Презентація проекту “пернате царство”Скачати 26,54 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір26,54 Kb.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ “ПЕРНАТЕ ЦАРСТВО”

 • РОЗРОБИЛА ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 • ЛОГОЗИНСЬКА
 • ІРИНА
 • ОЛЕКСАНДРІВНА

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ

 • Нові сучасні особистісно-орієнтовані підходи до навчання визначають головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття можливостей та здібностей учнів

УМОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ:

 • Створення позитивного настрою для навчання;
 • Відчуття рівного серед рівних;
 • Забезпечення позитивної атмосфери в колективі;
 • Усвідомлення учнем цінності колективних справ;
 • Можливість вільно висловити свою думку і вислухати товариша;
 • Вчитель виступає порадником, другом

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

 • Ця модель відображає постійне спілкування вчителя з учнями, учнів між собою. Відбувається спілкування всіх членів колективу. Під час навчання за цією моделлю використовують ділові та рольові ігри, дискусії, “мозковий штурм”, “круглий стіл”, дебати, фронтальне опитування. Подану модель можна назвати “ПОЛІЛОГ”.

ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ МОДЕЛІ “ПОЛІЛОГ”

 • Розширюють пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування інформації з різних джерел);
 • Високий рівень засвоєння знань;
 • Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань учнів;
 • Учитель має змогу розкритись як консультант;
 • Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ (за О. Пометун і Л. Пироженко)

 • ГРУПОВА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ;
 • ФРОНТАЛЬНІ МЕТОДИ;
 • НАВЧАННЯ У ГРІ;
 • НАВЧАННЯ У ДИСКУСІЇ

МЕТОД ПРОЕКТІВ -

 • освітня технологія, націлена на придбання дітьми нових знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок за допомогою системної організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

МЕТОД ПРОЕКТІВ -

 • сукупність прийомів, дій учнів у їх певній послідовності для досягнення поставленого завдання – розв’язання певної ПРОБЛЕМИ, значущої для учнів та оформленої у вигляді якогось кінцевого ПРОДУКТУ (Є.С.Полат).

МЕТА МЕТОДУ ПРОЕКТІВ:

 • активізація пізнавальної діяльності;
 • формування навчальної компетентності, що відповідає основним принципам концепції безперервної самоосвіти;
 • формування специфічних умінь і навичок загальнонавчального
 • й комунікативного характеру.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ІНШИМИ МЕТОДАМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 • Метод проектів
 • Навчання в співробітництві
 • Мозковий штурм
 • Дискусії
 • Портфель досягнень
 • Рольові ігри

ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”:

 • ПРОБЛЕМА;
 • ПРОЕКТУВАННЯ (ПЛАНУВАННЯ);
 • ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ;
 • ПРОДУКТ;
 • ПРЕЗЕНТАЦІЯ;
 • ПОРТФОЛІО.

СУТНІСТЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ

 • ПРОБЛЕМА
 • Проблемна ситуація
 • Пошук способів рішення
 • (висунення гіпотез)
 • Дослідницька,
 • пошукова та ін. діяльність
 • Оформлення
 • результатів
 • Захист проекту
 • Прогнозування нових проблем

ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 • Розуміти;
 • Характеризувати;
 • Представляти;
 • Розв'язувати;
 • Розмірковувати
 • над рішенням;
 • Повідомляти
 • рішення проблеми

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ:

  • індивідуальні або групові;
  • монопредметні й міжпредметні;
  • короткострокові (міні-проекти), середньострокові й довгострокові;
  • інформаційні, дослідницькі, творчі, практико-орієнтовані.

ТЕМОЮ ПРОЕКТУ МОЖЕ СТАТИ:

 • об’єкт;
 • дослідження;
 • проблема;
 • діло.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • спрямовані на збір
 • інформації про будь-який
 • об'єкт, явище,
 • на ознайомлення
 • учасників проекту
 • із цією інформацією,
 • її аналіз й узагальнення
 • фактів.

СТРУКТУРУ ТАКОГО ПРОЕКТУ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ ТАК:

 • мета проекту, його актуальність;
 • методи одержання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) і обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки);
 • результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм, видання книги);
 • презентація (публікація, обговорення в телеконференції).

МІЙ ПРОЕКТ “ПЕРНАТЕ ЦАРСТВО”

 • ПРОВІДНА ПРОБЛЕМА:
 • Розширення уявлень про красу і неповторність світу птахів;
 • Вдосконалення знань про зміни в поведінці птахів в різні пори року;
 • Розвиток наукового світогляду, словникового запасу, зв'язного мовлення учнів;
 • Вміння висловлювати свої думки, творчо мислити;
 • Вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; будити почуття любові та захоплення світом природи, вміння милуватися нею, бережно ставитися до пташок.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

 • СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ПІЗНАННЯ СВІТУ ПТАШОК;
 • БАЖАННЯ БЕРЕГТИ НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ ТА ВСЕ ЖИВЕ НА НІЙ.

ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ:

 • ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З РІЗНОМАНІТНИМ СВІТОМ ПТАХІВ, ЯКІ РОЗПОВСЮДЖЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ:

 • Літературні джерела;
 • ЗМІ;
 • Червона книга України;
 • Енциклопедії;
 • Підручники;
 • Науково-популярна література

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ СПРИЯЄ:
 • Розвитку світогляду учнів, їх емоційно чуттєвої сфери;
 • Вміння бачити красу навколишнього світу;
 • Становлення особистості дитини як активного охоронця природи;
 • Створення позитивного емоційного настрою;
 • Поглибленню знань учнів про значення птахів у природі, їх роль у діяльності людини;
 • Ознайомленню з матеріалами Червоної книги України;
 • Бажанню працювати з додатковою літературою.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

 • Розуміння значення пташок в природі і житті людини, залежності людини від знань про живу природу;
 • Відповідальне ставлення до збереження довкілля, господарське ставлення до природи;
 • Обґрунтування знань про світ пташок в оточуючому середовищі;
 • Використання набутих знань і уявлень про птахів;
 • Використання матеріалів для проведення уроків, позакласних заходів, ігрових майданчиків, для фізкультхвилинок, хвилинок релаксації, ігор та занять в ГПД, для занять гуртків різного напрямку;
 • Створення книги систематизованих матеріалів “Пташиний світ”

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 • СКЛАДЄТЬСЯ З 16 РОЗДІЛІВ:
 • Сторінками Червоної книги України;
 • Заповідник Асканія – Нова;
 • З любов'ю до рідної землі;
 • Чудасія у природі;
 • Збережи пташиний дивосвіт;
 • З джерела народної мудрості “Чарівна пір'їночка”;
 • З поетичної скарбнички “Як не любити пташину рідну”;
 • Прислів'я та приказки “У всякої пташки свої замашки”;
 • Розвивальні ігри “Кожна пташина потрібна”;
 • Птахи на крилах абетку принесли;
 • Тлумачний словничок для кмітливих діточок;
 • Розробки уроків, свят, позакласних заходів “Без них на Землі сумно”;
 • Добірка диктантів “Птахи – окраса природи”;
 • Цікаві задачі природознавчого змісту “Математикою про птахів”;
 • Ілюстрований матеріал “Люба, мила пташечка”;
 • Збірник фізкультхвилинок та хвилинок релаксації.

РОЗДІЛ “СТОРІНКАМИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ”

 • Містить матеріали про птахів, які занесені до Червоної книги України. Головне завдання та труднощі в охороні тварин та рослин полягає у збереженні умов їх місцезнаходжень. Кожний птах входить у склад певних спільнот, тому найголовнішою мірою є охорона цілих комплексів, природних екосистем, ландшафтів, які стають домівкою для багатьох видів, у тому числі рідкісних, цінних та зникаючих. Саме так і охороняються птахи в заповідниках і заказниках, згаданих у цьому розділі.
 • Якщо цей розділ зробить когось добрішим до інших істот, - ми, укладачі, працювали не даремно. Ало добрішим не для виступу на уроці, не для реферату або «красного слівця». А добрішим насправді - наодинці з природою, коли нема нікого, хто б міг похвалити. Сподіваємось, що вам він сподобається, а «червонокнижникам» допоможе.

РОЗДІЛ “ЗАПОВІДНИК АСКАНІЯ – НОВА”

 • Асканія – Нова - це чудовий заповідний куточок землі, де звірі та птахи почуваються справжніми господарями.

РОЗДІЛ “З ЛЮБОВ’Ю ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ”

 • Містить такі сторінки:
 • Незвичайні рекорди;
 • Птахи-обереги;
 • Подбаймо про пташок узимку;
 • Пташиний скарб;
 • Цікаве навколо нас

“ЧУДАСІЯ У ПРИРОДІ”

 • Цей розділ присвячений орнітології. Він допоможе зробити перші кроки у цю захоплюючу науку.
 • Кожен повинен усвідомити, що птахи – наші справжні друзі й помічники, і відповідно ставитися до них. Цей розділ саме й покликаний допомогти це зрозуміти. Дуже хотілося б щоб той, хто прочитав його, побував у лісі , полі, уважно придивився до птахів, до природи, що нас оточує. Якщо бути уважним, то зовсім, по-іншому можна побачити знайомі, здавалося б, речі, помітити багато цікавого у щоденному житті птахів. І зрозуміти тоді, яке це безглуздя і зло знищувати їх, шкодити їм. Впевнена, що можна стати справжніми природолюбами. Нехай же супутниками вашими завжди будуть допитливість, наполегливість і доброта.

РОЗДІЛ “ЗБЕРЕЖИ ПТАШИНИЙ ДИВОСВІТ”

 • Містить таку інформацію:
 • Птахи, які творили легенди;
 • Птахи - дбайливі батьки або чиї батьки кращі;
 • Особливості поведінки птахів, або чому їх так називають;
 • Перельоти птахів – велика загадка природи, або скрекотуня-сорока запрошує в гості

“ЧАРІВНА ПІР’ЇНОЧКА”

 • Це подорож у цікавий світ народної мудрості. Тут можна загадати загадки, попрацювати з потішками, вивчити скоромовки, побавитись лічилками, поспівати народні пісеньки та почитати примовки. І все це – разом з пташками, з їх чарівним світом

“ЯК НЕ ЛЮБИТИ ПТАШИНУ РІДНУ”

 • Саме так називається розділ, в якому можна здійснити подорож до поетичної скарбнички. Збірка віршів про пташок, на мою думку, нікого не залишить байдужим

“У ВСЯКОЇ ПТАШКИ СВОЇ ЗАМАШКИ”

 • І це, мабуть, дійсно так. Бо, прочитавши прислів'я та приказки, які містить цей розділ, впевненості в цих словах стає все більше. Птахи – окраса природи, тому спостереження за їхньою поведінкою, співом, перельотами, оперенням і надихнули народ до складання висловів повчального змісту

“КОЖНА ПТАШИНА ПОТРІБНА”

 • У цьому розділі вміщено ігри та вправи, основною метою яких є розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфери дітей, формування в них уміння мислити самостійно, творчо; запам'ятовувати та відтворювати, знаходити нестандартні рішення

“ПТАХИ НА КРИЛАХ АБЕТКУ ПРИНЕСЛИ”

 • Сподіваємося, що ця абетка стане другом наших дітей, сприятиме їм у пізнанні рідного довкілля, допоможе ще раз зазирнути у царство пташок, здійснити мандрівку до цікавого світу орнітології.

“ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК ДЛЯ КМІТЛИВИХ ДІТОЧОК” –

 • це розділ, який допоможе розкрити таємниці, заховані у найбагатшій і невичерпній скарбниці – у рідній мові. інформація, вміщена тут, стане постійним супутником, порадником помічником, якщо не просто читати, а й вдумуватися в зміст прочитаного, намагатися зрозуміти і запам'ятати значення кожного слова

“ПТАХИ – ОКРАСА ПРИРОДИ”

 • Серія диктантів в цьому розділі присвячена вивченню різних тем в початкових класах. За допомогою поданих текстів діти поринуть у надзвичайний пізнавальний світ спілкування з природою

“МАТЕМАТИКОЮ ПРО ПТАХІВ”

 • У цьому розділі подано цікавий матеріал про життя птахів для уроків математики.
 • Усна лічба – необхідна складова частина кожного уроку математики. Дітей завжди приваблює нове, цікаве. Тому й добираються для усної лічби задачі-вірші, що потребують певних математичних обчислень, задачі-жарти, які сприяють розвитку кмітливості, виховують уважність, допомагають засвоювати матеріал.
 • Це не тільки збагачує знання дітей про числа, а й розвиває в учнів і водночас виховує в них відчуття ритму, любов до рідної мови, розширюючи уявлення про навколишній світ.
 • Проведення в такій цікавій формі усної лічби активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності уроків та занять

“ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ”

 • Всі вправи короткочасного відпочинку побудовані в ігровій формі і занурюють дітей у світ пташок , а тому дуже подобаються дітям. Траплялися випадки, коли молодші школярі самостійно придумували такі вправи. Цей процес розвиває увагу, пам'ять, змушує дитину конструювати невеличкі зв'язні тексти, що дуже важливо на початковому етапі навчання.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка