Предмет психології, її завдання та методиСкачати 15,44 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір15,44 Kb.

Тема: Предмет психології, її завдання та методи

 • План
 • Поняття про психологію і психіку. Основні форми прояву психіки.
 • Психологія як наука і навчальний предмет. Галузі психології.
 • Розуміння психіки як властивості мозку.
 • Значення і завдання психології.
 • Методи психологічного дослідження.

(від грец. душа і слово, вчення) — наука про закономірності виникнення і діяльність психіки у людини і вищих тварин, про психічні процеси, які є складовими діяльності та спілкування людей, поведінки тварин.

 • (від грец. душа і слово, вчення) — наука про закономірності виникнення і діяльність психіки у людини і вищих тварин, про психічні процеси, які є складовими діяльності та спілкування людей, поведінки тварин.
 • Психологія, як наука, вивчає факти, закономірності та механізми психіки.
 • Психологія

Слово психологія з'являється в XVI столітті. Вперше вжите в назві книги, що не збереглась, але згадана в списку праць хорватського гуманіста Марка Маруліча (1450—1524)

Визнання термін зажив завдяки працям Кристіана Вольфа (1679—1754) Psychologia empirica та Psychologia rationalis, згаданих у французькій Енциклопедії.

Арістотель (384-322 рр. до н. е.)

 • Древньогрецький філософ, засновник психологічної системи, принципи і поняття якої виклав у трактаті “Про душу”. Арістотель учив, що душу від живого тіла відокремити не можна, оскільки вона є його формою і способом його організації

в побуті психологією називають світ переживань, мотивів, взаємин, тобто те, що є предметом науки Ψ і описується категорією психічне;

 • в побуті психологією називають світ переживань, мотивів, взаємин, тобто те, що є предметом науки Ψ і описується категорією психічне;
 • навчальна дисципліна Ψ викладається у всьому світі як майбутнім психологам, так і студентам суміжних дисциплін, в Україні з 1998 року Ψ входить у навчальну програму середньої школи;
 • про психологізм, говорять у випадках, коли психологією пояснюють явища та факти неΨ-них дисциплін (термін поширений у мистецтві та правознавстві);
 • на ринку послуг присутні пропозиції психологічних тренінгів, тестів, консультацій — практик, що часто не мають наукового підґрунтя, але «використовують бренд».

Душа - невидима частина тіла, а тіло - видима частина душі

 • Душа - невидима частина тіла, а тіло - видима частина душі
 • Аркадій Давидович
 • Душа человека заключается в его делах
 • Генрик Ибсен
 • Душа - это бог, нашедший приют в теле человека
 • Луций Анней Сенека (старший)
 • Душа - стекло. Бог - это свет, проходящий через стекло
 • Лев Николаевич Толстой

 • Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську
 • Григорій Сковорода

Завданням психології

 • нарівні з вивченням психологічних фактів і закономірностей, є встановлення механізмів психологічної діяльності. Це означає вивчення роботи конкретних анатомо-фізіологічних апаратів, які здійснюють той чи інший психічний процес. Тут психологія стикається з рядом наук: медициною, фізіологією, біофізикою, біохімією, кібернетикою та ін

Особливості психології як науки

 • ПСИХОЛОГІЯ
 • Особливості
 • 1. Психологія – це наука про
 • найбільш складні явища,
 • які відомі людству.
 • 2. Психологія як наука
 • особлива тому, що в ній ніби
 • зливаються об’єкт і суб’єкт
 • пізнання.
 • 3. Особливості психології
 • Полягають в її унікальних
 • практичних
 • наслідках.
 • 4. Психологія – одна із
 • найбільш перспективних наук
 • Особливості
 • ПСИХОЛОГІЯ

Предмет і завдання загальної психології

 • ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ
 • Психіка
 • Свідомість
 • Несвідоме
 • Особистість
 • Поведінка
 • Діяльність
 • Якісне вивчення психічних явищ.
 • Аналіз формування і розвитку
 • психічних явищ
 • Вивчення фізіологічних механізмів
 • психічних явищ
 • Сприяння планомірному залученню
 • психологічних знань в практику
 • життя і діяльності людей
 • ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Етапи розвитку психології

 • І
 • Психологія
 • як наука
 • про душу
 • ІІ
 • ІІІ
 • IV
 • Психологія
 • як наука
 • про поведінку
 • Психологія як
 • наука про факти,
 • закономірності і
 • механізми психіки
 • Таке визначення психології було дано
 • більше двох тисяч років тому. Наявністю
 • душі старалися пояснити всі незрозумілі
 • явища в житті людини
 • Починається в 17 ст. у зв’язку з розвитком
 • природничих наук. Здатність думати,
 • переживати, бажати назвали свідомістю.
 • Метод дослідження - самоспостереження
 • Починається в 20 ст. у зв’язку з розвитком
 • природничих наук. Завдання психології –
 • спостереження за поведінкою, реакціями,
 • вчинками
 • Сформувалася на базі матеріалістичного
 • погляду на світ.
 • Основою сучасної психології є закономірне
 • осмислення теорії відображення

Базові галузі психології

 • Спеціальні галузі психології
 • Вікова психологія
 • Педагогічна психологія
 • Психофізіологія
 • Диференціальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Медична психологія
 • Юридична психологія
 • Патопсихологія
 • Психодіагностика

Основні функції психіки

 • Функції психіки
 • Відображення впливів
 • навколишнього світу
 • Регуляція поведінки
 • і діяльності
 • Усвідомлення людиною свого
 • місця в оточуючому світі

Методологічні принципи психології

 • Методи дослідження в психології
 • основні
 • Спостереження
 • Експеримент
 • допоміжні
 • Житейське
 • Наукове
 • Включене
 • Невключене
 • Лабораторний
 • Природний
 • Констатуючий
 • Формуючий

МАКСИМЕНКО

 • МАКСИМЕНКО
 • Сергій Дмитрович
 • (нар. 15 грудня 1941 р.) –
 • доктор психологічних наук, професор, академік АПН України, директор Інституту психології АПН України, дійсний член Міжнародної Ради психологів (США). Автор дев’яти монографій, більш ніж 300 наукових праць, співавтор першого в Україні підручника "Педагогічна психологія" та підручника "Загальна психологія". Відомий вчений у галузі педагогічної та вікової психології

Григо́рій Си́лович Костю́к

 • Григо́рій Си́лович Костю́к
 • (1899 - 1982) —
 • український радянський психолог, дійсний член АПН СРСР (з 1967 року), заслужений діяч науки УРСР (з 1970 року),автор багатьох праць, присвячених питанням психології навчання й виховання учнів, розвитку їхнього мислення і здібностей, формуванню особистості, а також питанням теорії й історії психології.
 • Г.С.Костюк написав українською підручник «Психологія», виданий вперше 1939 року, що витримав безліч перевидань (1941, 1955, 1961, 1968 рр.)

Чи є душа?

Чи є психіка у тварин?База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка