ПрезентаціяСкачати 26,01 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір26,01 Kb.

Презентація

«Стан розвитку безоплатної правової допомоги в Україні. Діяльність Шосткинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Форми співпраці центру з органами місцевого самоврядування»

Конституція України Стаття 59

 • Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
 • Для забезпечення права на захист та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
 • Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950р)
 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966р)

2 червня 2011року прийнятий

Закон України «Про безоплатну

правову допомогу»

Про статус ветеранів

війни, гарантії їх

соціального захисту

Про реабілітацію жертв

політичних репресій в Україні

Про охорону дитинства

9 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел

Правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації


Правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення

Стаття 2. Сфера застосування Закону Цей Закон регулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу, що встановлені цим Законом

Стаття 3. Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом


Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

Безоплатна первинна правова допомога ст.7,ст.8


Включає такі види правових послуг:

Надання правової інформації

Надання консультацій та роз’яснень з правових питань

Складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

Надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації

Суб’єкти надання:

Органи виконавчої влади

Фізичні та юридичні особи приватного права

Органи місцевого самоврядування

Спеціалізовані установи

Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 1) захист; 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення документів процесуального характеру.


Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

Міністерство юстиції України .РРр


Координаційний центр з 2012 року

Регіональні центри з 2013 року

Місцеві центри з 01.07.2015

Бюро правової допомоги з 01.09.2016.

Мета: забезпечити доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян.

1 липня 2015 року відкрились сто місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у всіх регіонах України.

Підстава для відкриття центрів

 • Конституційне право кожного на захист безоплатно, у випадках передбачених законом
 • Національне законодавство та низка міжнародних зобов'язань України, зокрема, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
 • Завдання місцевих центрів – забезпечення цього права

Надзвичайно важливим у розвитку правової держави є рівноправність у праві на захист у судовому процесі. Саме це і повинні забезпечити місцеві центри. Які працюватимуть з адвокатами. Для людини, якій за законом надається безоплатна правова допомога, послуги адвоката будуть безоплатними – за це заплатить держава

1 липня 2015 року - початок роботи Центру


Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • 1 липня 2015 року - початок роботи Центру
 • Директор – Гудіма Микола Васильович                                

Територія обслуговування:


Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Територія обслуговування:

• Шостка, Шосткинський район

• Глухівський район

• Ямпільський район

• Середино-Будський район

• Кролевецький район

Організаційна структура місцевого центру з надання БВПД


Надання правової інформації та консультації

Організація надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами

Правопросвітництво та взаємодія з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги

Здійснення представництва інтересів

КЛІЄНТИ СИСТЕМИ БПД з 01.07.2015

Категорії громадян, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

(ст. 14 Закон України «Про безоплатну правову допомогу»)

КОНЦЕПЦІЯ ШИРОКОЇ ВІТРИНИ

КОНЦЕПЦІЯ ШИРОКОЇ ВІТРИНИ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА


«Наші клієнти» - усі відвідувачі, які завітали/звернулися до місцевого центру за отриманням безоплатної правової допомоги або дотичної до правової допомоги, спілкуванню з якими приділяють свій робочий час працівники центруЧастина цих клієнтів після перевірки належності до категорій, що мають право на БВПД, стане отримувачами безоплатної вторинної правової допомоги у місцевому центрі

Всі, хто не є суб'єктами права на БВПД, за допомогою місцевого центру можуть отримати доступ до БППД

За 9 місяців 2016 року Шосткинським місцевим центром

 • Прийнято звернень – 1406
 • Надано консультацій – 1284
 • Видано 71 доручення на безоплатну вторинну правову допомогу
 • • Проведено 204 правопросвітницьких заходів

  • Здійснено 52 виїзда мобільних та функціонуючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;

  • Загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 181 особи;

АДВОКАТ – ПАРТНЕР ЦЕНТРУ

 • САМОЗАЙНЯТА ОСОБА
 • ВІДНОСИНИ З ЦЕНТРОМ БВПД – ЦИВІЛЬНА-ПРАВОВА УГОДА
 • ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТОМ ОФОРМЛЮЄ САМОСТІЙНО (ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОРУЧЕННЯ ЦЕНТРУ)
 • ЧЛЕН АДВОКАТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ РЕГІОНУ
 • ДОТРИМУЄТЬСЯ ВИМОГ ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики
 • НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК АДВОКАТ ПЕРЕД ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

НАША МІСІЯ


ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО ЇХ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

РОЗВИТОК ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДЯН ЩОДО РОЗУМІННЯ СВОЇХ ПРАВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЗАДЛЯ ВИРІШЕННЯ СВОЇХ ПИТАНЬ У ПРАВОВИЙ СПОСІБ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ГРОМАД

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА РОБОТА

Основні органи державної влади та місцевого самоврядування з яким співпрацює місцевий центр з надання БВПД

Управління соціального захисту

Управління Пенсійного фонду

Інші структурні підрозділи та установи, які працюють з людьми

Судові органи на території громади

Органи місцевого самоврядування

Територіальні органи ОВВ

Голови, секретарі місцевих рад

Депутати місцевих рад

Керівники апарату місцевих рад

Юр.відділи місцевих рад/юристи

Комунальні установи з надання БППДШосткинський місцевий центр

Шосткинський місцевий центр


Основні форми місцевого центру співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування

Взаємне перенаправлення клієнтів

Розробка та прийняття органами місцевого самоврядування місцевих програм надання безоплатної правової допомоги

Спільні комунікативні

заходи

Розробка та прийняття програм безоплатноїПравової допомоги

Організація мережі параюристів

Організація спільних виїзних прийомів громадян

Обмін інформацією

Взаємне перенаправлення клієнтів

Шосткинський місцевий центр

Спільні комунікативні заходи

лекції

бесіди


семінари

тренінги


робочі зустрічі

круглі столиШосткинський місцевий центр

Організація мережі параюристів

Вибір активних представників цільової групи

Аналіз кола проблемних питань

Підготовка 5-6 параюристів з найбільш актуальних питань

Забезпечення зворотнього зв’язкуШосткинський місцевий центр

Шосткинський місцевий центр


Розробка та прийняття органами місцевого самоврядування місцевих програм надання безоплатної правової допомоги

Основні етапи переговорів з представниками органів ОМС щодо прийняття місцевої програми безоплатної правової допомоги

Ініціювання розробки місцевої програми

Обговорення змісту місцевої програми

Підготовка проекту місцевої програми

Процедура формальної підготовки до прийняття

Реалізація місцевої програми

Очікувані кінцеві результати виконання місцевої програми для населення громади

покращення іміджу та підвищення довіри до місцевої влади

залучення інтелектуальних ресурсів(ідеї, проекти, інновації

забезпечить системний доступ до якісної безоплатної правової допомоги, згідно вимог чинного законодавства

розширення сфери послуг для жителів територіальної громади

сприяння в реальному розв’язанні проблем мешканців, в частині надання правової допомоги

створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги

Шосткинський місцевий центр

ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ПОТРІБНО, ТОМУ ЩО:

ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ ВИСОКОЇ МІСІЇ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ТОМУ ЩО:

ПРАВОВА ОСВІТА = ПРАВОВА КУЛЬТУРА = БЕЗПЕКА СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА

ФОРМУВАННЯ “ДІАЛОГУ В ГРОМАДІ

ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Шосткинський місцевий центр

Організація спільних виїзних прийомів громадян

Підписання угоди або меморандуму про співпрацю

Створення спільної команди з числа представників Центру та представників партнерів

Узгодження графіку спільних виїздів до місць надання БПД

Розподіл обов’язків під час надання БПДШосткинський місцевий центр

Обмін інформацією між місцевим центром безоплатної правової допомоги органом державної влади та ОМС

Оперативне розміщення інформації на веб-сайтах, інших засобах масової інформації

Поширення усіма доступними право особи на захист шляхом виготовлення буклетів, методичних рекомендаційІнформаційно-роз’яснювальна робота з метою залучення адвокатів, юристів, об’єднань до надання безоплатної правової допомоги

Шосткинський місцевий центр

Кінцева мета співпраці місцевого центру з надання БВПД з органами державної влади та місцевого самоврядування:
 • забезпечення правовими послугами кожного громадянина, що звернувся за допомогою
 • створення єдиної платформи суб’єктів, що надають безоплатні правові послуги
 • розвиток системи безоплатної правової допомоги
 • забезпечення належного інформування

Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Наша адреса: 41100 м. Шостка вул. Горького, 4 Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги тел: (05449)7-30-94

Наша адреса: 41100 м. Шостка вул. Горького, 4 Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги тел: (05449)7-30-94

(05449)7-28-05 Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 e-mаil: shostka.sumy@legalaid.gov.ua


Дякую за увагу!!!
Каталог: upload -> files
files -> Закон УкраЇни Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб
files -> Про освіту ( Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) Стаття 6
files -> Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
files -> Освіта. Виховання. Навчання education in Ukraine
files -> Питання тарифної політики та соціального захисту населення в умовах запровадження ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Надання психологічної допомоги сім’ям, особам, дітям, які постраждали внаслідок екстремальних ситуацій
files -> Якість освіти в загальноосвітніх навчальних закладах області: стан, проблеми, шляхи вирішення в умовах упровадження Державного стандарту загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал