Приведення законодавства україни у відповідність до права єс: удосконалення правової охорони об`єктів промислової власностіСкачати 19,67 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір19,67 Kb.

ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПРАВА ЄС: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ`ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

© 31.05.2016

Внесення змін до законодавства України

Проекти Законів України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» - торговельні марки та промислові зразки

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони географічних зазначень»,

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем»

якими вносяться зміни до таких нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері:

Цивільного кодексу України

Господарського кодексу України

Господарського процесуального кодексу України

Спеціальних законів з питань правової охорони об’єктів промислової власності

Цілі законопроекту


Урахування підходів та найкращої практики регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, що застосовується в Європейському Союзі

Зміни до Цивільного і Господарського кодексів України

Загальні зміни до законів

До законів України з питань правової охорони об’єктів промислової власності вносяться норми щодо:

 • подання електронних заявок та здійснення електронного діловодство за ними;
 • ведення електронного офіційного бюлетеня;
 • ведення реєстрів ОПВ в електронній формі;
 • публікації рішень Апеляційної палати;
 • відновлення прав заявників.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

Проект Закону передбачає імплементацію

Директиви №98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 06.07. 1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів,

Регламенту Ради (ЄЕС) № 1768/92 від 18.06. 1992 р. про створення сертифікатів додаткової охорони для медичних продуктів;

Регламенту (ЄС) № 1610/96 Європейського Парламенту та Ради від 23.07. 1996р. про створення сертифікатів додаткової охорони для продуктів захисту рослин;

Регламенту (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 06. 05. 2009 р. про сертифікати додаткової охорони для медичних продуктів ;

Регламенту (ЄС) № 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2006 р. про медичні продукти для педіатричного застосування

Порівняння норм чинного Закону і проекту Закону

Стаття 6 чинного Закону

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Стаття 271 ” Сертифікат додаткової охорони ”

Власник патенту на винахід, об'єктом якого лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин та використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, має право на додаткову охорону такого засобу, про що видається сертифікат додаткової охорони.

Права на додаткову охорону обмежені продуктом, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу, та його медичним застосуванням у межах прав, що надавалися відповідним патентом на момент подання клопотання про видачу сертифікату

Строк дії сертифікату не може бути більшим ніж 5 років. У випадку лікарських засобів, для яких були здійснені педіатричні дослідження, результати яких відображені в інформації стосовно продукту, строк дії сертифікату додатково збільшується на 6 місяців.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

Проект Закону передбачає імплементацію

Директиви Європейського Парламенту та Ради № 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. про правову охорону промислових зразків та

Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12.12.2001 р. про промислові зразки Співтовариства

Відповідно до проекту:

 • запрваджується охорона незареєстрованих ПЗ;
 • строк охорони ПЗ – 5 років, сукупний строк охорони не більше 25 років від дати подання заявки; строк охорони незареєстрованого ПЗ - 3 роки;
 • додається ще один критерій охороноздатності ПЗ – індивідуальний характер;
 • уводяться норми щодо особливостей набуття прав на ПЗ, що має міжнародну реєстрацію (Гаазька система);
 • вводиться поняття множинної заявки, яка може містити не більше 100 ПЗ;

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

У проекті Закону:

 • запроваджується адміністративна процедура оскарження прав на зареєстрований ПЗ до Апеляційної палати (як альтернатива судовій процедурі) та санкції за зловживання правами на ПЗ -
 • встановлюється право суду постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником ПЗ збитків, завданих внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків. Розмір разового грошового стягнення визначається судом від 10 до 50000 МЗП

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Проект Закону передбачає імплементацію

Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС №2008/95/ЄС від 22.10.2008 р. про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок та

Регламенту Ради ЄС № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства

У проекті Закону:

заміна терміну «знаки для товарів і послуг» на «торговельні марки» (відповідно до ЦКУ);

уточнюються норми щодо особливостей набуття прав на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію (Мадридська система).

 • уточнені деякі підстави для відмови в наданні правової охорони відповідно до їх формулювань у Директиві та Регламенті ЄС щодо:
 • - описових та загальновживаних позначень;

  - позначень, які можуть ввести в оману, містять ГЗ;

  - подання заявки агентом чи представником особи, що використовує ТМ в іншій державі, без її дозволу;

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

У проекті Закону:

 • враховується згода власника іншого раніше набутого права, у т.ч. раніше зареєстрованої ТМ;
 • уводяться норми, що визначають умови , за яких дію свідоцтва не може бути припинено або визнано недійсним у судовому порядку;
 • можливий строк невикористання ТМ продовжено до 5 років
 • встановлюється право суду постановити рішення (ухвалу) про відшкодування власником свідоцтва на ТМ збитків, завданих внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, або про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків.
 • Розмір разового грошового стягнення визначається судом від 10 до 50000 МЗП.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

Зміни вносяться відповідно до положень Директиви Ради № 87/54 від 16.12.1986 р.про правову охорону топографій напівпровідникових виробів

У проекті Закону :

назва об’єкта змінюється на «компонування напівпровідникових виробів»

 • по-новому відліковується строк дії свідоцтва (від закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використане або закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка);
 • не визнається порушенням прав використання іншого компонування, що створене у результаті аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонуванні.

Основні зміни до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

Проект Закону передбачає імплементацію Регламенту Європарламенту та Ради №1151/2012 від 21.11.2012 р. про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування, Регламенту Ради (ЄС) № 110/2008 від 15.01.2008 р. про визначення, опис, презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 від 20.03.2006 р. про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

Згідно проекту Закону:

 • назва об’єкта змінюється на «географічне зазначення» (відповідно до ЦКУ та норм ЄС);
 • охороняється безпосередньо ГЗ і назва місця походження як вид ГЗ;
 • реєстрація права на використання ГЗ вже не буде обовязковою: відомості про особу, яка відповідає умовам цього Закону і має право використовувати зареєстроване ГЗ може були додатково внесена до Реєстру.

Закон України “ Про охорону прав на зазначення походження товарів ”

 Проект Закону містить нові положення стосовно :

 • спеціально уповноважених органів щодо здійснення контролю за наявністю в товарах особливих якостей та інших характеристик;
 • реєстрації омонімічних ГЗ;
 • підстав для відмови в наданні правової охорони ГЗ;
 • суб’єктів права на реєстрацію ГЗ;
 • технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється ГЗ;
 • вимог до заявки на реєстрацію ГЗ;
 • подання заперечення з причин невідповідності заявленого найменування умовам надання правової охорони;
 • оскарження до Апеляційної палати рішення про реєстрацію ГЗ подавцем заперечення проти такої реєстрації.

Дякую за увагу!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Тел.: (044) 494-06-05

Факс: (044) 494-06-56

www.sips.gov.uae-mail: office@sips.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка