Принципові підходи до розроблення раціональних організаційних структур підприємствСкачати 31,06 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір31,06 Kb.
ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВ

Бондар Н.М., д.е.н., доцент

Національний транспортний університет, м. Київ

Малиш Н.А., д.н.д.у., професор

Національна академія державного управління

при Президентові України

Важливішим елементом внутрішнього середовища будь-якого підприємства є його організаційна структура управління. Будова організаційної структури визначає розподіл відповідальності та завдань між підрозділами підприємства; компетентність підрозділів та їх відділів у вирішенні певних проблем; порядок підпорядкування та загальну взаємодію відділів та підрозділів. Організаційна структура має безпосередній вплив на реалізацію стратегії підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення поставлених перед ним завдань [1].

Загальна послідовність дій з розроблення організаційної структури підприємства передбачає виконання наступних кроків:

визначення цілей організаційної системи та завдань, що потребують вирішення;

визначення функціональної спрямованості підсистем, які забезпечують вирішення поставлених завдань;

визначення кількості рівнів у системі управління;

встановлення регламентації ступеня централізації та децентралізації повноважень та відповідальності на різних рівнях управління;

встановлення основних форм взаємодії організації з оточуючим середовищем;

визначення вимог до економічного механізму, інформаційної системи та кадрового забезпечення організаційної системи.

Ефективність сформованої організаційної структури управління підприємством залежить від дотримання низки принципів її побудови, а саме [2, c. 370-373]:

організаційна структура повинна відповідати генеральній меті розвитку підприємства;

організаційна структура та передбачені нею функції організації повинні бути адаптивними, тобто здатними ефективно прилаштовуватись до нових умов роботи та завдань, зумовлених ними;

організаційна структура повинна забезпечувати оптимальний рівень централізації керівництва підприємства: кількість зв’язків, що пов’язані з першим керівником, повинні бути мінімальними, а функції управління – чітко розподіленими між управлінським складом;

організаційна структура повинна спиратись на активне використання сучасних інформаційних систем, що дозволяє мінімізувати час прийняття рішень;

організаційна структура повинна передбачати створення системи персональної відповідальності за виконання конкретних управлінських завдань;

організаційна структура повинна забезпечувати стандартний рівень керованості;

у складі структурного підрозділу підприємства повинна бути служба управління змінами, основними завданнями якої має стати організаційне забезпечення адаптації виробничо-комерційної системи підприємства до нових умов господарювання;

з метою забезпечення гнучкості та економічності організаційної структури необхідно активно використовувати переваги аутсорсингу – передачі виконання на сторону окремих функцій, що потребують значних витрат та висококваліфікованих кадрів (наприклад, розроблення бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень, оптимізація податкових платіжв тощо) [3, c.16-27].Дотримання зазначених принципів дозволить побудувати раціональну, гнучку та економічну організаційну структуру підприємства.

Література.

  1. Бондар Н.М. Організаційні структури управління підприємством /Н.М.Бондар. – Електронний ресурс. режим доступу: ежим доступу: [http://business-consultant.com.ua/publicaciiub104.html].

  2. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие. / И.И.Мазур, В.Д. Шапиро и др. Под ред. И.И.Мазура. – М.: Высшая школа, 2000.-587с.

  3. Бідняк М.Н. Організація управління [Текст] : навч. посібник / М. Н. Бідняк. - К. : А.С.К., 2003. - 173 с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка