Прияти усвідомленню учнями, чому права та обов'язки батьків і дітей є взаємними, наводити приклади окремих прав батьків і дітейСкачати 24,81 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір24,81 Kb.
 • Мета:
 • прияти усвідомленню учнями, чому права та обов'язки батьків і дітей є взаємними, наводити приклади окремих прав батьків і дітей;
 • описувати обов'язок матері, батька утримувати дитину та обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків; розвивати вміння моделювати та розв'язувати правові ситуації, пов'язані з правами та обов'язками батьків і дітей;
 • висловлювати власне ставлення до взаємних прав і обов'язків батьків і дітей;
 • виховувати свідоме ставлення до взаємних прав і обов'язків батьків і дітей.
 • Очікувані результати:
 • Після цього уроку учні зможуть:
 • -    пояснювати, чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними;
 • -         наводити приклади окремих прав батьків і дітей;
 • -         описувати обов’язки матері й батька утримувати дитину та обов’язки повнолітніх дітей утримувати батьків;
 • -         розуміти права та обов’язки батьків і дітей;
 • -         моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками батьків і дітей;
 • -         висловлювати власне ставлення до взаємних прав та обов’язків батьків і дітей.
 • ПЛАН УРОКУ:
 • Взаємні права та обов'язки батьків і дітей.
 • Особисті немайнові права дітей.
 • Права батьків і дітей на майно, право на утримання.
 • Основні поняття та терміни: 
 • Сім’я
 • Шлюб
 • Права та обов’язки батьків і дітей
 • ІІ. Актуалізація опорних знань 
 • 1. Що таке шлюб і сім’я?
 • 2. Як укладається шлюб?
 • 3. У яких випадках може бути відмовлено в укладанні шлюбу?
 • 4. Яке значення має державна реєстрація шлюбу?
 • 5. Чи буде дійсним шлюб, якщо спочатку його укладено в церкві, а потім зареєстровано в державних органах?
 • 6. У чому полягає принцип рівності прав чоловіка і жінки в сімейних відносинах?
 • 7. Які із запропонованих тверджень закріплені законодавчо:
 • - жінки мають займатися лише домашнім господарством і виховувати дітей, а забезпечувати сім’ю повинні чоловіки;
 • - рішення про місце проживання сім’ї повинен приймати чоловік, ураховуючи  думку дружини;
 • - чоловік і дружина мають рівні права на власність сім’ї;
 • - укладаючи шлюб, жінка повинна брати прізвище чоловіка.
 • 8. Висловіть свою думку щодо укладання шлюбного контракту.
 • 9. Шлюбний вік чоловіка та жінки є не однаковим. Чим, на вашу думку, пояснюється ця нерівність? Чи вважаєте ви цю нерівність справедливою?
 • Проблемне завдання (робота в парах)
 • Пригадайте народні прислів’я, у яких ідеться про відносини батьків і дітей.
 • 1. Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, ...
 • 2.     Який корінь, такий пагінець, які самі ...
 • 3.     Який дуб, такий тин, який батько, ...
 • 4.     Які самі, ...
 • 5.     Яка гребля, такий млин, який батько, ...
 • 6.     Не навчив батько - ...
 • такі їхні діточки
 •  такі й сини
 • такий син
 • такі й сини
 • такий син
 • 1.     Взаємні права та обов’язки батьків і дітей 
 • Взаємні права та обов’язки дітей та батьків ґрунтуються на походженні дитини від них. Документом, що засвідчує походження дитини, є Свідоцтво про народження.
 • Завдання
 •     Опрацюйте  ст. 51-52 Конституції України та ст. 122, 125-128, 141, 142 Сімейного кодексу і ( або п. 1) дайте відповіді на такі запитання.
 • 1. Яким чином визначається походження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі?
 • 2. Як визначається походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі?
 • 3. Яким є основний принцип щодо прав та обов’язків батьків по відношенню до дітей і дітей по відношенню до батьків?
 • Особисті немайнові  права та обов’язки батьків і дітей 
 • (робота в групах) – сигнальна картка „Працюймо в групах”.
 • 1-а група – „Права батьків”
 • 2-а група – „Обов’язки батьків”
 • 3-я група – „Права дітей”
 • 4-а група – „Обов’язки дітей”
 • Батьки
 • Діти
 • Права
 • Обов'язки
 • Права
 • Обов'язки
 • Батьки
 • Права
 • Обов'язки
 • 1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.
 • 2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на
 • виховання фізичним та юридичним особам.
 • 3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать
 • закону, моральним засадам суспільства.
 • 4. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.
 • 1.Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов’язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я.
 • 2. Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.
 • 3. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
 • 4. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 • 5. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 • 6. Батьки зобов’язані поважати дитину.
 • 7. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку
 • батьківського піклування щодо неї.
 • Діти
 • Права
 • Обов'язки
 • 1.Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї.
 • 2. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та
 • піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських
 • організацій.
 • 3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду,
 • якщо вона досягла чотирнадцяти років.
 • 1.Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
 • 2. Поважати і любити своє оточення.
 • 3. Поважати близьких та друзів.
 • 4. Дотримуватись правил моральної етики.
 • 5. Сумлінно навчатись.
 • 6. Дотримуватись певних норм поведінки.
 • 7. Цінувати і дбати про своє здоров'я.
 • 8. Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону
 • Розвязування задач на закріплення знань
 • 20-річний студент Станіслав перебував на утриманні батьків і навчався на контрактній основі. Незадовго до закінчення першого семестру батько дав Станіславу 2000 грн. для оплати за навчання у другому семестрі. Однак Станіслав за ці гроші купив у свого товариша телевізор. Батько Станіслава, посилаючись на ст. 199 Сімейного кодексу, згідно з якою повнолітні син або дочка, які навчаються, мають перебувати на утриманні батьків до досягнення ними (студентами) 23 років, твердив, що укладений сином правочин має бути визнаний недійсним як такий, що суперечить законодавству. Проаналізуйте ситуацію.
 • Відповідь: Справді, батьки повинні утримувати дітей, які навчаються, до досягнення останніми 23-річного віку. Але це зовсім не означає, що такі син чи дочка не мають повної цивільної дієздатності. Тобто, вони можуть укладати будь-які правочини, що не суперечать актам цивільного законодавства і моральним засадам суспільства. Той факт, що кошти, надані батьком, використані не за призначенням, не може бути підставою для визнання правочину недійсним. Інша річ, що з точки зору моралі такий поступок Станіслава не може бути схвалений.
 • Після припинення шлюбу громадянки В. з громадянином Ш. за рішенням суду Ш. повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Ш. почав часто змінювати місце роботи, влаштовувався працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей. Що можна порадити В., щоб вийти з цього становища?
 • У даній ситуації йдеться про аліментні відносини, що виникають після припинення шлюбу. При призначенні розмірів аліментів суд, відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України враховує стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення. При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Згідно ст. 183 Сімейного кодексу України “Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.” Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід (що ми і маємо у даному випадку), то суд “за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.” (Сімейний кодекс України, ст. 183). “Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру.., то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.” (Сімейний кодекс України, ст. 184). Таким чином, громадянка В. повинна звернутися до суду для вирішення цього питання
 • Олексій, перебуваючи у шлюбі з Іриною, дуже часто пиячив, виганяв її з дому разом з дітьми, інколи влаштовував бійки. Якось повертаючись додому напідпитку, він з власної вини потрапив під колеса автомобіля. Із-за отриманих травм він став інвалідом II групи. Чи має Олексій право на утримання від дружини? Чи матиме він право на утримання від своїх дітей після досягнення ними повноліття?
 • Відповідно до ч. V ст. 75 Сімейного кодексу, не має права на утримання той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбі. Як видно з умови задачі, поведінка Олексія була саме такою, тому він не має права на утримання від дружини. Що стосується права на утримання від дітей після досягнення ними повноліття, то слід зазначити, що суд може звільнити сина і (чи) дочку від виконання цього обов'язку за умови, якщо буде встановлено, що Олексій ухилявся від виконання своїх батьківських обов'язків.
 • Олег та Наталія, які мали 10-річну дочку Віолетту, вирішили розірвати шлюб. Майно вони поділили за домовленістю. Після поділу майна Олег одержав автомобіль “Volkswagen”, гараж і дачний будинок, а Наталія - будинок з усім майном, що в ньому було. Вартість майна, яке дісталося чоловікові, була на 18 тис. грн. меншою. Оскільки Віолетта проживала разом із матір'ю, то батьки уклали договір про припинення права на аліменти дитини у зв'язку з тим, що Олег відмовляється від грошової компенсації за недоодержане майно при розірванні шлюбу. Чи правомірним буде такий договір? Свою відповідь обґрунтуйте.
 • Такий договір не може бути правомірним, оскільки він суперечить інтересам дитини. Адже йдеться про те, що власником майна стане тільки мати, а не вона і дитина, як це передбачено ч. ІІ, ст. 190 Сімейного кодексу. Якби цей договір був правомірним, то це означало б відмову від права на аліменти, а за таким договором може мати місце тільки заміна суб'єкта виконання аліментного обов'язку.
 • Домашнє завдання:
 • 1)    опрацювати § 19 підручника;
 • 2)    напишіть невеличке есе на тему
 • „Чи повинна держава втручатись у сімейні відносини”.
 •  


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка