Правила оформлення тексту документа. Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь; Документ цеСкачати 21,24 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір21,24 Kb.

ДОКУМЕНТ – основна одиниця офіційно-ділового стилю

 • Поняття про документ.
 • Структура документа.
 • Правила оформлення тексту документа.

Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь;

 • Документ – це:
 • Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь;
 • Письмове свідоцтво, що підтверджує особу;
 • Письмовий твір, грамота, рисунок тощо як свідчення про щось історичне, важливе;
 • Форматований паперовий носій даних.

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

 • Документ – це:
 • матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

надання йому закінченої зовнішньої і внутрішньої форм, що включає встановлення формату, вибір шрифту, підготовку ілюстрацій.

 • Оформлення документа – це
 • надання йому закінченої зовнішньої і внутрішньої форм, що включає встановлення формату, вибір шрифту, підготовку ілюстрацій.
 • Це його зовнішня і внутрішня структури.

Внутрішня структура документа

 • Структура документа
 • Внутрішня структура документа
 • це його внутрішня будова, набір взаємопов’язаних елементів і частин, що дозволяють більш ефективно шукати, сприймати і використовувати вміщену в ньому інформацію.
 • Вона об’єднує документ в єдине ціле, підпорядковує його внутрішні документи один одному.
 • Зовнішня структура документа (конструкція)
 • це його зовнішня форма, яка дозволяє ідентифікувати його як вид документа. Мета - надання документу такої форми, яка викликала б у споживача бажання читати, шукати ту чи іншу потрібну інформацію.

За походженням :

 • Класифікація документів
 • За походженням :
 • службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Вони оформляються в установленому порядку;
 • особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності.

За місцем виникнення:

 • Класифікація документів
 • За місцем виникнення:
 • внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено;
 • зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями;

За призначенням:

 • Класифікація документів
 • За призначенням:
 • організаційні,
 • розпорядчі,
 • довідково-інформаційні,
 • обліково-фінансові,
 • господарсько-договірні,
 • щодо особового складу

За формою:

 • Класифікація документів
 • За формою:
 • стандартні — це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення);
 • індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви).

За строками виконання:

 • Класифікація документів
 • За строками виконання:
 • звичайні безстрокові — це такі, які виконуються в порядку загальної черги;
 • термінові — зі встановленим строком виконання. До них належать також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма).
 • дуже термінові — документи з позначенням «дуже терміново»;

За стадіями створення:

 • Класифікація документів
 • За стадіями створення:
 • оригінал — це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою;
 • копія — це точне відтворення оригіналу. На копії документа обов'язково робиться помітка «Копія» вгорі праворуч. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу;
 • за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться витяг;
 • якщо документ загублено, видається його другий примірник — дублікат. Юридично оригінал і дублікат рівноцінні.

Штамп – це сукупність постійних реквізитів, відтворених як єдиний блок

 • Основні категорії діловодства:
 • Штамп – це сукупність постійних реквізитів, відтворених як єдиний блок

Реквізит – основний компонент документа.

 • Основні категорії діловодства:
 • Реквізит – основний компонент документа.
 • Формуляр – сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку.
 • Бланк – це друкована стандартна форма документа з постійними реквізитами.
 • Бланк митної декларації

головний елемент документа, який складається з логічних елементів: вступ, доказ, закінчення.

 • Текст
 • головний елемент документа, який складається з логічних елементів: вступ, доказ, закінчення.
 • У вступі адресат готується до сприйняття теми (обґрунтовуються причини укладання документа, історія питання та ін.)
 • У доказі розкривається суть питання.
 • У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ.

це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови ділового паперу.

 • Рубрикація
 • це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови ділового паперу.
 • Найпростіша рубрикація — поділ на абзаци.

це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, а також фрагмент тексту між двома такими відступами.

 • Абзац
 • це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, а також фрагмент тексту між двома такими відступами.
 • Середня довжина абзацу має бути 4 — 6 речень, хоча в текстах документів є абзаци, що складаються з одного речення.
 • Слід пам'ятати, якою б не була його довжина, абзац — це внутрішньо замкнене смислове ціле, що виражає закінчену думку.

Текст викладати від третьої особи: комісія ухвалила…; інститут просить … Від першої особи пишуться заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази;

 • Вимоги до тексту документа
 • Текст викладати від третьої особи: комісія ухвалила…; інститут просить … Від першої особи пишуться заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази;
 • Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв’язку з, згідно з, з метою. Не вживати образних виразів, емоційно забарвлених слів;
 • Використовувати синтаксичні конструкції типу: доводимо до Вашого відома, що…; у порядку обміну досвідом…;
 • Дієприслівникові та дієприкметникові звороти вживати на початку речення: враховуючи,…, беручи до уваги…;
 • Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові, означення – перед означуваним словом, додатки після опорного слова; вставні слова – на початку речення).

Щоб не виявити гостроти стосунків з партнером, активну форму дієслів варто заміняти на пасивну. Ви не висловили свої пропозиції – Вами ще не висловлені пропозиції. Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму: Університет не гарантує…;

 • Вимоги до тексту документа
 • Щоб не виявити гостроти стосунків з партнером, активну форму дієслів варто заміняти на пасивну. Ви не висловили свої пропозиції – Вами ще не висловлені пропозиції. Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму: Університет не гарантує…;
 • Уживати інфінітивні конструкції: створити комісію…;
 • У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу: наказую…, пропоную;
 • Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у діловодстві за загальними правилами: р-н, обл., напр., км;
 • Віддавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів: шановний, високоповажний і т.д.

Пишеться великими літерами. Він має бути не довшим ніж 40 знаків.

 • Заголовок
 • Пишеться великими літерами. Він має бути не довшим ніж 40 знаків.
 • Не бажано у заголовку переносити слова. Якщо заголовок великий, то його ділять (за змістом) на декілька рядків. У документах заголовок пишеться з малої літери, коли він розташований після назви виду документа, а з великої літери, якщо передує їй.
 • Крапка після заголовка не ставиться.

ПОЛОЖЕННЯ

 • ПОЛОЖЕННЯ
 • про Раду з питань мовної політики
 • або
 • Про внесення доповнень до Положення....
 • ПОСТАНОВА

Комбінована (традиційна) ґрунтується на використанні різних типів знаків — слів, літер, арабських та римських цифр.

 • Нумерація
 • Комбінована (традиційна) ґрунтується на використанні різних типів знаків — слів, літер, арабських та римських цифр.
 • Нова система базується на використанні лише арабських цифр, розміщених у певній послідовності.
 • Нумерація
 • Комбінована
 • Нова
 • А. Б. В.
 • Розділ І
 • 1
 • I. II. III.
 • Частина 1
 • 1.1
 • 1. 2. 3.
 • Частина 2
 • 1.2
 • 1); 2);
 • пункт 1
 • 1.2.1
 • а); б);
 • §1
 • 1.3
 • §2
 • 2

це додаткове пояснення до тексту.

 • Примітка
 • це додаткове пояснення до тексту.
 • Слово „Примітка” пишуть малими літерами від лівого поля. В кінці слова ставлять крапку (якщо одна примітка) або двокрапку (якщо декілька приміток).

це доповнення тексту довідковими матеріалами (довідки, таблиці, креслення, копії документів тощо).

 • Додаток
 • це доповнення тексту довідковими матеріалами (довідки, таблиці, креслення, копії документів тощо).
 • Оформлюють аналогічно примітці. В кінці слова „Додаток” завжди ставлять двокрапку.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка