Портфоліо викладача фінансових дисциплін втек кнтеуСкачати 30,33 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір30,33 Kb.

ПОРТФОЛІО

ВИКЛАДАЧА ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН ВТЕК КНТЕУ

ТІМОШЕНКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ

РОЗДІЛ І

відомості

про викладача

Тімошенко Наталія Миколаївна

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.

У коледжі працюю з 17 листопада 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін.

Викладаю у коледжі такі дисципліни як фінанси, фінанси підприємства, банківські операції, казначейська справа, інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах.

У 2015 році вступила до аспірантури КНТЕУ за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”

У 2015 році приймала участь в Восьмій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті», тренінгу для викладачів за прикладними рішеннями «1С: Підприємство 8», тренінгу «Парус-Підприємство 7.40» модуль «Бухгалтерія», обласній науково-практичній конференції «Формування професійно компетентного педагога в умовах оновлення змісту освіти», шо засвідчують відповідні сертифікати.

Педагогічне кредо:


"Ти лише до тих пір здатний сприяти освіті інших,

поки продовжуєш працювати над власною освітою".

(німецький філософ Дістервег)

Диплом про вищу освіту

РОЗДІЛ Іі

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

  З метою самоосвіти та самовдосконалення приймала участь у таких конференціях як Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст”, Всеукраїнська студентська наукова конференція “Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України”, п’ята всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасна наука в мережі інтернет”, п’ята всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Простір і час сучасної науки”, Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глоболізації”, Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Банківський та реальний сектор економіки: фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку”

Це прекрасний спосіб самовираження і допомагає стимулювати себе йти вперед, знайомитися з новими методами роботи, які використовують колеги з інших навчальних закладів. Також це дозволяє показати себе, свій навчальний заклад. Досвід, який отримується після участі у різного типу конференціях та, особливо, після ознайомлення з роботами інших учасників, є незамінним при плануванні роботи з сучасними студентами.

ДРУК У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

У 2008 році мною була написана стаття “Інвестиційна політика страхових компаній України”, яка надрукована у Науковому віснику Буковинської державної фінансової академії “Економічні науки” випуск 2(11).

У статті розкритті основні перспективи розвитку стрхового рмнку України. Розглянута структура активів страхових компаній України та Росії, здійснено аналіз ефективності розміщення страхових резервів. Зроблено висновки та визначені шляхи удосконалення.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності коледжу. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців, розширення загального та професійного  світогляду.

Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників.

У 2015 році в процесі роботи з обдарованою молоддю мною були підготовлені 2 студенти для участі в IV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми ефективного соцільно-економічного розвитку України: пошук молодих”.

Результатом роботи є друк тез доповідей студентів в збірнику

Подорожняк Ярослав “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку в Україні та їх вирішення за допомогою застосування фінансових механізмів” .

Було розглянуто основні проблеми соціально-економічного розвитку України та визначено конкретні завдання фінансового механізму для їх вирішення

Фірко Марія “Сучасний стан валютного ринку України та його вплив на соціально-економічний розвиток країни”

В роботі було проналізовано стан валютного ринку України та основні законодавчі зміни, що стосуються цього сектору фінансового ринку. А також зроблено висновки про вплив даних змін на соціально-економічний розвиток країни.

Розділ ІІІ

МЕТОДИЧНА

РОБОТА

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТого ЗАНЯТтя У КОЛЕДЖІ

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу займають відкриті заняття. Відкрите заняття – це форма обміну досвідом, демонстрація інноваційних технологій освіти, творчого пошуку, удосконалення майстерності педагогів.

Підготовка до такого заняття – це кропітка праця не лише викладача, але й студентів. Особливістю такої роботи є ще й те, що на сьогодні це не просто про режисовані етапи роботи. Навпаки, це спільна підготовка певної частини заняття викладача та студентів, це неочікуваний результат та

спільна творча співпраця не лише

безпосередньо на заняття.

Мною було проведено

відкрите лекційне заняття з дисципліни

“Банківські операції” на тему:

“Емісійні операції банків”.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Методика проведення заняття – це спосіб, у який можна досягти поставленої мети. Будь які форми, методи та забезпечення заняття спрямовуються на реалізацію мети заняття. Тому для активізації навчального процесу потрібно сформулювати тему заняття, мету та завдання, і закінчити заняття підсумками основних результатів, які є досягненням мети.

Для зацікавлення студентів потрібно використовувати візуалізацію матеріалу. Також доцільним є використання практичних завдань у вигляді пустографів, завдань на встановлення відповідностей, розгадування кросвордів, тестів, послідовностей.

Заняття починається з організаційного моменту.

Викладач повідомляє тему і мету заняття, а також

мотивує навчальну діяльність студентів, показуючи

важливість і актуальність теми.

Основна частина заняття починається з актуалізації

знань студентів, які були набуті на попередніх з

аняттях. Викладач робить це за допомогою, переліку

підібраних питань.

Після цього можна переходити до проблемного

Після цього можна переходити до проблемного

питання, яке студенти мають поставити самостійно на

основі відео про “Очищення банківської системи в

Україні”.

Тепер можна переходити до розгляду основного матерілу. Спершу слід пояснити студентам, які існуюти види операцій банків з цінними паперами та їх класифікація за різними критеріями. А також навести приклади бланків різних цінних парерів.

Розглядаючи процедуру випуску цінних паперів акцентовано увагу на документах, що супроводжують етапи даного процесу.

Розглядаючи процедуру випуску цінних паперів акцентовано увагу на документах, що супроводжують етапи даного процесу.

Студентам запропоновано визначити основні пункти таких офіційних документів як: Проспект

емісії облігацій ПАТ “Укрсоцбанк”

та Протокол закритого

розміщення акцій

ПАТ “БАНК ФОРУМ”

Розгляд такого інструменту, як акція розпочинається із випереджувального матеріалу, що підготувала студентка на тему “Акції. Сутність і призначення”.

Розгляд такого інструменту, як акція розпочинається із випереджувального матеріалу, що підготувала студентка на тему “Акції. Сутність і призначення”.

На основі отриманої теоретичної інформації студентам слід

проаналізувати відео “Думки банкірів та фінансових

аналітиків про шляхи виходу банківського сектору з кризи

за допомогою акцій”.

Потім слід розглянути статистичну інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку по випуску акцій та список найбільших банків-емітентів даного інстументу.

Студенти мають зробити висновки про стан ринку акцій в Україні.

Наступний цінний папір – це облігація. При розгляді цього інструменту студентам запропоновано розглянути ряд позитивних сторін у використанні облігацій для розширення капіталу банку.

Наступний цінний папір – це облігація. При розгляді цього інструменту студентам запропоновано розглянути ряд позитивних сторін у використанні облігацій для розширення капіталу банку.

Та проаналізовано статистичні дані обсягу

зареєстрованих випусків облігацій у 2010-

2014 роках. Визначено місце банків серед

емітентів та відзначено той факт, що у 2015

році не зареєстровано жодного випуску

облігацій банками .

Після закінчення розгляду кожного питання матеріал

Після закінчення розгляду кожного питання матеріал

Закріплюється за допомогою виконання завдань в програмі

LearningApps:

Пазл

“Види операці банків

з цінними паперами”

Виконання завдань на закріплення допомагає студентам

краще засвоїти новий матеріал.

Підводячи підсумки заняття, потрібно вказати, чи досягнуто мети заняття. Якщо мета, яку було поставлено на початку заняття, була досягнута, то можна казати, що заняття проведено успішно.

Після цього студентам повідомлено оцінки – аргументуючи їх, та прокоментовано домашнє завдання.

Послідовність “Процес випуску

цінних паперів ”

Кросворд “Цінні папери”

РОЗДІЛ ІV

навчально-виховна

робота

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОї ВИХОВНОї години У КОЛЕДЖІ

Щоб більше зацікавити своїм предметом студентів іноді недостатньо просто цікаво та різними методами подавати матеріал на занятті. Іноді гарним методом такої роботи стає проведення предметних відкритих навчально-виховних заходів.

У жовтні 2015 року мною була проведена відкрита виховна година на тему “Всесвітній день заощаджень в Україні”.

У 2012 році Національний банк України ініціював святкування Всесвітнього дня заощаджень в Україні та проведення Всеукраїнського тижня фінансової грамотності.

Головна мета проведення заходу для студентів є популяризація ідеї системного заощадження та збереження коштів заради фінансової стабільності в майбутньому. Учасниками виховної години були студенти І та ІІІ курсів з спеціальності “Фінанси і кредит”.

На початку була заслухана історична довідка про історію заощаджень, а потім у вигляді вікторини студенти давали цікаві відповіді на питання про необхідність заощаджень та їх розміри.

Студенти ІІІ курсу за місяць до цього дня отримали завдання заощаджувати кошти різними способами (відкладати монети, заощаджувати з кишенькових грошей, їздити лише на тролейбусі тощо) та оголосити свої результати на виховній годині. Старшокурсники не лише відповідально віднеслися до завдання, але й передали свій досвід студентам першого курсу.

По закінченні студенти зробили висновки, що заощаджувати потрібно і вони будуть це робити.

Виховний захід (брифінг) з теми: «Актуальні економічні питання сьогодення»

Бр́ифінг (англ. briefing) короткий публічний виступ для представників засобів масової інформації, на якому учасники певних подій або заходів надають інформацію про поточний перебіг справ, позиції сторін, повідомляють раніше невідомі деталі та відповідають на питання журналістів.

Учасниками заходу були студенти ІІІ курсу спеціальностей “Фінанси і кредит” та “Бухгалтерський облік”. Вони були поділені на дві групи: представники влади та журналісти.

У підготовці до цього заходу була проведена кропітка та об’ємна робота студентів із досконалого вивчення ситуації в економіці України. Представники влади готувались із позиції своїх Міністерств, а журналісти готували цікаві та провокуючі питання.

Проведення брифінгу має свої особливості. Стислість викладу теми передбачає наявність продуманого тексту і вміння швидко та чітко реагувати та відповідати на будь-які питання.

Проведення брифінгу має свої особливості. Стислість викладу теми передбачає наявність продуманого тексту і вміння швидко та чітко реагувати та відповідати на будь-які питання.

Брифінг триває не більше 30 хвилин. З них перші 10 хвилин відводяться на представлення присутніх офіційних осіб та ознайомлення зі своєю позицією.

Решту часу присвячується відповідям на бліц-питання, які задають співробітники ЗМІ.

Усі студенти грунтовно підготувалися до своїх ролей та під час проведення брифінгу розвязали дискусію про стан економіки України. Відповіді міністрів були обгрунтованими, але й журналісти не поступалися у своїх доводах. Після закінчення брифінгу студенти були задоволені собою та досвідом, який вони отримали.

Перевагами проведення даного заходу можуть бути такі моменти:

- підвищення інтересу до навчальних занять і взагалі до тих проблем, які розглядаються в її процесі;

- зростає пізнавальність у процесі навчання, яка характеризується тим, що студенти засвоюють та утримують більшу кількість інформації, яка базується на прикладах конкретної діяльності, що сприяє отриманню учасниками гри навичок прийняття рішень;

- рольові ігри позитивно впливають на відношення студентів до навчального процесу та інших форм занять;

- змінюється відношення студентів до тих конкретних ситуацій, які служили предметом гри, до людей, які були персонажами у грі;

- змінюється самооцінка, вона стає більш об'єктивною, змінюються іноді й оцінки можливостей людського фактора;

- змінюються у кращий бік взаємини студентів і викладачів. Це стосується не тільки тих викладачів, які проводять цю гру, а й тих з інших дисциплін, знання яких допомагають успішній участі в грі.

Семінар-практикум із представником Центру обслуговування платників податків з теми «Роль податків в житті суспільства»

21 травня 2015 відбулася зустріч студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» із представником Центру обслуговування платників податків. Під час семінару Лариса Михайлівна розповіла про зміни в податковому законодавстві, права студентів щодо відшкодування вартості навчання, важливість сплати податків, права та обов’язки платників податків. Наводилися статистичні дані з наповнення бюджету Вінницької області податковими платежами за 2014 рік. Студенти практикували заповнення податкової декларації та отримали відповіді на питання професійного змісту.

День відкритих дверей у Вінницькій державній податковій інспекції

28 травня 2015 року студенти групи Ф-5 були запрошені на День відкритих дверей Вінницької державної податкової інспекції. Для них була проведена цікава екскурсія по установі, яка супроводжувалася змістовною та актуальною розповіддю працівника ДПІ. Студенти дізналися про процедуру оформлення приватного підприємця, про методи подання податкової звітності, були враженні інформацією про «Пілотний проект», що запроваджений лише у Вінницькій області та у м.Києві.  

Про цю зустріч було здійснено репортаж на місцевому

телебаченні у випуску програми «Податковий тиждень»База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка