Правові основи підприємницької діяльностіСкачати 46,57 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір46,57 Kb.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • кандидат юридичних наук, доцент
 • Серьогіна Наталія Олексіївна
 • 096-505-94-67
 • 063-577-82-83
 • 066-97856-39
 • natali_seryogina@ukr.net

Предмет регулювання Господарським кодексом України

 • Господарські
 • відносини
 • 3. Суб’єкти
 • господарювання
 • 2. Державні
 • органи
 • 1. Засновники
 • суб’єктів
 • господарювання
 • 4. Споживачі

Держава і суб’єкти господарювання

 • ДЕРЖАВА
 • Державне
 • Замовлення
 • Завдання
 • Регулювання
 • цін і тарифів
 • Сертифікація
 • та
 • стандартизація
 • Ліцензування
 • Патентування
 • Квотування
 • Надання
 • пільг
 • Надання
 • дотацій та
 • субсидій
 • Застосування
 • нормативів
 • і лімітів
 • Основні засоби
 • Регулюючого впливу

Поняття підприємницької діяльності

 • Згідно зі ст.42 Господарського кодексу України
 • Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Характеристика (ознаки) підприємницької діяльності (підприємництва)

 • 1. Підприємництво є самостійною діяльністю. Це означає, що:
 • по-перше, підприємництво в Україні може здійснюватися в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця (ст. 45 ГК України). Також фізичні особи мають можливість зареєструватись як громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності і провадити таким чином діяльність без створення організації.
 • По-друге, зважаючи на передбачений ч. 1 ст. 44 ГК України принцип вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, підприємці мають право здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно до потреб ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не суперечать законодавству.

2. Підприємництво є ініціативною діяльністю. Це означає, що зайняття підприємницькою діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, посадова особа не можуть примусити до зайняття підприємницькою діяльністю.

 • 2. Підприємництво є ініціативною діяльністю. Це означає, що зайняття підприємницькою діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, посадова особа не можуть примусити до зайняття підприємницькою діяльністю.
 • Проте це не означає, що особа не може бути примушена до виконання добровільно взятих на себе зобов'язань (наприклад, за договором, укладеним в процесі провадження підприємницької діяльності) або зобов'язань, що передбачені державою і випливають зі здійснення особою підприємницької діяльності (наприклад, зобов'язань зі сплати податків).

3. Підприємництво є систематичною діяльністю. Проте чітких кількісних критеріїв систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяльністю для того, щоб вона вважалася підприємницькою) законодавством не встановлено.

 • 3. Підприємництво є систематичною діяльністю. Проте чітких кількісних критеріїв систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяльністю для того, щоб вона вважалася підприємницькою) законодавством не встановлено.
 • Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 24-93 "Про податок на промисел", за змістом ст. 1 якого систематичним вважається продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів, який здійснюється більше чотирьох разів протягом календарного року.
 • За Кримінальним кодексом систематичною діяльністю вважається така, що відбувалася три і більше разів за рік.

4. Підприємництво є діяльністю на власний ризик.

 • 4. Підприємництво є діяльністю на власний ризик.
 • Це означає, що за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство та приватний підприємець самостійно несуть відповідальність, передбачену законодавством України. Тобто суб'єкт підприємницької діяльності бере на cебе як позитивні, так і негативні наслідки підприємницької діяльності. Підтвердженням цього є положення ЦК України, що встановлюють самостійну відповідальність фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності (ст. 52) та юридичної особи (ст. 96) за зобов'язаннями, пов'язаними з їх підприємницькою діяльністю. За загальними правилами ч. З ст. 96 цього Кодексу учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Тобто законодавство розрізняє відповідальність юридичної особи за наслідки своєї господарської діяльності (ризик) і відповідальність її засновника із винятками, передбаченими законодавством.

6. Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку .

 • 6. Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку .
 • Якщо метою тієї чи іншої діяльності не є отримання прибутку, вона не може бути віднесена до підприємницької. Ця мета знаходить своє відображення в установчих документах і відповідно до характеру діяльності.

ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • За ознакою предмета діяльності:
 • Виробнича – діяльність в процесі якої виробляється певна продукція;
 • Невиробнича, в межах якої виділяється:
 • діяльність із виконання робіт, надання
 • послуг (виконання ремонтних робіт, надання
 • інформаційних послуг, здійснення
 • транспортних перевезень);
 • діяльність із зайняття торгівлею;
 • Інша невиробнича діяльність, зокрема діяльність на фінансовому ринку.

За ознакою суб’єкта діяльності:

 • За ознакою суб’єкта діяльності:
 • Підприємництво без створення юридичної особи (просте). Здійснюється фізичними особами – підприємцями;
 • Підприємництво зі створенням юридичної особи (складне)

Залежно від наявності обмежень у зайнятті підприємницькою діяльністю:

 • Залежно від наявності обмежень у зайнятті підприємницькою діяльністю:
 • 1.Вільну підприємницьку діяльність. Для провадження такої діяльності не потрібна згода (дозвіл) держави. Така діяльність проводиться за принципом “дозволено все, що незаборонене законом”.
 • 2. Дозвільну підприємницьку діяльність, провадження якої потребує певної згоди державних органів.

Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності (ст.4 ЗУ «Про підприємництво»

 • Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • Діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності…,
 • Діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз
 • розроблення, випробування, виробництво та експлуатація ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями
 • проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.
 • Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.

Визначення суб’єктів малого та середнього бізнесу

 • Суб’єктами малого та середнього бізнесу є фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності відповідно до Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”, та юридичні особи — малі та середні підприємства, визначені відповідно до Господарського кодексу України.
 • Малими (незалежно від форми власності) є підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні.
 • Великими підприємствами визначаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний(фінансовий) рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн. євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні.
 • Усі інші підприємства визнаються середніми.
 • ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ (глава 5 Цивільного Кодексу України)

Стаття 50Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

 • 1. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом. 2. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою. 3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

 • 1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця

 • Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.
 • 2. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі,відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

3. Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців

 • ОБОВ’ЯЗКОВО
 • ЗА БАЖАННЯМ, АБО У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ
 • 1. Державна реєстрація
 • 2. взяття на облік в податковій інспекції дпі)
 • 4. виготовлення печатки та штампу
 • 5. відкриття рахунка в банку
 • 3. взяття на облік платника єдиного страхового внеску (ЄСВ) до пенсійного фонду (ПФ)
 • КРОК 1
 • З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 • 1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору

 • 1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою. 2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинен бути нотаріально посвідчений.

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

 • 1. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі: десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи; два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 грн.) - за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

 • заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
 • копія довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

 • 3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та другою цієї статті.
 • 4. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

 • Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою.
 • Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

 • 5. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця

 • Дата внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації … є датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
 • Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів ...
 • Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації державним реєстратором видається заявнику виписка з Єдиного державного реєстру.
 • Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації … зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця … для взяття фізичної особи - підприємця на облік.

Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця

 • 1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця є: невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації; наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем. 2. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав не допускається.
 • www.rada.gov.ua
 • www.drsu.gov.ua – державна реєстраційна служба

2. Крок другий – взяття на облік в податковій інспекції

 • Наказ Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 979
 • VI. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб
 • 6.1.Взяття на облік фізичної особи - підприємця здійснюється після її державної реєстрації …на підставі:
 • відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
 • 6.2.На бажання фізичної особи – підприємця взяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подає до органу державної податкової служби:
 • заяву за ф. № 5-ОПП;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.
 • Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною особою - підприємцем пред'являється оригінал такого свідоцтва.

www.sta.gov.ua

Реєстрація книги обліку

 • Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб'єкт малого підприємництва.
 • Порядок ведення Книги обліку доходів та витрат (форма N 10) визначено листом Державної податкової адміністрації України від 05.11.97 р. N 17-0117/10-8886 та постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1269 "Про затвердження Порядку ведення книги обліку доходів і витрат»
 • Згідно п. 4 Постанови №1269 записи у книзі виконуються розбірливо кульковою або чорнильною ручкою. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

Крок третій: взяття на облік платника страхових внесків до пенсійного фонду (ПФ)

ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Стаття 5. Облік платників єдиного внеску

 • 1. Облік осіб…ведеться в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 • Взяття на облік осіб…здійснюється Пенсійним фондом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.
 • 3. Платникам єдиного внеску, в порядку, встановленому Пенсійним фондом, безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника.

П О С Т А Н О В А ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ від 27.09.2010 N 21-6

 • Про затвердження
 • Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 • 2.2. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, наданих державним реєстратором .., не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.
 • 2.4. Повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску безоплатно надсилається платнику поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду

www.pfu.gov.ua

РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

 • 1. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про
 • рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
 • підприємницької діяльності (РДА)
 • 2. Державна податкова служба
 • 3. Пенсійний фонд
 • 4. Державна реєстрація припинення
 • підприємницької діяльності (РДА)

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (ст. 46 ЗУ «Про реєстрацію…») проводиться у разі

 • 1. прийняття … рішення про припинення підприємницької діяльності
 • 5. постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
 • 3. постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою
 • 4. постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності
 • 2. смерті фізичної особи - підприємця

Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності

 • 1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така особа має подати державному реєстраторові (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Стаття 50-1 Цивільного кодексу України

 • Фізична особа - підприємець письмово повідомляє державного адміністратора, кредиторів про прийняте рішення щодо припинення її підприємницької діяльності, порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог, що не може становити менше двох і більше трьох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття … припинення підприємницької діяльності.

Стаття 50-1 Цивільного кодексу України

 • Після внесення запису про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності… повідомлення про внесення запису… публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації
 • 6. Документи, які подаються … приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

11. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності за її рішенням

 • Не раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів, …подає державному реєстраторові особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) … такі документи:
 • заповнену реєстраційну картку…;
 • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
 • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.
 • Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

18. Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів …

 • 18. Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів …
 • 19. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка