Потокова лінія Основні параметри потокового виробництваСкачати 20,16 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір20,16 Kb.
 • Лекція 8
 • ПОТОКОВЕ ВИРОБНИЦТВО
 • Сутність потокового виробництва
 • Потокова лінія
 • Основні параметри потокового виробництва
 • Сутність потокового виробництва
 • Потоковим виробництвом називається форма організації виробничого процесу, заснована на ритмічній повторюваності, погоджених у часі основних і допоміжних операцій, що виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих у послідовності операцій технологічного процесу.
 • Потоковий метод організації виробництва застосовується в масовому, крупно- та середньосерійному виробництвах та характеризується найкоротшим маршрутом руху предметів праці в процесі обробки без очікування на проміжних складах.
 • Характерні ознаки потокового методу організації виробництва:
 • закріплення за групою робочих місць обробки одного найменування або обмеженої кількості найменувань конструктивно та технологічно подібних предметів;
 • розміщення робочих місць послідовно, за ходом технологічного процесу;
 • поопераційна диференціація технологічного процесу, виконання на кожному робочому місці однієї або кількох подібних операцій;
 • передача предметів праці з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними партіями відповідно ритму роботи для забезпечення високого ступеню паралельності та безперервності процесу;
 • застосування спеціального міжопераційного транспорту (конвейєрів), що виконує функції переміщення предметів і задає ритм;
 • розподіл виробничого процесу на окремі операції та закріплення їх за визначеним робочим місцем тривалий час;
 • узгодження та ритмічне виконання всіх операцій на всіх робочих місцях з урахуванням такту (ритму) потокової лінії;
 • переміщення предметів праці з одного робочого місця на інше з мінімальною перервою.
 • Класифікація потокового виробництва
 • № п/п
 • Ознаки класифікації
 • Види потокового виробництва
 • 1
 • Структура процесу (розташування процесу в просторі)
 • - просте (прямолінійний потік);
 • - складне виробництво (збігаючийся, розбіжний або змішаний потоки)
 • 2
 • - потокові лінії з періодичним безперервним рухом;
 • - потокові лінії зі змішаним рухом
 • 3
 • Масштаб охоплення операцій процесу
 • дільничні потокові лінії;
 • потокові лінії комплексу ділянок;
 • цехові потокові лінії;
 • заводські потокові лінії
 • 4
 • Сталість номенклатури продукції, що закріплена за робочим місцем
 • постійно-потокове (масове) виробництво;
 • тимчасово-потокове (серійне) виробництво
 • 5
 • Ступень безперервності
 • прямоточне виробництво;
 • безперервно-потокове виробництво з вільними або регламентованими ритмами
 • Умови створення потокового виробництва
 • Для організації потокового методу виробничого процесу необхідна наявність визначених техніко-організаційних умов.
 • Для створення цілком синхронізованого безперервно-потокового виробництва необхідні:
 • вузька спеціалізація робочих місць;
 • ланцюгове розташування робочих місць;
 • застосування безперервно діючих або пульсуючих транспортних засобів;
 • рівність або кратність часу обробки на всіх робочих місцях при циклічних процесах або однаковій продуктивності ділянок при безперервних технологічних процесах.
 • Методи синхронізації операцій:
 • поділ або з'єднання операцій;
 • зміна режиму роботи;
 • інтенсифікації процесів;
 • реконструкція обладнання;
 • скорочення перерв у роботі обладнання;
 • зміна прийомів роботи робітників.
 • Вимоги організації потокового виробництва
 • Конструкторські
 • Технологічні
 • Організаційні
 • Матеріальні
 • спеціальні вимоги до витримування одно-типності конструкцій, взаємозамінності елементів конструкції, стандартизації і нормалізації вузлів і деталей виробів, членимості виробу на блоки або вузли, які можна зібрати до загальної зборки
 • ретельне відпрацьовуван-ня технологічного процесу з максимальним поділом його на окремі операції;
 • застосування високопро-дуктивного обладнання та оснащення;
 • механізація й автома-тизація контрольних операцій.
 • Кожна операція та оснащення повинні сприяти рішенню технологічних завдань і забезпечувати тривалість операції, яка б підтримувала такт потокової лінії
 • достатній обсяг виробництва, що забезпечує повне за-вантаження робочих місць на потоковій лі-нії;
 • чітка спеціалізація робочих місць;
 • оптимальний вибір системи їх обслугову-вання;
 • визначення режиму роботи потокової лінії та регламентованих перерв
 • чітка організація безперебійного матеріально-технічного забез-печення;
 • забезпечення кожного робочого місця необхідним запасом комп-лектів оснащення
 • 2. Потокова лінія
 • Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія - конвейєр.
 • Потокова лінія - сукупність робочих місць, які розташовані послідовно технологічному процесу та призначені для виконання закріплених за ними операцій.
 • Ознака
 • Потокова лінія
 • Сутнісна характеристика
 • Номенклатура виробів
 • Однопредметна
 • Лінія, на якій обробляється виріб одного типорозміру протягом тривалого часу, застосовується в масовому виробництві.
 • Багатопредметна
 • Лінія, на якій одночасно або послідовно виробляється кілька типорозмірів виробів, подібних по конструкції і технології виготовлення, сфера застосування – серійне виробництво.
 • Ступінь безперервності процесу
 • Безперервна
 • Лінія, на якій предмети праці переміщуються по операціях беззупинно, що забезпечує сувору ритмічність і найкоротшу тривалість виробничого циклу; широко застосовуються в автобудуванні, годинної промисловості тощо.
 • Перервна
 • Лінія, що не забезпечує беззупинну обробку предметів праці внаслідок несинхронності операцій; предмети праці очікують своєї черги на обробку; застосовується у серійному типі виробництва при здійсненні трудомістких процесів обробки на різному обладнанні.
 • Спосіб підтримки ритму
 • З регламентованим ритмом
 • З вільним ритмом
 • Предмети праці з операції на операцію передаються з відхиленням від розрахункового ритму.
 • Місце виконання операцій
 • З робочим конвейєром
 • Робочий конвейєр транспортує та підтримує ритм і безпосередньо є місцем обробки виробу.
 • З конвейєром зі зняттям предметів
 • Характерна для процесів і операцій, що виконуються на технологічному обладнанні.
 • 3. Основні параметри потокового виробництва
 • Важливою характеристикою потоків є:
 • параметри часу;
 • організаційно-технологічні,
 • просторові параметри, що дозволяють здійснювати визначені розрахунки на підставі певних залежностей.
 • До параметрів часу відносяться:
 • загальна тривалість робіт за потоком в цілому;
 • загальна тривалість виконання за потоком всіх робіт на одному захваті;
 • загальна тривалість робіт кожної окремої бригади на всіх захватах;
 • модуль ритму;
 • організаційні перерви між роботами суміжних бригад на одному й тому ж захваті;
 • технологічні перерви між роботами суміжних бригад на одному й тому ж захваті.
 • Організаційно-технологічні параметри включають:
 • кількість процесів, за якими спеціалізуються бригади, що беруть участь у потоці (кількість бригад);
 • кількість рівнобіжних потоків;
 • трудомісткість робіт з окремих процесів і в цілому за об'єктом;
 • інтенсивність потоків за кожним процесом;
 • надійність функціонування потоку.
 • До просторових параметрів потоку відносяться:
 • загальна кількість захватів, на яких функціонують потоки;
 • загальна кількість об'єктів, включених у потік;
 • територіальне розташування об'єктів.
 • При організації потокової лінії розраховується:
 • ритм (такт) потокової лінії ;
 • кількість робочих місць;
 • чисельність робітників – виконавців;
 • коефіцієнти завантаження робочих місць за операціями;
 • довжина робочої частини конвейєру;
 • швидкість конвейєру.
 • Середній такт потокової лінії – це календарний період часу між двома послідовними випусками однакової продукції (одиниць продукції, партії); виміряються в секундах, хвилинах, годинах
 • Робочий такт - календарна тривалість операції, що припадає в середньому на одиницю продукції, тобто середній час проходження одиниці продукції через операцію ділянки
 • Величина середнього такту потоку (Zср) розраховується з урахуванням програми запуску виробів і тривалості розрахун-кового періоду:
 • ,
 • де Т – тривалість розрахункового періоду;
 • Q - програма запуску виробів
 • Робочий такт (Zроб) визначається для кожної операції потокової лінії і розраховується за формулою:
 • ,
 • де Тшт – час, який витрачається на обробку одиниці продукції на певній операції з урахуванням коефіцієнта виконання норм;
  • n - кількість робочих місць на певній операції

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка