Портфоліо ліщенюк Олеся ЛеонідівнаСкачати 41,46 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір41,46 Kb.
 • ПОРТФОЛІО
 • Ліщенюк
 • Олеся Леонідівна
 • Заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ВМР”
 • 2011 р.
 • 2013/14 – 2014/15 н.р.
 • Педагогічне есе
 • Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!
 • Вчитель, викладач, педагог… Скільки синонімів одного слова.  Викладач… Це посада чи покликання? Яким має бути сьогодні викладач?            
 • Викладач – артист, роль якого триває не годину і не дві, а довгі роки. Він повністю занурюється у свою роль, живе нею. Викладач – лікар, який лікує не тільки тіло, а й душу. Викладач – будівельник. Він будує людські долі.  У той же час, викладач – проста людина. Зі своїми радощами і печалями, проблемами. Він багатогранний і цікавий, добрий і суворий, справедливий і непідкупний. Звідки ж бере свої сили викладач, щоб одночасно бути вихователем і педагогом, артистом і скульптором, батьком і матір’ю…   
 • Чи планувала я, особисто, свій життєвий шлях присвятити педагогіці. Стати викладачем. І чи думала я, що моєю роботою буде викладання? Так. Про це я мріяла з самого дитинства. І доля привела мене до Рогатинського державного аграрного коледжу. Хоча, тоді він ще мав назву «Радгосп-технікум». Як це було давно, а здається, що вчора. Пам’ятаю своє перше заняття. З яким хвилюванням і трепетною радістю готувалася я до нього. Пам'ятаю обличчя своїх перших студентів. Спочатку було багато невдач і розчарувань. Мої бажання і прагнення часто не збігалися з результатами моїх педагогічних зусиль. Молодий викладач, молодий спеціаліст. Але йшов час.
 •   
 • І  я разом зі своїми студентами вчилася, експериментувала, удосконалювалася.        
 • Змінювалися умови навчання й підходи до виховання, та незмінним залишилося головне призначення викладача – навчити Людину бути Людиною.  А в чому ж сенс моєї роботи, такої улюбленої і такої важкої? Напевне, в тому, щоб навчити студентів німецької мови. Дуже важливо не стільки дати знання, скільки навчити добувати їх. Тому багато часу приділяю тому, щоб навчити студентів самостійно мислити, знаходити потрібну інформацію, зіставляти факти, тобто вчу їх ВЧИТИСЯ.                   
 • Кожне моє заняття – це маленький спектакль, це заняття людяності, етичності, моральності, пізнання себе, світу в ньому, заняття всебічного розвитку особистості студента. Я вірю, що мої найкращі заняття ще попереду. І продовжувати їх буде саме життя.                                                                    
 • Як відомо: навчальний заклад був і буде в житті кожного. Для студентів - це набуття знань, а для викладача - книга життя, читаючи яку, сторінку за сторінкою, набираєшся безцінного досвіду. І важливо, щоб цей досвід Викладача із маленької "зернинки", яку він вкладає в кожного свого студента, проріс урожайним "колоссям" на життєвій ниві його вихованців.
 • Мета портфоліо
 • презентувати результати навчально-виховної роботи  для оцінки своєї професійної компетентності;
 •     здійснити аналіз, узагальнення та систематизацію педагогічного досвіду;
 •     систематизувати навчальні матеріали і напрацювання для демонстрації адміністрації закладу та атестації;
 •     фіксувати зміни й зростання за певний час;
 •     сформувати план подальшого професійного зростання.
 • ЗАДАЧІ
 • Своє завдання вбачаю у використанні інтерактивних методів навчання,  у вихованні творчої особистості, розвитку творчих задатків студентів. Вважаю, що студенти мають навчатися робити хоч невеликі, але  свої  відкриття.  
 • ЖИТТЄВЕ КРЕДО
 • «Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити - покажи, як ти робиш»
 • ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО
 •  
 • Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться
 • Розділ І. Загальні відомості.
 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Освіта.
 • Посада.
 • Категорія.
 • Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи.
 • Підвищення кваліфікації.
 • Нормативні документи які використовую в роботі.
 • Самоосвітня діяльність.
 • Розділ ІІ. Науково-методична діяльність
 • Інноваційні форми роботи та технології, що використовую.
 • Участь у предметних тижнях іноземних мов.
 • Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.
 • Підготовка до олімпіад.
 • Участь в олімпіадах.
 • Плани відкритих уроків.
 • Позакласні заходи.
 • Розділ ІV. Навчально-матеріальна база.
 • Зміст
 • Розділ І. Загальні відомості
 • Освіта - Вінницький державний педагогічний інститут. В 2003 році закінчила факультет іноземних мов, спеціальність – німецька та англійська мови.
 • Спеціальність за дипломом – вчитель німецької та англійської мови.
 • Посада – вчитель німецької мови.
 • Категорія – друга кваліфікаційна категорія.
 • З 2003 по сьогодні – – вчитель англійської, німецької мови закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ВМР”
 • З 2013р. викладач англійської мови кафедри іноземних мов Вінницького фінансового- економічного університету ім. .
 • Стаж роботи 10 років
 • Педагогічний стаж 10 років
 • Стаж роботи вчителем англійської, німецької мов 10 років
 • Стаж роботи в даному навчальному закладі 10 роки
 • Підвищення кваліфікації :
 • Грудень 2010 року – курси підвищення кваліфікації вчителів німецької мови. Захистила випускну роботу на тему “Методика розвитку навичок аудіювання”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 5041.
 • Нормативні документи, які використовую в роботі:
 • Національна доктрина розвитку освіти в Україні.
 • Закони України “Про освіту”.
 • Закони України “Про загальну середню освіту”.
 • Концепція загальної середньої освіти.
 • Концепція розвитку освіти в Україні на 2007-2011 роки.
 • Концепція профільного навчання в старшій школі та її нова редакція.
 • Закони України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти ”, яким запроваджено 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Державні національні програми “Вчитель”, “Кадри”.
 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.
 • 2 – 12. – Перун, 2005.
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна
 • мова. 5 – 12. – Перун, 2005.
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10 – 11. – Навчальна книга, 2004.
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-536 від 21.07.2011 “Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 н. р.”.
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.11 № 1 9-901 “Щодо додаткового переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 н. р.”
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №1/9-313 “Про забезпечення збірниками завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”.
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 №1/9-61 “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 н. р.”.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 566/19304 від 11.05. 2011 р. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.
 • Навчальний план закладу, розроблений відповідно до вищеназваних документів.
 • Навчальний план закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ВМР”, який складається:
 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;
 • для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99;
 • 5-9-х класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов, за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321.
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток).

Тема самоосвіти: Запобігання перевантаженню учнів на уроках німецької мови з метою збереження її до навчання

 • Самоосвітня діяльність (2011/12 – 2013/14 н.р.)
 • Мета та завдання:
 • визначити суть мотивації та її роль у системі навчання іноземних мов;
 • обґрунтувати педагогічні, психологічні та психолінгвістичні методи запобіганню перевантаження учнів на уроках німецької мови;
 • визначити основні методи та умови підвищення інтересу учнів до вивчення іноземної мови.
 • Види діяльності:
 • вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури;
 • розробка програмно-методичного забезпечення навчального процесу;
 • узагальнення і розповсюдження досвіду роботи;
 • підвищення кваліфікації.
 • Запобігання перевантаженню учнів на уроках німецької мови з метою збереження мотивації до навчання
 • Актуальність дослідження. В наш час майже всі школі вивчають дві або три іноземні мови. Оволодіти знаннями та лексикою одразу декількох іноземних мов є нелегкою задачею для учнів. У звязку з цим виникає певний рівень перевантаження учнів на уроках іноземної мови. Учитель має розробляти свої уроки таким чином, щоб знизити рівень перевантаження учнів. Для виконання цієї задачі слід використовувати в своїй рооті певний ряд методів навчання та контролю, які забезпечать запобіння перевантаження учнів, що збереже мотивацію учнів до навчання. Оскільки якщо учень втомлений і урок для нього не цікавий- у нього не буде жодної мотивації до навчання, а навчання, в свою чергу, не буде ефективним без мотивації.
 • Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес з німецької мови у середніх та старших класах загальноосвітньої школи.
 • Предмет дослідження: психолого-педагогічні передумови запобігання перевантаження учнів на уроках німецької мови
 • Мета дослідження: розробити та експериментально перевірити дидактичну модель процесу навчання німецької мови та методів уникнення перевантаженн учнів під час вивчення німецької мови як другої іноземної мови
 • Розділ ІІ. Науково-методична діяльність
 • Інноваційні методи запобіганню перевантаження учнів та мотивації їх до навчання, що використовую:
 • Метод стимулювання – методи спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню учнів навчальною інформацією.
 • Метод навчальної дискусії – суперечка, обговорення будь-якого питання навчального матеріалу.
 • Метод пізнавальних ігор – спеціально створена захоплююча пізнавальна діяльність
 • Метод створення ситуації інтересу – використання цікавих пригод, гумористичних уривків, тощо. Метод опори на життєвий досвід учнів – використовувати досвід учнів, їх враження та ідеї в процесі навчання.
 • Методи стимулювання обов’язку та відповідальності у навчанні.
 • Робота в парах
 • Ігри
 • Робота в групах
 • Театралізація
 • Дебати
 • Дискусія
 • Підвищення інтересу до вивчення іноземної мови завдяки власному досвіду
 • Участь у ролі перекладача в міжнародному фестивалі танцю «Барвінкове кружало»
 • Підготовка до олімпіад :
 • Дата
 • Назва олімпіади
 • Рівень
 • Кількість заявлених учасників
 • Результат
 • 1.
 • 2013 р.
 • Олімпіада з німецької мови
 • Міський
 • 2
 • Переможців немає
 • Участь в олімпіадах
 • Дата
 • Форма співробітництва
 • Результат
 • Рівень
 • 1.
 • 28 грудня 2009 року
 • Член журі ІІ (міського) етапу олімпіади з німецької мови
 • Член журі усного туру в 9-х класах, складання протоколів
 • Міський
 • Відкриті уроки:
 • Дата
 • Тема уроку
 • Клас
 • Рівень
 • 1.
 • 09.12.13
 • “Beim Tisch”
 • 9B
 • Шкільний
 • 2.
 • 11.12.13
 • “Weihnachten Speise”
 • 9B
 • Шкільний
 • Позакласні заходи:
 • Дата
 • Тема уроку
 • Клас
 • Рівень
 • 1.
 • 11.12.13
 • “Winter Feste”
 • 6B
 • Шкільний
 • Розділ ІV. Навчально-матеріальна база
 • 1. Таблиці (список додається).
 • 1. Das Deutsche Alphabet
 • 2. Die Deklination des Artikels
 • 3. Die Personalpronomen
 • 4. Die Deklination der Pronomen I; II
 • 5. Die Deklination der Substantive
 • - Gemichte Deklination
 • - Schwache Deklination
 • - Weiblsche Deklination
 • 6. Die Deklination der Adjektive
 • - Gemichte Deklination
 • - Schwache Deklination
 • - Starke Deklination
 • 7. Die Deklination der SubstantiviertenAdjektive
 • 8. Die Steigerungsstunden der Adjektive
 • 9. Die Prepositionen
 • 10. Die Numeralien
 • 11. Die Modalmverben im Präsens
 • 12. Die Konjugation der Verben im:
 • - Präsens
 • - Präteritum
 • - Perfekt
 • - Plusquamperfekt
 • 2. Демонстраційний матеріал з німецької мови:
 • «Тварини» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Продукти харчування» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Мій дім» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Пори року. Погода. Природа» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Фрукти. Овочі. Ягоди» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «У школі. Спорт» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Професії. Хобі» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Одяг. Взуття» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «У лікаря. Будова тіла. Зовнішність» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Свята. Іграшки. Подарунки» 32 картки, формат 17х25 см;
 • «Транспорт» 32 картки, формат 17х25 см.
 • 3. Комплект аудіокасет і CD “Das Deutschmobil” (3), “Wir” (3).
 • 4. Словники:
 • Українсько - німецький,
 • Німецько - український,
 • Словник фразеологізмів.
 • 5. Газети:
 • 1. “Deutsch” (6 екз. – 2010р., 6 екз. – 2011р., 1 екз. – 2012р).
 • Всеукраїнська газета для вчителів, викладачів,
 • студентів та всіх, хто вивчає німецьку мову.
 • 2. “Німецька мова в школі” (науково-методичний журнал)
 • (12 екз. – 2010р., 12 екз. – 2011р., 3 екз. – 2012р).
 • 3. “Deutsch” із вкладкою “Jugend Fresh”
 • Для старшокласників та студентів
 • Видавництво педагогічної преси та літератури “Шкільний світ”
 • (12 екз. – 2011р., 3 екз. – 2012р).
 • 4. “Deutsch” із вкладкою “Didaktik”
 • Для старшокласників та студентів
 • Видавництво педагогічної преси та літератури “Шкільний світ”
 • (12 екз. – 2011р., 3 екз. – 2012р).
 • 6. Методична література на допомогу вчителю німецької мови.
 • 1. Базій Л.А. Я обираю німецьку! Усі правила,таблиці для системного запам’ятовування. - Х.: «Основа», 2010. – 400 с.
 • 2. Басай Н. Lesekiste. Скринька для читання. Книжка для читання з німецької мови для 5-го і 6-го кл.: ч. 2. – К.: Наш час, 2006. – 112 с.
 • 3. Бачкінс С.В., Бринзюк І.Е. Deutsch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5 – 11 класів. Х.: Ранок, 2006. – 496 с.
 • 4. Булгакова В.Г. Олімпіади з німецької мови. 8 – 11 класи. Х.: «Основа», 2007. – 192 с.
 • 5. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Вид. 2-е, випр. і доп. - Х: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. - 432 с.
 • 6. Горбач Л. Німецька мова як друга іноземна: 10 клас: шостий рік навчання. - К.: Шк..світ, 2010. – 128 с.
 • 7. Горбач Л. Німецька мова як друга іноземна: 9 клас: п’ятий рік навчання. - К.: Шк..світ, 2009. – 128 с.
 • 8. Гоголєва Г.В. Німецька мова: Стислий курс граматики. – Х.: Ранок, 2009. – 160с.
 • 9. Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови (морфологія). – Тернопіль: «Астон», 2003. – 87 с.
 • 10. Гоголева Г.В. Німецька мова. 9 клас: Методичний посібник для вчителя до зошита з граматики. – Х.: Ранок, 2010. – 64 с.
 • 11. Гінка Б.І. Deutsches Lesebuch. Книга для читання німецькою мовою: Навчальний посібник. - Тернопіль: Богдан, 2004. – 96 с.
 • 12. Паремская Д.А. Практическая граматика (неметкий язык). Учебное пособие. Мн.:Выш. шк., 2003 – 350 с.
 • 13. Смолій М.С. Німецька мова:Граматичний довідник. Вид. 2-е, випр. і доп. - Тернопіль: Богдан, 2006. – 208 с.
 • 14. Романовська Н.І., Ковалишина Ю.П. 220 тем німецької мови. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 384 с.
 • 15. Щербань Н.П., Кушнерик В.І. Практичний курс німецької мови: Посібник. – Чернівці: Книги 21, 2005. – 200 с.
 • 16. Роман Р.М. Німецька мова: посібник-порадник для старшокласників і вступників до вищих навчальних закладів. - Тернопіль: Богдан, 2006. – 240 с.
 • 17. Радченко Т. Міні-театр на уроці німецької мови. - К.: Шк..світ, 2009. – 96 с.
 • 18. Панюшкіна О. Пісні. Німецька мова. - К.: Шк..світ, 2007. – 128 с.
 • Плани на майбутнє
 • Підвищення кваліфікації в галузі лінгвістики й методики викладання німецької мови (читання методичної літератури, участь у семінарах, відвідування курсів підвищення кваліфікації).
 • Розвиток навичок комунікативного спілкування учнів на уроках німецької мови та в позакласної діяльності.
 • Працювати над досягненням учнями рівнів B1, B2 оволодіння мовою у рамках шкільної тематики.
 • Удосконалювати навички використання комп’ютерних технологій та Інтернет- ресурсів у своїй роботі.
 • Моя професійна автобіографія
 • Мій трудовий шлях почався 20 вересня 2003 року, коли  я, ще зовсім молода і недосвідчена вчителька, що щойно закінчила педагогічний університет, прийшла перший раз у клас не у якості учениці, а у якості вчителя.   
 • З того дня проминуло 10 років. Збігли дні, один за одним. Шкільні дні, наповнені турботами, недоспаними ночами, маленькими і великими перемогами над собою, радощами і смутком. Але..                                                                               
 •                                             Я вибрала долю собі сама,
 •                                             І що зі мною не станеться, -
 •                                             У мене жодних претензій нема
 •                                             До  Долі – моєї  обраниці
 •                                                                          Ліна Костенко
 • З   того   першого   дня   і   по   сьогодні   я   працюю 
 •  у  загальноосвітній   школі   І – ІІІ ступенів № 26 
 • м. Вінниці.
 •  
 • 29.09.2003 р. – дотепер:     вчитель іноземних мов                             
 • ·       викладання шкільного курсу іноземної мови  у  5 – 11 класах;
 • ·       участь у роботі ШМО вчителів іноземної мови.
 •  


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка