Презентація про науково-дослідну роботу кафедри психології у 2015 роціСкачати 80,38 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір80,38 Kb.

Презентація про науково-дослідну роботу кафедри психології у 2015 році

 • Седих Кіра Валеріївна
 • доктор психологічних наук,
 • завідувач кафедри психології

І. Науково-педагогічні кадри

ІІ. Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ:

 • № з/п
 • Назва та автори розробки
 • Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект
 • Місце впровадження (назва організації, відомча належність,адреса)
 • Дата акту впровадження
 • Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
 • 11.
 • «Психологія осіб похилого віку». Курс лекцій для соціальних робіт-ників, автор – доцент О.Г. Коваленко (у межах ди-сертаційного дослідження).
 • Мета - навчити соціальних робітників теоретичним основам у галузі психології осіб похилого віку.
 • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних пос-луг) Ленінського району Полтавської області (довідка № 55/4 від 16.04.15 року).
 • Лютий-квітень 2015 року (прочитано 6 лекцій)
 • Налагоджено співпрацю для подальшої роботи, проведені заняття сприяли підвищенню кваліфікації соціальних робітників.
 • 22.
 • Тренінгова программа з особами похилого віку - автор доц. кафедри психології - Коваленко О.Г.
 • Проведені заняття вплинули на підвищення рівня емпатії, осмисленості життя, зниження суб’єктивного відчуття самотності, тривожності та депресивності осіб похилого віку.
 • Територіальний центр соціаль-ного обслугову-вання (надання соціальних пос-луг) Полтавсь-кого району Полтавської області (довідка № 01-715 від 13.11.15 року).
 • Січень-квітень
 • 2015 року
 • Тренінгова программа дозволила підвищити комунікативні якості людей похилого віку.
 • 33.
 • Монографія «Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти» - автор доц. кафедри психології - Коваленко О.Г.
 • Монографія дає можливість поглибити знання з психології міжособистісного спілкування осіб похилого віку.
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка (довідка № 1/828 від 17.11.15 року).
 • Листопад 2015 року
 • Монографія дозволила поглибити знання студентів з особливостей психології осіб похилого віку, забезпечила формування їх готовності до психологічної роботи з людьми цього віку.

ІІІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

 • № з/п
 • Автори
 • Назва роботи
 • Назва видання, де опубліковано роботу
 • Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи
 • Статті
 • 1.
 • Седих К.В.
 • Міфологізація свідомості як ознака суспільно-політичної кризи
 • Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (ISSN 2227-6246).
 • 2015.- Вип. 29. - С. 626-635.
 • 2.
 • Седих К.В.
 • Соціалізація і формування особистості дитини у системі взаємодії «Сім’я» - «Школа»
 • 2015.- № 5. – С.5-73.
 • 3.
 • Моргун В.Ф.
 •  Психологія багатовимірної толерантності особистості та її межі
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 1. – С. 143-161.
 • 4.
 • Моргун В.Ф.
 • Багатовимірна теорія особистості про світогляд людини в контексті інваріанту просторово-часових орієнтацій
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 2. – Част. 1. – С. 23-44.
 • 5.
 • Гончарова Н.О.
 • Кар’єрне проектування як фактор професійної підготовки майбутніх учителів
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - № 2 (8) – Ч. 1– С.258-271.
 • 6.
 • Горбенко Ю.Л.
 • Образ світу в структурі мотиваційної сфери особистості
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 2 (8) – Ч. 2 – С.33-47.
 • 7.
 • Калюжна Ю.І.
 • Особливості розвитку мотивації вибору професії у підлітків
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 1. – С. 71-82.
 • 8.
 • Калюжна Ю.І.
 • Особливості трудової спрямованості в структурі психологічної готовності до праці підлітків
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 2. – С. 257-267.
 • 9.
 • Калюжна Ю.І., Яновська Т.А.
 • Особливості розвитку інтересу до психологічних знань у майбутніх педагогічних працівників
 • Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (ISSN 2227-6246).
 • 2015. – Вип. 29. - С. 791-802.
 • 10.
 • Коваленко О.Г.
 • Модель міжособистісно-го спілкування осіб похилого віку
 • Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (ISSN 2227-6246).
 • 2015. – Вип. 28. - С. 191-202.
 • 11.
 • Коваленко О.Г.
 • Діагностика особливостей міжособистісного спілкування у похилому віці
 • Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. : акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Х. : Вид-во «Щедра садиба плюс» (ISSN 2312-2471(Print); ISSN 2313-2361 (Online)).
 • 2015 – Вип. 49. – С. 336–345.
 • 12.
 • Коваленко О.Г.
 • Особливості міжособистісного спілкування літніх людей та осмисленість життя
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 2 (8). – С. 284–296.
 • 13.
 • Коваленко Е.
 • Формирование у социальных рабочих компетентности в психологии поздней взрослости
 • Modern Science = Moderni veda. – Praha, Cheshskaya Respublika, Офіційне свідоцтво про реєстрацію журналу № MK 53506/2013 OMA (Чехія). Журнал включено до переліку наукових видань Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень EECFR. (ISSN 2336-498Х).
 • 2015. – № 1. – P. 63–70.
 • 14.
 • Коваленко О.Г.
 • Особливості міжособистісного спілкування осіб похилого віку та їхня соціальна активність
 • Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – (р-ISSN 2308-5258; е-ISSN 2308-1996).
 • 2015. – III (29). – Issue 5. – P. 84–87.
 • 15.
 • Мирошник О.Г.
 • Професійно-педагогічна рефлексія у вимірах основних сфер професійної активності вчителя
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - №1(7). - С.162-175.
 • 16.
 • Мирошник О.Г.
 • Гуманістичні цінності як чинник продуктивності професійної рефлексії вчителя
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - №2 (8). - С.297-309.
 • 17.
 • Мельничук М.М.
 • Емпіричне дослідження толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – №1 (7). – С.46 –58.
 • 18.
 • Перетятько Л.Г., Тесленко М.Н.
 • Исследование различных направлений развития психологии и педагогики
 • Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа : Аэтерна (ISВN 978-5-906790- 15-6).
 • 2015.- С. 138 –140.
 • 19.
 • Перетятько Л.Г., Тесленко М.Н.
 • Вплив музики на розвиток морально-естетичних почуттів дитини у молодшому шкільному віці
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015 – № 2(8) Частина 2 – С. 138–151.
 • 20.
 • Тітов І.Г.
 • Проблема закону в постнекласичній психології
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – №1 (7). – С. 30-45.
 • 21.
 • Тітов І.Г.
 • Місце та роль світогляду в структурі свідомості
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – №2 (8). – Частина 1. – С.45-57.
 • 22.
 • Тітова Т.Є.
 • Проблема психологічного супроводу формування ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. − №1 (7) – С.176-185.
 • 23.
 • Тесленко М.М.
 • Діалогічний підхід в системі фахової підготовки майбутніх психологів
 • Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (ISSN 2227-6246).
 • 2015. – Вип. 29. – С. 696–706.
 • 24.
 • Харченко А.С.
 • Творча складова принципів сучасного гуманізму в освіті
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. № 2 (8) – Ч. 1– С.214-229.
 • 25.
 • Чайкіна Н.О.
 • Світоглядні парадигмальні дихотомії аналізу індивідуальних відмінностей особистості
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. № 2 (8) – Ч. 2 – С.59-71.
 • 26.
 • Яновська Т.А.
 • Взаємозв’язок прояву психологічного конфлікту з емоційною сферою підлітків
 • «Молодий вчений». – Херсон (ISSN 2304-5809).
 • 2015. - № 2 (17) лютий. – Частина IV – C. 235-238.
 • 27.
 • Яновська Т.А.
 • Психологічні особливості становлення ідентичності у дітей підліткового віку
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - № 2 (8). – Части-на 1. – С.155-167.
 • 28.
 • Рева М.М.
 • Особливості життєвої перспективи у підлітковому та юнацькому віці
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - № 2 (8). – Частина 1. – С. 126-140.
 • 29.
 • Шевчук В.В.
 • Теологічний та філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у ХVІІІ - першій половині ХІХ століттях
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - № 2 (8). – Частина 2. – С. 292-307.
 • 30.
 • Лавріненко В.А.
 • Ціннісно-смислові засади життєвої самореалізації підлітків-неформалів
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 1. – С. 83–96.
 • 31.
 • Лавріненко В.А.
 • Особливості ціннісно-смислової свідомості підлітків із неформальних об’єднань
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 2. – Ч.1. – С.168–185.
 • 32.
 • Мишко Н.М.
 • Шляхи формування мотиваційно-ціннісної готовності майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – №2 (8) Частина 2. – С. 235-247.
 • 33.
 • Клименко Ю.О.
 • Роль часового фактору у зменшенні проявів агресивної поведінки підлітків
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 1 (7). – С. 58–70.
 • 34.
 • Клименко Ю.О.
 • Самоорганізація часу життя як особливе утворення особистості
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. – № 2 (8). – Ч. 2. – С. 113–123.
 • 35.
 • Крикля К.П.
 • Динаміка самоставлення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. - №2 (8).- Ч. 2. – С. 223–234.
 • 36.
 • Метельська Н.Й.
 • Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. ― № 1 (7). ― С. 97-108.
 • 37.
 • Метельська Н.Й.
 • Професійна самосвідомість майбутніх педагогів як складова їх професійного самовизначення
 • Психологія і особистість. – К.-Полтава (ISSN 2226-4078).
 • 2015. ― № 2 (8). Частина 2. ― С. 280-291.
 • Статті, прийняті редакцією до друку
 • 1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 2
 • -
 • -
 • -
 • -

IV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

 • 4.1. Студентська наука
 • 1) наявність на кафедрі гуртків та проблемних груп (назва, керівник, кількісний склад):
 • № п/п
 • Назва проблемної групи
 • Науковий керівник
 • Кількість студентів
 • 1.
 • Проблема взаємодії між сім’єю та психологічною і психотерапевтичною службами
 • Седих К.В.
 • 5
 • 2.
 • Проблема періодизації розвитку особистості протягом життя
 • Моргун В.Ф.
 • 10
 • 3.
 • Психологічні проблеми проектування професійної кар’єри студентів
 • Гончарова Н.О.
 • 7
 • 4.
 • Проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери особистості
 • Горбенко Ю.Л.
 • 7
 • 5.
 • Психологічні основи навчання, виховання та професійної підготовки молоді
 • Калюжна Ю.І.
 • 9
 • 6.
 • Психологічні особливості міжособистісного спілкування
 • Коваленко О.Г.
 • 6
 • 7.
 • Психологічні аспекти розвитку толерантної особистості
 • Мельничук М.М.
 • 6
 • 8.
 • Ціннісні орієнтації та когнітивні структури в регуляції поведінки особистості
 • Мирошник О.Г.
 • 11
 • 9.
 • Проблеми клінічної психології
 • Перетятько Л.Г.
 • 8
 • 10.
 • Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як основа успішної соціальної адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ
 • Тесленко М.М.
 • 8
 • 11.
 • Теоретико-методологічні та експериментально-прикладні проблеми дослідження мотиваційної сфери особистості
 • Тітов І.Г.
 • 6
 • 12.
 • Індивідуальні особливості смислової регуляції та смислової сфери особистості
 • Тітова Т.Є.
 • 7
 • 13.
 • Харченко А.С.
 • 7
 • 14.
 • Соціально-психологічні проблеми особистості
 • Чайкіна Н.О.
 • 10
 • 15.
 • Проблеми розвитку та формування мотивації навчання учнів та студентів
 • Юдіна Н.О.
 • 7
 • 16.
 • Яновська Т.А.
 • 8

2) проведені кафедрою студентські наукові конференції: Кафедрою проведена X Міжнародна студентська науково-практична конференція “Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика”, яка відбулася 11-12 березня 2015 року

 • 3) кількість студентських публікацій, підготовлених за допомогою викладачів кафедри, окремо вказати кількість одноосібних студентських публікацій:
 • а) усього – 55 (з них 8 методичних рекомендацій магістрантів);
 • б) у тому числі одноосібних – 47.
 • Спільні праці магістрантів
 • і викладачів кафедри
 • Випуск магістрів спеціальності «Психологія»
 • 2015

4) дані про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

 • На першому етапі Всеукраїнської олімпіади з фахових дисциплін взяли участь студенти ІІІ-VІ курсів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності «Психологія».
 • З метою виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів з психологічних дисциплін, а також їх професійної підготовки до майбутньої практичної діяльності, до програми І етапу предметної олімпіади були включені такі конкурсні завдання з базових навчальних дисциплін: «Загальної психології», «Вікової та педагогічної психології», «Психодіагностики», «Соціальної психології», «Політичної психології», «Психологічного консультування».
 • Конкурсні завдання виконувалися протягом двох годин. При оцінці письмових робіт враховувалась точність відповіді, посилання на спеціальну науково-методичну літературу, повнота та послідовність викладу, творче застосування набутих знань, оптимальність запропонованих шляхів і методів розв’язання психолого-педагогічних завдань, уміння пов’язувати теорію з практикою у відповідності до вимог, які стоять перед сучасною практичною психологією. Відповідно до цього за кожне завдання нараховувалась певна кількість балів. Переможці (І, ІІ, ІІІ місця) визначалися за сумою одержаних балів (при рівній кількості балів декількох учасників першість визначалась з урахуванням показників і досягнень у науково-навчальній діяльності).
 • Загальна кількість учасників склала 20 осіб. За результатами було визначено три переможця: Лашенкова О. (ПП-311., Красильна К. (ПП-311), Вітів Т. (ПП-511).
  • 5) участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

4.2. Науково-дослідна й інноваційна діяльність молодих учених

 • 1) перелік молодих учених, що працюють на кафедрі:
 •  
 • Крикля Катерина Петрівна – асистент кафедри психології.
 • Лавріненко Віталій Анатолійович – асистент кафедри психології.
 • Мишко Надія Мирославівна – асистент кафедри психології.
 • Тесленко Марина Миколаївна – доцент кафедри психології.
 • Шевчук Вікторія Валентинівна – старший викладач кафедри психології.
 • Метельська Наталія Йосипівна – старший лаборант кафедри психології.
 •  
 • 2) кількість виступів молодих учених на наукових конференціях:
 • Молоді учені взяли участь у роботі 15 наукових конференцій та семінарів, з них 10 - поза межами університету, виступів - 5:
 • 3) участь молодих учених у виконанні науково-дослідних проектів, що фінансуються з коштів МОН України;
 •  
 • 4) кількість публікацій молодих учених (вказати найбільш значимі):
 • У 2015 році ними опубліковано 28 праць. З них:
 • а) публікації у фахових виданнях – 10;
 • б) публікації з імпакт-фактором - 9;
 • в) зарубіжні публікації – 4;
 • г) публікації в інших виданнях – 5.

5) прізвища молодих учених, які отримують стипендії Кабінету Міністрів України (або інші премії); 6) гранти, які отримують молоді вчені; 7) інші вагомі здобутки в науковій діяльності молодих учених.

 • Роки
 • Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях
 • Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ
 • Кількість молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури
 • 2012
 • 120
 • 10
 • 1
 • 2013
 • 118
 • 7
 • 1
 • 2014
 • 116
 • 6
 • -
 • 2015
 • 119
 • 6
 • -
 • Окремі статистичні дані наведено у таблиці:

V. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

 • Країна партнер (за алфавітом)
 • Установа - партнер
 • Тема співробітництва
 • Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії
 • Практичні результати
 • від співробітництва
 • Росія,
 • м.Бєлгород
 • Бєлгородський державний національний дослідницький університет
 • Проведення спільної навчально-виховної та наукової роботи вищих навчальних закладів з питань підготовки психологів та досліджень у галузі психологічної проблематики
 • Договір про співробітництво у галузі вищої освіти
 • Д-769/2 від 28.11.2012 р. по 31.12.2017 р.
 • 1. Обмін навчальними програмами, посібниками, методичними розробками кафедр.
 • 2. Обмін монографіями та матеріалами науково-практичних конференцій з психологічних проблем.
 • 3. Проведення порівняльних психологічних досліджень з наукової проблематики кафедр.
 • 4. Проведення спільних науково-практичних конференцій з наукових проблем кафедр.
 • 5. Проведення спільних студентських науково-практичних конференцій.
 • Росія,
 • м.Новомос-ковськ
 • Новомосковська філія Університету Російської академії освіти
 • Співробітництво з метою підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності та освітнього процесу у галузі екологічної психології та екологічної освіти.
 • Договір про науково-методичне співробітництво
 • № 367/3
 • від 20.12.2012 р.
 • 1. Здійснення спільних науково-дослідницьких та освітніх проектів із залученням провідних фахівців.
 • 2. Надання консультативної та науково-методичної допомоги у організації досліджень.
 • 3. Обмін результатами науково-дослідних робіт, організація спільних наукових семінарів та конференцій.
 • 4. Рецензування навчально-ме-тодичних комплексів, підручників та посібників.
 • Росія,
 • м. Волгоград
 • Волгоградська державна академія післядипломної освіти
 • Співробітництво сприятиме підвищенню якості змісту психолого-педагогічної освіти, реалізації спільних міждисциплінарних науково-освітніх проектів у сфері міжнародного соціально-гуманітарного знання, створенню і змістовному наповненню інформаційно-учбового середовища системи освіти, обміну досвідом розробки та впровадження інноваційних технологій у освітній простір, а також підвищенню кваліфікаційного рівня провідних фахівців.
 • Договір про співробітництво № 19 / 01-57а / 28
 • від 12.02.2015 р.
 • 1.Надавати консультативну та науково-методичну допомогу в організації досліджень.
 • 2.Сприяти розповсюдженню науково-освітніх розробок через спільну публікацію науково-методичної продукції (навчальні посібники, підручники, статті).
 • 3.Здійснювати рецензування навчально-методичних комплексів, підручників та навчальних посібників для вищої школи та додаткової професійної освіти.
 • 4. Організовувати та залучати провідних фахівців для розробки й практичної реалізації спільних проектів, обмінюватися наявною інформацією щодо різних аспектів спільного наукового інтересу.
 • 5. Брати участь в організації та проведенні спільних навчально-методичних семінарів і конференцій.

VI. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

 • Вагомим здобутком кафедри у 2015 році є: випуск 2 номерів наукового журналу «Психологія і особистість» (разом з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України), головними редакторами якого є доктор психологічних наук, директор Інституту психології академік С.Д.Максименко та доктор психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету К.В.Седих: Психологія і особистість. Науковий журнал. – К.- Полтава, 2015. – № 1(7). – 203 с.; Психологія і особистість. Науковий журнал. – К.- Полтава, 2015. – № 2 (8). – 190 с. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17757 – 6607 Р, дата реєстрації 19.05.2011р.).
 • Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ МОН України № 455 від 15.04.2014 р.) та науково-метричних видань з психології (ISSN 2226-4078).

У 2015 році вийшло друком 2 навчальні посібника для студентів: 1. Седих К.В. Делінквентний підліток: навчальний посібник / К.В.Седих, В.Ф.Моргун. – 2-е вид., доп. – К.: Видавничий Дім «Слово». – 272 с. 2. Седих К.В. Пcихологія сім’ї: навч.посіб. / К.В.Седих. – 2-е вид., доп. –К.: ВЦ «Академія», 2015. – 192 с.

А також монографії та фрагменти монографій: 1.Седих К.В. Сучасні тенденції розвитку етнічної та національної ідентичності в українському суспільстві. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. Книга 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. ― С. 249-271. 2.Моргун В.Ф. Багатовимірна концепція особистості та інтеграція психологічних теорій діяльності, установки і вчинку / В.Ф. Моргун // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика. Монографія / за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. – Кн. 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 143-164. 3. Коваленко О. Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку : психологічні аспекти : монографія / Олена Григорівна Коваленко. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 456 с. 4. Тітов І.Г. Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір : монографія / Іван Тітов, Ольга Кравченко, Людмила Москаленко ; за ред. І.Г. Тітова. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – 152 с. 5. Тітов І.Г. Світогляд особистості та психологічні особливості його становлення в юнацькому віці // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. Книга 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.382-403. 6. Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях: монографія / В.В. Шевчук, М.-Л.А. Чепа. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 256 с.

VII. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів)

 • Кількість проведених конференцій
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • Міжнародна конференція
 • VІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття” (14-15 березня 2012 року).
 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» (м. Полтава, 10-11 березня 2015 року).
 • Всеукраїнська конференція
 • Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій» (м. Полтава, 15-17 лютого 2013 року).
 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Позитивна психотерапія в Україні: відповіді на виклики часу»
 • (м. Полтава, 19-21 вересня 2014 року).
 • 1. Всеукраїнська науково-практична конференція
 • «Кроки єднання; втрати та надбання, або ціна та здобутки» (м. Полтава, 30-31 січня 2015 року).
 • 2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти», присвячена 35-річчю кафедри психології (м. Полтава, 2-3 жовтня 2015 року).
 • Регіональна конференція
 • 1. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми: досвід виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (м. Полтава, 14 березня 2013 року).
 • 2. Регіональний науково-практичний семінар «Де-структивна сім’я та адиктивна поведінка особистості» (м. Полтава, 8 жовтня 2013 року).
 • 1. Регіональний круглий стіл «Технологічні аспекти психологічного супроводу осіб похилого віку: напрямки роботи психолога» (м.Полтава, 8 квітня 2014 року).
 • 2. Регіональний круглий стіл «Науково-практичні аспекти організації соціально-психологічного супроводу дітей вимушених внутрішніх мігрантів» (м. Полтава, 28 жовтня 2014 року).
 • 1. Регіональний круглий стіл «Крос-культурні дослідження когнітивних процесів сучасних студентів» (м. Полтава, 14 січня 2015 року).
  • 2. Регіональний науково-практичний семінар «Особливості складання психокорекційних, розвивальних програм працівниками психологічної служби області» (м. Полтава, 27 жовтня 2015 року).
  • 3. Регіональний круглий стіл «Про неформальне включення інформації в об’єктивну активність людського мозку через психічні процеси» (м. Полтава, 3 листопада 2015 року).

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ», присвяченій 35-річчю кафедри психології ПНПУ імені В.Г.Короленка (2-3 жовтня 2015 року)

 • Вітальне слово
 • ректора університету,
 • доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України
 • Миколи Івановича Степаненка

3 листопада 2015р. на кафедрі відбувся круглий стіл «Про неформальне включення інформації в об'єктивну активність людського мозку через психічні процеси». Ведучий – доктор психологічних наук, професор О. В. Соловйов (м. Луганськ)

Викладачі кафедри психології взяли участь в роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОГНІТИВНІ ТА ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ ПОВНОЦІННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНИ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД», що відбулася 23–24 жовтня 2015 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

VIІI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

 • 27 жовтня 2015 року разом із Центром практичної психології і соціальної роботи міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради було проведено регіональний науково-практичний семінар «Особливості складання психокорекційних, розвивальних програм працівниками психологічної служби області».
 • У роботі семінару взяли участь викладачі кафедри психології, 201 працівник психологічної служби системи освіти (загальноосвітніх, інтернатних, вищих І-ІІ р.а., професійно-технічних навчальних закладів, керівники районних, міських психологічних служб системи освіти). Модераторами семінару були доктор психологічних наук, завідувачка кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка Седих Кіра Валеріївна та завідувачка центру практичної психології та соціальної роботи ПОІППО Муліка Катерина Миколаївна.
 • Програмою науково-практичного семінару було передбачено обговорення таких питань: застосування патопсихологічних знань у практичній діяльності практичного психолога навчального закладу; основи психокорекційної та розвивальної роботи; корекційно-розвивальна робота в закладі освіти (нормативно-правова база, межі втручання, співпраця з вузькими спеціалістами); напрямки корекційно-розвивальної роботи практичного психолога; розробка корекційно-розвивальної програми (принципи, вимоги до складання, діагностичний інструментарій, прогнозування результату, структура занять, підбір вправ); особливості та специфіка роботи з дітьми, які потребують додаткової психологічної допомоги.
 • Були визначені особистісні ресурси практичних психологів-консультантів. Учасники внесли пропозиції щодо створення робочої групи по координації роботи з надання корекційної допомоги та складання психокорекційних, розвивальних програм працівниками психологічної служби області.
 • Науково-практичний семінар «Особливості складання психокорекційних, розвивальних програм працівниками психологічної служби області»
 • (27 жовтня 2015 року )

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

 • У межах загальної кафедральної теми «Синергетичний підхід до психологічних процесів у системах різного рівня організації» викладачами виконуються також науково-дослідні роботи:
 • Складові загальної теми
 • Виконавці
 • 1
 • Актуальні проблеми психології через призму системного підходу
 • Седих К.В.
 • 2
 • Психологічні парадокси впровадження інноваційного природного землеробства
 • Моргун В.Ф.
 • 3
 • Психологічний супровід професійної кар’єри особистості
 • Гончарова Н.О.
 • 4
 • Горбенко Ю.Л.
 • 5
 • Проблема застосування інтерактивних методів у лекціях з психологічних дисциплін
 • Калюжна Ю.І.
 • 6
 • Самосвідомість та рефлексивні процеси у професійній діяльності вчителя
 • Мирошник О.Г.
 • 7
 • Психологічні проблеми білінгвізму в умовах професійного навчання
 • Перетятько Л.Г.
 • 8
 • Пілотажне дослідження світогляду особистості
 • Тітов І.Г.
 • 9
 • Дослідження психологічного благополуччя юнаків
 • Харченко А.С.
 • 10
 • Вивчення динаміки адаптації студентів до умов навчання за кредитно-модульною системою засобами моніторингу
 • Чайкіна Н.О.
 • 11
 • Особливості навчальної мотивації студентів-психологів
 • Юдіна Н.О.
 • 12
 • Психологічні особливості формування пізнавальних процесів особистості
 • Яновська Т.А.
 • 13
 • Проблема психокорекції емоційного інтелекту студентів-психологів
 • Губіна Т.І.
 • 14
 • Динаміка самоактуалізаційних прагнень майбутніх психологів
 • Кравченко О.Д.
 • 15
 • Психодіагностика та психологічний супровід формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів
 • ТітоваТ.Є.
 • 16
 • Модель міжособистісного спілкування у похилому віці та психологічне самопочуття
 • Коваленко О.Г.
 • 17
 • Психологічні особливості повернення до здорового способу життя у молодіжному середовищі
 • Тесленко М.М.
 • 18
 • Психодіагностика та профілактика адиктивної поведінки підлітків
 • Мишко Н.М.
 • 19
 • Психологічні особливості смислової реальності та образ життя підлітків
 • Лавріненко В.А.
 • 20
 • Дослідження емоційного компонента системи толерантності студентів
 • Мельничук М.М.
 • 21
 • Психологічні особливості взаємодії учнівських груп з класними керівниками в залежності від стилю керівництва
 • Хоменко Є.Г.
 • 22
 • Дослідження способів конструювання особистістю свого майбутнього у сучасному світі
 • Рева М.М.
 • 23
 • Особливості мислення дошкільників з різними соціальними ситуаціями розвитку
 • Шевчук В.В.
 • 24
 • Організація часу життя як компонент структури особистості
 • Клименко Ю.О.
 • 25
 • Психологічні умови розвитку самоставлення студентів у процесі професійного навчання
 • Крикля К.П.

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

 • з/п
 • Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження
 • Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою
 • Вар-тість,
 • дол. США або євро
 • Вартість,
 • тис. гривень
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1.
 • Цифрова відеокамера JVC
 • GZ-E15BEU (Китай)
 • Для фіксації поведінкових проявів клієнта, тренінгових та консультаційних занять
 • 240
 • 2000
 • 2.
 • Стільці (Новый Стиль ISO С-11) (Україна)
 • 45
 • 400

XI. Заключна частина

 • Пропозиції щодо налагодження більш ефективної роботи:
 • 1. Забезпечити базу для науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, пошукувачів кафедри психології та інших кафедр психолого-педагогічного факультету, що передбачає використання об’єктивних (апаратурних) методів дослідження.
 • 2. Збільшити кількість наукових праць у зарубіжних виданнях, що мають імпакт-фактор.
 • 3. Здійснювати спільно з облдержадміністраціями заходи, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб.
 • 4. Забезпечити лабораторно-дослідну базу для практичної роботи студентів, а також написання ними кваліфікаційних робіт (курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських) з фундаментальних та прикладних дисциплін «Загальна психологія», «Психофізіологія», «Диференціальна психологія», «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Інженерна психологія», «Психологія праці», «Клінічна психологія», загальнопсихологічні практикуми та ін.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка