Порядок встановлення неповного робочого часу з ініціативи адміністрації у державних підприємствах нан україни Інституту проблем матеріалознавстваСторінка1/3
Дата конвертації14.02.2017
Розмір0,68 Mb.
  1   2   3Додаток № 1

до колективного договоруПОРЯДОК

встановлення неповного робочого часу з ініціативи адміністрації

у державних підприємствах НАН України

Інституту проблем матеріалознавства


 1. Адміністрація письмово звертається до профкому установи з поданням погодити встановлення неповного робочого часу для співробітників установи або її окремих підрозділів. До звернення додаються:

 • фінансово-економічне обґрунтування необхідності введення неповного робочого часу та його тривалість;

 • проект наказу про встановлення неповного робочого часу, в якому повинно бути визначено для яких співробітників, на який період вводиться неповний робочий час та його тривалість (в годинах на тиждень).
 1. Питання про встановлення неповного робочого часу розглядається на спільному засіданні дирекції та профкому. Рішення оформляється відповідним протоколом.
 1. У разі прийняття рішення про встановлення неповного робочого часу адміністрація установи за два місяці до його запровадження знайомить співробітників під особистий розпис з відповідним наказом.

Директор

ІПМ НАН України

академік В.В. Скороход


Голова профкому

ІПМ НАНУ Д.В. Щур

Додаток № 2

до колективного договору

листів 4

СХЕМА

посадових окладів наукових співробітників науково-дослідних установ і організацій

Національної академії наук України

Інститут проблем матеріалознавстваМісячний посадовий оклад, гривень

Найменування

з 01.01.08

з 01.04.08

з 01.10.08
посади

Мінімальна заробітна плата –

515 грн

Мінімальна заробітна плата –

525 грн

Мінімальна заробітна плата –

545 грн

Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тариф.розряду -545 грн

Керівні працівники

Директор науково-дослідного інституту

2504-2546


2552-2594


2649-2693


2649-2693Учений секретар НДІ

2236-2364

2278-2409-

2365-2501

2365-2501

Керівник філіалу (відділення) НДІ, керівник наук.-досл. центру

2488-2528


2535-2576


2631-2674


2631-2674Завідувач наук.-досл. підрозділу (відділення, відділу, лабораторії) НДІ, наук.-техн.центру, радник при дирекції

2236-23642278-24092365-25012365-2501Учений секретар філіалу (відділення) НДІ, наук.-техн.центру

2136-2206


2177-2248


2260-2333


2260-2333Керівник наук.-досл. установи

2283-2341

2326-2385

2414-2476

2414-2476

Головний інженер наукової установи, організації

1468-1683


1496-1705


1553-1770


1553-1770Головний інженер (конструктор, технолог) проекту, гол.інженер комплексної установки

1387-1575


1413-1605


1467-1666


1467-1666Зав.відділу, який виконує наукову, наук-техн.роботу, в тому числі: патентно-ліцензійні та винахідницькі роботи, стандартизації, метрології, науково-техн.інформації, конструкторської, технологічні, проектні, плано-во-виробничі, впровадження наук-техн.розробок, тощо; керівник служби охорони праці і техніки безпеки, ре-жимно-секретного та інших прирівня-них до основних підрозділів; керівник редакції, головний редактор наук. журналу, секретар відповідальний

1387-1575


1413-1605


1467-1666


1467-1666Зав.підрозділу (сектору, групи, служби, зміни) у складі наук.-дослідних та інших підрозділів, який виконує наукову, наук-техн. або наук.-організаційну роботу

1129-13051150-13301194-13811194-1381


Наукові співробітники

Головний науковий співробітник

2283-2364

2326-2409

2414-2501

2414-2501

Провідний науковий співробітник

2236-2283

2278-2326

2365-2414

2365-2414

Старший науковий співробітник

2031-2101

2070-2141

2149-2222

2149-2222

Науковий співробітник

1726-1873

1759-1909

1826-1982

1826-1982

Молодший науковий співробітник

1533-1627

1562-1658

1621-1721

1621-1721

Професіонали та фахівці, які проводять наукові і науково-технічні розробки та які виконують науково-організаційну роботу

Головні: інженер, конструктор, техно-лог, електронік, програміст,економіст, редакт. науковий та ін.

1310-1463


1335-1491


1386-1548


1386-1548Провідні: інженер, інженер-дослідник, конструктор, технолог, електронік, програміст, математик, економіст, юрист, редактор науковий та інші

1036-11701056-11921096-12371096-1237Інженер, інженер-дослідник, конструк-тор, технолог, електронік, програміст, математик, економіст, юрист, редактор науковий та інші

1 категорії

2 категорії

без категорії


1000-1100

913-1000

837-913

1019-1121

930-1019


853-930

1058-1164

965-1058

885-965

1058-1164

965-1058


885-965

Технік, лаборант з вищою освітою:

1 категорії

2 категорії

без категорії


802-855


749-802

702-749

817-871

763-817


715-763

848-904


792-848

742-792848-904

792-848


742-792Примітка № 1
Посадові оклади заступників керівників інституту, заступників керівників структурних підрозділів установ встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10-30 відсотків, помічників керівників – на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника без урахування підвищень за почесне звання та інші.
Примітка № 2
Доплати працівникам інституту встановлюються:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - 33%;

старшого наукового співробітника – у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

г) за науковий ступінь:

доктора наук – у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук – у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються у межах наявних коштів, якщо діяльність співробітників за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню.

Примітка № 3
Надбавки співробітникам установ у розмірі до 50 відсотків посадового окладу встановлюються:

 • за високі досягнення у праці;

 • за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

 • за складність, напруженість роботи.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Це обмеження не поширюється на співробітників національних установ.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або розмір їх зменшується.

Примітка № 4
- Встановлювати конкретні місячні посадові оклади (місячні оклади для робітників) співробітникам з урахуванням кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів відповідної кваліфікації на основі атестації або тарифікації;

 • встановлювати надбавки, доплати та проводити преміювання згідно з затвердженими положеннями про порядок та умови виплати надбавок, премій в межах коштів, затверджених у кошторисах;

 • надавати співробітникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.


Примітка № 5
Установити, що відповідно до п.31 Розпорядження Президії НАН України від 18.11.08р. №663 посадові оклади змінюються пропорційно підвищенню розміру заробітної плати згідно із законодавством.
Директор

ІПМ НАН України

Академік В.В.Скороход
Голова профкому

ІПМ НАНУ Д.В.Щур
Додаток № 3

до Угоди

листів 2


СХЕМА

посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців і службовців

структурних підрозділів (відділів, служб), бюджетних науково-дослідних установ і організацій

інституту проблем матеріалознавства НАН України

Місячний посадовий оклад, гривень

Найменування

з 01.01.08

з 01.04.08

з 01.10.08
посади

Мінімальна заробітна плата –

515 грн

Мінімальна заробітна плата –

525 грн

Мінімальна заробітна плата –

545 грн

Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тариф.розряду -545 грн


Керівні працівники


Завідувач відділу (служби):

Зовнішньоекономічних зв’язків, планово-економічного, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, кадрів, юридичного, інших функціональних відділів; завідувач бібліотеки; головні: економіст, юрисконсульт, бібліотекар, бібліограф, редактор, головний механік (технолог, енергетик)837-1510


853-1539


885-1597


885-1597


Завідувач: бібліотечного, редакційно-видавничого відділу, науково-технічного архіву, начальник господарського відділу, начальник штабу цивільної оборони, охорони пожежної, сторожової, начальник дільниці, інших структурних підрозділів

749-1018

763-1037-

792-1076

792-1076


Завідувач (керівник) сектору (групи), що входять до складу функціональних відділів (служб) та структурних підрозділів

720-995

734-1014

762-1053

762-1053Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, фахівці та службовці


Провідні: інженер, конструктор, технолог, електронік, програміст, архітектор, математик, художник-конструктор, економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бібліотекар, бібліограф, архівіст, редактор та інші

702-855

715-871

742-904

742-904Інженер, конструктор, технолог, електронік, енергетик, програміст, математик, художник-конструктор, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бібліотекар, бібліограф, архівіст, редактор та інші

1 категорії

2 категорії

технік всіх спеціальностей

без категорії


760-808


713-760

640-702


668-713

774-823


727-774

652-715


681-727

803-854


755-803

677-742


707-755

803-854


755-803

677-742


707-755

Завідувач: канцелярії, архіву, центрального складу, бюро перепусток, господарства, фотолабораторії, експедиції, інших обслуговуючих підрозділів

638-755


650-769


675-798


675-798


Старші: лаборант, товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер, стенографістка 1 категорії, завідувач складом та інші

608-668


620-681


644-707


644-707Примітка:

Заступникам керівників структурних підрозділів установ посадові оклади встановлюються залежно від посадового окладу керівника без урахування відповідних підвищень.
Директор

ІПМ НАН України

Академік В.В.Скороход
Голова профкому

ІПМ НАНУ Д.В.Щур

Додаток № 4

до колективного договору

листів 2

СХЕМА

місячних окладів робітників бюджетних наукових установ НАН України

Інститут проблем матеріалознавства

Місячний посадовий оклад, гривень

Найменування

з 01.01.08

з 01.04.08

з 01.10.08
професій

Мінімальна заробітна плата –

515 грн

Мінімальна заробітна плата –

525 грн

Мінімальна заробітна плата –

545 грн

Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тариф.розряду -545 грн

Керівні працівники

Кур’єр, прибиральник службових (виробничих) приміщень, прибиральник території, вантажник, охоронник, робітник з благоустрою, двірник, підсобний робітник та інші

515-544


525-554


545-575


545-575


Копіювальник, комірник, контролер, музейний доглядач, робітник зеленого будівництва, озеленювач, садівник

515-573

525-584

545-606

545-606


Водії: авторанспортних засобів, електро- і автовізка, самохідних механізмів; ліфтер, фотограф, тракторист та інші

544-573

554-584

575-606

575-606


Робітники підрозділів, безпосередньо зайнятих ремонтом та наладкою основного технологічного, електрично-го, енергетичного, експериментального та наукового устаткування, машин, механізмів автомобілів та іншого рухо-мого складу, електронно-обчислюваль-ної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики та інші;

Робітники, зайняті на верстатних роботах, пов’язаних з обробкою металу та інших матеріалів, виготовленням та ремонтом інструменту та технологічного оснащення573-755


584-769


606-798


606-798Примітка:


 1. За професійну майстерність запроваджуються диференційовані надбавки до тарифних ставок співробітників у розмірах від 12 до 24 відсотків відповідної тарифної ставки.

 2. Запроваджувати диференційовані доплати для співробітників, які зайняті на важких і шкідливих роботах у розмірі до 12 відсотків, а на особливо важких і особливо шкідливих роботах 24 відсотки відповідної тарифної ставки (окладу).

 3. Погодинні тарифні ставки слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків по ремонту та обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин, слюсарів контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електроустаткування, розраховуються виходячи з розмірів 1 розряду встановленого в розмірі 545 грн.

Тарифні ставки, розраховані відповідно до цього абзацу, можуть застосовуватись для оплати праці слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків по ремонту та обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин, слюсарів контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, наладчиків верстатів і маніпуляторів з програмним упарвлінням, наладчиків контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, робтіників інших професій.

 1. Щомісячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

 2. Водіям автомобілів встановлюються:

 • надбавки за класність у таких розмірах: 2 класу – 10 відсотків, 1 класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

 • доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

 1. Місячні оклади висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо важливих та

відповідальних роботах, встановлюються у межах:


з 01.01.2008

802

-

855

гривень

з 01.04.2008

817

-

871

гривень

з 01.10.2008

848

-

904

гривень

з 01.12.2008

848

-

904

гривень
 1. Міжрозрядні коефіцієнти для встановлення тарифних ставок від тарифної ставки першого розряду 1-1,0; 2-1,1; 3-1,35; 4-1,5; 5-1,7; 6-2,0; 7-2,2; 8-2,4.

Директор

ІПМ НАН України

Академік В.В.Скороход


Голова профкому

ІПМ НАНУ Д.В.Щур
Додаток № 5

до колективного договору

листів 2

ПЕРЕЛІК

і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів співробітників державних підприємств і організацій НАН України, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у колективних договорах

Інститут проблем матеріалознавства


Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1

2

ДОПЛАТИ:

За суміщення професій (посад)

доплати одному співробітнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад співробітників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

доплати одному співробітнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватись за умови додержання нормативної чисельності співробітників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього співробітника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах

за роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 та 12 відсотків;

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 та 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;

підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).

Конкретний розмір доплат визначається колективними договорами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру.

Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час


НАДБАВКИ

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу – 10 відсотків;

водіям 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

ІІІ розряду – 12 відсотків

IV розряду – 16 відсотків

V розряду – 20 відсотків

VI і вищих розрядів - 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін


до 50 відсотків посадового окладуПримітка:

Посадовий оклад співробітників, які мають звання “Заслужений працівник галузі”, підвищується на 20 відсотків.
Директор

ІПМ НАН України

Академік В.В.Скороход
Голова профкому

ІПМ НАНУ Д.В.Щур

Додаток № 6

до колективного договору

листів 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. № 494

ПОРЯДОК

виплати надбавки за стаж наукової роботи

Інститут проблем матеріалознавства


 1. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується:

науковим співробітникам державних наукових установ, організацій, які працюють на посадах, зазначених у переліку посад наукових працівників підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. 257;

особам, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995р. № 257, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, державних підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності.

 1. До стажу наукової роботи, що дає право на встановлення надбавки за стаж наукової роботи, зараховується:

час роботи, зазначений у статті 223 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

час роботи осіб за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора професій ДК 003 – 95, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, державних підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності;

стаж державної служби.

 1. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується щомісяця науковим співробітникам залежно від стажу наукової роботи у таких розмірах:
Стаж наукової роботи

Розмір щомісячної надбавки, відсотків посадового окладу

Понад 3 років

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30
 1. Документами для визначення стажу наукової роботи є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж наукової роботи.

 2. Надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця, виходячи з посадового окладу наукового співробітника за основним місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж наукової роботи не виплачується.

У разі коли науковий співробітник тимчасового заміщує відсутнього співробітника, надбавка за стаж наукової роботи нараховується до посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

 1. Науковим співробітникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж наукової роботи, надбавка встановлюється з початку наступного місяця.Примітки

 1. Витрати, пов’язані з виплатою надбавки за стаж наукової роботи, провадяться у межах коштів, передбачених державним науковим установам та організаціям на оплату праці.

 2. Науковим співробітникам, які мають право на виплату надбавок за стаж наукової роботи, виплачується одна надбавка.

 3. Відповідно до розділу 2 Класифікатора професій ДК 003-95 до професіоналів належать співробітники, які працюють за професіями, що вимагають від них кваліфікації за:

а) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

б) дипломом про призначення наукового ступеня:

 • кандидата наук;

 • доктора наук;

в) атестатом про затвердження вченого звання:

 • старшого наукового співробітника;

 • доцента;

 • професора.

Директор

ІПМ НАН України

Академік В.В.Скороход


Голова профкому

ІПМ НАНУ Д.В.ЩурДодаток № 7

до колективного договору

листів 5

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка