Про наукові підходиСкачати 17,86 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір17,86 Kb.

В. П. ТКАЧ, член-кор. НААНУ, професор, доктор сільськогосподарських наук, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Держкомітету лісового господарства України і Національної Академії наук України

 • ПРО НАУКОВІ ПІДХОДИ
 • ДО ВИРІШЕННЯ
 • ПРОБЛЕМИ
 • ЗБЕРЕЖЕННЯ
 • ТА ВІДТВОРЕННЯ
 • ЛІСІВ УКРАЇНИ

Міжнародні конвенції та резолюції стосовно лісів

 • Конвенція про охорону біологічного різноманіття.
 • Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат.
 • Європейська ландшафтна конвенція.
 • Конвенція про охорону дикої фауни, флори та природного середовища їх перебування в Європі.
 • Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення, головним чином як місця перебування водоплавних птахів.
 • Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.
 • Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням.
 • Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення.
 • Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин.
 • Рішення Міністерських конференцій з питань захисту лісів у Європі

Особливості лісів України

 • порівняно низький середній рівень лісистості території країни – на одного жителя припадає лише 0,18 га лісу;
 • ліси переважно перебувають у державній формі власності;
 • ліси ростуть у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати, гірський Крим);
 • висока частка штучно створених лісів (близько 50 %), що потребують посиленого догляду;
 • висока частка заповідних лісів і лісів із обмеженим режимом лісокористування;
 • близько третини загальної площі лісів є радіоактивно забрудненими;
 • ліси перебувають у необґрунтовано великій кількості постійних лісокористувачів, що ускладнює здійснення контролю за їх станом та прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень

Оптимізація лісистості, захисне лісорозведення, лісовідновлення .

 • Визначення оптимальної структури лісів і захисних лісових смуг різного цільового призначення (полезахисних, протиерозійних, прируслових, кольматуючих тощо) диференційовано водозборам рік і типам ландшафтів, уточнення регіональних нормативів лісистості
 • розробка адаптованих моделей лісомеліоративних комплексів для агроландшафтів, з урахуванням зональних систем землеробства, стану ґрунтів і водних ресурсів
 • розробка Концепції агролісомеліорації на період до 2030 року
 • розробка нормативної та правової бази з метою збереження та утримання лісомеліоративних смуг та насаджень, підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо внесення відповідних доповнень та змін до Земельного, Лісового та Водного Кодексів України
 • розробка зональних інтенсивних технологій лісовідновлення (із застосуванням найбільш ефективних стимуляторів росту, суперабсорбентів, гербіцидів тощо) та вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою
 • уточнення і деталізація лісокліматичного, лісогосподарського, лісонасіннєвого і агролісомеліоративного районувань території України.

Лісова селекція, вивчення і збереження генетичного потенціалу лісів України, їх біорізноманіття

 • розробка сучасних методологічних підходів до збереження і невиснажливого використання генетичного різноманіття лісових порід;
 • розгортання популяційного напряму в лісовій селекції;
 • поглиблення селекційних досліджень на „стійкість” до абіотичних і біотичних чинників;
 • вивчення перспективних генотипів і популяцій деревних порід для створення високопродуктивних та стійких лісів і біоенергетичних плантацій;
 • розвиток досліджень з мікроклонального розмноження цінних генотипів лісових порід і їх гібридів та біотехнологічних досліджень загалом;
 • обґрунтування оптимізованої мережі природно-заповідних територій, особливо охоронних ділянок лісового фонду

Еколого-ресурсний потенціал лісів України

 • № пп
 • Показники
 • Одиниці виміру
 • Величина
 • 1
 • Вкриті лісовою рослинністю землі
 • млн. га
 • 9,5
 • 2
 • Лісистість: фактична
 • оптимальна
 • %
 • 15,7
 • 20,0
 • 3
 • млрд. м3
 • 1,8
 • 4
 • Загальна фітомаса лісів
 • млрд. т
 • 1,2
 • 5
 • Загальний середній приріст деревини,
 • в т.ч. з 1 га лісу
 • млн. м3/рік
 • м3/га
 • 35,0
 • 3,8
 • 6
 • Загальний обсяг вуглецю, що депонується лісами,
 • в т.ч. щорічний обсяг депонування СО2
 • млн. т
 • млн. т/рік
 • 62,0
 • 67,6
 • 7
 • млн. т/рік
 • т/рік
 • 52,1
 • 5,5
 • 8
 • Збільшення опадів внаслідок впливу лісу
 • %
 • 3,2-25,0
 • 9
 • Зменшення поверхневого стоку на вкритих лісовою рослинністю землях
 • %
 • 50-85
 • 10
 • Зменшення сумарного річкового стоку при досягненні оптимальної лісистості водозборів
 • %
 • до 35,0
 • 11
 • Збільшення підґрунтового стоку при досягненні оптимальної лісистості водозборів
 • %
 • 30,0-40,0
 • 12
 • %
 • 10,0-80,0
 • 13
 • Приріст урожаю сільськогосподарських культур внаслідок меліоративного впливу лісових смуг
 • %
 • 5,4-36,3

Екологія, охорона та захист лісу, моніторинг лісових екосистем

 • розробка нової концепції функціональної ролі лісів в умовах зміни клімату та зростаючого антропогенного навантаження;
 • дослідження динаміки структурних змін лісових екосистем (у т.ч. біологічного різноманіття) внаслідок антропогенного навантаження;
 • визначення допустимого рівня антропогенного навантаження на лісові екосистеми;
 • удосконалення фенологічної теорії динаміки чисельності комах, розробка методів прогнозування поширення шкідливих комах і збудників хвороб лісу;
 • розробка системи заходів, спрямованих на посилення стійкості лісів до пожеж;
 • дослідження міграції радіонуклідів у лісових екосистемах Полісся й розробка моделей їх міграції.

Удосконалення ведення господарства в лісах на засадах сталого розвитку

 • розробка екологічно орієнтованих технологій, спрямованих на збереження й відновлення природних лісостанів, їх біологічного різноманіття;
 • розробка програмно-цільових методів лісовирощування, водозбірних засад лісівництва;
 • удосконалення систем і технологій головних рубок, рубок формування та оздоровлення лісів і розробка технологій проведення комбінованих, комплексних і ландшафтних рубок;
 • оптимізація віків стиглості лісотвірних порід з урахуванням функціонального призначення лісів.

Моніторинг та національна інвентаризація лісів, облік лісових ресурсів

 • удосконалення системи інформаційного забезпечення лісового господарства на основі запровадження національ-ної інвентаризації лісів;
 • розвиток науково-методичної бази для розбудови багаторів-невої системи моніторингу, розгортання досліджень за програмною моніторингу ІІ рівнях;
 • розробка проблемно-орієнтованої ГІС лісового господарства;
 • розробка програмних засобів для обліку лісових ресурсів із використанням сучасних електронних приладів та обладнання;
 • розробка технологій електронного обліку лісової продукції.

Ліс і зміни клімату

 • дослідження динаміки накопичення та втрат вуглецю у лісових екосистемах;
 • моделювання та сценарний аналіз прогнозування динаміки стану лісів;
 • дослідження адаптаційних можливостей лісових екосистем до змін клімату;
 • розробка заходів пом'якшення наслідків змін клімату для лісових екосистем.
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка