Практичні порадникиСкачати 42,41 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір42,41 Kb.

Практичні порадники

 • Апперт П. (1752-1841) французький хімік, мікробіолог, природознавець, технолог.
 • Книга для будь господаря; або спосіб тривалої консервації тваринних та рослинних субстанцій. Робота затверджена в Бюро прикладного та високого мистецтва, видана за наказом Міністра Внутрішніх Справ. Перекладено з французького на польську. В Варшаве, в друкарні на Новодіпіі № 646. 1820 р.

Практичні порадники

 • Вацлав Баліцький (д.н.невід. – 1854) – польський ветеринар-практик, фармацевт. Ця праця є практичним порадником для догляду та лікування худоби.
 • Львівське видання праці “Використання ветеринарії у сільському господарстві” В.Баліцького є першодруком. Побачило світ коштом львівського мецената К.В.Пфаффа в друкарні Ю.Шнайдера.

Практичні порадники

 • Праця правознавця, економіста Францішка Дітріха “Висновок про підготовку сливових дерев для масового вирощування”. Дане видання є практичним порадником із садівництва. книга
 • Францішек Дітріх – аристократ, упорядник видання; доктор права, моравський землевласник;, член-асесор королівського товариства Моравського. асесор Моравського Аграрного о Рільничого товариства; доктор права, економіст.

Практичні порадники

 • ІІ-й том двотомного перекладного збірника “Господарство, підтверджене істотними докадами та реальним досвідом” (Для місцевого застосування)1787 р.. Даний збірник у польськомовному перекладі з латинської видано за сприяння польських меценатів у 1787 р.. Збірник містить практичні рекомендації з агрономії, економіки, ветеринарії тощо.
 • Варшавське польськомовне видання збірника є другим, доповненим виданням, яке побачило світ у королівській друкарні 1787 р..

Практичні порадники

 • Перекладне видання праці французького природознавця, зоолога Ю.Г.Коппе “Наука про рільництво і розведення худоби” (1822) у двох частинах. Дане видання є практичним порадником iз тваринництва. Дві частини містяться в одній книзі.
 • Ю. Г. Коппе – французький природознавець, зоолог.
 • Вроцлавське видання “Науки про рільництво і розведення худоби” Ю. Г. Коппе у польськомовному перекладі А. Т. Ю. Ньюбара. є другим виданням. Побачило світ за сприяння державного радника А.Таера та А. Т. Ю. Ньюбара у друкарні відомого видавця Вільгельма Богуміла Корна.

Практичні порадники

 • ІІ-а частина праці німецького зоолога Фердінанда Рутера “Про зв’язок тваринництва з рільництвом” (1822) у польськомовному перекладі з німецької Адама Клодзінського. Праця складається з двох частин, кожна з яких становить окремий том. Дане видання – це складова фундаментального дослідження “Про сільське господарство в усіх його елементах”. Дане видання містить практичні поради щодо тваринництва та агрономії.
 • Фердінанд Рутер (1760 – 1832) – німецький природознавець, зоолог.

Довідники

 • Варшавське видання відомої т. популярної праціі французького агронома , економіста Кароля Ровмунда Піктета (17551824) Про плодозміни чи наука визначення почерговості збору коренеплодів (1805) , яку було опубліковано у польському перекладі Александра Потоцького. Ця праця є технологічним довідником з вирощування та збору коренеплодів.

Довідники

 • Праця невідомого німецького автора “Загальний опис попередження та лікування сказу” (1784). Ця праця є практичним довідником з ветеринарії.
 • Львівське видання у польськомовному перекладі “Загального опису попередження та лікування сказу” є другим. Видано 1784 р. зусиллями та в друкарні відомих львівських друкарів та видавців Піллерів вдовою Юзефа Піллера.

Багатотомні видання

 • Сильвани”. видавалися у Польщі упродовж 1820-1858 рр. До 1846 р. – за редакцією Юліуша Кароля Брінгена (1788-1846) – головного лісника Королівства Польського, керівника технічної секції Відділу лісів урядової Комісії прибутків та видатків; професора Спеціальної лісничої школи у Варшаві. Тематика видання: догляд, облаштування, охорона лісів і природи загалом.

Багатотомні видання

 • Представлене видання – XIX том щорічника «Господарського порадника», який видавався під егідою познанських аграрних кіл на території князівства Познаньського з 1890 року. Метою видання був синтез досягнень аграрної сфери на етнічних польських землях з акцентом на діяльності Арграрних кіл в межах Познаньщини. Даний том охоплює номери з січня по грудень 1908 року. На тлі основної аграрної тематики присутні економічні теми (банківська сфера, кредитування, цінова політика).
 • Видання напівофіційне, фінансувалося переважно приватними особами. Примірник 1908 року виданий коштом мецената Казимира Браунсфорда у друкарні часопису «Познанський щоденник
 • Річник Рільничих наук.
 • Видавництво товариства
 • сприяння польській науці рільництва,
 • Краків, 1906.

Багатотомні видання

 • У «Річнику наук рільничих», виданому в Ягеллонському університеті, наведено методику досліджень у польових сівозмінах із буряками (автор – доктор Ігнацій Косінський), а також результати досліджень над мозком ВРХ, з ячменем і вівсом та іншими сільськогосподарськими культурами. Цікаво, що до складу редакційної колегії з п’яти членів входило три професори Дублянської рільничої школи. Це Емілій Горлевський, Стефан Ентись, Юзеф Мікуловський-Поморський (Roczniki Nauk Rolniczych. Tom II. – Kraków, 1906).

Багатотомні видання

 • З метою оперативного поширення фахової інформації "Товариство рільничих кружків" видавало сільськогосподарські книжки польських учених-аграріїв та два часописи: "Провідник кружків рільничих" („Przewodnik kolek rolniczych”) і "Часопис для спілок рільничих" (польською та українською мовами, 1883-1914 рр.). Основною темою, яка висвітлювалась на сторінках "Провідника кружків рільничих" була діяльність різних повітових спілок (молочарських, меліоративних, рільничих). Періодичному виданню властивий прикладний характер публікацій. Провідним друкованим органом Патронату став "Часопис для спілок рільничих". В центрі уваги часопису – пропаганди передових методів господарювання.

Багатотомні видання

 • Варті уваги «Щорічники наук рільничих і лісівничих» – орган товариства сприяння польській науці рільництва й лісівництва – за 1925 – 1937 роки (21 том), видані в Познані (Rocznik Nauk Rolniczych i Leśnych : оrgan tow. Popierania polskiej nauki rolnictwa i lesnictwa ; red. W. Szramm, J. H. Gurski, S. Lewicki. – Poznań). Городництво презентують 12 томів щорічного журналу «Городництво» – органу городницького товариства (Краків, 1898–1913 рр.).

Наукові праці з агрохімії

 • Кінець ХІХ й особливо початок ХХ ст. вирізняються впровадженням у науковий обіг і виробничу практику засад агрохімії. Завдяки будівництву у 1906 році агрохімічної дослідної станції в Дублянах наукові студії набрали широкого розмаху. Однією з перших книг агрохімічного профілю була «Рільничий катехізм …» невідомого автора, видана у Кракові 1847 року (Katechizm rolniczy oparty na zasadach chemii i geologii. – Kraków, 1847). Основи агрохімії подані в книзі Т. Шльосінґа, яку видав гурток рільників Ягеллонського університету в Кракові 1899 р. (Schloessing T. Zasady chemii rolniczej. – Kraków : Kółka Rolników wszechnicy Jagellońskiej, 1899). У 1906 р. зафіксовані варшавські видання авторства В. Й. Карпінського про результати польових досліджень і використання мінеральних добрив. Результати наукових досліджень у царині агрохімії знаходимо в наявних працях дублянських науковців – Броніслава Ніклевського (1916 р.), Мар’яна Ґурського (1932 р.), Аркадія Мусеровича (1939 р).

Наукові праці з агрохімії

 • Приємно дивує своїм обсягом і змістом висновків виданий друком у 1906 р. звіт професора Юзефа Мікуловського-Поморського про діяльність Крайової хімічно-рільничої дослідної станції в Дублянах за 1903, 1904, 1905 рр. (Mikułowski-Pomorski Juzef, Karpiński Adam. VIII Sprawozdanie z działalności krajowej Stacyi doświadczalnej chemiczno-rolniczej w Dublanach, przeprowadzone w roku 1903, 1904, 1905. - Lwów, 1906). Ознайомлення з його матеріалами дає підстави визнати пристойну, як на той час, методичну озброєність і повноту наукових студій, пересвідчитися у мірі їх осяжності, адже досліджене використання мінеральних добрив різних ґатунків під майже всі районовані тоді сільськогосподарські культури. Дослідами охоплено всю Східну Галичину, тобто Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області (у сучасному адміністративному поділі).

Наукові праці з рослинництва

 • Однією з найдавніших є праця Олександра Потоцького «Про сівозміни, або наука встановлення черговості у збиранні врожаю», 1805 р. (Potocki Alexandr. O płodozmianach czyli nauka ustanowienia kolejnego porzątku w zbiorze ziemiopłodów. – Warszawa, 1805). Наукові дослідження щодо обробітку лук і пасовищ знаходимо в праці Яна Фелікса Соколовського 1900 року видання. У 1920 році вийшла друком книга з рослинництва професора Казимира Мічинського. Доволі оригінальним є «Звіт про результати польових досліджень дослідницьких об’єднань і рільничих організацій за 1932 рік» (Львів, 1934) (Sprawozdanie z doświadczeń polowych kół doświadczalnych i organizacij rolniczych za rok 1932. – Lwów, 1934).
 • Титул видання «Cele i
 • sposoby uprawy łak naturalnych»
 • Титул видання «Myśli przewodnie fizjologji roślin, Т. l»

Наукові праці з рослинництва

 • Наукове видання професора К. Мічинського «Докладне вирощування рослин» (нотатки з викладів в Академії рільництва в Дублянах записав Г. Мацієвський) містить детальну інформацію про основні зернові культури, зернобобові, картоплю і хміль, їх ботаніко-біологічні особливості, вимоги до клімату, ґрунту і місце в сівозміні, опис основних шкідників і хвороб, технологію вирощування й удобрення, а також збирання і зберігання зерна. У книзі наведено велику кількість розрахунків норм висіву окремих культур на задану густоту, доз добрив під запланований урожай на певних типах ґрунтів (Prof. K. Miczynski. Szczegołowa uprawa roślin. Notatky z wykładow w Akademii Rolniczej w Dublanach napisał H.Maciejewski. Lwów ; Warszawa, 1920).
 • Титул видання
 • «Szczególowa uprawa roślin»

Наукові праці з проблем тваринництва

 • Тваринництво представлене декількома працями Валеріана Клецького про раси відгодівельного тваринництва (1916 р.), морфологію великої рогатої худоби тощо (1898 р.). Кароль Ружицький у своїй книзі подає нариси щодо нормування паші для молочних тварин (1914 р.). Серед інших знаходимо твори про орнітологію, сокільництво та мисливських птахів, догляд за бджолами тощо. Професор Академії рільництва в Дублянах Станіслав Круліковський був організатором (1894 р.) і редактором (1899–1911 рр.) часопису «Ветеринарний огляд ...» (Przegląd weterynarski: czasopismo poświencone weterynaryi i hodowli / red. Stanisław Królikowski. – Lwów : Galicyjskie tow. Weterynarskie).

Наукові праці з лісівництва

 • Декілька творів про польське лісівництво авторства Олександра Полуянського зафіксовано з середини ХІХ ст. (Połujański Aleksander. Opisanie lasów Królewstwa polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. – Warszawa, 1854). Серед інших маємо «Праці першого польського наукового лісівничого з’їзду» у 1933 р. Також на полиці бібліотеки потрапили результати досліджень розвитку деревостою, удобрення лісів тощо. Періодичні видання про лісівничі науки представлені серією (67 томів) щомісячних або щоквартальних журналів від 1835 до 1938 року (Sylwan: czasopismo miesęczne dla leśników i właścicieli ziemskich / Organ Galicyjskiego towarzystwa leśnego. – Lwów). У 1905–1922 рр. редактором журналу став професор лісівництва у Дублянах Станіслав Соколовський.

Наукові часописи

 • Серед дублянських науковців і студентів загальною популярністю користувався щорічний, широкого спектра, науковий часопис «Космос» Польського товариства природознавців ім. Коперника у Львові (Kosmos: czasopismo polskiego towarzystwa przyrodniczego im. Kopernika. – Lwów), з якого можна було не тільки почерпнути інформацію про найновіші досягнення тогочасної науки, а й оприлюднювати результати власних наукових студій. Книгозбірня університету налічує 44 томи (по 12 зошитів кожний) часопису «Космос», видані в проміжку між 1876 і 1927 роками.

Наукові часописи

 • Значну роль у поширенні науково-природничих знань, у тому числі аграрного спрямування, виконувало Галицьке товариство природознавців ім. Коперніка, засноване 17 січня 1875 р. у м. Львові. Товариство у 1876 р. започаткувало випуск періодичного видання “Kosmos” (Сzasopismo polskiego тow przyrodnikow im. Kopernika. Wychodrace pod redakjia prof. Dr. Br. Radziszewskiego) (рис. 5).
 • «Kosmos» по праву можна назвати першим польськомовним науково-природничим часописом Галичини другої половини ХІХ ст. На сторінках щорічника інформували про наукові дослідження вчені таких львівських наукових шкіл: політехнічної, гірничої, рільничої, лісничої, а також професори класичного університету Львова. Про науковість видання засвідчує його структура, яка була майже незмінна впродовж 20 років: наукові статті, наукові замітки, наукова хроніка, поточні відомості наукових товариств.
 • Титул часопису «Космос»,
 • виданого Польським науковим
 • товариством природознавців
 • ім. Коперника, Львів, 1914
 • Часопис «Космос»,
 • виданий Польським науковим
 • товариством природознавців
 • ім. Коперника, Львів, 1914.

Наукові часописи

 • На початку ХХ ст. (1903–1913 рр.) фонди бібліотеки доповнилися дванадцятьма томами відомого тижневика «Всесвіт», матеріали якого з’ясовували проблеми природничих наук (Wszechświat: tygodnik popularny poświencony naukom przyrodniczym. – Warszawa).

Наукові часописи

 • Унаслідок наполегливих вимог професорського колективу і, зокрема, директора Юліуша Ау щодо необхідності видання власного часопису, Галицький сейм 11 січня 1886 р. прийняв ухвалу про дозвіл на видання Щорічника Крайової вищої рільничої школи в Дублянах (Roczniki Krajowej Wyzszej Szkoły Rolniczej w Dublanach, t. I, Lwów, 1888.) і виділив необхідні для цієї мети кошти [1, с. 190]. Проте впровадити необхідний задум було вкрай важко, оскільки часто змінювалися редактори видання. Врешті редактором було призначено колишнього директора школи Юліуша Ау. Перший том "Щорічника Крайової вищої рільничої школи в Дублянах" побачив світ в 1888 році.

 • Перший збірник
 • наукових праць. 1888 р

Наукові часописи

 • Заслуговують на увагу надруковані у першому томі праці професора Еміля Ґодлєвського про результати діяльності першої Галицької контрольно-насіннєвої станції, професора Владислава Любоменського про виконані роботи на дослідних полях навчального господарства в Дублянах, професора Петра Манастерського про сконструйований ним прилад для механічного аналізу ґрунту, професора Зиґмунда Кагане – звіт про своє відрядження до Державного кінного заводу в Радовцях.

Наукові часописи

 • Наступний, третій том наукових праць (Roczniki Krajowej Wyzszej szkoły rolniczej w Dublanach, rok 1894. – Lwów, 1894), вийшов 1894 р. [1, с. 192]. Тут уміщено щорічні звіти дирекції навчально-наукових закладів у Дублянах від 1888/89 до 1892/93 навчальних років та низку наукових статей. Найпотужнішою групою є публікації в царині угноєння ґрунтів (професори Владислав Любоменський, Стефан Єнтис, Пйотр Манастерський, Стефан Павлик), зоотехнії (Кароль Мальсбурґ), зоології (Мечислав Ковалєвський).

Наукові звіти

 • Привертає увагу "Звіт про діяльність Крайової хемічно-рільничої дослідної станції в Дублянах за 1903, 1904, 1905 роки". Він виданий друком професором Ю.Мікуловським-Поморським в 1906 році. Він свідчить про те, що вивчення використання мінеральних добрив різних ґатунків здійснювалось під майже всі районовані тоді сільськогосподарські культури. Дослідами охоплено всю Східну Галичину. В 1910 р. опубліковано "Звіт про торфову ферму хемічно-рільничої станції в Дублянах". В ньому містяться матеріали про виготовлення різноманітних компостів, а також про вплив рівня води на врожайність культурних рослин. Один з останніх звітів торфової ферми датується 1929 роком.

Наукові звіти

 • Зацікавлення викликає "Звіт про діяльність Крайової хімічно-рільничої дослідної станції в Дублянах за 1903, 1904, 1905 роки", виданий професором, директором Рільничої академії (1906-1912) Юзефом Мікуловським-Поморським в 1906 році.
 • Після 1904 року видавнича діяльність в Дублянах обмежилась друком доступних загалу низки річних звітів за назвою "Звіти Рільничої академії в Дублянах і поєднаних з нею наукових установ". Виходили з 1905 по 1916 роки.

Наукові звіти

 • "Звіти Рільничої академії в Дублянах і поєднаних з нею наукових установ".

Періодичні видання Галицького господарського товариства

 • Галицьке господарське товариство, що об'єднує великих польських землевласників, було засноване в 1845 р. й активно працювало до 1939 р. Його основним завданням протягом усього періоду діяльності було піднесення ефективності сільського господарства Галичини. Для цього воно організовувало сільськогосподарські з’їзди, виставки, фахове навчання (через сільськогосподарські школи, курси), проводило польові досліди, захищало в галицькому сеймі права польських землевласників. Важливим напрямом роботи товариства була видавнича діяльність.

Періодичні видання Галицького господарського товариства

 • Першим періодичним виданням стали “Rozprawy Towarrzystwa gospodarskiego” (Праці господарського товариства). Видання виходило протягом 1846–1867 рр. і налічує 32 томи, зібраний матеріал висвітлює основні напрями сільськогосподарських досліджень краю. Цим питанням увагу присвячували вчені Казімєж Паньковський, Кароль Мальсбург, Міхал Щепанський, Станіслав Ханевський.
 • Титул
 • часопису
 • «Рільник: часопис
 • для сільських господарств»

Періодичні видання Галицького господарського товариства

 • Rolnik [Text] : czasopismo dla gospodarzy wiejskich / Organ c. k. galicyjeskiego tow. gospodarskiego ; red. J. Günsberg- Lwów : Nakł. Red. C. k. galic. Druk. Rządowej (1866-1869)
 • Т. I. - 1867. - 290 s. Шифр 6457
 • T. II. - 1868. - Шифр 5678 ; 5583
 • Т. III. - 1868. - 291 s. Шифр 7003

Перодичні видання Галицького господарського товариства

 • Rozprawy c. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego [Text]. - Lwów : Narodowego zakladu Ossolinski.
 • Estr. XIXw. 1 wyd. T.IV. – S. 127T.
 • T.I. – 1846. – 176 s. Шифр 7489
 • T.III.- 1847. – 204 s. Шифр 8127 a
 • T.XIII.- 1853. – 230 s. Шифр 1599 ; 2028 ; 8627
 • T.XIV. -1853. – 228 s. Шифр8628
 • T.XV. – 1854. – 56 s. : 1a-tabl. Шифр 4460
 • T.XVII.-1855. – 234 s. Шифр 1301
 • T.XVIII. -1855. – 234 s. Шифр 4059
 • T.XXV.-1860. – 190 s. Шифр 190
 • T.XXX. -1862. – 147 s. Шифр 7486
 • T.XXXI. – 1866. – 208 s. Шифр 7487

Періодичні видання Галицького господарського товариства

 • Своєрідним продовженням “Rozprawy...” став друкований орган товариства “Rolnik, czasopismo dla gospodarzy wiejskich, organ urzendowy c. k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. Naczelny redactor wlascieliel i wydawca Antoni Gostkowski. Rok I Nr1. 1867 – Lvov – 1867. (Рільник: часопис для сільських господарів) видавався протягом 72 років (1867–1939 рр.), впродовж яких вийшло понад 100 томів. Упродовж 1875–1887 рр. близько 40% фахових статей “Rolnika” були підготовлені вченими Дублянської рільничої школи. Проте найбільшу увагу приділяли рільництву і ветеринарії. Показово, що статті були написані на основі практичних дослідів у господарствах Галичини. Друкували також рецензії на нові польськомовні та німецькомовні публікації, перспективну інформацію.

Періодичні видання Галицького господарського товариства

 • Як свідчить передмова до першого номера “Rolnika” за 1923 рік, випускались безкоштовні додатки до цього часопису: "Перегляд городництва" (двотижневик), "Календар рільництва", в яких висвітлювали актуальні теми з питань рільництва і овочівництва Галичини. Треба відзначити, що відомі представники аграрної науки Галичини Мічинський Казімеж (1868-1918) в 1897-1904 рр. був редактором часопису “Rolnik”. Паньковський Казімеж (1838-1901) співпрацював у редакції часопису “Rolnik”. Яновський Броніслав редагував тижневик “Rolnik” у Львові та часопис “Zagroda wzorowa

Періодичні видання городників

 • Городництво презентують 12 томів щорічного журналу "Городництво" – органу городницького товариства (Краків, 1898-1913).
 • Титул часопису «Городництво»

Періодичні видання ветеринарів

 • У 90-х роках ХІХ ст. підготовка та видання інформації з питань ветеринарії були пов’язана з діяльністю ветеринарного товариства та академії ветеринарної медицини. Колектив професійних ветеринарних лікарів Галичини заснував у 1885 р. Товариство ветеринарне. Основною метою товариства стала розбудова ветеринарної науки в краї, набуття господарями фахових знань у догляді за свійськими тваринами. Друкованим органом товариства був часопис “Przegląd weterynarski”, («Огляд ветеринарний»), що виходив у Львові протягом 1886–1914 рр., згодом 1919–1938 рр.

Періодичні видання ветеринарів

 • Товариство ветеринарне в Галичині своїм друкованим органом мало часопис “Przegląd weterynarski”, що виходив у Львові протягом 1886-1914 та 1919-1938 роках. Редакторами часопису були відомі вчені А.Барановський, Й.Шпільман, С.Кроліковський, К.Панек, Кубицький Юзеф. Круліковський Станіслав (1853-1924) був організатором (1894) та редактором (1899-1911) журналу “Przegląd Weterynarski: czasopismo poświencone weterynaryi i hodowli. – Lwów: Galicyjskie tow. Weterynarskie”. В часописі друкували статті з наукової та практичної ветеринарії, годівлі та догляду за домашніми тваринами.

Бібліографічні видання з ветеринарії

 • Першим повноцінним бібліографічним виданням з цієї тематики була праця “Bibliografia Polska weterynaryi i hodowli zwierzat” (Lwów, 1891), підготовлена професором С.Кроліковським (1853-1924). Покажчик охоплює тільки книги (1060 позицій) з ветеринарії та годівлі тварин, що вийшли в Австро-Угорщині, Польщі впродовж XVII-XIX ст. Професор Кроліковський планував підготувати другу частину покажчика, яка мала охопити публікації з часописів, але він не був реалізований.

Періодичні видання лісівників

 • У 1882 р. у Львові засноване Товариство лісівництва. Його друкованим органом став часопис “Sylvan” (Сільван), який виходив у 1883–1939 рр. і налічував 57 томів. Започатковуючи видання щомісячника, редакція вбачала потребу у фаховому часописі, який би замінив наукову збірку з лісівництва. Таким виданням був «Сільван», у першому числі якого редакція заявила: «Маємо на меті прийти в поміч раціональному господарюванню як у державних, так і в приватних лісах». Тут же повідомлялось, що наука лісівництва поділяється на три основні відділи: технічний, адміністративний та історичний. Провідними темами лісівничої науки є вміння управління, догляду і використання лісів.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка