Презентація лекційного матеріалу дисципліни “ Комунікаційна діяльність”Скачати 129,05 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації14.02.2017
Розмір129,05 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Презентація лекційного матеріалу дисципліни “ Комунікаційна діяльність”

 • Упорядник :
 • Ситник Галина Михайлівна, викладач комерційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»
 • Рецензенти:
 • Зигрій Ольга Володимирівна , кандидат економічних наук, доцент Чортківського інституту підприємництвав і бізнесу
 • Децовський Йосип Йосипович, викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»
 • Цикл презентацій лекційного матеріалу з дисципліни «Комунікаційна діяльність» відповідає програмі даної дисципліни для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» ОКР «Молодший спеціаліст».
 • Дана робота дає можливість реалізувати нові прийоми та вдосконалити традиційну методику навчання.
 • Презентації можуть бути використані викладачами і студентами при вивченні відповідних тем з дисципліни «Комунікаційна діяльність».

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу.

 • Тема 1. Комунікації в системі маркетингу.
 • Маркетингова комунікаційна політика.
 • Модель процесу маркетингових комунікацій.
 • Комплекс маркетингових комунікацій.
 • Інтегровані маркетингові комунікації.
 • Завдання маркетингової політики комунікацій.

1. Маркетингова комунікаційна політика.

 • Маркетингові комунікації – основа для всіх сфер ринкової діяльності, мета яких досягнення успіху у процесі задоволення сукупних потреб суспільства.

Маркетингові комунікації – процес взаємодії суб’єктів маркетингової системи, щодо прийняття рішень та їх узгоджень стосовно маркетингової діяльності.

 • Маркетингові комунікації – процес взаємодії суб’єктів маркетингової системи, щодо прийняття рішень та їх узгоджень стосовно маркетингової діяльності.

Застосування маркетингових комунікацій: - доведення до споживачів необхідної інформації; - управління рухом товарів на всіх етапах – від виведення товарів на ринок до завершення процесу споживання.

Маркетингова політика комунікацій – комплекс заходів, які використовує підприємство для інформування переконання, нагадування та формування поглядів споживача на товар (послугу) та імідж підприємства.

Ефективність маркетингових комунікацій залежить від особистих характеристик кожного суб’єкта маркетингової системи, використовуваних засобів комунікацій і методів їх стимулювання.

 • Ефективність маркетингових комунікацій залежить від особистих характеристик кожного суб’єкта маркетингової системи, використовуваних засобів комунікацій і методів їх стимулювання.

Основні функції комунікацій :

 • Основні функції комунікацій :
 • інформативна – передача даних;
 • спонукальна – організація взаємодії між людьми;
 • перцептивна – сприйняття партнерами один одного у спілкуванні і встановлення на цій основі порозуміння;
 • експресивна – зміна характеру емоційних переживань.

2. Модель процесу маркетингових комунікацій.

 • Комунікація – процес передачі певного повідомлення, який передбачає наявність шести елементів:
 • відправника;
 • звернення;
 • одержувача;
 • каналу повідомлення;
 • кодування;
 • декодування.

Процес комунікації.

Відправник (джерело інформації) -сторона, яка надсилає відповідну інформацію одержувачу, визначаючи цільову аудиторію і цілі комунікації.

 • Відправник (джерело інформації) -сторона, яка надсилає відповідну інформацію одержувачу, визначаючи цільову аудиторію і цілі комунікації.

приватна особа

 • приватна особа
 • організація
 • Відправник виробник
 • посередник
 • державна,уста-
 • нова

Кодування (формування, зображення, повідомлення) – перетворення ідеї комунікації у форму зручну для споживача (тексти, символи, образи знаки)

 • Кодування (формування, зображення, повідомлення) – перетворення ідеї комунікації у форму зручну для споживача (тексти, символи, образи знаки)

Звернення (посилання, повідомлення) - інформація, яка передається відправником у вигляді слів і зображень, звуків та символів.

 • Звернення (посилання, повідомлення) - інформація, яка передається відправником у вигляді слів і зображень, звуків та символів.

Декодування (розшифровка)- процес розшифрування звернення при якому символи, які надходять по комунікаційних каналах і набувають для споживача конкретного значення.

 • Декодування (розшифровка)- процес розшифрування звернення при якому символи, які надходять по комунікаційних каналах і набувають для споживача конкретного значення.

Одержувач – сторона, яка отримує звернення та інформацію (цільова аудиторія).

 • Одержувач – сторона, яка отримує звернення та інформацію (цільова аудиторія).

Канал комунікаціїзасоби поширення інформації, конкретні носії реклами.

 • Канал комунікації – засоби поширення інформації, конкретні носії реклами.

Перешкоди – зовнішні фактори, які можуть перешкоджати ефективній комунікації, спотворюючи надіслану інформацію.

 • Перешкоди – зовнішні фактори, які можуть перешкоджати ефективній комунікації, спотворюючи надіслану інформацію.

Зворотний зв’язок - відгуки споживачів, їх дії в результаті отримання інформації.

 • Зворотний зв’язок - відгуки споживачів, їх дії в результаті отримання інформації.

3. Комплекс маркетингових комунікацій

 • Комплекс маркетингових
 • комунікацій – система заходів
 • спрямована на переконання
 • споживачів шукати, купувати
 • продукцію фірми та стимулювати
 • купівельну активність.

Комплекс маркетингових комунікацій

Реклама – будь- яка оплачувана

 • Реклама – будь- яка оплачувана
 • форма неособистого представлення
 • організації чи товару від імені
 • конкретного замовника.

Стимулювання збуту – це

 • Стимулювання збуту – це
 • короткочасні заходи спрямовані на
 • заохочення споживачів до купівлі
 • товару чи послуги.

Персональний продаж

 • Персональний продаж
 • безпосередня взаємодія
 • з одним або кількома покупцями з
 • метою вплинути на рішення про
 • покупку.

Зв’язки з громадськістю - діяльність

 • Зв’язки з громадськістю - діяльність
 • спрямована на формування
 • позитивного іміджу фірми,
 • доброзичливого ставлення до неї та
 • її товарів.

Прямий маркетинг - безпосередня

 • Прямий маркетинг - безпосередня
 • комунікація з споживачами з метою
 • отримання їх реакції у вигляді
 • замовлення товару, відвідування
 • магазину.

4. Інтегровані маркетингові комунікації.

 • Фактори, які впливають на зміну
 • комунікацій:
 • подрібнення ринків збуту
 • розвиток комп’ютерних технологій.

Переваги використання інтегрованих комунікацій:

 • Переваги використання інтегрованих комунікацій:
 • розробка вузько спрямованих маркетингових програм
 • оперативне регулювання на зміни попиту
 • звернення до рідко визначених груп покупців
 • інформація з різних засобів реклами – зливається в єдине ціле.

Інтегровані маркетингові комунікації.

 • Чіткі, послідовні, переконливі повідомлення про компанію та її товари

Суть концепції інтегрованих маркетингових комунікацій:

 • Суть концепції інтегрованих маркетингових комунікацій:
 • ефективний вибір засобів комунікації;
 • забезпечення ефективного збуту;
 • створення цілісного іміджу компанії.

Інтегрована маркетингова комунікація – це концепція планування маркетингових комунікацій і оцінювання стратегічної ролі окремих напрямків і пошуком оптимального їх поєднання для забезпечення їх максимального впливу.

 • Інтегрована маркетингова комунікація – це концепція планування маркетингових комунікацій і оцінювання стратегічної ролі окремих напрямків і пошуком оптимального їх поєднання для забезпечення їх максимального впливу.

5. Завдання маркетингової політики комунікацій.

  • створення престижного іміджу виробника та його товарів;
  • інформування потенційних споживачів про товари, ціни, особливості застосування товарів, переваги пропонованих виробником товарів над товарами конкурентів;
  • пропонування від імені виробника нових товарів, ідей, послуг;
  • Утримання популярності товарів, які вже певний час перебувають на ринку ;
  • надання споживачам або посередникам інформації про умови стимулювання збуту товару;
  • розроблення заходів маркетингових комунікацій, які б переконали споживача купувати товари саме цього виробника;
  • забезпечення зворотного зв ‘язку з споживачем для визначення ставлення до виробника та його товарів

Тема 1.2.Стратегія та планування маркетингових комунікацій

 • Комунікаційні стратегії.
 • Процес планування маркетингової комунікації.
 • Розробка бюджету на маркетингові комунікації

Комунікаційна стратегія -

 • це комплексна програма дій, спрямована на вибір маркетингових комунікацій, їх оптимальне поєднання і посилення впливу на споживачів

Фактори формування комунікаційної стратегії

 • Місії підприємства;
 • Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • Аналіз споживачів та конкурентів;
 • Визначення цільових сегментів

Напрямки просування продукції від виробника до споживача

 • Стратегія протягування
 • Стратегія проштовхування

Стратегія протягування спрямована на споживачів

 • Виробник Посередник Продавець Споживач
 • Мета застосування стратегії:
 • 1.Залучення нових споживачів;
 • 2.Утримання існуючих споживачів;
 • 3.Створення мотивації додаткового споживання ;
 • 4. Поліпшення лояльності споживачів до товару.

Стратегія проштовхування спрямована для впливу на представників торгівельної мережі

 • Виробник Посередник Продавець Споживач
 • Мета застосування стратегії:
 • 1.Залучення нових посередників;
 • 2.Інтенсифікація роботи посередників:
 • 3.Поліпшення торгових відносин

2.Цілі маркетингових комунікацій :

 • Інформування про новий товар;
 • Стимулювання повторного придбання;
 • Формування прихильності до торгівельної марки;
 • Вплив на звички споживачів;
 • Мотивація споживачів.

Вимоги до цілей маркетингових комунікацій

 • Сплановані для конкретної цільової аудиторії;
 • Бути вимірюваними;
 • Охоплювати визначений період часу

Цільова аудиторія -

 • це особи, які приймають рішення про купівлю товару або мають вплив на процес купівлі

Товари повсякденного попиту

 • Реклама
 • Стимулювання збуту
 • Персональний продаж
 • Зв'язки з громадскістю

Товари промислового призначення

 • Персональний продаж
 • Прямий маркетинг
 • Стимулювання продажу
 • Реклама
 • Паблік рілейшнз

Етапи ЖЦТ

Етап зростання

 • Мета: Переконання споживачів купляти саме цю марку -
 • використання реклами та персонального продажу

Етап зрілості

 • Мета: збереження існуючих споживачів –
 • використання стимулювання збуту
 • та прямого маркетингу

Етап спаду

 • Мета: поступове згортання виробництва товару -
 • незначні дії щодо просування

Інструменти комунікацій

 • СТИЗ;
 • Паблік рілейшнз;
 • Інтернет - реклама;
 • Мерчендайзинг;
 • Реклама

Звернення до цільової аудиторії

 • Зміст
 • Форма
 • Логіка

Мотиви впливу на споживачів

 • емоційні;
 • моральні;
 • раціональні

Канали і засоби передачі звернення

 • Радіо
 • Телебачення
 • Газети
 • Зовнішні конструкції
 • Сувенірна продукція
 • Презентація

3.Метди формування бюджету програми просування

Відсоток від обсягу продажу

 • враховуються обсяги попереднього та майбутнього продажу

Конкурентний паритет

 • формується пропорційно до частки ринку конкурента та розміру його видатків

Залишковий метод

 • виділення коштів на просування після всіх інших витрат

На основі цілей та завдань

 • Визначаються цілі програми просування, конкретизуються завдання , потім розраховуються витрати на просування цих цілей

Дослідження характеристик цільової аудиторії

 • вік
 • стать
 • доходи
 • потреби
 • звички
 • система цінностей
 • захоплення

Тема 1.3. Організація маркетингових комунікацій

 • 1.Цільова аудиторія як об'єкт комунікаційної діяльності.
 • 2.Етапи ефективної комунікації.
 • 3.Організація комунікаційної діяльності

Цільова аудиторія -

 • група потенційних покупців на яких буде спрямована активність

Цільова аудиторія:

 • Наявні споживачі;
 • Потенційні споживачі;
 • посередники

Шість станів купівельної готовності цільової аудиторії

 • 1.Поінформованість
 • 2.Обізнаність
 • 3.Схильність
 • 4.Перевага
 • 5.Переконаність
 • 6.Покупка

Поінформованість

 • донесення потрібної інформації до цільової аудиторії (використання простих звертань, в яких використовується і повторюється назва товару)

Обізнаність

 • розширення звернення, конкретизація, наповнення інформацією

Схильність

 • відношення аудиторії до товару, яка раніше була поінформована

Перевага

 • Формування нової системи переваг(наголошення на якості товару, його цінності, ефективності)

Переконаність

 • Формування переконання споживачів про те , що придбання товару – найкращий вибір

Покупка

 • Підведення цільової аудиторії до остаточного рішення про придбання товару (зниження ціни, розіграш призів, випробування товару)

2. Етапи ефективної комунікації

 • Вибір цільової аудиторії
 • Визначення відповідної реакції
 • Формування звернення
 • Вибір засобів поширення інформації
 • Оцінка факторів , що харак-
 • теризують джерело передачі інформації
 • Облік інформації

Метод вибору цільової аудиторії

 • факторна сегментація споживачів

Формування звернення

 • 1.Зміст звернення
 • 2.Структура звернення
 • 3.Форма звернення

Зміст звернення

 • вигоди, уподобання споживача, певні емоції, почуття справедливості, порядності

Структура звернення

 • бажана реакція аудиторії, наведення дієвих аргументів

Канали комунікації для передачі інформації

 • Особистий
 • неособистий
 • Канали комунікації для передачі інформації
 • Особистий
 • неособистий
 • Спілкування двох або більше людей з метою обговорення , просування товару або ідеї
 • Передача звернення без особистої участі (ЗМІ, інтер'єр, заходи )

Фактори, які характеризують джерело передачі інформації

 • Відповідність меті та завданню комунікації
 • Правильний вибір цільової аудиторії
 • Вплив звернення на цільову аудиторію
 • Правильний вибір засобу маркетингової комунікації
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка