Про перереєстрацію наукових фахових видань зну та перспективи їх виходуСкачати 39,42 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір39,42 Kb.
 • ПРО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ
 • НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ
 • ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИХОДУ
 • У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
 •  Доповідач: начальник науково-дослідної
 • частини В. І. МЕНЯЙЛО
 •  
 • № з/п
 • Назва видання
 • Галузь
 • Дата рішення ВАК
 • Дата закінчення терміну фаховості
 •  
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Фізико-математичні науки
 • фізико-математичні
 • 14.10.2009
 • 14.10.2014
 • 2. 
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Економічні науки
 • економічні
 • 18.11.2009
 • 18.11.2014
 • 3. 
 • Старожитності степового Причорномор’я і Криму
 • історичні
 • 16.12.2009
 • 16.12.2014
 • 4. 
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Педагогічні науки
 • педагогічні
 • 10.02.2010
 • 10.02.2015
 • 5. 
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Фізичне виховання та спорт
 • фізичне виховання
 • та спорт
 • 10.02.2010
 • 10.02.2015
 • 6. 
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Юридичні науки
 • юридичні
 • 10.02.2010
 • 10.02.2015
 • 7. 
 • Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини
 • історичні,
 • філософські
 • 10.02.2010
 • 10.02.2015
 • 8. 
 • Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
 • історичні
 • 10.02.2010
 • 10.02.2015
 • 9. 
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Біологічні науки
 • біологічні
 • 01.07.2010
 • 01.07.2015
 • 10. 
 • Вісник Запорізького національного університету.
 • Філологічні науки
 • філологічні
 • 01.07.2010
 • 01.07.2015
 • 11. 
 • Питання біоіндикації та екології
 • біологічні
 • 01.07.2010
 • 01.07.2015
 • 12. 
 • Нова філологія
 • філологічні
 • 22.12.2010
 • 22.12.2015
 •  НЕФАХОВІ ВИДАННЯ 
 • 1.
 • Проблеми сучасної психології
 • психологічні
 • -
 • -
 • 2.
 • Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія
 • філософські, політичні, соціологічні
 • -
 • -
 • 3.
 • Актуальні питання біології, екології та хімії (електронне вид.)
 • біологічні, хімічні
 • -
 • -
 • 4.
 • Юридичний електронний журнал
 • юридичні
 • -
 • -
 • ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ВИДАНЬ
 • ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОН України від 17.10.2012 р. № 1111 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

 • Наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше шести докторів з відповідної галузі наук.
 • Забезпечення внутрішнього та зовнішнього рецензування статей.
 • Включення до складу редакційних колегій іноземних фахівців з відповідної галузі науки.
 • Рекомендація Вченої ради до друку та поширення видання через мережу Інтернет.
 • Розміщення електронної копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України.
 • Наявність власного сайту з розміщенням на ньому англомовних статей.
 • На веб-сторінці видання мають міститися статті англійською мовою.
 • Наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад.
 • Наукове видання включається до переліку наукових фахових видань України
 • строком на 5 років з правом поновлення в переліку на наступний строк
 • згідно зі встановленим порядком.
 • І НОВІ ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

ІІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИРІШИТИ РЕДАКЦІЙНИМ КОЛЕГІЯМ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ ДЛЯ УСПІШНОЇ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ В МОН УКРАЇНИ  

 • Перезатвердити склади редакційних колегій збірників за участю зарубіжних вчених.
 • Забезпечити організацію внутрішнього і зовнішнього рецензування наукових статей.
 • Створити власні сайти наукових фахових видань з розміщенням на них всієї необхідної інформації, а також оперативним завантаженням повних текстів статей або анотацій до них після виходу чергового номеру журналу.
 • Розширити географію авторів публікацій, включаючи іноземних.
 • Суворо дотримуватися чіткої періодичності і регулярності виходу наукових фахових видань.
 • Збільшити кількість англомовних статей, передбачивши наявність у кожному номері журналу не менше двох статей, опублікованих англійською мовою.
 • Збільшити обсяг англійської анотації до 3,5 тис. знаків.
 • Забезпечити наявність копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України.
 • Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. № 1112 встановлені нові вимоги до опублікування результатів дисертаційних досліджень, згідно яких здобувачам докторського ступеня необхідно мати не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Не менше однієї статті у зазначених журналах повинні мати здобувачі наукового ступеня кандидата наук.
 • «Одним із напрямків стимулювання вищих навчальних закладів до збільшення частки цитування є включення індексу цитування до державних вимог з акредитації магістрів та вищого навчального закладу за IV рівнем акредитації; включення індексу цитування до критеріїв, які використовуються для розміщення державного замовлення на підготовку магістрів; видання журналів англійською мовою та виконання ними вимог щодо включення їх до міжнародних  наукометричних баз даних. Також потрібно збільшити  кількість спільних публікацій за участю іноземних науковців». Перший заступник Міністра Є. Суліма.
 • 01.11.13 р.

IV МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

  • Web of science
  • Scopus

Наукометрична база даних WEB of SCIENCE

 • http://thomsonreuters.com/web-of-science/
 • Web of Science (WoS) – міжнародна наукометрична база даних компанії Thomson Reuters (США).
 • Рік створення – 1960.
 • Глибина архіву сягає 1900 р.
 • Доступ до 12000 наукових журналів.
 • Наукометричний показник - імпакт-фактор. Введений Thomson Reuters у 1960 році для вимірювання цінності журналу шляхом вирахування середнього числа цитувань за певний проміжок часу .

ІМПАКТ - ФАКТОР ЖУРНАЛІВ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ У WEB OF SCIENCE

 • Імпакт-фактор як показник впливу журналу в даній системі розраховується як відношення числа посилань, що одержав журнал у поточному році на статті, опубліковані у журналі в попередні два роки, до числа статей, опублікованих у цьому журналі в ці ж два попередні роки.
 • Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2013 році I2013 визначиться за формулою:
 • I2013 = A/B,
 • де: A — кількість цитувань впродовж 2013 року статей,
 • опублікованих у журналі впродовж 2011—2012 років;
 • B— кількість статей, опублікованних у журналі впродовж
 • цих же років.

НАУКОМЕТРИЧНА БАЗА ДАНИХ SCOPUS www.scopus.com

 • SCOPUS – міжнародна наукометрична база даних видавництва Elsevier (Нідерланди).
 • Рік створення – 2004.
 • Доступ до 19 000 наукових журналів.
 • Наукометричний показник - індекс Хірша, запропонований у 2005 році американським фізиком Хорхе Хіршем для оцінки результативності наукової діяльності окремих вчених як альтернатива імпакт-фактору, який дає оцінку журналу.

ІНДЕКС ХІРША (h-ІНДЕКС) НАУКОВЦЯ У SCOPUS

 • При підрахунку індексу Хірша враховуються дві кількісні характеристики: кількість публікацій вченого та кількість цитат на роботи вченого.
 • Суттєвою відмінністю індексу Хірша від імпакт-фактору є врахування всіх цитат на працю у виданнях, опублікованих після 1996 р. (при підрахунку імпакт-фактору враховується лише цитованість роботи протягом двох років після її публікацій).
 • Вчений має індекс h, якщо він має h публікацій, кожна з яких процитована не менше h разів.

УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

  • Web of science - 16
  • Scopus - 43

РЕЙТИНГ НАУКОВЦІВ ЗНУ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОМЕТРИЧНІЙ БД SCOPUS СТАНОМ НА ЛИПЕНЬ 2013 РОКУ

Індекс Хірша 100 найцитованіших вчених України

РЕЙТИНГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 • Журнал у SCOPUS оцінюється за наявністю таких складових:
 • якісного представлення національною та англійською мовами назви журналу, заголовків статей, анотацій, прізвищ авторів, місця та адреси їх роботи;
 • пристатейних списків літератури в романській абетці (латиниці);
 • міжнародного ідентифікаційного коду серіального видання – ISSN;
 • апарату рецензування статей;
 • міжнародного складу редакційної ради та міжнародного складу авторів;
 • чіткої періодичності і регулярності виходу у світ чергових випусків видання;
 • якісного оформлення статті (структури наукової статті, наявності ілюстративного матеріалу, який демонструє результати дослідження тощо);
 • англомовного веб-ресурсу, на якому повинна бути представлена повна інформація про журнал: переконливо викладена політика журналу (описані цілі і завдання журналу), повний склад редакційної ради із зазначенням країни перебування (приналежності) кожного члена ради; змісту та анотації кожної статті, що завантажуються на сайт оперативно відповідно до виходу чергових випусків журналу;
 • індексу цитування праць трьох членів редакційної ради (головного редактора і двох членів ради за пропозицією редакції), а також самого журналу.

РЕЄСТРАЦІЯ ЖУРНАЛІВ В ІНШИХ БАЗАХ ДАНИХ

 • наявність інформації про журнал у міжнародному каталозі періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory, який містить інформацію про 300 тис. назв періодичних видань, у тому числі про 27 тис. назв наукових журналів, і завдяки своїй вичерпності є найпотужнішим джерелом інформації про періодичні видання в усьому світі;
 • індексація часопису регіональними агрегаторами, зокрема, серед продуктів держав СНД береться до уваги таке джерело як Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), створений на платформі наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU, що є найпотужнішим російським інформаційним порталом в області науки, технологій, медицини та освіти і містить понад 14 млн наукових статей і публікацій з 100 країн світу, у тому числі і з 583 українських журналів.
 • Додаткові вимоги, які характеризують журнал як міжнародне наукове видання і мають значення для експертів SCOPUS:

ПЕРЕЛІК ЖУРНАЛІВ ВНЗ М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО РІНЦ

 • КІЛЬКІСТЬ СТАТЕЙ
 • ПО ВНЗ
 • М. ЗАПОРІЖЖЯ,
 • ПРОІНДЕКСОВАНИХ
 • В РІНЦ

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ДО РОСІЙСЬКОГО ІНДЕКСУ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ

 • Заповнити заявку, в якій мають бути вказані повна назва видавництва, прізвище, ім’я, по батькові, телефон, поштова адреса та електронна адреса відповідальної особи.
 • Заповнити анкету за визначеною формою та відправити її разом із заявкою на e-mail: publish@elibrary.ru.
 • Підписати субліцензійний договір з РІНЦ.
 • Зареєструватися на сайті http://elibrary.ru як користувач.
 • Заповнити інформаційну картку про журнал на сайті.
 • Забезпечити повноту та достовірність наданих даних,
 • а також регулярну їх актуалізацію.
 • Отримати технічну інструкцію щодо підготовки
 • ліцензованих матеріалів і програмне забезпечення
 • для розмітки журналів.
 • Розмістити всі випуски журналу, починаючи
 • з 2005 року. Нові випуски розміщувати впродовж
 • 15 днів з моменту виходу журналу.

РЕЙТИНГ НАУКОВЦІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РІНЦ

VІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИРІШИТИ РЕДАКЦІЙНИМ КОЛЕГІЯМ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

 • Чітко визначити назву, політику, цілі і завдання кожного журналу, який прагне вийти на міжнародний рівень.
 • Включити до складу його редакційної колегії іноземних та вітчизняних вчених, які мають індекс цитування у базі даних Scopus.
 • Отримати міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN.
 • Створити англійську версію сайту із розміщенням на ній повної інформації про журнал та оперативним завантаженням його чергових номерів, або принаймні змісту і англійської анотації кожної статті.
 • Розробити нові правила щодо оформлення статей, які повинні враховувати основні вимоги Scopus, зокрема, щодо подання заголовків статей, відомостей про авторів та їх приналежності, розширеної анотації і ключових слів англійською мовою, а також наявності транслітерованої пристатейної бібліографії.
 • Зареєструвати видання у базі даних Ulrich's Periodicals Directory.
 • Укласти договір на включення журналу до бази даних Російського індексу наукового цитування та оперативно розміщувати на цій платформі нові випуски.

VІІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНО У 2013 Р. З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ ТА ПОСТУПОВОГО ВХОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО СВІТОВОЇ СИСТЕМИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 • Наказом ректора від 30.08.13 р. № 373 створено редакційну службу ЗНУ, яка здійснює загальну координацію питань, пов’язаних з виходом Вісника Запорізького національного університету.
 • Наказом ректора від 10.10.13 р. № 465 затверджено Порядок підготовки до друку, видання та розповсюдження наукового фахового збірника «Вісник Запорізького національного університету» та упорядковано умови оплати за публікацію статей в ньому.
 • Розпочато роботу над створенням повноцінного сайту Вісника Запорізького національного університету та його англомовної версії.
 • Проведено низку нарад для відповідальних редакторів Вісника ЗНУ щодо вирішення організаційних питань та підготовки його до включення у міжнародні наукометричні бази даних.
 • Розроблений, погоджений із безпосередніми виконавцями і пропонується до затвердження Вченою радою План-графік підготовки, видання та розповсюдження збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» на 2014 рік.

VІІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНО У 2013 Р. З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ ТА ПОСТУПОВОГО ВХОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО СВІТОВОЇ СИСТЕМИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 • Перезатверджено редакційні колегії більшості наукових видань ЗНУ із включенням до їх складу зарубіжних вчених.
 • Наказом ректора від 22.10.13 р. № 495 оновлено Реєстр обов’язкової розсилки видань ЗНУ.
 • Підготовлений та пропонується до затвердження Вченою радою Графік подання наукових фахових видань ЗНУ на перереєстрацію до МОН України впродовж 2014-2015 років.
 • Наказом ректора від 09.12.13 р. № 586 затверджено перелік осіб, відповідальних за підготовку зарубіжних публікацій по кожній кафедрі ЗНУ.
 • Наказом ректора від 04.09.13 р. № 384 створено робочу групу щодо співробітництва з компанією «Ельзевір», з якою укладено Договір щодо доступу та використання інформаційного контенту наукометричної бази даних Scopus Запорізьким національним університетом.

VІІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНО У 2013 Р. З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ ТА ПОСТУПОВОГО ВХОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО СВІТОВОЇ СИСТЕМИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 • Редакційними колегіями низки наукових видань ЗНУ отримано Міжнародний стандартний номер ISSN.
 • Фахове видання «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету» зареєстровано у базі даних Ulrich's Periodicals Directory та включено до РІНЦ.
 • На засіданнях НТР заслухано доповідь Андрєєва А. М.: «Досвід фізичного факультету щодо опублікування результатів наукових досліджень у провідних закордонних та вітчизняних виданнях» та Сарабєєва В. Л.: «Сучасні вимоги та тенденції видання наукових журналів, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, за результатами якої напрацьовано і поширено відповідні Рекомендації головам редакційних колегій наукових видань ЗНУ щодо підготовки їх до включення у міжнародні наукометричні бази даних.

VІІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНО У 2013 Р. З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ЗНУ ТА ПОСТУПОВОГО ВХОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО СВІТОВОЇ СИСТЕМИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 • З урахуванням вимог МОН та міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Scopus і РІНЦ, відповідно до методичних рекомендацій, розроблених РАН і НАН України, підготовлено проект Положення про Вісник Запорізького національного університету, який пройшов обговорення на факультетах ЗНУ та пропонується до затвердження Вченою радою з урахуванням поданих пропозицій та зауважень.
 • На сайті ЗНУ створено новий підрозділ «Наукометрія», в якому розміщено Переліки журналів, що входять до основних наукометричних баз даних, вимоги до наукових видань щодо їх включення у ці бази даних, процедура включення, рейтинги наукових журналів та науковців, методичні та довідкові матеріали щодо особливостей зарубіжних наукометричних баз даних тощо.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка