Повідомлення про підозру Сторона обвинувачення та захисту Кримінальне правопорушення (родове поняття) злочин кримінальний проступокСкачати 26,04 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір26,04 Kb.
 • Новий КПК України запроваджує
 • такі поняття та терміни як
 • Кримінальне правопорушення
 • Єдиний реєстр досудових розслідувань
 • Повідомлення про підозру
 • Сторона обвинувачення та захисту
 • Кримінальне правопорушення
 • (родове поняття)
 • ЗЛОЧИН
 • Кримінальний проступок
 • Видові поняття
 • НОВИЙ КПК УКРАЇНИ
 • скасовує
 • стадію порушення
 • кримінальної справи
 • Досудове розслідування розпочинається
 • з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
 • Відомості вносяться невідкладно, але
 • не пізніше 24 годин
 • Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше 24 годин з моменту її затримання
 • (ч.2 ст.278)
 • У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню (ч.3 ст.278)
 • Вручення письмового повідомлення про підозру (ст.278)
 • Слідчі (розшукові) дії
 • Негласні слідчі (розшукові) дії
 • Слідчі дії має право проводити:
 • СЛІДЧИЙ
 • СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС (оперативні працівники, ДІМ) за дорученням слідчого або керівника органу досудового розслідування
 • ПРОКУРОР
 • допит
 • пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа
 • допит, впізнання у режимі відеоконференції
 • обшук
 • огляд трупа, огляд пов’язаний з екзгумацією
 • ексгумація
 • слідчий експеримент
 • освідування особи
 • призначення експертизи
 • огляд
 • Допит осіб, впізнання осіб чи речей у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення можуть бути проведені у випадках:
 • неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров'я
 • необхідності забезпечення безпеки осіб
 • необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування
 • наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми
 • Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається слідчим, прокурором (ч.2 ст.232)
 • якщо сторона кримінального провадження заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя виносить вмотивовану постанову (ухвалу)
 • рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує
 • Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, утримується в установі попереднього ув'язнення або установі виконання покарань, службова особа такої установи зобов'язана
 • (ч.8 ст.232 КПК):
 • вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права
 • перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії
 • перевірити її документи, що посвідчують особу
 • Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису (ч.9 ст.232)
 • - обладнання установ попереднього ув’язнення та установ виконання покарань технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції з судами у кількості не менше двох приміщень у кожній установі
 • Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування КПК зобов'язаний внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність, у тому числі з метою забезпечення фінансування
 • Негласні слідчі дії (види)
 • Різновид слідчих дій, проводиться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів
 • Інші види негласних слідчих дій:
 • Застосовуються у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб
 • аудіо-відеоконтроль особи
 • зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
 • арешт, огляд і виїмка кореспонденції
 • зняття інформації з електронних інформаційних систем
 • обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
 • спостереження за особою, річчю або місцем
 • установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
 • аудіо-відеоконтроль місця
 • контроль за вчиненням злочину
 • виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності ОЗГ
 • негласне отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження
 • конфіденційне співробітництво
 • Застава
 • Особисте зобов’язання
 • Домашній арешт
 • Особиста порука
 • Тримання під вартою
 • Затримання особи (тимчасовий запобіжний захід)
 • Строки запобіжних заходів прямо пропорційні строкам досудового розслідування
 • Обирається судом
 • Полягає в забороні особі залишати житло цілодобово або у певний період доби
 • Строк тримання: до 2 місяців
 • Електронний засіб контролю для отримання інформації про місцезнаходження особи
 • Щороку 35 тис. особам обирається запобіжний захід – взяття під варту
 • від 1094 грн.
 • до 328 200 грн.
 • ЗАСТАВА ЗВЕРТАЄТЬСЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ СУДОМ, ЯКЩО ОСОБА
 • Переховується від слідчого, прокурора, суду або не з’явилася на їх виклик
 • Перешкоджає досудовому розслідуванню
 • Не виконує покладені судом обов’язки
 • Чинний КПК
 • розмір застави залежить
 • від неоподаткованого мінімуму
 • доходів громадян
 • Новий КПК
 • розмір застави залежить
 • від мінімальної заробітної плати
 • Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний звільнити з-під варти підозрюваного, обвинуваченого після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування до такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст.20).
 • Якій посадовій особі потрібно пред’являти підтверджуючий документ?
 • Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня (ст.20) Закону України «Про попереднє ув'язнення».
 • При обчисленні строків днями та
 • місяцями не береться до уваги той
 • день, від якого починається строк
 • ч.5 ст.115
 • Після отримання документа, що підтверджує внесення застави, та його перевірки начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під варти особу та повідомити про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження, - прокурора та суд.
 • Коло осіб, які мають право надавати документи про внесення застави?
 • Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (ЗАСТАВОДАВЦЕМ) – ч.2 ст.182 КПК України.

Стаття 183. Тримання під вартою

 • Стаття 183. Тримання під вартою
 •  
 • ч. 1 Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим КПК.
 • Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою
 • Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:
 • 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;
 • 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
 • Стаття 20. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою
 • Підставами для звільнення з-під варти є:
 • - скасування запобіжного заходу;
 • - зміна запобіжного заходу;
 • - внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
 • - закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку;
 • - закінчення максимального строку тимчасового або екстрадиційного арешту, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України;
 • - припинення (скасування) тимчасового або екстрадиційного арешту;
 • - звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом.
 • Відповідно до ст.20 Закону України «Про попереднє ув'язнення» начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, стосовно якого на день закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення строку тримання під вартою, встановленого КПК України, не надійшла ухвала слідчого судді, суду про продовження такого строку.
 • У який момент проводиться фактичне звільнення особи, якщо закінчення строку тримання під вартою, призначеного у годинах та днях, припадає на неробочий день та, крім цього, у всіх випадках у неробочий час?
 • При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою (ч.5 ст.115)
 • Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою (ч.7 ст.115)
 • Попереднє ув'язнення є запобіжним заходом, який у випадках, передбачених КПК, застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили (ст.1)
 • Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув'язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин (ч.1 ст.12)
 • Зміни до Закону України «Про попереднє ув'язнення»
 • Особам, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, побачення із співробітниками Управління Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості згідно з Угодою між Управлінням Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та Урядом України ( ч.3ст.12)
 • Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником наодинці, без обмеження кількості побачень та їх тривалості, у вільний від виконання слідчих дій час. Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до ст.50 КПК. Адміністрація установи повинна забезпечити умови для проведення побачень, у тому числі які виключають при побаченні із захисником можливість третіх осіб мати доступ до інформації, що надається в процесі побачення (ч.5 ст.12)
 • Скарги, заяви, клопотання і листи, пов'язані з кримінальним провадженням, не пізніше трьох діб із часу їх подачі надсилаються адміністрацією місця попереднього ув'язнення особі або органу, які здійснюють кримінальне провадження (ч.5 ст.13)
 • ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДУ ПРО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ АБО ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЗАКОНОМ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ВІДПОВІДНО ДО ст.20 ВКАЗАНОГО ЗАКОНУ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З-ПІД ВАРТИ.
 • начальник установи попереднього ув'язнення (ст.20 ЗУ «Про попереднє ув'язнення»)
 • уповноважена службова особа місця ув’язнення
 • (ч.4 ст.202 КПК)
 • Вирок або ухвала про звільнення особи, взятої під варту, підлягає виконанню негайно після їх надходження до місця попереднього ув'язнення.
 • Увага – однак!!!
 • За п'ять днів до закінчення максимального строку тимчасового арешту начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний надіслати прокурору та суду, що прийняв рішення про застосування тимчасового арешту, повідомлення про день його закінчення
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка