Постанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»Скачати 29,07 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір29,07 Kb.

Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та реалізацію профільного навчання в ЗНЗ області

Державний стандарт початкової загальної освіти

Постанова КМУ від 20.04.11 року

 • Постанова КМУ від 20.04.11 року
 • №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
 • (на сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua, Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378)

Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

 • Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

Перевагами затвердженого документа є

 • Перевагами затвердженого документа є
 • розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання,
 • використання здоров’язбережувальних технологій
 • та екологічна спрямованість освіти.

Іноземна мова з 1 класу

 • З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу.
 • МОНмолодьспорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 година іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.

Нові програми з іноземної мови затверджені, їх можна знайти на сайті МОНмолодьспорту України за електронною адресою:

 • Нові програми з іноземної мови затверджені, їх можна знайти на сайті МОНмолодьспорту України за електронною адресою:
 • www.mon.gov.ua/index.php/ua/
 • (у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)

Кадрове забезпечення

 • заплановано інструктивно-методичну нараду для керівників РМО учителів іноземної мови «Особливості викладання іноземної мови у 1-ому класі»;
 • до плану КПК на 2012 р. внесено курси учителів англійської мови «Методика викладання англійської мови у ДНЗ та 1-ому класі ЗНЗ»;
 • інститут планує виїзні експрес-семінари на замовлення відділів освіти для вчителів, які викладатимуть іноземну мову у 1 класі.

Інформатика з 2 класу

 • З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи

Програми та підручники

 • програма «Сходинки до інформатики», підготовлена авторами: Морзе Н. В., Ломаковська, Проценко Г. О., Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф. М. (www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)
 • Остаточного документу щодо результату конкурсу рукопису підручників до цього часу не оприлюднено і тому сьогодні не можна сказати за якими підручниками вивчатимуть інформатику учні початкової школи.

Кадри

 • Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», рекомендуємо надавати вчителям початкових класів.
 • За рішенням керівництва ЗНЗ цей курс можуть викладати і вчителі інформатики.

Підготовка вчителів

 • На першому етапі педагогічні працівники проходять один із тренінгів за програмою корпорації Майкрософт «Партнерство в навчанні», «Цифрові технології», Іntel® «Навчання для майбутнього» на районному рівні до 30 січня 2012 року (Наказ МОНмолодьспорту України від 3.01.2012 року № 3 “Щодо оволодіння учителями ЗНЗ ІКТ”)
 • На другому етапі – підготовку за програмою спецкурсу «Сходинки до інформатики» на обласному чи районному рівні впродовж 2012-2015 років.
 • Для вчителів інформатики, які будуть викладати у 2-4 класах курс «Сходинки до інформатики», протягом 2013-2015 років будуть проведені спецкурси «Методика роботи у початковій школі».

Матеріально-технічна база

 • Кількість учнів на 1 комп’ютер у закладах І ступеня становить 38 учнів, у закладах І-ІІ та І-ІІІ ступеня – 13 учнів.
 • У Великобагачанському, Гадяцькому, Глобинському, Зіньківському, Котелевському, Кобеляцькому, Котелевському, Лохвицькому, Новосанжарському, Полтавському, Хорольському, Чорнухинському, Чутівському, Шишацькому районах не всі ЗНЗ І ступеня мають хоча б по 1 комп’ютеру.

Фізична культура

 • У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень

Програма

 • Розроблена та затверджена нова навчальна програма з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).
 • Програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури.

Відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту.

 • Відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту.
 • Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із таких випробувань, як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі «Рухливі та спортивні ігри».

Зміст уроку фізкультури та його структура залишилася без зміни. Але з метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.

 • Зміст уроку фізкультури та його структура залишилася без зміни. Але з метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.
 • Навчальна програма буде вводитися поетапно з 2012-2013 навчального року починаючи з 1 класу.

Кадри

 • На курсах підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури поводиться ознайомлення з новою навчальною програмою.
 • На курсах підвищення кваліфікації учителів початкових класів читається спецкурс «Фізкультура у початковій школі».
 • У серпні 2012 року буде проведено інструктивно-методичну нараду для методистів районних (міських) методичних кабінетів з даного питання.

Природознавство

 • Посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах.

Варіативна складова

 • На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Профілізація старшої школи

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

 • Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
 • (www.mon.gov.ua, в розділі Дошкільна і загальна середня освіта)
 • Зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року.

Державний стандарт включає такі освітні галузі:

 • Державний стандарт включає такі освітні галузі:
 • “Мови і літератури”,
 • “Суспільствознавство”,
 • “Мистецтво”,
 • “Математика”,
 • “Природознавство”,
 • “Технології”,
 • “Здоров’я і фізична культура”,
 • зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

Акценти

 • Навчальні програми стануть простішими
 • Програми без повторів і дублювань
 • Середня освіта більше пристосована до життя, якісніша
 • Співвідношення між інваріантною та варіативною складовими становитиме 50% на 50%

Нормативно-правова база

 • Законах України “Про освіту ” (2010 р.) ;
 • Концепції профільного навчання у старшій школі (2009 р.),
 • Державних стандартах базової і повної загальної середньої освіти ( 2011 р.)
 • Концепцією профільного навчання (нова редакція) визначено, що старша школа України має функціонувати як профільна. Законодавчою та нормативно-правовою базою обумовлено, що профільне навчання є потужним інструментом урахування професійних інтересів старшокласників та їхніх перспектив на майбутнє й потребує застосування особливих підходів до його організації та управління ним.

Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

 • Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.
 • Основні напрями профільного навчання:
 • суспільно-гуманітарний (4)
 • філологічний (3)
 • природничо-математичний (11)
 • технологічний (2)
 • художньо-естетичний
 • спортивний

Суспільно-гуманітарний напрям

 • В цілому філологічним напрямом в області охоплено 3 410 учнів. (2011-2012 н.р.). Порівняно з попередніми роками це складало: 2850 учнів ( 2009-2010 н.р.), 2673 учні ( 2010 - 2011 н.р.).
 • Загальна кількість закладів освіти з суспільно-гуманітарним напрямом навчання складає 18 % (85 шкіл, у яких навчається 2342 учнів). З них:
 • - 42 заклади з історичним профілем навчання (1087 учнів);
 • - 22 заклади з правовим профілем навчання (698 учнів);
 • - 21 заклад з економічним профілем навчання (557 учнів).

Природничо-математичний напрям

 • Навчальний рік
 • 2007-2008
 • 2008-2009
 • 2009-2010
 • 2010-2011
 • 2011-2012
 • К-сть закладів
 • 155
 • 147
 • 124
 • 122
 • 122
 • К-сть учнів
 • 5367
 • 4912
 • 3479
 • 3052
 • 3471

Найбільша кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де діє природничо-математичний напрям у 2011-2012 н.р. у м. Полтаві (22), м. Кременчуку (12), м. Лубни (11), Лубенському районі (9).

 • Найбільша кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де діє природничо-математичний напрям у 2011-2012 н.р. у м. Полтаві (22), м. Кременчуку (12), м. Лубни (11), Лубенському районі (9).
 • В інших містах і районах області охоплення природничо-математичним напрямом включає від 1 до 5 навчальних закладів.
 • Профіль навчання має:
 • забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів
 • підготовку до майбутньої професійної діяльності
 • Профіль навчання охоплює:
 • базові предмети (інваріант)
 • профільні предмети (для тих, хто вибрав профіль+поглиблено)
 • курси за вибором
 • Опанування змісту предметів на різних рівнях:
 • Рівень стандарту – обов’язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення
 • Зміст навчання визначається державним загальноосвітнім стандартом
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Структура профільного навчання
 • Зміст навчання визначається державним загальноосвітнім стандартом
 • Опанування змісту предметів на різних рівнях:
 • 3. Рівень профільної підготовки – зміст навчальних предметів поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Структура профільного навчання
 • Курси за вибором — це навчальні курси, які входять до складу профілю навчання
 • Основні функції курсів за вибором:
 • поглиблення і розширення змісту профільних предметів
 • забезпечення профільної прикладної початкової професійної спеціалізації навчання
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Структура профільного навчання
 • Курси за вибором створюються за рахунок варіативного (шкільного та регіонального) компонента змісту освіти
 • Кількість курсів, що пропонується, має бути надлишковою, з якої учень вибирає обов'язкові
 • Внутрішньошкільні:
 • профільні класи в загальноосвітніх навчальних закладах
 • профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах
 • профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами
 • динамічні профільні групи (в тому числі різновікові)
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Форми організації профільного навчання
 • Зовнішні:
 • міжшкільні профільні групи
 • профільна школа інтернатного типу
 • опорна старша школа
 • навчально-виховний комплекс (НВК)
 • міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК)
 • загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних закладів
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Форми організації профільного навчання
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Форми організації профільного навчання
 • Профільне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу:
 • однопрофільних і багатопрофільних школах
 • спеціалізованих школах
 • ліцеях
 • гімназіях
 • колегіумах
 • Загальноосвітній навчальний заклад
 • може мати один або декілька профілів
 • Вирішальною умовою реалізації концепції є комплексне розв’язання питань, пов’язаних з фінансовим, кадровим, навчально-методичним, нормативно-правовим і організаційним забезпеченням профільної школи
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Умови реалізації концепції


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка