“Предмет, задачі і структура дисципліни “Економіка підприємства”. Характеристика фармацевтичної галузі”Скачати 18,57 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір18,57 Kb.
 • “Предмет, задачі і структура дисципліни “Економіка підприємства”. Характеристика фармацевтичної галузі”
 • Предмет, задачі і структура дисципліни “Економіка підприємства”
 • Характеристика фармацевтичної галузі і її техніко-економічних особливостей.
 • Характеристика стану і перспектив розвитку фармацевтичної промисловості України
 • Основні показники розвитку фармацевтичного ринку в Україні і світового фармацевтичного ринку.
 • Мета дисципліни – оволодіння комплексом знань з основних розділів прикладної економіки, знайомство з методами організації ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва – підприємства, набуття необхідної сукупності теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.
 • Завдання дисципліни вивчення стану та перспектив розвитку фармацевтичної галузі та фармацевтичної промисловості України, шляхів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів підприємств в ринковій економіці, питань організації праці та заробітної плати, механізму формування собівартості продукції та цін, особливостей управління підприємством в умовах ринку, проблем інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної діяльності підприємств та ін.
 • ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗЬ – сукупність підприємств, організацій і установ, зайнятих у процесі створення, виробництва, реалізації лікарських субстанцій, препаратів та виробів медичного призначення, забезпеченні контролю їх якості, а також підготовки та перепідготовки кадрів.
 • До складу фармацевтичної галузі входять:
 • 1)фармацевтичні підприємства – виробники ЛП, субстанцій, харчових добавок, ветеринарних препаратів, лікувальних косметичних засобів та ін.;
 • 2) підприємства, які здійснюють оптову та роздрібну реалізацію цієї продукції;
 • 3) наукові заклади, які виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення нових ЛП, технологічних процесів, обладнання та методів контролю якості;
 • 4) навчальні заклади та факультети, які здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців для потреб галузі (фармацевтів, провізорів, клінічних провізорів, спеціалістів з лабораторної діагностики, інженерів-технологів з виробництва фармацевтичних препаратів, біотехнологів, провізорів-косметологів, економістів, маркетологів, менеджерів та ін.);
 • 5) організації та установи, які формують і реалізують інформаційно-аналітичне забезпечення фармацевтичної галузі. В Україні фармацевтична підпорядкована МОЗ;
 • 6) входять установи які здійснюють контроль за якістю ЛЗ.
 • Державна служба України з лікарських засобів
 • Державні уповноважені органи
 • Договірні об’єднання (асоціації), суспільні організації
 • Галузі
 • “забезпечення”
 • Галузі промисловості та сільське господарство – постачальники субстанцій і допоміжних матеріалів
 • Галузі фінансової інфраструктури банки, страхові компанії, консалтингові фірми, маркетингові агентства
 • Засоби масової інформації – компанії, що надають інформаційні послуги підприємствам, організаціям та установам Ф.г.
 • Галузі
 • “споживання”
 • Медична галузь – організації та установи, що надають медичні послуги пацієнтам
 • Галузі сільського господарства – фірми-споживачі розробок Ф.г. в області ветеринарії, біотехнології, генної інженерії
 • Освіта – організації та установи, які використовують досвід Ф.г. у сфері освіти
 • Стратегічні
 • групи Ф.г.
 • 1. Виробники ЛП і виробів медичного призначення
 • 2. Оптові компанії, дістрібутори (оптова торгівля)
 • 3. Аптеки (роздрібна торгівля)
 • 4.Наукові організації та установи
 • 5. Навчальні
 • заклади
 • 6. Організації та установи, що здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення Ф.г.
 • Ліки як об’єкт
 • споживання
 • Фармацевтичний ринок (потреба пацієнтів у ЛП)
 • Організаційна побудова і взаємозв’язки фармацевтичної галузі України
 • Міністерство охорони здоров'я
 • ТЕХНІКО –ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА:
 • Фармацевтична галузь випускає продукцію особливої значущості, що обумовлює особливі вимоги до якості фармацевтичної продукції;
 • Економічна стійкість галузі до змін політичної та економічної ситуації в країні;
 • Висока матеріаломісткість продукції;
 • Висока наукомісткість виробництва та особливості інноваційних процесів;
 • Малотонажність виробництва;
 • Великий асортимент продукції, що випускається;
 • Велика кількість технологічних процесів, багато стадійність виробництва;
 • Велика кількість технологічного обладнання, які підвернені прискореному зносу;
 • Додаткові витрати пов’язані з охороною праці та навколишнього середовища;
 • Особливі вимоги до підготовки персоналу;
 • Відносно короткий життєвий цикл ЛЗ;
 • Особливості ціноутворення на ЛЗ;
 • Високий рівень конкуренції, який притаманний фармацевтичній галузі;
 • Низький рівень еластичності попиту на ЛЗ.
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ
 • ТРАДИЦІЙНА МОДЕЛЬ
 • ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ
 • Головні ресурсні складові і характер виробничих процесів
 • Матеріальні активи; матеріало- та енергоємність процесів і продукції
 • Нематеріальні активи; інтелекто- та інформоємність процесів і продукції; матеріало- та енергозбереження
 • Продукти і ринки
 • Продукція з відносно тривалим життєвим циклом; перевага відомих генеричних ЛЗ в асортиментному портфелі; масові ринки
 • Продукція, що швидко оновлюється з урахуванням потреб споживачів; орієнтація на зростання частки оригінальних ЛЗ в асортименті; ринки з високим ступенем сегментації
 • Операційні основи
 • Орієнтація на створення оптимального операційного стандарту
 • Постійне вдосконалення техніки і технології; перетворення як основний операційний стандарт
 • Якість виробництва
 • Створення системи управління якістю на всіх етапах руху ресурсів; впровадження принципів ТQM
 • Постачальники
 • Відбір постачальників за критерієм ціни; часта зміна постачальників
 • Оптимізація вибору постачальників за критерієм “ціна / якість”; встановлення з ними тривалих партнерських взаємовідносин
 • Управління
 • Використання функціональних підходів в управлінні; ієрархічна організаційна структура управління; жорсткий розподіл функціональних обов’язків і каналів зв’язків
 • Орієнтація на системні підходи в управлінні; формування децентралізованих мереж (стратегічний центр + напівавтономні бізнес-одиниці); розвиток горизонтальних зв’язків; розробка загальної і функціональних стратегій
 • Кадри
 • Робоча сила як витрати
 • Робоча сила як актив; професійна підготовка як інвестиції у майбутнє; створення системи безперервної підготовки кадрів
 • Витрати
 • Впровадження системи управління витратами за центрами відповідальності; оптимізація витрат для забезпечення необхідного рівня якості ЛЗ; витрати на збут ЛЗ перевищують витрати на їх виробництво
 • Ціни
 • Орієнтація на політику низьких цін на ЛЗ
 • Оптимізація цін на ЛЗ за критерієм “витрати / ефективність”
 • Маркетинг і збут доля витрат на збут, рекламу менше витрат на
 • Робота зі значною кількістю дистриб’юторів; використання окремих елементів маркетингового комплексу
 • Джерела фінансування інноваційно-інвестиційних процесів
 • Перевага власних фінансових ресурсів підприємств; незначна частка зовнішніх інвестиційних ресурсів; бюджетне фінансування наукових досліджень
 • Інтеграція промислового, банківського, торговельного капіталів; створення стратегічних альянсів і мереж з метою розширення фінансових ресурсів; комерціалізація НДДКР; активне використання зовнішніх джерел інвестування; бюджетне контрактне фінансування фундаментальних досліджень
 • Конкуренція
 • Переважно за параметром ціни
 • Переважно за неціновими параметрами; конкурентна кооперація


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка