Про організацію роботи наукових лабораторій на громадських засадах, тимчасових творчих колективів та робочих груп увупо з розроблення законодавчого, нормативно-правового, науково-методичногоСкачати 62,25 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір62,25 Kb.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ, ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ ТА РОБОЧИХ ГРУП УВУПО З РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ОТИЧ О. М. –

виконавчий директор УВУПО,

доктор педагогічних наук, професор


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова ради ректорів (директорів)

Українського відкритого

університету післядипломної освіти

________________В. В. Олійник

«17» червня 2016 р.ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ,

ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ ТА РОБОЧИХ ГРУП

УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Київ – 2016

Лабораторії на громадських засадах:

  • Лабораторія проблем педагогіки і психології післядипломної освіти – керівник кандидат психологічних наук, доцент Філь О. А. (УМО)
  • Лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою – керівник доктор економічних наук, професор Дмитренко Г.А. (УМО)
  • Лабораторія систем відкритої освіти – керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ляхоцька Л. Л. (УМО)
  • Лабораторія психології професіоналізму – керівник доктор психологічних наук, професор Бондарчук О.І. (УМО)
  • Лабораторія проблем розвитку освітніх округів – керівник кандидат психологічних наук, доцент Вознюк А.В. (СумОІППО)
  •  

ТЕМИ НДР НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ УВУПО НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ:


1

2

3

4

5

Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання

в системі відкритої післядипломної освіти

Інноваційні технології управління системою післядипломної

педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій

Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в

умовах післядипломної педагогічної освіти

Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних

працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти

Підготовка керівників опорних шкіл в системі післядипломноїпедагогічної освіти до управління освітніми округами

Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти (РК № 0116U004868)

Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти (РК № 0116U004868)

Керівник: Ляхоцька Лариса Леонідівна, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Склад:

 • Касьян Сергій Петрович, директор науково-методичного центру організації дистанційного навчання ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, кандидат педагогічних наук.
 • Ткачук Надія Михайлівна, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.
 • Присяжнюк Юлія Сергіївна, доцент кафедри андрагогіки КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної освіти” Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Калачова Людмила Володимирівна, старший викладач Миколаївського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, науковий кореспондент ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.
 • Буйдіна Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського, кандидат педагогічних наук.
 • Курмишева Ніна Іванівна, доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського, кандидат педагогічних наук.
 • Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформатики, інформаційно-комунікативних технологій та дистанційного навчання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 • Каплун Світлана Вікторівна, завідувач кафедри природничо-математичної освіти КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук.
 • Юзбашева Галина Сергіївна, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук.

Інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій (РК № 0116U004867)

Керівник: Дмитренко Геннадій Анатолійович, професор кафедри економіки та управління персоналом Навчально-науково інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор економічних наук, професор.

Склад:
 • Олійник Володимир Вікторович, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Отамась Інна Григорівна, доцент відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.
 • Солодков Василь Трохимович, провідний науковий співробітник лабораторії управління післядипломною педагогічною освітою ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, кандидат історичних наук.
 • Гравіт Володимир Олександрович, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.
 • Вітюк Валентина Василівна, проректор з наукової роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Лапшина Ірина Сергіївна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Білик Надія Іванівна, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Андрощук Ірина Миколаївна, завідувач, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.
 • Смирнова Марина Євгенівна, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук.
 • Жорова Ірина Ярославівна, перший проректор, проректор з наукової роботи, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”.

Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти

(РК № 0116U004869)

Керівник: Філь Олена Анатоліївна, доцент кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент.

Склад:
 • Турчина Лариса Іванівна, старший викладач кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Палько Тетяна Василівна, директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент.
 • Афанасьєва Тетяна Олександрівна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології та психології КЗ “Запорізький обласний інституту післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради, кандидат психологінчих наук, доцент.
 • Барабаш Ольга Дмитрівна, проректор з наукової роботи, доцент кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Королюк Світлана Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Литвинюк Людмила Вікторівна, доцент кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського, кандидат педагогічних наук.
 • Ворон Ольга Григорівна, старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 • Дрожжина Тетяна Володимирівна, проректор з навчальної роботи КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук.
 • Сіліна Галина Олександрівна, завідувач кафедри виховання та розвитку особистості КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук.
 • Туркот Тетяна Іванівна, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти і психології КВНЗ“Херсонська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук, доцент.Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти

Керівник: Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор.Координатор: Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Склад:
 • Евтушенко Ірина Володимирівна, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент.
 • Киричук Валерій Олександрович, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент.
 • Москальова Алла Степанівна, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент.
 • Нежинська Олена Олександрівна, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент.
 • Пінчук Наталя Іванівна, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент.
 • Абрамович Тетяна Вікторівна, методист кабінету-центру практичної психології та соціальної роботи .
 • Вронська Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Глущук Наталія Олександрівна, завідувач Здолбунівського районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради.

Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти

Керівник: Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор.Координатор: Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Склад:
 • Каменська Ольга Володимирівна, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат психологічних наук .
 • Лютко Оксана Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти.
 • Мельникович Галина Григорівна, старший викладач кафедри методики змісту освіти.
 • Мельничук Ольга Григорівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Панкевич Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Папуша Владислав В’ячеславович, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Регеза Оксана В’ячеславівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Костопільської райдержадміністрації.
 • Смольська Людмила Миколаївна, доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти.
 • Фадєєва Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Цимбалюк Іван Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Шевчук Юлія Сергіївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Шпичак Інна Петрівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • Агачева Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти і психології КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, кандидат психологічних наук.

Підготовка керівників опорних шкіл в системі післядипломної педагогічної освіти до управління освітніми округамиКерівник: Вознюк Алла Вікторівна, вчений секретар Ученої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Склад:
 • Василюк Алла Володимирівна, професор кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.
 • Любченко Надія Василівна, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Пащенко Ольга Василівна, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Барабаш Ольга Дмитрівна, проректор з наукової роботи Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Нижник Ольга Омелянівна, завідувач лабораторії управління та організації освіти, методист із питань організації навчально-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами закладів нового типу Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 • Кузьміч Тетяна Олександрівна, завідувач науково-методичної лабораторії управління навчальними закладами та координації діяльності районних (міських) методичних установ КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, кандидат педагогічних наук.
 • Замулко Олена Іванівна, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”.


АНЯ! Вставте у цей слайд титульну сторінку ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЇ НА ГРОМ АДСЬКИХ ЗАСАДАХ УВУПО з печаткою

 • ЗАТВЕРДЖЕНО:
 • Голова Ради ректорів (директорів)
 • Українського відкритого університету післядипломної освіти
 • Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти»
 • _____________ __Олійник В.В._________
 • (підпис) (ПІБ)
 • ______________________
 • (дата, печатка)
 • ПОЛОЖЕННЯ
 • ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ
 • (на громадських засадах)
 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Це Положення визначає основні функції, завдання, права, обов’язки та відповідальність працівників науково-дослідних лабораторій на громадських засадах (далі – Лабораторії), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Українського відкритого університету післядипломної освіти (далі – УВУПО).
 • 1.2. Лабораторії є науковими структурними підрозділами Українського відкритого університету післядипломної освіти.
 • 1.3. Лабораторії здійснюють наукову, науково-методичну та науково-організаційну діяльність і виконують теми НДР на громадських засадах.
 • 1.4. Лабораторії керуються у своїй роботі Конституцією України, законодавством України у сфері освіти, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та НАПН України, статутом УВУПО, планом роботи УВУПО, рішеннями Ради ректорів (директорів) УВУПО, вченої ради та науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (далі – Університет), наказами та розпорядженнями Голови Ради ректорів (директорів) УВУПО та цим Положенням.
 • 1.5. Лабораторії створюються і ліквідуються згідно з наказом Голови ради ректорів (директорів) УВУПО.
 • 1.6. Кадрове забезпечення Лабораторій:

4.4. Номенклатура справ Лабораторії містить таку документацію:

4.4.1. Реєстраційну, інформаційну та облікову картки.

4.4.2. Концепцію, програму і методику дослідження.

4.4.3. План роботи Лабораторії.

4.4.4. Технічне завдання на виконання теми НДР.

4.4.5. Тематичний план НДР.

4.4.6. Проміжні та заключний наукові звіти.

4.4.7. Підготовлена продукція (електронний варіант та рукопис).

4.4.8. Відомості щодо впровадження результатів НДР.

4. 4. 9. Протоколи засідань Лабораторії.

4. 4. 10. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів Лабораторії.

 • АНЯ! Вставте у цей слайд Реєстраційну картку на виконання теми, якщо не вміститься в одному слайді, то продовжте у наступному

Всеукраїнська громадська організація

«Консорціум закладів післядипломної освіти»

Український відкритий університет післядипломної освіти

(назва установи )

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради ректорів (директорів) УВУПО

___________ Олійник В.В.___

(підпис, ПІБ)

____________

(дата, печатка установи


ПЛАН РОБОТИ

науково-дослідної лабораторії

управління післядипломною педагогічною освітою

на 2016 рік

СХВАЛЕНО

Рішенням Ради ректорів (директорів)

УВУПО ___________________

від ___________________

протокол _____________


ПОГОДЖЕНО

Виконавчий директор УВУПО_____________ Отич О. М.___

Науково-дослідна лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою (ЛУППО) є структурним підрозділом Українського відкритого університету післядипломної педагогічної освіти

У своїй діяльності підпорядковується Голові Ради ректорів (директорів) УВУПО та виконавчому директору УВУПОМета діяльності: розроблення та обґрунтування науково-методичних основ модернізації системи управління післядипломною педагогічною освітою в умовах трансформаційних змін суспільства та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність закладів та установ системи освіти України

Принципи діяльності:

• науковість, демократичність, комплексність, прогностичність і слушна толерантність без створення «культу» керівника;

• відповідність державним вимогам та положенням про реформування відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС;

• творче співробітництво з організаціями ППО в сфері модернізації управлінської діяльності;

• практична та професійна спрямованість досліджень з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Основні завдання лабораторії:

 • Проведення науково-дослідної роботи за темою «Інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій».
 • Розроблення Концепції системи управління післядипломною педагогічною освітою в умовах інноваційних перетворень.
 • Організація взаємодії з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти в сфері модернізації управлінської діяльності та надання консультативно-методичної допомоги педагогічним працівникам закладів ППО.
 • Проведення комплексної експериментальної апробації моделі управління системою післядипломної педагогічної освіти та методики визначення освітніх потреб споживачів послуг, що надають заклади ППО.

 • Основні функції лабораторії:
 • Результативно-спрямувальна (за напрямом діяльності Лабораторії).
 • Експертно-консультативна.
 • Культурно-наукова.
 • Кооперативно-колаборативна з підрозділами Університету, освітніми та дослідницькими інституціями, громадськими і професійнми обєднаннями та товариствами.
 • Інформаційно-популяризаторська.
 • Кваліфікаційно-розвивальна стосовно працівників лабораторії.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ


з/п


Назва заходу

Термін проведення, виконання

Відповідальні, організатори, співорганізатори

1. Наукова діяльність

2. Науково-методична діяльність

3. Навчально-методична діяльність

4. Освітня діяльність

5. Організаційно-методична діяльність

6. Міжнародна діяльність

7. Інформаційно-видавнича діяльність
 • АНЯ! Вставте у цей слайд Технічне завдання на виконання теми (Ляхоцька Л.Л., з печаткою і підписом В.В. Олійника), якщо не вміститься в одному слайді, то продовжте у наступних

Всеукраїнська громадська організація

«Консорціум закладів післядипломної освіти»

Український відкритий університет післядипломної освіти

(назва установи )

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради ректорів (директорів) УВУПО

_______________ Олійник В.В.

(підпис, ПІБ)

____________

(дата, печатка установи)


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

на 2016-2017 рокиСХВАЛЕНО

Рішенням Ради ректорів (директорів) УВУПО ___________________

від ___________________

протокол _____________ПОГОДЖЕНО

Виконавчий директор УВУПО_____________ Отич О.М.

з/п

Тема дослідження

Номер державної реєстрації

Вид дослідження (фундамен-тальне, прикладне)

Напрям та проблема дослідження галузевої теми

Назва структур-ного підрозділу УВУПО

Науковий керівник НДР

(прізвище та ініціали, наук. 

ступінь, вч. звання),

виконавці

Термін виконання

Основні етапи

(за роками)

Очікувані результати

(кількісні та якісні характеристики продукції)

Експе-римен-

тальна база

Об’єкти

впровад-ження

За результатами етапу

Кінцеві результати

1.

Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти»

(РК № 0116U004868)прикладне

Напрям 31. Післядипломна освіта.

Проблема дослідження: Тенденції реформаційних змін у системі післядипломної освіти

Лабораторія систем відкритої освіти (на громадських засадах)

Ляхоцька Л. Л.,

кандидат педагогічних наук, доцент


І етап.

січень-грудень 2016 р.

НАЗВА ЕТАПУ

ІІ етап.

січень-грудень 2017 р.IІІ етап.

січень-грудень 2018 р.Розділ Методичних рекомендацій

«Організація освітнього процесу з використанням електронних технологій навчання у закладах післядиплом-ної освіти» (1,0 д.а.) ,

Наукові статті

(1,0.д.а.)

Проміжний науковий звіт за І етап.


Методичні рекомендації «Організація освітнього процесу з використанням електронних технологій навчання у закладах післядипломної освіти» (4,0 д.а.) ,

наукові статті(4, 0 д.а.)

ТИМЧАСОВІ ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ І РОБОЧІ ГРУПИ УВУПО

Вивчення проблем і потреб закладів ППО у навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності

КЕРІВНИК:

ВІТЮК В.В. – Волинський ОІППО

СКЛАД:

 • Науменко А. С. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Григорова М. О. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Ястребова В. Я. – КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
 • Касьянова О. В. – Луганський ОІППО;
 • Дрожжина Т. В. – КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
 • Марецька Л. П. - КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Волошенко О. В. – КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”;
 • Вдовенко Р. – Компанія «Slavpeople.com»
 • Пайнсі Г. – “KulturKontakt”

Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти в Україні КЕРІВНИК:

СМИРНОВА М.Є. – Харківська АНО

 • СКЛАД:
 • Дмитренко Г.А., Діденко Н. Г., Лукіна Т. О.– ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Швидун Л. Т. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Павлова С. О. – КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
 • Стецюк Ю. В. – Луганський ОІППО;
 • Дрожжина Т. В., Капустін І. В. – КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
 • Волошенко О. В. – Черкаський ОІППО;
 • Шупарський В. С. – Одеський ОІУВ;
 • Капустін І. В. – КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
 • Вашеняк І. Б., Мітягіна С. С. – Хмельницький ОІППО;
 • Одайник С. Ф. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Лісова Н. І. – КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”;
 • Житомирський ОІППО

Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти регіону

КЕРІВНИК:

БУРЦЕВА Ю.О. – Донецький ОІППО

СКЛАД:
 • Тимошко Г. М. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Виноградова О. М. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Нікулочкіна О. В. – КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
 • Пагава О.В. – Луганський ОІППО;
 • Комінарець Т. В., Стребна О. В. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Добровольська Л. Н. – КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”;
 • Єндрущук С. М. – Волинський ІППО;
 • викладачі кафедр дошкільної та шкільної освіти – КЗ Сумський ОІППО;
 • Рівненський ОІППО

Розроблення стратегії формування готовності вчителя початкових класів

в умовах переходу до 12-річної школи

СКЛАД: Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти регіону
 • Степко М.Ф. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Вознюк Л. В. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Ястребова В. Я. – КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
 • Мариновська О. Я. – Івано-франківський ОІППО;
 • Цимбал І. І. – Луганський ОІППО;
 • Жорова І.Я. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Андрющенко Т. К. – КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”;
 • Соловей М. В. – Хмельницький ОІППО;
 • Пайнсі Г. – “KulturKontakt”
 • Волинський ІППО;
 • Рівненський ОІППО;
 • Житомирський ОІППО;
 • КЗ Сумський ОІППО

Розроблення і впровадження у практику стандартів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти (відповідно до категорії педагогічних працівників та керівників освіти)

КЕРІВНИК:

СЛОБОДЕНЮК Л.І. – Херсонська АНО

Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти регіону

КЕРІВНИК:

ВОЗНЮК А.В. – Сумський ОІППО

СКЛАД:
 • Степко М. Ф. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Сидоренко В. В. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Любченко Н. В. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Петрова Л. Г. – КЗ Сумський ОІППО

Науково-методичне забезпечення створення та функціонування інституційного депозитарію

Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти регіону
 • КЕРІВНИК:
 • СТЕПКО М.Ф. - ДВНЗ “УМО” НАПН України
 • СКЛАД:
 • Науменко А. С. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Григорова М. О., Висоцька О. Є. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Ястребова В. Я., Задорожкіна Я. С., Чернікова Л. А. – КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
 • Данильєв А. О. – Луганський ОІППО;
 • Жорова І. Я. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Папач О. І., Левчишена О. М. – Одеський ОІУВ;
 • Берека В. Є. – Хмельницький ОІППО;
 • Волинський ІППО;
 • КЗ Сумський ОІППО

Створення Банку науково-методичного і навчально-методичного забезпечення діяльності закладів ППО

Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти регіону

КЕРІВНИК:

СОРОЧАН Т.М. – ДВНЗ “УМО” НАПН України

СКЛАД:
 • Степко М. Ф. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Швидун В. М. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Коротка Н. О., Ястребова В. Я., Гура Т. Є. – КЗ «Запорізький ОІППО»;
 • Зуб’як Р. М. – Івано-Франківський ОІППО;
 • Цимбал І. І., Данильєв А. О. – Луганський ОІППО;
 • Зубко А. М., Слободенюк Л. І. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Покроєва Л. Д. – КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
 • Демченко Д. М. – Одеський ОІУВ;
 • Берека В. Є., Соловей М. В. – Хмельницький ОІППО;
 • Рівненський ОІППО

Підготовка нормативно-правових документів у галузі освіти

Здійснення моніторингу якості післядипломної освіти регіону

Касьян С. П. – ДВНЗ “УМО” НАПН України

СКЛАД:
 • Степко М. Ф. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • Ватковська М. Г. – Дніпропетровський ОІППО;
 • Чернікова Л. А. – КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
 • Білогубка М. Я. – Івано-Франківський ОІППО;
 • Шеховцова Я. В., Іванов О. В. – Луганський ОІППО;
 • Одайник С. Ф. – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Неділя Л. Ф., Лєснікова Ю. В. – КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”;
 • Багатий Ю. В. – Одеський ОІУВ;
 • Берека В. Є., Попик О. Ф. – Хмельницький ОІППО;
 • Рівненський ОІППО

Створення єдиної електронно-інформаційної мережі закладів ППО

КЕРІВНИК:

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СИСТЕМІ “УЧЕНЬ – УЧИТЕЛЬ – ЗАКЛАД ППО”, УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ ON-LINE ОСВІТОЮ

КЕРІВНИКИ:

Касьян С. П. – ДВНЗ “УМО” НАПН України

Вдовенко Р. – КОМПАНІЯ “SLAVPEOPLE.COM”

СКЛАД:

 • ДВНЗ “УМО” НАПН України;
 • КОМПАНІЯ “SLAVPEOPLE.COM”;
 • ЗАКЛАДИ ППО

Українсько-австрійський проект «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні»

Керівники:

Отич О.М. – ДВНЗ “УМО” НАПН України;

Олівія де Фонтана – КУЛЬТУРКОНТАКТ (Австрія);

Задорожна Л.К. – ОДЕСЬКИЙ ОІУУ

СКЛАД:

 • Алейнікова О.В., Олійник В.В., Рябова З.В.,
 • Степко М.Ф., Оліфіра Л.М., Сорочан Т.М., Кривонос Н.В. –

  ДВНЗ “УМО” НАПН України;

 • Пайнсі Гудрун, Марія Маргінтер, Моніка Мотт – КультурКонтакт (Австрія);
 • Левчишена О.М., Здрагат С.Г. – Одеський ОІУУ

Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка