками, а слідчому — і захисником.

Заява про відвід або самовідвід слідчого і особи, яка провадить дізнання, подається прокуророві, який розглядає і вирішує її протягом двадцяти чотирьох годин.

Еволюція визначення

 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011 р.)
 • Закон України «Про правила етичної поведінки» (2013 р.)

Еволюція визначення

 • Закон України «Про запобігання корупції» (2014 р.)
  • понятійний апарат
  • правила попередження конфлікту інтересів
  • процедури врегулювання конфлікту інтересів
  • механізм контролю
  • відповідальність

ПОНЯТТЯ


Потенційний конфлікт інтересів
  • наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

ПОНЯТТЯ


Реальний конфлікт інтересів
  • Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

ПОНЯТТЯ


Приватний інтерес
  • Будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 • Не допускати виникнення конфлікту інтересів
 • Інформувати керівництво (НАЗК, колегіальний орган) про потенційний чи реальний конфлікт інтересів
 • Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів
 • Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Закон встановлює обмеження щодо:

 • Сумісництва та суміщення
 • Спільної роботи близьких осіб
 • «Пантофляжу»
 • Участі у складі виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку
 • Управління підприємством або корпоративними правами

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 • Частина 7 статті 28 Закону про запобігання корупції:
 • Нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування,
 • мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 • ЗОВНІШНЄ:
  • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті застосування зовнішнього контролю
  • обмеження доступу до певної інформації;
  • перегляд обсягу службових повноважень особи;
  • переведення на іншу посаду;
  • звільнення
 • САМОСТІЙНЕ
  • добровільне позбавлення приватного інтересу

ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Конституція та спеціальні закони:

 • Президент
 • Народні депутати
 • Члени Кабінету Міністрів, керівники інших ЦОВВ
 • Судді
 • Місцеве самоврядування

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА БІЗНЕС

Антикорупційні програми

1) Державні та комунальні підприємства (≥50%)

2) Приватні підприємства – у разі участі у держзакупівлях

1) Містять процедури попередження і врегулювання конфлікту інтересів

2) Пом’якшують відповідальність юридичної особи

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

 • Орган (уповноважена особа):
 • Загальна організація роботи (антикорупційні програми)
 • Консультації для службовців
 • Врегулювання конфлікту інтересів
 • Національне Агентство з питань Запобігання Корупції:
 • Моніторинг, контроль, відповідальність
 • Методичне забезпечення
 • Роз’яснення у конкретних ситуаціях

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Неповідомлення про конфлікт інтересів -

штраф 1700-3400 грн. (70 – 140 євро)

Вчинення дій або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів -

штраф 3400 - 6800 грн. (140 – 280 євро)

Повторність протягом року –

штраф 6800 - 13600 грн. (280 – 560 євро) з позбавленням права обіймати віповідні посади протягом 1 року

ІНШІ НАСЛІДКИ

 • Скасування рішення або акта, прийнятого в умовах конфлікту інтересів
 • Нечинність правочинів, укладених за умов конфлікту інтересів
 • Відшкодування шкоди, заподіяної рішенням чи діями в умовах конфлікту інтересів

ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 2015 – 2017 р.р.

 • Створення НАЗК – спеціалізованого органу
 • Методичні рекомендації
 • Спеціальний розділ на веб-сайті НАЗК
 • Тренінги
 • Інформаційні кампанії
 • Моніторинг виконання законодавства
 • Вдосконалення законодавства і практики

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • Посібник ОЕСР з вирішення конфлікту інтересів на державній службі
 • (http://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf)

 • Моніторинговий звіт ОЕСР щодо України
 • (http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf)

 • Узагальнені результати Третього раунду оцінки Групи держав проти корупції (GRECO)
 • (https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Compendium_Thematic_Articles_EN.pdf)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В УКРАЇНІБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка