Презентація досвіду роботи вчителя фізикиСкачати 34,27 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір34,27 Kb.

 • Презентація досвіду роботи
 • вчителя фізики
 • Рожанська Г.В.
 • Пільгуя Григорія Андрійовича
 • Пільгуй Г.А.

Стаж: 26 років

 • Стаж: 26 років
 • Категорія : вища
 • Професійні інтереси : Впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес
 • Захоплення:
 • Подорожі по Карпатах та по Интернет
 • Професійне кредо
 • «Хто має бажання, той знаходить можливість,
 • хто не має бажання – знаходить причину».
 • Перегінська №2 ЗОШ І-ІІІст. Рожнятівського району Івано-Франковскої області
 • Пільгуй Григорій Андрійович
 • Пільгуй Г.А.

Тема досвіду

 • Пільгуй Г.А.

Створення мотивації інтересу вивчення фізики на основі використання компетентнісного підходу.

 • Створення мотивації інтересу вивчення фізики на основі використання компетентнісного підходу.
 • Підбір необхідної науково-методичної літератури.
 • Використання інформаційно-комунікаційних
 • технологій.
 • Застосування нетрадиційних форм проведення уроку.
 • Мета :
 • Завдання :
 • Пільгуй Г.А.

- Підвищення мотивації до вивчення фізики

 • - Підвищення мотивації до вивчення фізики
 • - Удосконалення навичок і умінь учнів у фізичному експеременті.
 • - Практичне використання отриманих знань під час вивчення інших предметів (Математика, хімія, біологія).
 • Очікувані результати
 • Пільгуй Г.А.
 • вчителя
 • Завдання
 • Стимулювати зацікавлення дітей
 • до визначених проблем,
 • і через роботу на уроці ,
 • яка передбачає їх вирішення,
 • показати практичне
 • застосування одержаних знань з фізики
 • Пільгуй Г.А.

Саме розвиток у особистості життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти.

 • Саме розвиток у особистості життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти.
 • Для себе визначив
 • Пільгуй Г.А.

Визначення

 • Компетенція означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, поінформована, пізнала їх і має певний досвід.
 • Компетентність у певній галузі – це поєднання відповідних знань, досвіду і здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній.
 • Пільгуй Г.А.

. Ключові компетентності (бачення українських педагогів)

 • Система
 • компетентностей
 • Ключеві
 • Загальногалузеві
 • Предметні
 • Пільгуй Г.А.
 • Ключові компетентності (міжпредметні та надпремедметні компетентності) – здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні проблеми.
 • Загальногалузеві компетентності – компетентності, які формуються учнем упродовж засвоєння змісту певної освітньої галузі в усіх класах середньої школи і які відбиваються в розумінні “способу існування” відповідної галузі, а також уміння застосовувати їх на практиці у рамках культурно доцільної діяльності для розв’язку індивідуальних та соціальних проблем.
 • Предметні компетентності – складова загальногалузевих компетентностей, яка стосується конкретного предмета.
 • Пільгуй Г.А.

Ключові компетентності, яких мусить набути кожен випускник школи на мою думку

 • Інформаційна
 • Підприємницька
 • Соціальна
 • Громадянська
 • Культурна
 • компетентність
 • Навчальна
 • Ключеві
 • компетентності

Навчальна компетентність -

 • це інтелектуальний розвиток особистості та здатність учитися протягом усього життя.
 • Пільгуй Г.А.

Реалізація компетентнісного підходу

 • Роль
 • вчителя
 • Рівень процесу навчання
 • Рівень підготовки до процесу навчання
 • Осмислення вчителем своїх дій у ході методичної рефлексії
 • Пільгуй Г.А.

Готуючись до уроку:

 • Аналізую, як саме навчальний матеріал уроку можна використати для розвитку в учнів як предметних, так і базових компетенцій.
 • Пільгуй Г.А.

Готуючись до уроку:

 • Систематизував у таблиці 1. орієнтовний перелік компетенцій, разом зі структурними компонентами, на основі опрацьованої літератури з даного питання
 • Пільгуй Г.А.

Таблиця. Перелік ключових компетентностей

 • Загальні означення ключових компетентностей
 • Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів.
 • 1. Загальнокультурна компетентність
 • дозволяє особистості:
 • аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства;
 • застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії;
 • знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти;
 • застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри;
 • опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації.
 • Культурна компетентність – здатність жити та взаємодіяти з іншими в умовах полі культурного суспільства, керуючись національними та загальнолюдськими духовними цінностями.
 • Учнів треба ознайомити з геніальними творіннями науки та техніки, які своїми знаменитими дослідженнями зробили великий внесок у наукову скарбницю людської думки.
 • Особливу увагу треба приділити історії української науки та техніки. Слід ознайомити учнів з роботами українських учених, розповісти про труднощі, з якими вони зустрілись на своєму шляху, і як перемагали їх, який вплив мали їх роботи на світову культуру.
 • З виховною метою слід здійснювати народознавчий підхід у процесі викладання фізики, екологічну спрямованість.
 • Загальне означення ключової компетентності
 • Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів
 • 4.Соціальна компетентність передбачає такі здатності:
 • аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначаючи в них власне місце, та проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм і правил, наявних в українському суспільстві, та інших чинників;
 • продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;
 • застосовувати технології трансформації та конструктивного розв’язання
 • конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання;
 • спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій;
 • визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншим.
 • Соціальна компетентність – володіння сукупністю засобів, що дають можливість особистості взаємодіяти з різними соціальними групами та соціальними інститутами суспільства.
 • Соціальні компетентності передбачають надання учням можливості проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, приймати рішення.
 • Учні вибирають варіант завдання або шлях розв'язання творчих чи експериментальних завдань.
 • Переважно пропонують завдання трьох типів: а) роботи за зразком; б) логічної переробки вивченого; в) використання знань на практиці в ситуації, що приводить учня до нового результату або нового шляху розв'язання задачі.
 • Загальне означення ключової компетентності
 • Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів
 • 3. Уміння вчитись
 • Ця структура вміння вчитись передбачає, що учень:
 • сам визначає мету діяльності або зацікавленість навчанням, докладає приймає учителеву;
 • проявляє вольових зусиль;
 • організовує свою працю для досягнення результату;
 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі;
 • виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії,
 • прийоми, операції;
 • усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;
 • має уміння й навички самоконтролю та самооцінки.
 • Компетентність саморозвитку та самоосвіти - це вміння самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань.
 • Для формування даної компетентності потрібна систематична робота вчителя фізики з формування загальнонавчальних, інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо.
 • Загальне означення ключової компетентності
 • Можливості предмета фізики у формуванні основних груп компетентностей учнів
 • 6.Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій передбачають здатність учня орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці. Вони пов’язані з якостями технічно та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, що охоплюють основні компоненти інформаційної культури учнів, базовані на раціональному співіснуванні з техносферою, відповідно до їхнього професійного самовизначення з урахуванням індивідуальних можливостей.
 • Інформаційні компетентності передбачають опанування учнями інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати інформацію. Тому комп'ютер доцільно використовувати на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, оцінюванні навчальних досягнень. Ефективно проходять уроки фізики з використанням педагогічних програмних засобів, готових комп'ютерних моделей (дослідження процесу), комп'ютерного моделювання процесів, які вивчає фізика.

Готуючись до уроку:

 • 2. Визначаю знання, вміння, навички закладені в програмі з фізики, які заношу у таблицю 2. (розділи «учень знає», «учень уміє»)
 • 3. Визначаю загальнопредметні компетенції, які можу сформувати при вивчені даної теми (розділ «загальнопредметні компетентності з фізики» )
 • Таблиця 2. Предметні компетентності
 • Клас_______ Тема________________________________
 • Учень знає
 • Учень уміє
 • Загальнопредметні компетентності з фізики
 • �� визначати та розпізнавати фізичні поняття й ідеї;
 • �� проводити досліди й експерименти з фізичними явищами та процесами;
 • �� розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані з реальними ситуаціями в світі;
 • �� пояснювати фізичні явища, використовуючи специфічні мову й терміни, шляхом моделювання, виведення, екстраполяції;
 • �� переносити й інтегрувати знання та методи з фізики й застосовувати їх в інших науках і технологіях.
 • 1. Назва навчальної теми
 • 2. Назва компетенції або її елемента
 • 3. Мінімальний досвід діяльності або попередній
 • етап сформованості компетентності;
 • 4. Соціальна, особистісна мотивація необхідності
 • подальшого формування компетентностей
 • 5. Знання, вміння, навички, необхідні
 • для подальшого формування компетентності
 • 6.Способи діяльності на певному етапі
 • формування компетентності
 • 7. Рефлексія ефективності отриманого результату.
 • Компоненти в поурочному плані
 • Пільгуй Г.А

Інформаційні компетентності

 • передбачають опанування учнями інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати інформацію.
 • Пільгуй Г.А.

Ефективно проходять уроки фізики з використанням педагогічних програмних засобів Квазар-Мікро, презентацій Power Point

Підготувала: учениця 11-А класу

 • АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
 • Підготувала: учениця 11-А класу
 • Семко Тетяна
 • Презентація на тему:
 • ВИРОБНИЦТВО,
 • ПЕРЕДАЧА І
 • ВИКОРИСТАННЯ
 • ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
 • Підготував: вчитель фізики Пільгуй Г.А.

Для формування в учнів якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності, залучаю їх до основних видів проектно– конструкторських діяльності

 • Виділяю чотири етапи проектно–технологічної діяльності:
 • 1)організаційно–мотиваційний - «Для чого?»;
 • 2)конструкторський - «Як зробити, які матеріали використати?»
 • 3)технологічний - «Процес виготовлення»
 • 4) заключно – презентаційний - «Презентація виробу перед класом та випробовування»

Фотографії саморобних приладів

 • Похила площина
 • Саморобний динамометр
 • Терези
 • Дифракційні решітки
 • Резистори різних опорів
 • Електромагніти Реостат

Роботи фізичного практикуму урізноманітнюю додатковими творчими завданнями

 • . При виконанні роботи «Визначення коефіцієнта корисної дії сонячної батареї» пропоную сконструювати прилад для автоматичного вмикання та вимикання вуличного освітлення.
 • Творче завдання . Схема приладу для автоматичного вмикання та вимикання вуличного освітлення (фотореле).

Роботи фізичного практикуму урізноманітнюю додатковими творчими завданнями

 • При виконанні роботи «Визначення температурного коефіцієнту опору» пропоную два варіанти для вимірювання опору:
 • а) за допомогою мультиметра; б) за допомогою амперметра і
 • вольтметра.
 • Велику роль мають задачі у вихованні працелюбності, допитливості, розвитку творчих здібностей і фізичного мислення учнів, зокрема глибоко аналізувати фізичні явища, порівнювати й узагальнювати.
 • На уроці розв’язування задач, учні не копіюють готові розв’язки з дошки, а займаються пошуком алгоритму розв’язування задач, а потім застосовують його самостійно.
 • Під час самостійного розв’язування задач пропоную багаторівневі карточки кожному учневі, що передбачає самоперевірку розв’язку тої чи іншої задачі; виконавши успішно завдання першого рівня, можна перейти до наступного
 • . Діяльність учнів здійснюється в групах по чотири учні, що дозволяє їм під час роботи консультуватися у сильніших учнів і консультувати тих, хто поки що слабше розібрався в даному питанні.
 • В кінці вивчення теми або кількох тем, я вважаю доцільним проводити так звані уроки однієї задачі.
 • Умова
 • задачі
 • Скласти декілька,
 • задач, використовуючи
 • одні і ті ж дані.
 • Змінити числові
 • значення даних
 • в задачі величин,
 • не змінюючи
 • запитання задачі
 • Скласти задачу
 • за даним зразком
 • Домашнє
 • завдання
 • На уроці
 • Етапи
 • роботи над задачею
 • Пільгуй Г.А.
 • Модель випусника школи
 • Пільгуй Г.А.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка