Презентація педагогічного досвіду вчителя Башмачанської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району Вискарки Людмили ІванівниСкачати 21,75 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір21,75 Kb.

Презентація педагогічного досвіду вчителя Башмачанської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району Вискарки Людмили Іванівни

“ Формування особистісних компетенцій учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.”

Актуальність обраної теми

 • Сучасний вектор національної системи освіти спрямований на особистісно- орієнтоване навчання і виховання.
 • Освітній простір в усій його сукупності спрямований на результат.
 • Продуктом системи навчання і виховання є рівень сформованості компетентностей учня : уміння вчитися, загальнокультурних, соціальних, здоров'єзберігаючих, громадянських.
 • Наукові рекомендації та модель випускника Башмачанської середньої школи визначили особистісні компетенції, які можна сформувати на уроках фізики.

Вискарка Людмила Іванівна

Особистісні компетенції, які можна сформувати на уроках фізики


Інтелект

Здоров'я

Соціальна адаптація

Культура особистості

Професійно – трудові компетенції

Вискарка Людмила Іванівна


Зміст досвіду  


Ідея

Через інтерактивну діяльність учнів, використання інформаційних технологій, зміну традиційного підходу до оцінювання начальних досягнень учнів сприяти розвитку особистісних компетенцій.

Сутність нового

Застосовувати інноваційні технології у викладанні фізики та в позакласній діяльності з метою вивести предмет фізики із розряду складних, “елітних” наук і зробити її улюбленим предметом

Змінити підхід вчителя і учнів до оцінки навчальної діяльності за основними критеріями оцінювання.

Створити умови для самооцінки, наблизитися до рейтингового оцінювання навчальних досягнень.

Вискарка Людмила Іванівна

Технологія досвіду “ Формування особистісних компетенцій учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.”  

  • пам’ять
  • висока концентрація уваги
  • гумор
  • гнучкість мислення
  • оригінальність мислення
  • здатність до аналізу та синтезу

Інтелект
  • Використання інтерактивних методик проведення уроку.
  • Використання дидактичного матеріалу із підбором цікавих задач.
  • Інтелектуальні та дидактичні ігри на уроках і в позаурочний час
  • Робота наукового товариства “ Квант “
  • Участь в олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах “ Колосок ”, “ Левеня ”

Форми і методи
  • Дидактичний матеріал “Інтерактивні завдання до уроків фізики”
  • Ерудит – лото “Про фізику і фізиків”

Методичні розробки

Вискарка Людмила Іванівна


Технологія досвіду “ Формування особистісних компетенцій учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.”

  • володіння знаннями про фізіологічні процеси в живому організмі та вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини.

Здоров'я
  • Усні журналі “ Вода – все цікаве і корисне”, “Магнітні властивості води і здоров’я людини”, “Вплив електричного поля на живі організми”

Форми і методи

Методичні розробки

Вискарка Людмила Іванівна

Технологія досвіду “ Формування особистісних компетенцій учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.”

  • уміння уникати конфліктних ситуацій
  • самореалізація
  • життєва компетентність
  • активна життєва позиція
  • проф.. само визначеність
  • нац.. самосвідомість

Соціальна адаптація
  • Участь у науково- досідницьких проектах
  • Використання групових форм роботи
  • Створення комп’ютерних презентацій

Форми і методи
  • Презентації проектів: « Україна і Космос»,«Тривалий ефект»( про відкриття, які змінили світ), «Морський проект»

Методичні розробки

Вискарка Людмила Іванівна


Технологія досвіду “ Формування особистісних компетенцій учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.”

  • комунікативність
  • інформаційна культура
  • культура спілкування
  • оптимізм
  • колективізм
  • толерантність
  • культура наукової праці

Культура особистості
  • Робота над фізичним портфоліо « Крок до освітніх зірок»
  • Використання інформаційно - комунікативних технологій в навчальному процесі та під час підготовки проектів.
  • Використання електронних засобів у проведенні уроку

Форми і методи
  • Фізичне портфоліо « Крок до освітніх зірок»
  • Методичний посібник “ Є така професія – учень”

Методичні розробки

Вискарка Людмила Іванівна


Технологія досвіду “ Формування особистісних компетенцій учнів через застосування інноваційних технологій навчання фізики.”

  • мати уявлення про світ сучасних, професійних, сучасних виробничих технологій, ситуацію на ринку праці;
  • володіти навичками професійно – трудової діяльності;
  • вміти використовувати отримані знання на практиці.

Професійно – трудові компетенції
  • Виготовлення саморобних приладів «Моя домашня лабораторія»
  • Проведення домашнього експерименту
  • Предметні тижні
  • Екскурсії
  • використанням практично – зорієнтованих завдань, за допомогою яких можна продемонструвати здатність використовувати фізичні закони в практичній діяльності при поясненні явищ повсякденного життя і життєдіяльності людини.

Форми і методи
  • Дидактичний матеріал для проведення домашніх практичних робіт
  • Екскурсії в кабінеті фізики : “Розвиток фізики на тлі світової історії”, “Фізика і техніка в Україні”

Методичні розробки

Вискарка Людмила Іванівна


Фізичне портфоліо дозволяє вирішувати проблему особистісно – орієнтованого навчання:


Заохочувати активність і самостійністіь учнів;

1

     Прослідити індивідуальний прогрес учня, досягнутий їм в процесі навчання, причому поза прямим порівнянням з досягненнями інших учнів;2

Формувати вміння визначати цілі і критично оцінювати результати своєї діяльності3

Створити додаткові передумови і можливості для успішної соціалізації.

4

Розвивати навики рефлексії і оцінної (самооцінної) діяльності учнів;5

Оцінити навчальні досягнення і доповнити (замінити) результати інших форм  контролю.6

Опис технології портфоліо“Крок до освітніх зірок”,

як однієї із сучасних технологій оцінювання навчально-пізнавальної діяльності та інноваційного засобу аналізу динаміки діяльності учня

Вискарка Людмила Іванівна

Зміст учнівського портфоліо


“ Інструкція до заповнення портфоліо ”

“ Мій портрет ”

“ Програмні вимоги до знань і умінь учнів з кожної теми ”

“ Заліковий лист з переліком обов'язкових робіт та творчих завдань,

які може обрати учень ”

“ Особисте зростання. Відгуки та рекомендації ” (графік навчальних досягнень, анкети, тести, відгуки керівників проектів, творчих груп про діяльність учня)

“ Позаурочна пізнавальна діяльність ” ( наукові товариства, МАН, олімпіади, інтерактивні конкурси, участь у тижнях фізики і т. ін.)

“ Творчі роботи учня ” ( проекти, презентації, кросворди, реферати, саморобні прилади, схеми, таблиці і т. ін.)

Офіційні документи (сертифіковані документи, які підтверджують індивідуальні досягнення в різних видах діяльності: дипломи, грамоти, сертифікати, посвідчення, подячні листи за перемоги і участь в конкурсах, змаганнях як в школі так і поза стінами школи)

Алгоритми навчальної діяльності

Вискарка Людмила Іванівна


Технологія впровадження досвіду


Участь в педагогічному ярмарку

“ Інтерактивні форми навчання фізики ”

“ Посібник для учнів ”

“ Посібник для молодого вчителя ”

Участь у роботі творчої групи вчителів фізики району

Участь у конкурсах учнівських проектів

“ Україна і космос ”

“ Відкриття, яке змінило світ ”

Семінар вчителів фізики « Практичне заняття по застосуванню ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія» та програм Microsoft Office під час виконання лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму»

Виступи на за засіданні шкільного та районного методичного об'єднання , виступ на засіданні педагогічної ради

Публікація у фахових журналах

Участь в роботі школи молодого вчителя

Вискарка Людмила Іванівна

Вискарка Людмила Іванівна


Результативність


Навчальна діяльності учнів
  • Науково –дослідницька робота
  • Проект “ Україна і космос ” – І місце 2009 р
  • Проект “ Відкриття, яке змінило світ ” – ІІ місце 2010

Аналіз участі у олімпіадах
  • Ємець Тарас - І місце у районній олімпіаді з фізики 2010- 2011 н. р.
  • Ємець Тарас - І місце у районній олімпіаді з фізики 2011- 2012 н. р.
  • Ємець Михайло – І місце у районній олімпіаді з фізики 2011- 2012 н. р.

Методична діяльність
  • Участь в районному педагогічному ярмарку
  • “ Інтерактивні форми навчання фізики ” – І місце 2006 р.
  • “ Посібник для учнів ”- 2008р. – І місце
  • “ Посібник для молодого вчителя ”- 2011 р. – І місце

Вискарка Людмила Іванівна

Висновки

 • Результативність впровадження педагогічного досвіду пов’язана із підвищенням інтересу до фізики і навчання взагалі. Якщо на початку впровадження досвіду лише частина учнів виявила бажання вести портфоліо успіху у навчанні фізиці (найсильніша у знаннях частина), то з початком нового навчального року цією технологіє охоплено 45% учнів.
 • Активізувалася навчальна діяльність учнів на уроках і особливо у позаурочний час.
 • Зацікавлення учнів веденням папки успіху, відбір розділів, технології наповнення портфоліо – це лише початковий етап особистісно – орієнтованого навчання на уроках фізики. Наступний етап пов’язаний із введенням еквіваленту пізнавальної активності з метою перевести успіх у традиційну оцінку навчальних досягнень. Перехід до рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень з фізики потребує ретельної дидактичної підготовки, а також бажання всіх учнів приймати в цьому участь.
 •  

Вискарка Людмила Іванівна

Бібліографія

 • Бабанский Ю.К. Методы  обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.
 • Иванова Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983.- 160 с.
 • Культура современного урока / Под ред Н.Е.Щурковой. – М.: 2004.
 • Балтач І. А. Використання комп'ютерних презентацій як засобу підтримки під час навчання розв'язування задач/ І.А. Балтач, О.А. Мальованна, Л.Н. Яцик // Фізика в школах України. – 2006. – № 17. – с. 12-14.
 • Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу. Автори: Чернишов, Чернакова. За матеріалами: Освіта.ua
 • Портфоліо учня. Шкільний світ. 2010р - 128 с.

Вискарка Людмила Іванівна


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка