Практичне застосування державних стандартів соціальних послугСкачати 81,61 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір81,61 Kb.

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 • Матеріали семінару для директорів місцевих ЦСССДМ
 • 24 січня 2017 року

Перелік Державних стандартів соціальних послуг, які застосовуються в роботі місцевих ЦСССДМ

 • Державний стандарт соціальної послуги профілактики (наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2013 № 912);
 • Державний стандарт соціальної адаптації (наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514);
 • Державний стандарт соціальної послуги консультування (наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678);
 • Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261)

Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318);

 • Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318);
 • Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ) (наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 1067);
 • Державний стандарт кризового та екстреного втручання (наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716);
 • Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) (наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892);
 • Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (наказ Міністерства соціальної політики України від 21.09.2016 № 1044)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРОФІЛАКТИКИ

 • Цей Державний застосовується для:
 • організація надання соціальної послуги профілактики особам, сім’ям, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, незалежно від віку і статі;
 • - здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги профілактики;
 • - визначення тарифу платної соціальної послуги профілактики.
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 4 до Державного стандарту)

Завдання надання соціальної послуги:

 • Завдання надання соціальної послуги:
 • - попередження виникнення проблем та негативних явищ на рівні особистості, сім’ї, групи, громади;
 • - попередження загострення вже існуючих проблем або негативних явищ;
 • - вплив на формування позитивних ціннісних орієнтацій та мотивування отримувачів послуги до зміни поведінки та/або подолання складних життєвих обставин;
 • - мінімізація ризику повторення (рецидиву) проблем або негативних явищ;
 • - адаптація, інтеграція та реінтеграція, ресоціалізація тих отримувачів соціальної послуги, які зазнали негативних наслідків у результаті обставин, які виникли, або поглиблення (погіршення) проблем та негативних явищ.

Рівні надання соціальної послуги

 • Рівні надання соціальної послуги
 • - усе суспільства, окремий регіон, адміністративно-територіальна одиниця (рівень громади);
 • - окремий заклад, організація, установа (рівень групи);
 • окремий індивіда чи його сім’ї (індивідуальний рівень)
 • Рівень громади
 • виконання затверджених профілактичних програм, у яких передбачається, зокрема, проведення кампаній із залученням засобів масової інформації, масових заходів
 • Рівень групи
 • виконання профілактичних програм, розроблених для закладів, організацій та установ
 • Індивідуальний рівень
 • виконання індивідуальних програм, розроблених для окремих осіб та
 • сімей.

Види соціальної профілактики

 • Види соціальної профілактики
 • послуга первинної соціальної профілактики надається, якщо проблема/негативне явище у отримувачів послуг не сформовані.
 • послуга вторинної соціальної профілактики надається за наявності високого ризику розвитку проблеми/негативного явища у отримувача послуги.
 • послуга третинної соціальної профілактики надається, якщо проблема/негативне явище існує та завдає негативних наслідків/збитків.
 • Зміст соціальної послуги
 • для кожного отримувача постуги визначаються індивідуально за результатами оцінки потреб, оцінки ситуації, а також з огляду на рівень та вид соціальної профілактики, в межах якого мають здійснюватися профілактичні втручання
 • (Види профілактики (додаток 1 до Державного стандарту)
 • (Заходи, які складають зміст послуги в межах різних рівнів профілактики (додаток 2 до Державного стандарту)
 • (Форми надання послуги (додаток 3 до Державного стандарту)

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • оцінка потреб або ситуації (форми обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450)
 • на рівні громади
 • оцінка ситуації та можливості потенційного отримувача послуги
 • (первинна оцінка – до 14 календарних днів; вторинна (комплексна) оцінка – від 3 до 6 місяців)
 • на рівні групи
 • оцінка ситуації та спроможності суб’єкта надавати соціальну послугу
 • (первинна оцінка – до 14 календарних днів; вторинна (комплексна) оцінка – від 1 до 3 місяців)
 • Етапи здійснення оцінки ситуації на рівні громади та групи
 • визначення проблеми, яка потребує оцінювання;
 • розробка програми та інструментарію;
 • дослідження;
 • проведення дослідження;
 • обробка та аналіз даних;
 • формування за результатами дослідження висновків та рекомендацій щодо потреби у реалізації заходів соціальної профілактики на певній території, у групі, громаді та особливостей її здійснення
 • на індивідуальному рівні оцінюються потреби та можливості отримувача послуги
 • (первинна оцінка – до 14 календарних днів; вторинна (комплексна) оцінка – до 30 днів)

Складання індивідуального плану:

 • Складання індивідуального плану:
 • на рівні громади, групи профілактична програма
 • на індивідуальному рівні індивідуальний план
 • Структура індивідуального плану (профілактичної програми):
 • - загальні відомості про отримувача соціальної послуги;
 • - заходи, що здійснюються в рамках надання соціальної послуги;
 • - періодичність та строки виконання заходів;
 • - місця проведення заходів;
 • - відомості про необхідні ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, витратні матеріали);
 • - очікувані результати заходів;
 • - відомості про виконавців заходів;
 • - дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду індивідуального плану (за потреби).
 • Терміни перегляду індивідуального плану (профілактичної програми):
 • - через місяць з дня початку її надання з метою коригування, надалі - раз на півроку (за потреби).

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
 • Цей Державний стандарт застосовується для:
 • - організації надання соціальної послуги соціальної адаптації особам, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі: особам похилого віку, інвалідам, особам, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах, особам, які відбували покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк;
 • здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги соціальної адаптації
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 4 до Державного стандарту)

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • оцінка потреб
 • Карта визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації (додаток 1 до Державного стандарту) - протягом 5 днів з дати звернення (подання заяви)
 • Повторне комплексне визначення стану отримувача соціальної послуги та фахове оцінювання його індивідуальних потреб, коригування плану надання соціальної послуги та координація його виконання проводяться через місяць з дня початку надання соціальної послуги, надалі - раз у квартал.
 • Складання індивідуального плану
 • Форма індивідуального плану (додаток 2 до Державного стандарту)
 • Індивідуальний план надання соціальної послуги переглядається разом з отримувачем соціальної послуги або його законним представником через місяць з дня початку її надання з метою коригування (за потреби), надалі - щокварталу (за потреби).
 • Укладання договору
 • типова форма договору про надання соціальної послуги

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;
 • залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • представництво інтересів;
 • надання психологічної допомоги;
 • корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;
 • навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
 • участь в організації та діяльності груп самодопомоги;
 • допомога в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;
 • участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомогу в організації денної зайнятості та дозвілля;
 • сприяння зайнятості;
 • сприяння ресоціалізації отримувача соціальної послуги, який звільнився з місця відбування покарання;
 • забезпечення транспортом;
 • прияння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.
 • Основні заходи, форми роботи та орієнтовний час їх виконання (додаток 3 до Державного стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

 • Цей Державний застосовується для:
 • організації надання соціальної послуги консультування особам, сім’ям, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги консультування
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 6 до Державного стандарту)

Види консультування

 • Види консультування
 • за тривалістю:
 • короткотермінове консультування
 • середньотривале консультування
 • тривале консультування
 • за способом:
 • вуличне консультування
 • кризове консультування
 • разове консультування
 • за спрямуванням:
 • групове консультування
 • дистанційне консультування
 • індивідуальне консультування
 • інформаційно-мотиваційне консультування
 • консультування в стаціонарних умовах
 • консультування за принципом „рівний - рівному”
 • консультування, орієнтоване на виконання завдання
 • сімейне консультування
 • соціально-психологічне консультування
 • Визначення термінів (п. 4 розділу І Державного стандарту)

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • оцінка індивідуальних потреб отримувача послуги
 • Карта визначення індивідуальних потреб особи (додаток 1 до Державного стандарту)
 • Визначення рівня складних життєвих обставин отримувача соціальної послуги та оцінка його індивідуальних потреб здійснюються не пізніше наступного дня з дати звернення (подання заяви)
 • Повторне комплексне визначення стану отримувача соціальної послуги та фахове оцінювання його індивідуальних потреб, коригування плану надання соціальної послуги та координація його виконання проводяться через місяць з дня початку надання соціальної послуги, надалі - раз на квартал.
 • Визначення індивідуальних потреб при дистанційному разовому та/або вуличному й кризовому консультуванні проводиться безпосередньо при зверненні отримувача соціальної послуги.
 • Результати визначення індивідуальних потреб:
 • Форма алфавітної картки отримувача соціальної послуги (додаток 2 до Державного стандарту)
 • Форма анкети вуличного консультування (додаток 3 до Державного стандарту)

Складання індивідуального плану:

 • Складання індивідуального плану:
 • Форма індивідуального плану (додаток 4 до Державного стандарту)
 • Переглядається разом з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку її надання з метою коригування, надалі - щокварталу (за потреби).
 • Укладання договору
 • типова форма договору про надання соціальної послуги

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;
 • - залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • представлення інтересів;
 • - надання психологічної допомоги;корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;
 • - сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;участь в організації та діяльності груп самодопомоги;допомога в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;
 • - сприяння в отриманні правової допомоги;сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;
 • - сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).
 • Основні заходи, форми роботи та орієнтовний час на виконання (додаток 5 до Державного стандарту)

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів

 • Застосування Державного стандарту
 • організація надання соціальної послуги представництва інтересів сім’ям та/або особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (бездомні особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, громадяни похилого віку, інваліди, особи, постраждалі від торгівлі людьми, від насильства у сім’ї тощо), прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів, піклувальників;
 • здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги представництва інтересів.
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 3 до Державного стандарту)

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • оцінка індивідуальних потреб отримувача послуги
 • відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 "Про затвердження форм обліку соціальних послуг з сім’ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах"
 • Комплексне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється впродовж 10 днів з дати звернення (подання заяви), влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
 • Після закінчення половини строку виконання послуги з дня початку її надання надавачем соціальної послуги проводиться повторна оцінка індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану надання послуги (за потреби).
 • У разі якщо отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей, повторна оцінка індивідуальних потреб проводиться не рідше ніж раз на три місяці.

Складання індивідуального плану

 • Складання індивідуального плану
 • Форма індивідуального плану (додаток 1 до Державного стандарту)
 • Враховуючи специфіку надання соціальних послуг дитині та її сім'ї, індивідуальний план складається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 "Про затвердження форм обліку соціальних послуг з сім’ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах“
 • Індивідуальний план переглядається разом із отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку її надання, надалі - відповідно до потреби.
 • Укладання договору
 • типова форма договору про надання соціальних послуг

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • 1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк:
 • допомогу в оформленні або відновленні документів;
 • сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
 • допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
 • 2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:
 • ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
 • допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

3) для сімей, осіб з числа національних меншин:

 • 3) для сімей, осіб з числа національних меншин:
 • ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
 • допомога в оформленні або відновленні документів;
 • сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
 • допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
 • 4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:
 • ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);
 • допомога в оформленні або відновленні документів;
 • допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України);
 • сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
 • допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:

 • 5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:
 • ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
 • допомога в оформленні або відновленні документів;
 • допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
 • 6) для громадян похилого віку:
 • ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;
 • допомога в оформленні або відновленні документів;
 • допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
 • сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

 • Застосування Державного стандарту
 • організація та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин;
 • здійснення моніторингу та контролю за якістю надання такої соціальної послуги
 • Тривалість надання соціальної послуги – не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги.
 • У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.
 • Після завершення соціального супроводу надавач соціальної послуги відвідує сім’ю (особу) через два тижні та через місяць.
 • Навантаження на одного надавача соціальної послуги не повинно перевищувати 10 сімей (осіб), із них не більше ніж п’ять – зі складними соціальними випадками.

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • оцінка потреб
 • наказ Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах»
 • Строк здійснення оцінки потреб не повинен перевищувати 7 робочих днів з дати виявлення сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО
 • Складання індивідуального плану:
 • наказ Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах»
 • Строк складання індивідуального плану не повинен перевищувати 5 робочих днів з дати завершення оцінки потреб отримувача соціальної послуги
 • Перегляд індивідуального плану проводиться через місяць від початку соціального супроводу
 • У разі відсутності позитивних результатів індивідуальний план може переглядатися й корегуватися раніше.
 • Підсумковий перегляд індивідуального плану проводиться впродовж останнього місяця роботи з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником.
 • Укладання договору
 • форма договору про соціальний супровід

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування);
 • оцінка потреб сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО;
 • складання індивідуального плану соціального супроводу; аналіз коригування плану соціального супроводу;
 • інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги.
 • Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок;
 • бесіда з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном);
 • психологічна підтримка згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція);
 • організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах;
 • допомога отримувачу соціальної послуги в оформленні документів;
 • перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;
 • організація та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги;ведення документації.
 • Основні дії та заходи, орієнтовний час їх виконання (додаток 1 до Державного стандарту)

Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

 • Застосування Державного стандарту
 • організація надання соціальної послуги соціальної інтеграції вихованцям інтернатних закладів (установ) різних типів і форм власності з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які у поточному навчальному році здобувають базову або повну загальну середню освіту, та особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в інтернатних закладах (установах) (далі - випускники інтернатного закладу);
 • здійснення моніторингу та контролю за якістю надання соціальної послуги соціальної інтеграції.
 • Для учнів випускних класів інтернатного закладу надання соціальної послуги інтеграції починається не пізніше ніж за чотири місяці до завершення навчального року та продовжується після вибуття з інтернатного закладу (установи).
 • Після завершення надання соціальної послуги інтеграції надавач соціальної послуги інтеграції впродовж шести місяців з дати завершення надання соціальної послуги проводить моніторинг стабільності досягнутих результатів шляхом індивідуальних зустрічей, телефонних розмов з отримувачем соціальної послуги інтеграції та його наставником.
 • Навантаження на одного надавача соціальної послуги інтеграції не повинно перевищувати 10 осіб.

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • оцінка потреб
 • Форма оцінки потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначення рівня його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка) (додаток 1 до Державного стандарту)
 • Строк проведення оцінки потреб не повинен перевищувати 30 календарних днів
 • Складання індивідуального плану
 • Форма індивідуального плану (додаток 2 до Державного стандарту)
 • Проміжний перегляд індивідуального плану та його корегування проводиться не рідше ніж один раз на квартал.
 • Підсумковий перегляд індивідуального плану проводиться впродовж останнього місяця надання соціальної послуги інтеграції
 • Укладання договору
 • типова форма договору про надання соціальної послуги

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • відвідування отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем його проживання (перебування);
 • оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначення рівня його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка);
 • психологічна підтримка (допомога у формуванні позитивної мотивації, впевненості в собі, позитивної самооцінки, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій тощо);
 • розвиток, формування та підтримка соціальних навичок (самостійного життя, самообслуговування, планування бюджету, прийняття та реалізація рішень, формування здорового способу життя та безпечної поведінки, комунікативні навички тощо);
 • консультування з питань професійного самовизначення, здобуття освіти, працевлаштування;
 • допомога отримувачу соціальної послуги інтеграції у зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном із позитивно налаштованими родичами отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції);
 • підбір і закріплення наставника за отримувачем послуги соціальної інтеграції, надання підтримки наставнику в його діяльності;
 • інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надавати підтримку отримувачу соціальної послуги інтеграції після вибуття з інтернатного закладу (установи);

проведення групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції (тренінги, практичні заняття, рольові ігри, дискусії, групи взаємодопомоги);

 • проведення групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції (тренінги, практичні заняття, рольові ігри, дискусії, групи взаємодопомоги);
 • залучення до надання соціальної послуги інтеграції інших суб’єктів соціальної роботи та ресурсів громади;
 • направлення отримувача соціальної послуги інтеграції до інших надавачів соціальних послуг інтеграції, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;
 • посередництво та представництво інтересів отримувача соціальної послуги інтеграції;
 • листування з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, оформлення запитів до установ та організацій.
 • Основні заходи та орієнтовний час (додаток 3 до Державного стандарту)
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 4 до Державного стандарту)

Державний стандарт кризового та екстреного втручання

 • Застосування Державного стандарту
 • організація надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання особам, сім’ям, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалим від насильства в сім’ї;
 • здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання;
 • визначення тарифу платної соціальної послуги кризового та екстреного втручання.

Соціальна послуга полягає у забезпеченні якісної, оперативної, короткотривалої допомоги, захисту і підтримки особам, які переживають кризову ситуацію, у тому числі насильство в сім’ї, не можуть самостійно сформувати ефективні способи реагування та адаптації до кризової ситуації, а також в організації і застосуванні заходів щодо її усунення, мінімізації або подолання.

 • Соціальна послуга полягає у забезпеченні якісної, оперативної, короткотривалої допомоги, захисту і підтримки особам, які переживають кризову ситуацію, у тому числі насильство в сім’ї, не можуть самостійно сформувати ефективні способи реагування та адаптації до кризової ситуації, а також в організації і застосуванні заходів щодо її усунення, мінімізації або подолання.
 • За наявності загрози життю чи здоров’ю особи надавач соціальної послуги негайно в телефонному режимі повідомляє службу у справах дітей (у разі загрози життю чи здоров’ю дитини), орган Національної поліції та здійснює негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин екстрене втручання. Після здійснення екстреного втручання надавач соціальної послуги аналізує обставини, що призвели до виникнення кризової ситуації, для планування та проведення подальшої роботи з отримувачем соціальної послуги.
 • Соціальна послуга спрямована на допомогу особам, постраждалим від кризової ситуації, у тому числі насильства в сім’ї, у відновленні оптимального рівня персонального і міжперсонального функціонування, на зменшення ознак кризової ситуації та усунення прямої загрози життю і здоров’ю отримувачів соціальної послуги, активізацію та наснаження осіб, які потрапили в кризову ситуацію, у тому числі постраждали від насильства в сім’ї, підвищення їхньої особистої спроможності на подальше самостійне вирішення проблем, що спричинили кризову ситуацію або стали її наслідком.
 • В процесі кризового втручання вирішуються першочергові проблеми отримувача соціальної послуги.

Види та форми кризового та екстреного втручання

 • Види та форми кризового та екстреного втручання
 • Залежно від особливостей кризової ситуації виділяють такі види кризового та екстреного втручання:
 • телефонне консультування («гаряча лінія» – за наявності);
 • екстрена допомога;
 • короткочасна кризова допомога;
 • кризове консультування
 • Кризове консультування надається в таких формах:
 • індивідуальне;
 • групове;
 • сімейне.
 • (Розділ V Державного стандарту)

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • Отримання та фіксація звернення/повідомлення
 • заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;
 • заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;
 • заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.
 • оцінка потреб
 • Усна або письмова форма звернення або повідомлення.
 • Форма журналу реєстрації кризових ситуацій (додаток 1 до Державного стандарту)
 • Фіксується протягом 15 хвилин з моменту звернення/повідомлення.
 • Після реєстрації звернення/повідомлення негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин здійснюється оцінку кризової ситуації.
 • Форма оцінки кризової ситуації (додаток 2 до Державного стандарту)

Складання акту з надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання

 • Складання акту з надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання
 • Форма акту (додаток 3 до Державного стандарту)
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 4 до Державного стандарту)

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • проведення оцінки кризової ситуації;детальний аналіз та обговорення кризової ситуації, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї;
 • інформування про кризову ситуацію, її наслідки, права людини в кризовій ситуації, способи та процедури отримання допомоги;
 • забезпечення термінових базових потреб (у безпеці, харчуванні, медичній допомозі, одязі тощо);
 • організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні її наслідків, у тому числі, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї (психодіагностика, психологічне консультування, психологічна підтримка);
 • сприяння у забезпеченні безпечним місцем перебування (тимчасовим притулком);
 • забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової ситуації (виклик бригади швидкої допомоги, правоохоронних органів, представників державних соціальних служб, комунальних і транспортних служб тощо);
 • допомога в оформленні документів.

Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації)

 • Застосування Державного стандарту
 • організація надання соціальної послуги особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • моніторинг й контроль якості її надання;
 • визначення тарифу платної соціальної послуги.
 • Соціальна послуга не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми.
 • Соціальна послуга може надаватись в обсязі від 1 до 12 зустрічей тривалістю до 3 годин кожна.
 • Кількість і тривалість зустрічей може бути збільшена за потреби сторін.

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • Отримання письмової заяви
 • Рішення про надання соціальної послуги або відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає таку послугу, з урахуванням позиції іншої сторони конфлікту / спору отримувача соціальної послуги, щодо якого виникає потреба в наданні такої послуги.
 • Рішення приймається не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати звернення одного з отримувачів соціальної послуги.
 • Надання соціальної послуги
 • І етап - допомога у врегулюванні конфлікту / спору, яка надається посередником або медіатором (встановлення причин і надання допомоги у врегулюванні конфлікту / спору, опрацювання шляхів та умов його розв’язання, сприяння його усуненню).
 • Посередник/медіатор, отримавши інформацію про випадок, встановлює зв’язок (контакт) зі сторонами та домовляється про індивідуальну зустріч.
 • Посередник / медіатор аналізує ситуацію, забезпечує умови для діалогу зі сторонами та підготовку до зустрічі.

Визначення індивідуальних потреб

 • Визначення індивідуальних потреб
 • Форма визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги розробляється суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.
 • Індивідуальні потреби отримувачів соціальної послуги визначаються посередником або медіатором із залученням отримувачів соціальної послуги та / або їхніх законних представників.
 • Складання індивідуального плану
 • Форма індивідуального плану (додаток 1 до Державного стандарту)
 • ІІ етап - ведення медіатором переговорів, опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту / спору.
 • Медіатор аналізує бачення сторін конфлікту / спору (окремі точки зору), прояснює конфлікт / спір, визначає шляхи розв’язання, розробляє можливі рішення, домовляється зі сторонами щодо розв’язання конфлікту / спору, виконує дії щодо підписання медіаційної угоди.
 • Медіатор проводить аналіз ситуації та за необхідності корегує домовленості щодо розв’язання конфлікту / спору.

Укладення договору

 • Укладення договору
 • на І етапі протягом 5 днів з дати прийняття рішення про надання соціальної послуги
 • типова форма договору про надання соціальних послуг
 • Укладення медіаційної угоди
 • Медіаційна угода містить спільне рішення сторін щодо врегулювання конфлікту / спору між отримувачами соціальної послуги, які перебувають у конфлікті / спорі.
 • Медіаційна угода укладається у письмовій формі, підписується сторонами медіації: отримувачами соціальної послуги / їхніми законними представниками і медіатором на ІІ етапі, якщо заходів щодо врегулювання конфлікту / спору, вжитих на І етапі, виявилося недостатньо
 • Структурними елементами медіаційної угоди є:
 • дата, час і місце складання угоди;
 • загальні відомості про отримувачів соціальної послуги;предмет конфлікту / спору;
 • відомості про медіатора, вибраного сторонами медіації;умови та порядок проведення медіації;
 • обов’язки сторін щодо конфіденційності проведення медіації;обов’язки сторін щодо врегулювання конфлікту / спору;
 • реквізити сторін (назва, номер та серія документа, що посвідчує особу, місце проживання (роботи), контактні дані тощо).
 • За згодою сторін медіаційна угода може містити іншу інформацію.

Зміст соціальної послуги

 • Зміст соціальної послуги
 • допомога у врегулюванні конфліктів;
 • ведення переговорів;
 • опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.
 • Основні заходи, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання (додаток 2 до Державного стандарту)
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 3 до Державного стандарту)

Ведення ділової документації

 • Ведення ділової документації
 • Формування особової справи (Розділ XV Державного стандарту)
 • Особова справа містить
 • листи-запрошення на посередництво (медіацію) із зазначенням факту (відмітки) щодо їх направлення;
 • згоду про застосування посередництва (медіації);
 • договір про надання соціальної послуги;
 • індивідуальний план надання соціальної послуги;
 • медіаційну угоду (в разі успішного завершення медіації);
 • письмову відмову учасників процесу від подальшого проведення посередництва (медіації) (у довільній формі бажано із зазначенням причин відмови для подальшого узагальнення).
 • Особова справа прошивається посередником / медіатором, містить внутрішній опис і зберігається в сейфі протягом п’яти років з моменту закінчення надання соціальної послуги.

Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці

 • Застосування Державного стандарту
 • організація надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці громадянам, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися та потребують соціального супроводу;
 • здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці;
 • визначення тарифу платної соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці.
 • Варіанти пристосування робочого місця до потреб отримувачів соціальної послуги з інвалідністю (додаток 3 до Державного стандарту)

Етапи надання соціальної послуги

 • Етапи надання соціальної послуги
 • Визначення індивідуальних потреб
 • форма карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (додаток 1 до Державного стандарту)
 • протягом 7 робочих днів з дати звернення (подання заяви)
 • Повторне визначення індивідуальних потреб проводиться через місяць з дня початку надання соціальної послуги, надалі - за потребою залежно від індивідуальної ситуації отримувача соціальної послуги, але не рідше ніж один раз на квартал.
 • складання індивідуального плану
 • форма індивідуального плану (додаток 2 до Державного стандарту)
 • Індивідуальний план складається з двох частин:
 • вихід на ринок праці за підтримки суб’єкта, що надає соціальну послугу, у тому числі за допомогою професійної підготовки, перепідготовки, підготовки до роботи, зміцнення трудової дисципліни, навчання життєвим навичкам, визначення та пошуку роботи;
 • утримання на робочому місці через підтримання контакту з роботодавцем та моніторингу роботи отримувача соціальної послуги на новому робочому місці.
 • переглядається разом з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку її надання з метою коригування (за потреби), надалі - щокварталу.

Укладання договору

 • Укладання договору
 • Типова форма договору про надання соціальних послуг
 • Зміст соціальної послуги
 • регулярні зустрічі з отримувачем соціальної послуги;
 • відвідування отримувача соціальної послуги на робочому місці;
 • сприяння в адаптації отримувача соціальної послуги до виконання запропонованої роботи, пристосування робочого місця до особливих потреб отримувача соціальної послуги;
 • сприяння в отриманні інших послуг, організацію взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу;
 • навчання отримувача соціальної послуги та розвиток трудових і соціальних навичок;
 • психологічне консультування та підтримка.
 • Заходи, форми роботи та орієнтовний час (додаток 4 до Державного стандарту)
 • Оцінка дотримання стандарту
 • Зовнішнє та внутрішнє оцінювання якості надання соціальної послуги
 • Показники оцінювання якості: кількісні та якісні (додаток 5 до Державного стандарту)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка