Принцип педагогічної доцільності, що сформулював А. С. Макаренко: жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілейСкачати 12,05 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір12,05 Kb.

Технологія –

 • Технологія –
 • грецьке слово за походженням (tehne – мистецтво, ремесло,наука; logos – поняття, вчення) – форма реалізації людського Інтелекту, сфокусованого на розв'язанні суттєвих проблем буття.
 • У словниках іншомовних слів: технологія – сукупність знань про способи й засоби здійснення виробничих процесів.

Принцип педагогічної доцільності, що сформулював А.С. Макаренко: жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей.

 • Принцип педагогічної доцільності, що сформулював А.С. Макаренко: жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей.
 • Взаємозв'язок викладання й навчання. К.Д. Ушинський головною задачею вчителя вважав перетворення діяльності учня на його самостійну діяльність.
 • Необхідним елементом технології навчання є тематичне планування на його самостійну діяльність.
 • Організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів.
 • Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки знаючого, а й уміючого.
 • Різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації певних засобів і форм.

Інноваційна освітня технологія –

 • Інноваційна освітня технологія –
 • сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, об'єднаних єдиною метою;
 • добір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу.

За рівнем застосування

 • За рівнем застосування
 • загальнопедагогічні
 • предметні
 • локальні та модульні
 • За провідним фактором психічного розвитку
 • біогенні соціогенні психогенні
 • За концепцією засвоєння
 • асоціативно- розвивальні сугестивні
 • рефлекторні

За ставленням до дитини

 • За ставленням до дитини
 • авторитарні
 • дидактоцентристські
 • особистісно орієнтовані
 • За типом організації та управління пізнавальною діяльністю
 • Ігрові й тренінгові технології
 • Інтеграційні технології
 • Комп'ютерні технології
 • Діалогові технології

За організаційними формами

 • За організаційними формами
 • Класно-урочні
 • Академічні
 • Індивідуальні
 • Групові
 • Клубні
 • Альтернативні

Найстарша з існуючих технологій. Друга назва – традиційна.

 • Найстарша з існуючих технологій. Друга назва – традиційна.
 • Переваги:
 • економія часу; ефективність управління навчально-виховним процесом.
 • Недоліки:
 • незначні можливості для розвитку учнів, індивідуалізації та диференціації навчального процесу

Переваги:

 • Переваги:
 • Дозволяє формувати вміння в учителя й учня виділяти й обирати найбільш цікаві й практично значущі теми для проектів.
 • Дозволяє учням оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування гіпотез та методів їх вирішення тощо).
 • Дозволяє учителю надати пріоритет різним видам самостійної діяльності учнів.
 • Учні набувають комунікативної компетентності (вміння організовувати й вести дискусії, вислухувати інші точки зору, генерувати ідеї тощо).
 • Учні й вчитель більш досконало оволодівають інформаційно-комунікативними технологіями.

Головні етапи:

 • Головні етапи:
 • Орієнтація
 • Визначення мети
 • Проектування
 • Організація й виконання плану діяльності
 • Контроль – корекція – оцінка

Проект уроку-майстерні:

 • Проект уроку-майстерні:
 • Індукція (створення емоційного настрою, особистого ставлення)
 • Самоконструкція (індивідуальне створення гіпотез)
 • Соціалізація (обговорення всіх гіпотез, ідей)
 • Афішування (представники гіпотез у вигляді малюнків, схем, проектів тощо)
 • Розрив (усвідомлення учасниками майстерні необхідності пошуку нових ідей)
 • Рефлексія (вираження почуттів, емоцій, що виникли на уроці-майстерні)

Моделі навчальної гри

 • Моделі навчальної гри
 • ІМІТАЦІЙНІ
 • ОПЕРАЦІЙНІ
 • РОЛЬОВІ
 • СЮЖЕТНІ
 • ІГРИ-ЗМАГАННЯ
 • Структура навчальної гри:
 • Ігрова задумка, правила, ігрові дії, дидактичні завдання (пізнавальний зміст), обладнання, результат гри.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

 • ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
 • ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Мотивація діяльності
 • Визначення теми й очікуваних результатів
 • Надання необхідної інформації
 • Інтерактивна вправа
 • Підбиття підсумків і рефлексія результатів

МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 • МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
 • ВИКЛИК – демонстрування учнями первинних знань, особистісного досвіду.
 • ОСМИСЛЕННЯ – безпосередня робота з інформацією.
 • РОЗДУМИ – рефлексія.

ЦИКЛ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИТУАЦІЇ:

 • ЦИКЛ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИТУАЦІЇ:
 • 1. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 • 2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 • 3. ОСОБИСТЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИ
 • УЧАСНИКАМИ СИТУАЦІЇ
 • 4. ДЕМОНСТРАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОДУКТІВ ЇХ ПОРІВНЯННЯ З КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИМИ АНАЛОГАМИ
 • 5. РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 • Створення проблемних ситуацій
 • Збирання й аналіз даних, необхідних для роз’язання проблеми, актуалізація життєвого досвіду
 • Визначення причинно-наслідкових зв’язків, формулювання гіпотез
 • Формулювання висновків


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка