Причини високого рівня корупціїДата конвертації25.12.2016
Розмір40,6 Kb.

Два кола: 1) світова карта сприйняття наявності корупції, 2009 p. (темно-червоний колір – високий рівень корупції) і 2) деякі думки щодо боротьби держави з корупцією

Причини високого рівня корупції

 • Недосконалість політичних інститутів та судової системи.
 • Двозначні закони. Навпаки, просте, лаконічне і зрозуміле законодавство полегшує його застосування і скорочує потребу у великому апараті чиновників.
 • Незнання або нерозуміння законів населенням. Це дозволяє посадовим особам зловживати.
 • Кумівство та політичне заступництво, внаслідок чого формуються особисті стосунки (таємні домовленості).
 • Нерозвинене (слабке) громадянське суспільство. Громадяни не мають можливостей ефективного контролю за діями законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади.

Шведська і сінгапурська стратегії боротьби з корупцією: є приводи для оптимізму

 • В це важко повірити, але… до середини XIX ст. в Швеції і до середини ХХ ст. в Сінгапурі був надвисокий рівень корупції. Зараз в цих державах корупції майже немає.
 • Шведська стратегія боротьби з корупцією:
 • - запровадження стимулів (через податки, пільги і субсидії) замість заборон;
 • відкриття доступу до інформації;
 • створення незалежної і ефективної системи правосуддя;
 • встановлення парламентом високих етичних стандартів для адміністраторів і забезпечення урядом їх дотримання… 
 • Сінгапурська стратегія:
 • детальна регламентація дій чиновників і спрощення бюрократичних процедур для населення;
 • суворий нагляд за дотриманням високих етичних стандартів;
 • створення автономного Бюро з розслідування випадків корупції, в яке громадяни можуть звертатися зі скаргами на чиновників і вимагати відшкодування збитків;
 • підвищення незалежності суду;
 • введення економічних санкцій для юридичних осіб за давання хабара і відмову від участі в антикорупційних розслідуваннях;
 • дерегулювання економіки;
 • підвищення зарплат чиновників;
 • підготовка кваліфікованих адміністративних кадрів, аж до направлення тисяч молодих людей для отримання вищої освіти в Європі, Австралії і США…

Антикорупційне законодавство

 • Закон “Про засади запобігання і протидії корупції” - 7 квітня 2011 р. 
 • КК України
 • КУпАП
 • Закон “Про правила етичної поведінки” - 17 травня 2012 р.
 • міжнародні договори
 • інші

Антикорупційна судова практика (2012 р., засуджено осіб/справи закрито)

 • Ст. 368 ч.1 – 100/69
 • Ст. 368 ч.2 – 356/30
 • Ст. 368 ч.3 – 246/4
 • Ст. 369 ч.1 – 14/12
 • Ст. 369 ч.2 – 45/13
 • Ст. 369 ч.3 – 10/-
 • Ст. 369 ч.4 – 15/1 

Основні поняття

 • Закон про засади:
 • безпосереднє підпорядкування;
 • близькі особи;
 • конфлікт інтересів;
 • корупційне правопорушення;
 • корупція;
 • суб’єкти декларування;
 • уповноважені підрозділи;
 • члени сім'ї.
 • Закон про правила етичної поведінки:
 • особисті інтереси.

Корупційне правопорушення

 • Діяння визнається корупційним правопорушенням, якщо воно:
 • 1) є умисним;
 • 2) містить ознаки корупції;
 • 3) вчинене певним суб’єктом – особою, зазначеною у ст. 4 Закону;
 • 4) і за нього законом установлена юридична відповідальність певного виду – кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна.

Корупція та три її форми

 • 1. Використання наданих службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.
 • Ознаки: 1) діяння - використання службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей; 2) суб’єкт – особа, зазначена у ст. 4 Закону; 3) мета одержання неправомірної вигоди.
 • 2. Прийняття обіцянки/пропозиції неправомірної вигоди.
 • Ознаки: 1) діяння у виді прийняття обіцянки/пропозиції (одержання) неправомірної вигоди; 2) суб’єкт – особа, зазначена у ст. 4 Закону.
 • 3. Обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди.
 • Ознаки: 1) дія у виді обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ст. 4 Закону; 2) мета схилити її до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Неправомірна вигода

 • Грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
 • (З квітня 2013 р. поняття “хабар” не існує).

Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення

 • Сьогодні працює осіб, уповноважених на виконання функцій держави (в тис.):
 • органи системи законодавчої влади – 3,9;
 • адміністрація Президента, її інституції – 1,7;
 • обласні і районні держадміністрації – 72,5;
 • КМ, центральні органи виконавчої влади – 293,9;
 • військові формування та правоохоронні органи – 701,7;
 • прокуратура – 14,9;
 • суди – 36,6;
 • органи держ. влади зі спеціальним статусом (Нацбанк, ЦВК тощо) – 15,5;
 • інші органи державної влади – 17,8;
 • депутатів обласних та районних рад - 230 тис.
 • Разом – 1,4 млн. осіб.
 • А ще працівники сфери освіти – 1,6 млн. і сфери медицини та соціального забезпечення – 1,3 млн. Разом це 2,9 млн. осіб.
 • Ще 3 тис. державних нотаріусів та інших осіб, які, не будучи представниками держави, надають публічні послуги від її імені.

Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (2)

 • Усіх суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення поділено на п’ять груп:
 • особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • особи, які прирівнюються до перших;
 • особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права;
 • посадові особи та працівники юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них неправомірної вигоди;
 • Фізичні особи – за аналогічних умов.

Публічні послуги

 • Публічні послуги - послуги, що надаються:
 • а)  публічним  сектором (тобто органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності);
 • б) в окремих випадках – приватним сектором під відповідальність публічного сектору (публічної влади) і за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Суб’єкти здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції

 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який утворюється Президентом
 • спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (спеціальні підрозділи)
 • Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори
 • уповноважені підрозділи органів державної влади
 • місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
 • підприємства, установи, організації, їх посадові та службові особи, а також громадяни, об’єднання громадян за їх згодою

Види антикорупційних заходів

 • В межах родового поняття «заходи щодо запобігання і протидії корупції» в Законі виділені заходи:
 • запобіжні (ст. 3), у т.ч. заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 14);
 • щодо протидії корупції (ч. 5 ст. 5, ч. 1 ст. 19);
 • щодо виявлення та розслідування корупційних правопорушень (ч. 6 ст. 5);
 • щодо припинення корупційних правопорушень (ч. 6 ст. 5);
 • щодо інформування населення (ч. 1 ст. 18);
 • щодо повернення коштів та іншого майна (ст. 33).
 • Здійснення усіх цих заходів покладено, як правило, на різних суб’єктів.

Обмеження щодо використання службового становища (ст. 6)

 • Забороняється:
 • використовувати службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям її обіцянки чи пропозиції, у т.ч. неправомірно:
 • сприяти у здійсненні господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти та ін.);
 • сприяти призначенню особи на посаду;
 • втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
 • надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7)

 • Забороняється (якщо інше не передбачено законом):
 • 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю;
 • 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку [крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації].

Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) (ст. 8)

 • Закон передбачає (це не стосується посадових осіб юридичних осіб приватного права):
 • 1) абсолютну заборону одержувати дарунки (пожертви):
 • за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
 • якщо особа, яка дарує дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи;
 • 2) обмеження - можна приймати лише:
 • - дарунки і пожертви від близьких осіб, крім випадків абсолютної заборони;
 • - дарунки і пожертви як загальнодоступні знижки на товари тощо;
 • - інші дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, вартістю не більше 50% МЗП одноразово або сукупною вартістю з одного джерела протягом року,– однієї МЗП;
 • - інші пожертви, крім випадків абсолютної заборони, вартістю не більше 50% МЗП одноразово або сукупною вартістю з одного джерела протягом року,– однієї МЗП.

Обмеження щодо роботи близьких осіб (ст. 9)

 • Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 • Обмеження не поширюються на:
 • народних засідателів і присяжних;
 • осіб, які перебувають на виборній посаді;
 • осіб, які працюють у сільських (крім райцентрів) і гірських населених пунктах;
 • осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів та органів місцевого самоврядування.

Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10)

 • Забороняється:
 • укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями або фізичними особами - підприємцями,-
 • якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування особа здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ, організацій або підприємців;
 • 2) використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень;
 • 3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у т.ч. в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вона працювала.

Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад (ст. 11)

 • Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, зокрема щодо:
 • притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 • факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
 • достовірності відомостей, зазначених у декларації…;
 • наявності в особи корпоративних прав;
 • стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
 • Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня надання згоди.

Фінансовий контроль (ст. 12)

 • Ч. 1-2. Суб’єкти декларування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
 • Ч. 3. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента така особа зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

Кодекси поведінки (ст. 13)

 • Загальні вимоги до поведінки осіб, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом.
 • Нормативно-правовими актами можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки певних осіб.
 • Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших вимог щодо здійснення окремих видів діяльності в кодексах поведінки підприємців, представників відповідних професій.

Урегулювання конфлікту інтересів (ст. 14)

 • Закон зобов’язує:
 • 1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
 • 2) невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
 • Нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання публічних послуг мають передбачати і порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів (ст. 15)

 • Антикорупційна експертиза здійснюється:
 • - Міністерством юстиції України;
 • - комітетом Верховної Ради України по боротьбі з корупцією.
 • Антикорупційна експертиза здійснюється щодо законів, актів Президента та КМ у таких сферах:
 • 1) прав та свобод людини і громадянина;
 • 2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • 3) надання адміністративних послуг;
 • 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
 • 5) конкурсних (тендерних) процедур.

Вимоги щодо прозорості інформації (ст. 16)

 • Забороняється:
 • 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої їм передбачено законом;
 • 2) надавати інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону:
 • несвоєчасно
 • недостовірну
 • не в повному обсязі.

Заборона на одержання послуг і майна (ст. 17)

 • Заборона не є абсолютною, оскільки вона не стосується:
 • усіх підприємств, установ та організацій державної і комунальної власності (а тільки органів д/влади і м/ самоврядування);
 • одержання послуг та майна за ціною, нижчою за мінімальну ринкову;
 • переваг, пільг і нематер. активів;
 • випадків, коли одержання безоплатно послуг та майна передбачене законом.

Єдиний державний реєстр (ст. 21)

  • Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (МЮ).
  • Строк внесення - протягом трьох днів з дня надходження до МЮ:
  • - з ДСА - електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень;
  • - від кадрової служби державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, - електронної та завіреної паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст. 22)

 • Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 • Винятки:
 • Президент України, Прем’єр-міністр України (Конституція);
 • сільський, селищний, міський голова (ст. 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Незаконні нормативно-правові акти та правочини (ст. 24)

 • Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути:
 • скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або
 • визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
 • 2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.

Вилучення незаконно одержаного майна (ст. 26)

 • Підлягають:
 • а) конфіскації - кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення;
 • б) стягненню на користь держави - кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг.
 • Кримінальний кодекс України (ст. 96-1)
 • Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Корупційні злочини

 • зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (ст. 364-1)
 • зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2)
 • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368)
 • підкуп службової особи юридичної особи приватного права (ст. 368-3)
 • підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4)
 • пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369)
 • зловживання впливом (ст. 369-2)

Корупційними злочинами також можуть бути визнані

 • Діяння, передбачені КК, якщо вони вчинені службовою особою з метою одержання неправомірної вигоди:
 • нецільове використання бюджетних коштів (ст. 210);
 • - видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 211);
 • - розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232);
 • - незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1);
 • - передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави (ст. 330);
 • - зловживання владою або службовим становище (ст. 364);
 • - завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371);
 • - постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375);
 • - зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем (ст. 423)

Злочини, пов’язані з корупцією

 • Злочинами, пов’язаними з корупцією, можуть бути також:
 • втручання службової особи у здійснення виборчою комісією її повноважень (ч. 4 ст.і 157);
 • порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (ст. 159-1);
 • втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343);
 • втручання у діяльність державного діяча (ст. 344);
 • зловживання владою або службовим становище (ст. 364);
 • перевищення влади або службових повноважень (ст. 365);
 • перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права (ст. 365-1);
 • службове підроблення (ст. 366);
 • незаконне збагачення (ст. 368-2);
 • втручання в діяльність судових органів (ст. 376)

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

 • Адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, є :
 • порушення обмежень щодо сумісництва або суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4);
 • порушення обмежень щодо одержання подарунка (пожертви) (ст. 172-5);
 • порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6);
 • порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7);
 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8);
 • невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9);
 • неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності (ст. 212-3)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка